arxiki selida

Πρόταση – βόμβα για άνοιγμα των καταστημάτων περισσότερες Κυριακές τον χρόνο έχουν κάνει μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου στον υπουργό Ανάπτυξης.

Δύο μήνες μετά την απόφαση που έλαβε ο Αδωνις Γεωργιάδης να επεκτείνει το μέτρο της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων σε εμπορικό κέντρο, στα Σπάτα, για την περίοδο Μαΐου – Νοεμβρίου, μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, πρότειναν να θεσμοθετηθεί το άνοιγμα των καταστημάτων κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα.

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν γιατί το γεγονός αυτό προκαλεί «ξήλωμα» των εργασιακών σχέσεων, ενώ οι επιχειρήσεις θέλουν το μέτρο γιατί υπάρχει αυξημένη κατανάλωση από τους τουρίστες.

Ο υπουργός Ανάπτυξης δεν πρόκειται να ικανοποιήσει το αίτημα των επιχειρήσεων, ζυγίζοντας το πολιτικό κόστος και τις κοινωνικές αντιδράσεις.

Ωστόσο, η κυβέρνηση, οι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις συμφωνούν στην κατάργηση των δύο ενδιάμεσων εκπτωτικών δεκαημέρων και την πλήρη απελευθέρωση των προσφορών.
https://www.aftodioikisi.gr/

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Καθαρά Δευτέρα.

Η συγκεκριμένα μέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές- υποχρεωτικές αργίες, επομένως είναι εργάσιμη ημέρα και έγκειται στον κάθε έμπορο – επιχειρηματία εάν η επιχείρηση θα λειτουργήσει ή όχι.
Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΣΣΕ, «δεδομένου λοιπόν του χαρακτήρα της ημέρας ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους υπαλλήλους τους».
Πρέπει να επισημάνουμε ότι υφίστανται περιπτώσεις που η Καθαρά Δευτέρα έχει οριστεί ως ημέρα αργίας με άλλες ρυθμίσεις, όπως π.χ. με Υπουργική Απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα (τοπική εορτή), τυχόν συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή πρωτοβουλία κ.λπ. Στις περιπτώσεις αυτές -και μόνο τότε- οφείλεται αυξημένο ημερομίσθιο, καθώς η ημέρα προσλαμβάνει τον χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας και η απασχόληση σε αυτήν το ίδιο.
Ειδικά για τη συλλογική σύμβαση, είναι σκόπιμο να σημειώσουμε ότι δεν ισχύει πλέον η καθιέρωση της υποχρεωτικής αυτής αργίας για τις περιπτώσεις που προβλεπόταν σε κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ, η οποία έληξε και μετά την πάροδο της υποχρεωτικής παρέκτασης, δεν υπεγράφη νέα σύμβαση. Ελλείψει λοιπόν ισχύουσας κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ, μόνο η πρόβλεψη περί υποχρεωτικής αργίας σε επιχειρησιακή σύμβαση εξασφαλίζει απόλυτα τον χαρακτήρα της ημέρας ως τέτοιας αλλά βεβαίως αφορά μόνο τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χ. Κόκκινος υπέγραψε την απόφαση που αφορά την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου
Με ουσιαστική διαβούλευση και συναίνεση στηρίζουμε την εύρυθμη λειτουργία τής αγοράς, της επιχειρηματικότητας, των θέσεων εργασίας και του καταναλωτικού κοινού
Μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και του επιχειρηματικού κόσμου της Δωδεκανήσου και σε κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος υπέγραψε την απόφαση που αφορά τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές για τις Περιφερειακές Ενότητες της Δωδεκανήσου. Η απόφαση η οποία στάλθηκε για να δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ., «επιτρέπει την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων στις Περιφερειακές Ενότητες της Δωδεκανήσου για το διάστημα 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους» και σας παρατίθεται παρακάτω αναλυτικά.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος ευχαριστεί για τη συνεργασία στο παραπάνω θέμα τούς εκπροσώπους: του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου. Χαιρετίζει την ώριμη στάση τους και επισημαίνει ότι η απόφαση που κοινοποιείται συμβάλλει στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και εξυπηρετεί το καταναλωτικό κοινό και την εύρυθμη λειτουργία τής αγοράς τής Δωδεκανήσου.
Σας επισυνάπτεται η σχετική απόφαση
ΘΕΜΑ: «Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου που αφορά τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές για τις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Δωδεκανήσου»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/27-12-2010 Τ.Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» , όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 49947/10-08-2015 ΦΕΚ 1666/Β/15 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα «έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/13) « Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών κ.α. διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
Το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν.4472/2017(ΦΕΚ 74/Β/2017) «………ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.»
Την υπ΄αρ. πρωτ. 2196/20-10-2017 επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου
Την υπ’ αρ. πρωτ. 1311/12/12/2017 επιστολή της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου.
Τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων , οι οποίες διατυπώθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 13-12-2017 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου.
Τις ανάγκες εξυπηρέτησης των καταναλωτών
Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Επιτρέπουμε την προαιρετική λειτουργία των Εμπορικών Καταστημάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου, για το διάστημα από 01 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους ως εξής:
1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
Α) Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου που ορίζεται από τις οδούς:
Ακτή Κανάρη, Ακτή Μιαούλη, Καλύμνου, Λέρου, Κω, Γεωργίου Παπανικολάου, Σάββα Νικολάου, Πλ. Ελευθερίας, Εθνάρχου Μακαρίου, 25ης Μαρτίου, Αμερικής, Δημ. Θέμελη, Γρ. Λαμπράκη, Αμμοχώστου, Λοχαγού Φανουράκη, Αλ. Διάκου, Ερυθρού Σταυρού, Παπαλουκά. Επίσης από την Πλατ. Ελευθερίας στο ύψος του Λιμεναρχείου και οι Παπάγου, Αβέρωφ Γαλλίας (έως νούμερο 30 – δεξιά – & νούμερο 19 – αριστερά – ) και πίσω μέχρι την Πλατ. Ελευθερίας, ώστε να περικλείονται τα καταστήματα της Νέας Αγοράς.
Β) Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός οικισμού σε:
Τοπική Κοινότητα Μασάρων,Τοπική Κοινότητα Αγίου Ισιδώρου, Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας, Τοπική Κοινότητα Μονολίθου, Τοπική Κοινότητα Σιάνων, Τοπική Κοινότητα Αρχιπόλεως, Τοπική Κοινότητα Απόλλωνα, Τοπική Κοινότητα Διμυλιάς, Τοπική Κοινότητα Καλαβάρδα, Τοπική Κοινότητα Πλατανίων, Τοπική Κοινότητα Σαλάκου,Κοινότητα Καλαβάρδα, Τοπική Κοινότητα Πλατανίων, Τοπική Κοινότητα Σαλάκου, Τοπική Κοινότητα Φανών, Τοπική Κοινότητα Λαέρμων, Τοπική Κοινότητα Πυλώνος, Τοπική Κοινότητα Απολακκιάς, Τοπική Κοινότητα Αρνίθας, Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου, Τοπική Κοινότητα Βατίου, Τοπική Κοινότητα Γενναδίου, Τοπική Κοινότητα Ιστρίου, Τοπική Κοινότητα Κατταβίας, Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς, Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού, Τοπική Κοινότητα Προφίλιας, Τοπική Κοινότητα Δαματρίας, Τοπική Κοινότητα Θεολόγου.
Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής:
Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που ορίζεται από τις οδούς: Από τη συμβολή της Λεωφόρου Ελευθερίας με την οδό Ικάρων. Οδός Ικάρων έως το κυκλικό κόμβο. Η επαρχιακή οδός που εφάπτεται του ποταμιού της Κρεμαστής έως τη συμβολή με τη Γέφυρα της Κρεμαστής και η Λεωφόρος Ελευθερίας έως τη συμβολή με την οδό Ικάρων .
Γ) Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού που ορίζεται από τις οδούς:
1) Η Λεωφόρος Ιαλυσού από το ύψος του ξενοδοχείου SIRENE BEACH, σε συνέχεια στη Λεωφόρο Ηρακλειδών έως τη συμβολή με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη συμβολή με την οδό Παπάγου, η οδός Παπάγου έως τη συμβολή με την οδό Πρωτογενή και η οδός Πρωτογενή έως τη συμβολή με την οδό Ιερού Λόχου .
2) Το περίγραμμα που περικλείεται από τις οδούς: από τη συμβολή της οδού Ιερού Λόχου με την οδό Φερενίκης, σε συνέχεια η οδός Ιαλυσού, σε συνέχεια η οδός Νικολάου Πλαστήρα και σε συνέχεια η οδός Φιλερήμου έως τη συμβολή της με την οδό Ακροπόλεως. Η οδός Ακροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Ιωάννου, η οδός Αγίου Ιωάννου σε συνέχεια με οδό Λοχαγού Φανουράκη, σε συνέχεια με οδό Αρτέμιδος. Η οδός Αρτέμιδος έως τη συμβολή της με την οδό Φερενίκης και η οδός Φερενίκης έως τη συμβολή της με την οδό Ιερού Λόχου.
Δ) Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στις περιοχές:
Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, Οικισμός Φαληρακίου, Οικισμός Κολυμπιών (εξαιρούνται τα καταστήματα που έχουν πρόσοψη στην Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου), Οικισμός Στεγνών, Οικισμός Χαράκι, Παραδοσιακός Οικισμός Λίνδου και Οικισμός Πεύκων.
Ε) Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στις περιοχές:
Δήμος Μεγίστης, Δήμος Σύμης, Δήμος Τήλου και Δήμος Χάλκης.
2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στις περιοχές:
Δήμος Αγαθονησίου, Δήμος Αστυπάλαιας, Δήμος Καλυμνίων, Δήμος Λέρου, Δήμος Λειψών, Δήμος Πάτμου.
3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στις περιοχές:
Δήμος Καρπάθου , Δήμος Κάσου.
4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ
Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στις περιοχές:
Δήμος ΚΩ, Δήμος Νισύρου.
Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου μέχρι τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Αναλυτικά οι περίοδοι των εκπτώσεων για το 2016:

* Οι χειμερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου, ενώ οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016.

* Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι είναι από την Τρίτη 3 Μαΐου έως την Τετάρτη 10 Μαΐου και από την Τρίτη 1η Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου.

Για το 2016 επιτρέπεται προαιρετικά τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά τις ακόλουθες Κυριακές:

17 Ιανουαρίου
24 Απριλίου
8 Μαΐου
17 Ιουλίου
6 Νοεμβρίου
11 Δεκεμβρίου
18 Δεκεμβρίου

Από 1 έως 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικά δεκαήμερο εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα, τονίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) σε σχετική ανακοίνωση.

Ο ΣΕΛΠΕ σημειώνει ότι την 1η Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11 πμ έως 8 μμ.

«Οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές, με την αρτιότερη δυνατή εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Διευκρινίσεις της ΕΣΕΕ για το δεκαήμερο των εκπτώσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013, η ενδιάμεση «φθινοπωρινή» εκπτωτική περίοδος είναι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Οι 10 ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες.  Κατ’ ακολουθία, ως ημέρα έναρξης του δεκαημέρου είναι η Κυριακή, 1 Νοεμβρίου και αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων θα είναι η Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Παράλληλα με τα ως άνω, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, πρώτη Κυριακή της συγκεκριμένης ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου. Κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή αυτή, από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 2224/1994).

Η ΕΣΕΕ έχει ζητήσει από τους Εμπορικούς  Συλλόγους της χώρας να ενημερώσουν το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) για την επισκεψιμότητα των καταναλωτών και την γενικότερη ανταπόκριση που θα έχει στην αγορά τους η δυνατότητα προαιρετικού ανοίγματος την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι:

α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.

στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.  Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για τις εκπτώσεις και προσφορές όσο και αυτής που αφορά στις Κυριακές. Το ΔΣ της ΕΣΕΕ εύχεται καλές δουλειές σε όλους τους εμπόρους με πολλές και "έξυπνες" χειμερινές αγορές από τους καταναλωτές.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε στα ΜΜΕ:

"...Η ΕΣΕΕ παρακολουθεί προσεκτικά τις αλλαγές που επιχειρούν να φέρουν τα προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου σε προσφορές, εκπτώσεις και Κυριακές, που για πολλοστή φορά θα κάνουν "άνω-κάτω" την αγορά χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΑΣΑ Νο 1 σημαίνει εκπτώσεις όλο τον χρόνο, προσφορές χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και συγκεκριμένη διάρκεια, και βεβαίως την πλήρη απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Επιπλέον η εργαλειοθήκη ΟΑΣΑ Νο 2 επιφέρει αλλαγές στο κώδικα τροφίμων και ποτών, περιορίζει τη διακίνηση χύμα αλκοολούχων ποτών, εφαρμόζει νέο πλαίσιο συνεργασίας εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων καυσίμων, αυξάνει τη διάρκεια ζωής του παστεριωμένου γάλακτος από τις 7 στις 11 ημέρες, διευρύνει τον ορισμό του φούρνου με τη πώληση του ψωμιού παντού και τέλος ιδρύει φαρμακεία με μετόχους μη φαρμακοποιούς.

Οι περισσότερες από τις παραπάνω αλλαγές στην αγορά είναι απαιτήσεις των δανειστών που δεν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 2ου μνημονίου και προβλέπονται στον Ν.4336/2015 που ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο για άμεση εφαρμογή στο 3ο μνημόνιο.

 Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Κυριακής, οι ελπίδες μας επαφίενται στην αναμενόμενη τελική απόφαση του ΣτΕ, όπου έχουμε προσφύγει και προσωρινά δικαιωθεί, ώστε να παραμείνει οριστικά το καθεστώς των 7 Κυριακών που ισχύει ήδη, συν όσες αποφασίζουν οι Αντιπεριφερειάρχες για κάλυψη τοπικών και εποχιακών αναγκών. Τέλος πιστεύουμε ότι με τις παρεμβάσεις μας, οι ΚΥΑ που αναμένεται να υπογραφούν από τη Κυβέρνηση, θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ελευθερία των αποφάσεων των τοπικών εμπορικών συλλόγων και κυρίως τη δυνατότητα "αυτορρύθμισης" της κάθε αγοράς..."

Σελίδα 1 από 2

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot