Κομβικό ρόλο στο νέο καθεστώς παίζει η δεύτερη κατηγορία ασφάλισης, όπως αποκαλύπτει το «Εθνος της Κυριακής»
Μπλοκάκια: Με συγκεκριμένες προϋποθέσεις «κλειδώνει» το νέο καθεστώς απαλλαγής από τις διπλές εισφορές για τους μισθωτούς που διατηρούν παράλληλα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, την οποία αποκαλύπτει το «Εθνος της Κυριακής». Κομβικό ρόλο στο νέο καθεστώς παίζει η δεύτερη από τις νέες ασφαλιστικές κατηγορίες, δηλαδή αυτή των 252 ευρώ. Με το ίδιο άρθρο ορίζεται πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή διατηρούν αγροτική δραστηριότητα θα πληρώνουν πλέον μόνο μία εισφορά.

Στόχος των ρυθμίσεων που προωθεί ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, είναι η απλοποίηση του συστήματος, η ελάφρυνση και η διευκόλυνση των παραλλήλως απασχολουμένων. Ευνοϊκές ρήτρες θεσμοθετούνται ως κίνητρο για τους μισθωτούς που ανοίγουν για πρώτη φορά μπλοκάκι και για τα πρώτα πέντε χρόνια από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος.

Ταυτόχρονα όμως ενσωματώνονται δικλίδες ασφαλείας για να αποφευχθούν τεχνάσματα επιτήδειων εργοδοτών και να προστατευθεί η μισθωτή απασχόληση. «Το σύστημα απλοποιείται σημαντικά, καθώς αποσυνδέεται από τον καθορισμό της εισφοράς από το εισόδημα του προηγούμενου χρόνου. Αυτοί που έχουν παράλληλη απασχόληση στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα έχουν οικονομική ελάφρυνση, δεδομένου ότι η οικονομική υποχρέωση για εισφορά που θα τους βαρύνει θα είναι χαμηλότερη απ’ ό,τι με το προηγούμενο σύστημα» σημειώνει ο δικηγόρος-εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος, τ. εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ». Αναλυτικά το επίμαχο άρθρο 32, που αντικαθιστά το άρθρο 36 του νόμου Κατρούγκαλου, ορίζει τα εξής:

Μισθωτοί ή απασχολούμενοι με έμμισθη εντολή που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν υποχρεωτικά την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38 (σ.σ.: την εισφορά των μισθωτών)». Σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη, η συνολική επιβάρυνση για μισθό και μπλοκάκι «δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39 ή του άρθρου 40 (σ.σ.: άρθρα για τις εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών αντίστοιχα), συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς του άρθρου 41 για την ασφάλιση ασθενείας. Εάν υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο». Οπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, «για την παράλληλα ασκούμενη δραστηριότητα (αυτοαπασχόληση, ελεύθερο επάγγελμα, εν γένει αγροτική δραστηριότητα) προκύπτει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς μόνο στην περίπτωση που οι καταβλητέες από τη μισθωτή απασχόληση ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) δεν καλύπτουν το ποσό της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39 ή 40, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς ασφάλισης ασθενείας του άρθρου 41». Αυτό σημαίνει πως ο πήχης της ελάχιστης συνολικής ασφαλιστικής υποχρέωσης για τους παραλλήλως απασχολούμενους από μισθό και μπλοκάκι μπαίνει στα 252 ευρώ εισφορά κλάδου σύνταξης και υγείας εφόσον ασκείται ελεύθερο επάγγελμα και στα 143 ευρώ εφόσον ασκείται αγροτικό επάγγελμα. Οσοι καλύπτουν από τον μισθό τους πλήρως την εισφορά αυτή, απαλλάσσονται πλήρως από τις εισφορές στο μπλοκάκι. Διαφορετικά πρέπει να πληρώσουν το υπόλοιπο. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζουν πως η πλήρης απαλλαγή από την ασφαλιστική επιβάρυνση στο μπλοκάκι φαίνεται να έρχεται για μεικτούς μισθούς της τάξης των 930 ευρώ και πάνω, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επάγγελμα (όχι αγροτική δραστηριότητα).
Ευνοϊκό καθεστώς θεσμοθετείται για τα καινούργια μπλοκάκια με δραστηριότητα έως πέντε ετών από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, εφόσον υπάρχει παράλληλη μισθωτή απασχόληση. Ειδικά γι’ αυτούς η πλήρης απαλλαγή ισχύει εφόσον καλύπτεται από τον μισθό τους το ποσό της πρώτης και ελάχιστης ασφαλιστικής κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς για ασθένεια, δηλαδή της εισφοράς των 210 ευρώ. Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζουν πως η πλήρης απαλλαγή έρχεται σε αυτήν την περίπτωση για μεικτούς μισθούς της τάξης των 775 ευρώ και πάνω.
Τέλος επιτηδεύματος στα μπλοκάκια: Σενάρια για μείωσή του 20-30%
Μόνο μία φορά
Οπως όμως αναφέρεται στη διάταξη, «χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος». Ρητά, τέλος, προβλέπεται πως η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, την οποία κερδίζουν για πέντε χρόνια οι νέοι επαγγελματίες, «δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται». Με την πρόβλεψη αυτή, οι νέοι επαγγελματίες κερδίζουν έως και 2.520 ευρώ στην 5ετία.

Πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας ισχύουν για μισθωτούς που αμείβονται και με μπλοκάκι από τον ίδιο εργοδότη, με προφανή σκοπό την αποφυγή καταστρατήγησης των ρυθμίσεων. Για παράδειγμα, επιτήδειοι εργοδότες θα μπορούσαν να μειώσουν τα μισθολόγια εργαζομένων τους, δίνοντας τα «κομμένα» ποσά με μπλοκάκι και με στόχο να γλιτώσουν εισφορές. Γι’ αυτό προβλέπεται πως για μισθωτούς «που παράλληλα αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα κατά την έννοια του ν. 4172/2013, εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς οι διατάξεις του άρθρου 38 (σ.σ.: εισφορές μισθωτών)».
Για το σύνολο του ποσού
Οι εν λόγω ασφαλισμένοι καταβάλλουν δηλαδή εισφορές μισθωτού για το σύνολο του εισοδήματος (μισθός και Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) και για το σύνολο των κλάδων που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης για την ασκούμενη μισθωτή απασχόληση. Σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, «συνδεδεμένο πρόσωπο» είναι κάθε πρόσωπο το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:

κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.
Οσοι ασκούν παράλληλες μη μισθωτές δραστηριότητες (ελεύθερο επάγγελμα, αυτοαπασχόληση, αγροτική δραστηριότητα) θα καταβάλλουν με ελεύθερη επιλογή μόνο μία ασφαλιστική εισφορά σε μία από τις έξι κατηγορίες που θα ισχύσουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες (άρθρο 39), δηλαδή κατ’ ελάχιστον 210 ευρώ για σύνταξη και υγεία (220 μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας). Ειδική αντιμετώπιση προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες μικρών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και πέντε δωματίων σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων έξι έως δέκα δωματίων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Οι εν λόγω ιδιοκτήτες, εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα -είναι δηλαδή αγρότες που διατηρούν ταυτόχρονα ένα μικρό τουριστικό κατάλυμα-, θα πληρώνουν μία εισφορά από τις έξι προβλεπόμενες κατηγορίες για τους αγρότες (άρθρο 40), δηλαδή κατ’ ελάχιστον φέτος 119 ευρώ ανά μήνα.
Δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους, εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές από τα ποσά της 2ης κατηγορίας, επιλέγοντας την υπαγωγή τους στην 3η, την 4η, την 5η ή την 6η ασφαλιστική κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος καταβάλλει το σύνολο όλων των προβλεπόμενων εισφορών μισθωτού και ελεύθερου επαγγελματία χωρίς «κόφτη». Καμία μεταβολή δεν επέρχεται σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό καθεστώς ειδικών κατηγοριών, όπως π.χ. μηχανικοί του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ ή σε ΔΕΚΟ, γιατροί του ΕΣΥ κ.ά., οι οποίοι ασφαλίζονταν υποχρεωτικά σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την ίδια απασχόληση, καθώς θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν μία εισφορά για τη μισθωτή τους απασχόληση.
Μειώνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη με διαδοχική
Σημαντικές αλλαγές φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και στους διαδοχικά ασφαλισμένους μέσω του άρθρου 27. «Οι νέες ρυθμίσεις φαίνεται ότι κατά ένα μέρος απλοποιούν και διευκολύνουν τη συνταξιοδότηση αυτών που κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου έχουν αλλαγές σε ασφαλιστικούς φορείς. Ιδιαίτερα διευκολύνονται οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως για την εφαρμογή των νέων διατάξεων θα απαιτηθούν οδηγίες πιο αναλυτικές και θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινίσεις αν θα διατηρηθούν κάποιες από τις ευνοϊκές οδηγίες που είχαν δοθεί από το υπουργείο το 2019» σημειώνει ο κ. Δημήτρης Μπούρλος.

Αναλυτικά, με τις νέες διατάξεις μειώνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του:

1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, έναντι 1.500 που ισχύει σήμερα, και
300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία, έναντι 500 που ισχύει σήμερα.
Αντίστοιχα, για συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου θα απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε. Για τη συμπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.

Ο τελευταίος φορέας
Η... ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων υπέρ των ασφαλισμένων κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της «προϊούσας οικονομικής κρίσης», όπως αναφέρεται. Με την αλλαγή αυτή καθίσταται ευκολότερο για τον ασφαλισμένο να θεμελιώσει δικαίωμα στον τελευταίο φορέα ασφάλισης.

Αν δεν πληρούνται ούτε αυτά τα κριτήρια, τότε προβλέπεται η δυνατότητα να εξεταστεί το αίτημά του με τις προϋποθέσεις του Ταμείου όπου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας του τελευταίου φορέα. Επίσης, με τη ρύθμιση της παραγράφου 5 προβλέπεται ότι στα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από τον ΕΦΚΑ χωρίς να εξετάζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις (1.000 ένσημα / 300 την τελευταία 5ετία).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία διότι υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει συνολικά 15 έτη ασφάλισης και έχουν κλείσει τα 67, αλλά δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον ΕΦΚΑ κάνοντας χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του νόμου Κατρούγκαλου. Οπως προβλέπεται, «οι αιτήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται κατόπιν όχλησης του ασφαλισμένου, με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του νόμου».

Αντίθετα, οι αιτήσεις που εκκρεμούν κρίνονται με το νέο καθεστώς και «τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης». Τέλος, στην παράγραφο 11 προβλέπεται πως το ίδιο σύστημα ισχύει και για την επικουρική του ΕΤΕΑΕΠ. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε όσους είχαν απορριφθεί από το ΕΤΕΑΕΠ να λάβουν επικουρική.

https://www.ethnos.gr/

Το 2020 θα είναι το έτος εκκίνησης της διαδικασίας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι με δηλωθέντα κέρδη άνω των 10.000 ευρώ αλλά και όλοι οι μισθωτοί, θα έχουν μικρότερη επιβάρυνση.

Οι αυτοαπασχολούμενοι με κέρδη άνω των 10.000 ευρώ θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν πάνω από 50%. Όσο για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν συστηματικά κέρδη κάτω των 8000-9000 ευρώ τον χρόνο, θα υποστούν μια επιβάρυνση με το που θα ενεργοποιηθεί το νέο σύστημα καθώς οι εισφορές τους από τα 186 ευρώ ανά μήνα που είναι σήμερα, θα πληρώνουν 210 ευρώ.

Στην πραγματικότητα όμως, αυτή την επιβάρυνση δεν θα την απέφευγαν ούτως ή άλλως καθώς με το υφιστάμενο σύστημα υπολογισμού –το οποίο και καταργείται σε λίγες εβδομάδες- οι εισφορές θα αυξάνονταν ούτως ή άλλως λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Με το νέο σύστημα, τέτοια «απειλή» δεν θα υπάρχει και οι εισφορές θα αυξάνονται μόνο με αλλαγή νόμου.

Στους «υπερ-τυχερούς» της χρονιάς κατατάσσονται από την άλλη οι έχοντες διπλή ιδιότητα: και μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτοί θα πάψουν να πληρώνουν διπλές εισφορές. Εφόσον από τη μισθωτή τους εργασία καλύπτουν το απαιτούμενο όριο εισφορών (σ.σ οποιοσδήποτε εργαζόμενος με 8ωρο ακόμη και αν αμείβεται με τον κατώτατο μισθό θα το καλύπτει) τότε δεν θα πληρώνουν τίποτα περισσότερο για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος.

Ο νέος νόμος με τις εισφορές των αυτοαπασχολουμένων θα ψηφιστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να ενεργοποιηθεί το νέο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα των αυτοαπασχολουμένων να πληρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό ανά μήνα (από 210 έως 566 ευρώ) θα ισχύει αναδρομικά από 1/1/2020. Ο ΕΦΚΑ, θα επιδιώξει να πατήσει… γκάζι στην ενεργοποίηση του νέου συστήματος ακριβώς για να μην υπάρξει κενό στη διαδικασία είσπραξης. Το τι σημαίνει στην πράξη η εφαρμογή του νέου συστήματος, φαίνεται από τα ακόλουθα παραδείγματα:

1.       Επαγγελματίας με κέρδη 15.000 ευρώ, με την κατώτατη εισφορά των 210 ευρώ, θα δίνει 2520 ευρώ σε ετήσια βάση, αντί για 3042 ευρώ που πλήρωνε μέχρι τώρα.

2.       Επαγγελματίας με κέρδη 20.000 ευρώ που θα επιλέξει το κατώτερο ποσό των 210 ευρώ ανά μήνα, θα επιβαρύνεται ετήσια με 2520 ευρώ αντί με 4056 ευρώ που πλήρωνε μέχρι τώρα.

3.       Ο επαγγελματίας των 10.000 ευρώ, θα πληρώσει λίγο περισσότερο: από τα 2232 ευρώ πέρυσι, θα φτάσει στα 2520 ευρώ. Βέβαια, αυτά τα χρήματα θα του επιστραφούν και με το παραπάνω μέσω της μείωσης του φόρου εισοδήματος αλλά αυτό θα γίνει το 2021. Επίσης, θα γλιτώσει από τις μελλοντικές αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών λόγω αποσύνδεσης του ποσού από τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.

Ο έχων διπλή ιδιότητα –και μισθωτός και αυτοαπασχολούμενος- θα γλιτώσει πάνω από 1000 ευρώ τον χρόνο σε κάθε περίπτωση καθώς δεν θα έχει υποχρέωση να πληρώνει διπλές ασφαλιστικές εισφορές. Πολύ φθηνότερη γίνεται μεταξύ άλλων και η έκδοση της λεγόμενης απόδειξης δαπάνης η οποία δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, θα μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί μια έκτακτη επαγγελματική ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, χωρίς να χρειαστεί να δώσει τα μισά χρήματα στο κράτος για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Το συνολικό όφελος για τους επαγγελματίες, προκύπτει αν συνυπολογιστεί και η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.  Εκεί φαίνεται ότι ένας επαγγελματίας με κέρδη 25.000 ευρώ μπορεί να κερδίσει πάνω από 3900 ευρώ τον χρόνο. Ιδού και ο πίνακας που το αποδεικνύει:

Οι εισφορές των μισθωτών

Όλοι οι μισθοί στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθούν κατά περίπου 0,4% από την 1η Ιουλίου λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στους εργαζόμενους. Συνολικά, η μείωση θα φτάσει στο 0,9% αλλά το υπόλοιπο ποσοστό θα αφορά στις εργοδοτικές εισφορές.https://www.thetoc.gr/

Εντός τετραετίας η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, πώς διαμορφώνονται οι εισφορές τους. Πώς θα εξασφαλίσουν υψηλότερη σύνταξη
Ανατροπές με θετικό πρόσημο στην παράλληλη ασφάλιση έρχονται με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, καθώς αναμένεται να καταργηθεί η υποχρέωση ασφάλισης για το μπλοκάκι στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα και μισθωτός. Η πλήρης απαλλαγή για τους παραλλήλως απασχολούμενους που είναι μισθωτοί και ταυτόχρονα διατηρούν δελτίο παροχής υπηρεσιών αναμένεται να ισχύει για όσους καλύπτουν από τον μισθό τους την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ που θα τεθεί με το νέο καθεστώς.Με άλλα λόγια, όσοι καλύπτουν την εισφορά των 210 ευρώ ως μισθωτοί και παράλληλα έχουν μπλοκάκι ως ελεύθεροι επαγγελματίες παύουν να έχουν την υποχρέωση σε διπλή εισφορά για το μπλοκάκι. Υπενθυμίζεται πως η συνολική ασφαλιστική εισφορά του μισθωτού είναι 40,56%, εκ της οποίας το 27,10% αφορά τους κλάδους κύριας σύνταξης (ΕΦΚΑ) και υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, εφόσον οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζόμενου και εργοδότη για το 27,10% καλύπτουν το ποσό των 210 ευρώ, ο ασφαλισμένος δεν θα υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές και για το εισόδημα από το μπλοκάκι του. Αν ο καταβαλλόμενος μισθός δεν επαρκεί, τότε ο ασφαλισμένος θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο μπλοκάκι κατ’ ελάχιστον το υπόλοιπο και μέχρι τη συμπλήρωση των 210 ευρώ.

Για παράδειγμα, έστω μισθωτός με μισθό 650 ευρώ που διατηρεί ταυτόχρονα και μπλοκάκι. Επί του μισθού του υπολογίζονται εισφορές σύνταξης και υγείας 176 ευρώ. Στο ΔΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές 34 ευρώ. Αντίστοιχα, μισθωτός με μισθό 1.000 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 271 ευρώ και απαλλάσσεται από τις εισφορές στο μπλοκάκι. Οσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δύο ή τρεις δραστηριότητες αλλά δεν απασχολούνται ως μισθωτοί εξετάζεται να έχουν μία εισφορά, κατ’ ελάχιστον 210 ευρώ τον μήνα, η οποία μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας θα οριστικοποιείται στα 220 ευρώ.

Την ίδια στιγμή εξετάζεται να πέσει σημαντικά το όριο που ισχύει σήμερα για τους τίτλους κτήσης, ώστε να καλύπτεται πραγματικά ένα εντελώς ευκαιριακό εισόδημα και ταυτόχρονα να καταργηθεί η υποχρέωση για ασφαλιστικές κρατήσεις στους τίτλους κτήσης. Σήμερα επιτρέπεται να αμειφθεί κανείς με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα ισχύουν από τον Φεβρουάριο του 2019 εισφορές συνολικού ύψους 20,28% για τα εισοδήματα από τίτλους κτήσης. Το σενάριο που εξετάζεται είναι το ετήσιο όριο των 10.000 ευρώ -που «καλύπτει» 14 κατώτατους μισθούς των 650 ευρώ- να πέσει σημαντικά στα 3.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ και να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών. Αλλαγές θα πρέπει να αναμένονται και στο εργόσημο.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ψαλίδι 50% στην «ποινή»

Μείωση στο μισό του «πέναλτι» για τους συνταξιούχους που εργάζονται, από 60% στο 30%, αναμένεται με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Το ισχύον σήμερα σύστημα θεσμοθετήθηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου και ισχύει για όσους ξεκίνησαν να εργάζονται από 12 Μαΐου 2016 και μετά.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η αλλαγή του ποσοστού παρακράτησης των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα ισχύσει για το σύνολο των συνταξιούχων που εργάζονται πριν και μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου (12 Μαΐου 2016). Η μείωση του «πέναλτι» στο 30% δείχνει αύξηση του ποσού που θα μπαίνει στην τσέπη του εργαζόμενου συνταξιούχου της τάξης του 75% σε σύγκριση με το σημερινό καθεστώς.

Μείωση κρατήσεων 2,21%

Μείωση εισφορών έρχεται και για τους μισθωτούς, αλλά μόνο για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση, από το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Η μείωση του 2020 θα είναι 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ θα φτάσει σωρευτικά τις 5 μονάδες μέχρι και το 2023. Η αφαίρεση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων από τον όγκο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου, που σήμερα φτάνουν αθροιστικά στο 40,56%, μεταφράζεται σε ελάφρυνση 2,21% του μη μισθολογικού κόστους που αφορά στην ασφάλιση. Μεγαλύτερη θα είναι η ελάφρυνση από 1/1/2021 και μετά. Το μέτρο αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς, εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση.

Η «έκπτωση» ισχύει μόνο για τις εισφορές κύριας σύνταξης, ενώ όσοι είναι υπόχρεοι και για επικουρική και για εφάπαξ θα καταβάλλουν τις κανονικές εισφορές που προβλέπονται για όλους. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται πέντε ταχύτητες εισφορών για τους νέους επιχειρηματίες, επιστήμονες και αγρότες με δραστηριότητα έως 5 ετών:

 1. Ελεύθεροι επαγγελματίες που θα υπάγονταν στον πρ. ΟΑΕΕ: 136 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ και συνεισπρατόμενα (ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ)
 2. Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και αρτοποιοι που θα υπάγονταν στον πρ. ΟΑΕΕ όπως επίσης δικηγόροι και συμβολαιογράφοι υπόλοιπης Ελλάδας πλην Αθηνών: 178 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπρατόμενα (ΕΟΠΥΥκαι ΟΑΕΔ) και επικουρική ΕΤΕΑΕΠ, καθώς ασφαλίζονται υποχρεωτικά για επικουρική.
 3. Γιατροί, φαρμακοποιοί, υγειονομικοί που θα υπάγονταν στο πρ. ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ: 162 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπρατόμενα (ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ) και ΕΤΕΑΕΠ, καθώς ασφαλίζονται υποχρεωτικά για πρόνοια.
 4. Μηχανικοί και εργολήπτες που θα υπάγονταν στο πρ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι Αθηνών που θα υπάγονταν στο πρ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ: 204 ευρώ το μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπρατόμενα (ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ) και ΕΤΕΑΕΠ, καθώς ασφαλίζονται υποχρεωτικά για επικουρική και πρόνοια.
 5. Αγρότες που θα υπάγονταν στον πρ. ΟΓΑ : 85 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ και υγεία.


Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς θα εξασφαλίσουν υψηλότερη σύνταξη 

Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, για τις συντάξεις,  στο νέο σύστημα που θα ισχύσει από 1/1/2020 «πυξίδα» για την επιλογή των ελεύθερων επαγγελματιών θα αποτελεί η τρίτη ασφαλιστική κατηγορία.

Ρόλο-κλειδί για τις νέες συντάξεις των σημερινών ελεύθερων επαγγελματιών κρατά στο καινούργιο σύστημα που θα ισχύσει από 1/1/2020 η 3η ασφαλιστική κατηγορία των 302 ευρώ (236 ευρώ για κύρια σύνταξη). Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, η πλειονότητα των παλαιών επαγγελματιών που ασφαλίζονταν στο παρελθόν με τις ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην ΟΑΕΕ και είχαν υποχρέωση να αλλάζουν κλάση ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα φαίνεται να έχουν καταβάλει μια μέση εισφορά για τα έτη 2002-2019 της τάξης των 240 ευρώ, ποσό που «χτίζει» μέσες συντάξιμες αποδοχές ύψους 1.200 ευρώ.

Πρόκειται για ασφαλισμένους του πρ. ΟΑΕΕ που μετρούν ήδη από 20 έως 30 έτη ασφάλισης και έχουν ακόμη μπροστά τους από 5 έως 20 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν. Οπως σημειώνουν οι ειδικοί, στο νέο σύστημα φαίνεται πως πρέπει να ενταχθούν στην 3η ασφαλιστική κατηγορία για να διατηρήσουν τις συντάξιμες αποδοχές τους στο ύψος των παλαιών καταβαλλόμενων εισφορών. Εάν επιθυμούν να αυξήσουν το ποσό της προσδοκώμενης σύνταξής τους, φαίνεται πως πρέπει να ενταχθούν σε μεγαλύτερη της 3ης ασφαλιστική κατηγορία. Το εν λόγω σενάριο εκτιμάται πως καλύπτει περί το 70-80% των ασφαλισμένων του πρ. ΟΑΕΕ που έχουν ασφαλιστεί διαχρονικά σε μεσαίες και υψηλές κλάσεις και την τελευταία 3ετία (2017-2019) κατέβαλλαν την ελάχιστη εισφορά των 117 ευρώ.

Το νέο σύστημα διαρθρώνεται εντελώς διαφορετικά από το προηγούμενο και οι μη μισθωτοί θα έχουν την απόλυτη ελευθερία επιλογής. Ο κάθε ασφαλισμένος με δραστηριότητα άνω των 5 ετών θα επιλέγει ελεύθερα τον Δεκέμβριο κάθε έτους το επίπεδο των εισφορών του για το επόμενο έτος. Η επιλογή του επιπέδου των εισφορών θα καθορίζει και το επίπεδο της μελλοντικής σύνταξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του ελεύθερου επαγγελματία θα καθορίζεται μεν από την οικονομική του δυνατότητα, αλλά και από τις δυνατότητες βελτίωσης της προσδοκώμενης σύνταξής του. Αξιοποιώντας την ελευθερία της επιλογής, οι επαγγελματίες μπορούν να μεταπηδούν από κατηγορία σε κατηγορία ανά χρόνο και να ασφαλίζονται σε υψηλότερες κλίμακες για μικρότερα διαστήματα ώστε να βελτιώνουν τη βάση υπολογισμού της προσδοκώμενης σύνταξής τους.

Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης υπενθυμίζουν πως για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού των συντάξιμων αποδοχών μπαίνουν στην εξίσωση οι εισφορές που έχουν καταβληθεί από το 2002 και μετά. Συνεπώς, οι επαγγελματίες που θα συνταξιοδοτηθούν σε 5, 10 ή 20 χρόνια έχουν πίσω τους τουλάχιστον 18 χρόνια εισφορών με το παλαιό σύστημα. Θεωρείται δεδομένο πως το 2002 ο εν λόγω πληθυσμός βρισκόταν ήδη σε μια σχετικά υψηλή κατηγορία και ακολούθησε μέχρι το 2016 την υποχρεωτική μετάταξη που ίσχυε στο πρ. ΤΕΒΕ. Κινήθηκε, δηλαδή, κατά βάση και κατά κύριο λόγο μεταξύ της 4ης και της 9ης ασφαλιστικής κλάσης. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι την τριετία 2017-2019 περισσότεροι από το 80% έπεσαν στην ελάχιστη κλίμακα των 117 ευρώ, τεκμαίρεται ότι για τα έτη 2002 έως 2019 η μέση εισφορά κυμαίνεται στα 240 ευρώ.

Επιπλέον ποσά

Όπως αποδεικνύεται από τους πίνακες που επιμελήθηκε ο δικηγόρος-εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος, τ. εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία - ΙΚΑ», ένας ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος έχει πίσω του 20 έτη εργασίας και προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί με 30 χρόνια ασφάλισης συνολικά, μπορεί να κερδίσει:

 • 64 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ασφαλιστεί για 10 χρόνια στην 3η κλίμακα αντί της 2ης
 • 93 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ενταχθεί μια 10ετία στην 4η κατηγορία αντί της 2ης.
 • 189 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ενταχθεί μια 10ετία στην 6η κατηγορία αντί της 2ης. Αντίστοιχα, ένας ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος έχει πίσω του 30 έτη εργασίας και προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί σε μια 5ετία, δηλαδή το 2025, μπορεί να κερδίσει:
 • 22 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ασφαλιστεί για 5 χρόνια στην 3η κλίμακα αντί της 2ης.
 • 48 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ενταχθεί μια 5ετία στην 4η κατηγορία αντί της 2ης.
 • 136 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ενταχθεί μια 5ετία στην 6η κατηγορία αντί της 2ης. Παράλληλα, ένας ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος έχει πίσω του 30 έτη εργασίας και προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί σε μια 10ετία, δηλαδή το 2030, μπορεί να κερδίσει:
 • 122 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ασφαλιστεί για 10 χρόνια στην 3η κλίμακα αντί της 2ης.
 • 178 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ενταχθεί μια 10ετία στην 4η κατηγορία αντί της 2ης.
 • 365 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ενταχθεί μια 10ετία στην 6η κατηγορία αντί της 2ης. Τέλος, ένας ασφαλισμένος με 20 έτη εργασίας που προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί σε μια 20ετία, δηλαδή το 2040, μπορεί να κερδίσει:
 • 69 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ασφαλιστεί για 20 χρόνια στην 3η κλίμακα αντί της 2ης.
 • 145 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ενταχθεί μια 20ετία στην 4η κατηγορία αντί της 2ης.
 • 423 ευρώ τον μήνα επιπλέον αν ενταχθεί μια 20ετία στην 6η κατηγορία αντί της 2ης.

Ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης ανά ασφαλιστική κατηγορία

Στα παραδείγματα υποθετικά λαμβάνουμε υπόψη ότι για τα έτη 2002 έως 2019 η μέση εισφορά είναι 240 ευρώ και οι συντάξιμες αποδοχές 1.200 ευρώ.

Από 1-1-2020 για να διατηρήσει ο ασφαλισμένος τις συντάξιμες αποδοχές στο ύψος των μέχρι σήμερα καταβαλλομένων εισφορών, πρέπει να ενταχθεί στην 3η ασφαλιστική κατηγορία.

pinakas-1.jpg

pinakas-2.jpg

pinakas-3.jpg

pinakas-4.jpg

pinakas-5.jpg

pinakas-6.jpg

Εισφορές επτά επιπέδων που ξεκινούν από τα 130 ευρώ τον μήνα για την πρώτη πενταετία των ασφαλισμένων και κλιμακώνονται ως τα 522 ευρώ τον μήνα, περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για 1.440.000 ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα τελικά ποσά που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση μετά από πρόταση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποκαλύπτει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» και είναι τα εξής:

1. Εισφορά 130 ευρώ τον μήνα για την πρώτη 5ετία των νέων ασφαλισμένων, που επιμερίζεται σε 96 ευρώ για σύνταξη και 34 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

2. Εισφορά 1ου επιπέδου 220 ευρώ τον μήνα (κατώτατο ποσό μετά την 5ετία) που επιμερίζεται σε 163 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 57 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

3. Εισφορά 2ου επιπέδου στα 252 ευρώ τον μήνα που επιμερίζεται σε 186 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 66 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

4. Εισφορά 3ου επιπέδου στα 302 ευρώ τον μήνα,που επιμερίζεται σε 223 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 79 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

 

5. Εισφορά 4ου επιπέδου στα 362 ευρώ τον μήνα, που επιμερίζεται σε 268 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 94 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

6. Εισφορά 5ου επιπέδου στα 435 ευρώ τον μήνα που επιμερίζεται σε 321 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 114 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

7. Εισφορά 6ου επιπέδου στα 522 ευρώ τον μήνα που επιμερίζεται σε 386 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και 136 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

Οι ασφαλισμένοι τον Δεκέμβριο κάθε έτους, θα μπορούν να επιλέγουν όποια εισφορά επιθυμούν να πληρώνουν, για τον επόμενο χρόνο. Οι εισφορές δεν συνδέονται με το ύψος του εισοδήματος που δηλώνεται στην εφορία ενώ η επιλογή τους θα είναι και ανεξάρτητη από τα έτη ασφάλισης που έχουν ήδη οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εξαιρείται η εισφορά των 130 ευρώ που θα επιλέγεται μόνον από νέους ασφαλισμένους και θα μπορούν να μείνουν σε αυτήν για την πρώτη τους 5ετία.

 

Για παράδειγμα ένας ασφαλισμένος που ήδη έχει περάσει την πρώτη 5ετία, μπορεί σήμερα να επιλέξει για το 2020 την κατώτατη εισφορά με τα 220 ευρώ, ή το 6ο επίπεδο με τα 522 ευρώ. Στο τέλος του 2020 αντίστοιχα μπορεί να πάει στην εισφορά των 302 ευρώ, ή να παραμείνει στα 220 ευρώ.

Οι νέες εισφορές βγάζουν συντάξεις από 615 ως 1.400 ευρώ με 30 ως 42 έτη ασφάλισης.

Δείτε τους πίνακες που δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής»:

Για «ελεύθερη επιλογή εισφορών, ανάλογα με την επιθυμία και τον σχεδιασμό του κάθε ασφαλισμένου» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τις αλλαγές που έρχονται από το 2020 για 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους
Τις βασικές αρχές του νέου ασφαλιστικού συστήματος για τους περίπου 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που θα τεθεί σε ισχύ από το 2020 παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Thessaloniki Summit 2019, το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως εξήγησε το «νέο, καινοτόμο, απλό και αποτελεσμαστικό σύστημα» αποσυνδέει την ασφάλιση από τα χρόνια εργασίας και το εισόδημα και προσφέρει ελεύθερη επιλογή εισφορών, ανάλογα με την επιθυμία και τον σχεδιασμό του κάθε ασφαλισμένου.

«Είμαι σίγουρος ότι θα το αγκαλιάσουν οι επιστήμονες, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι» είπε ο κ. Μητσοτάκης εξηγώντας ότι το ασφαλιστικό αυτό «παύει, με λίγα λόγια, να είναι νέο Φορολογικό. Γιατί εμείς, μειώνοντας τους φόρους, εξασφαλίζουμε πολύ περισσότερο εισόδημα στους ελεύθερους επαγγελματίες ώστε να αποταμιεύουν περισσότερο αλλά και να μένουν με μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα, μετά τους φόρους και τις εισφορές».

Υπενθύμισε, δε, ότι το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου επέφερε «ολέθρια» αποτελέσματα καθώς «επέβαλε συνειδητά δυσβάσταχτες εισφορές, "γονατίζοντας" και αποθαρρύνοντας ένα παραγωγικό και δημιουργικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας. Ενίσχυσε ραγδαία την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα και επιβεβαιώνουν απόλυτα αυτό το οποίο σας λέω».

Πρακτικά το νέο ασφαλιστικό για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοιυς θα προβλέπει ότι όσο υψηλότερες θα είναι οι εισφορές τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η σύνταξη.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας βασικό χαρακτηριστικό θα είναι και η αποσύνδεση των ασφαλιστικών κρατήσεων (υπέρ κύριας ασφάλισης-υγείας) των μη μισθωτών από το φορολογητέο εισόδημα.

Όπως τόνιζαν κύκλοι του υπ. Εργασιας που επικαλούνται τα ΝΕΑ με το νέο σύστημα θα σταματήσει ο υφιστάμενος υπολογισμός των εισφορών με βάση το πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένο φορολογητέο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Με το νέο σύστημα οι νέεςασφαλιστικές κατηγορίες δεν θα συνδέονται με το εισόδημα, ούτε η μετάβαση από την πρώτη στην επόμενη κλίμακα θα είναι υποχρεωτική.

Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι η τριετής εφαρμογή του ασφαλιστικού Κατρούγκαλου οδήγησε σε μείωση της εισπραξιμότητας και αύξηση της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα η εισπραξιμότητα έχει κολλήσει στο 56%-60% και το δηλωθέν εισόδημα εμφανίζεται μειωμένο με αποτέλεσμα μετά τον συμψηφισμό κάθε χρόνο ο ΕΦΚΑ να επιστρέφει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

https://www.protothema.gr/

Σελίδα 1 από 45

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot