Ποιες είναι οι 3 προϋποθέσεις που θα ελέγχει το ΚΕΑΟ για να κλειδώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Στο στόχαστρο οι «πατέντες» εισφοροδιαφυγής
Με τρεις βασικές προϋποθέσεις έρχεται το ηλεκτρονικό μπλόκο στους μπαταχτσήδες εργοδότες που δεν πληρώνουν τις εισφορές των εργαζομένων τους. Με απόφαση την οποία υπέγραψε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, εξειδικεύονται όλες οι λεπτομέρειες και οι όροι για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή της Αναλυτική Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). Στόχος είναι να κλείσει κάθε παράθυρο εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής στους συστηματικούς κακοπληρωτές, δηλαδή στους εργοδότες που βρίσκοντας “ανοίγματα” στο νομικό πλαίσιο απέφευγαν συστηματικά την εκπλήρωση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων.

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών θα μπορεί να «μπλοκάρει» την ηλεκτρονική πρόσβαση των κακοπληρωτών εργοδοτών στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ενώ, πλέον, θα μπορεί να προβαίνει και σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών – “αγγίζοντας” την περιουσία των στρατηγικών οφειλετών – μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

«Με τη σημερινή υπουργική απόφαση θωρακίζουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από στρατηγικούς κακοπληρωτές που έβρισκαν “παραθυράκια” να διαφεύγουν των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να χάνονται εκατοντάδες εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ οι οφειλέτες διέφευγαν την εκπλήρωση των μεγάλων υποχρεώσεών τους προς κράτος. Εφεξής κανένας δεν θα μένει στο απυρόβλητο. Γιατί πέραν της φραγής εισόδου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές θα υποχρεώνονται να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, προκειμένου να εξοφλούν τις οφειλές τους, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιούνται και εστιασμένοι έλεγχοι από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες της πολιτείας», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, υπενθυμίζοντας πως το μέτρο είχε ψηφιστεί και ενεργοποιηθεί με εγκύκλιο του 2013 αλλά καταργήθηκε τον Μάρτιο του 2019, με αποτέλεσμα να στερηθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Αναλυτικά, το ΚΕΑΟ θα μπορεί να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω ΑΠΔ χωρίς να καταβάλλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές
Δεν βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών και απώλεια αυτών αυξάνοντας το ποσό της οφειλής του.
Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάγεται σε τουλάχιστον 6 μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες αν ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων και ιδίως αν η μη καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών συνδυάζεται με:
Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα ή / και το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή / και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει οφειλές και την ασφάλιση σε αυτή του ίδιου προσωπικού ή μέρους αυτού
Τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων χωρίς περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρώην εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του υπευθύνου
Δημιουργία οφειλής με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων σε μικρό χρονικό διάστημα
Μη συμμόρφωση του οφειλέτη μετά από άρση προηγούμενης αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ
Εισφοροδιαφυγή με «πατέντα»

Το νέο πλαίσιο στοχεύει κυρίως στις περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, κυρίως μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.), που καταστρατηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας. Οι συνηθέστερες «πατέντες» είναι:

Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες χωρίς προσωπική περιουσία. Τα περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλλες επιχειρήσεις τους διέθεταν στο παρελθόν έχουν διοχετευθεί σε τρίτους.
Δημιουργία οφειλών από εταιρείες χωρίς περιουσιακά στοιχεία με εικονικούς υπεύθυνους, που δηλώνουν σαν έδρα κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, εμφανίζουν πολλά παραρτήματα, ασφαλίζουν προσωπικό άλλων επιχειρήσεων και στο τέλος πτωχεύουν.
Δημιουργία οφειλών από εταιρείες με πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα κατά των οποίων δεν έχει νόημα η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης όπως υπερήλικοι (συνηθέστερα γονείς ή στενοί συγγενείς του επιχειρηματία) ή άτομα πολύ νεαρής ηλικίας, οικονομικοί μετανάστες/αλλοδαποί, με κατοικία την έδρα της εταιρείας, κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία στην Ελλάδα, υπάλληλοι της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/ προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης.
Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με επιχείρηση που δημιούργησε οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλλει ΑΠΔ. Στη νέα αυτή επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό της παλιάς.
Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύψους από επιχειρήσεις (συνηθέστερα εταιρείες φύλαξης ή καθαριότητας), που αναλαμβάνουν έργα σαν υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων. Πολλές φορές στις εταιρείες αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό του πραγματικού ανάδοχου του έργου.
Τα κόλπα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από δεκάδες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχει εντοπίσει το Κ.Ε.Α.Ο. Οι εταιρείες που έχουν εντοπιστεί δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας-κέντρα διασκέδασης, παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κ.λπ.
Τι ισχύει μετά το μπλόκο

Μετά την εφαρμογή του μέτρου οι ΑΠΔ των περιόδων αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ γίνεται δεκτή υπό προυποθέσεις ως εξής :

Κατά την πρώτη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ, το υπερταμείο δέχεται υποβολή ΑΠΔ με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο για περισσότερες της μιας και έως 6 μισθολογικές περιόδους, μόνο εφόσον αν έχουν καταβληθεί οι εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας απαιτητής ΑΠΔ. Αν κατά την πρώτη προσέλευση υποβάλλονται ΑΠΔ για πάνω από 6 μισθολογικές περιόδους αρκεί η καταβολή των εισφορών που αντιστοιχούν στο 1/3 του συνολικού ποσού.
Κατά την δεύτερη προσέλευση του εργοδότη οι ΑΠΔ γίνονται δεκτές αν έχουν καταβληθεί εισφορές που αντιστοιχούν στο 1/3 του συνολικού ποσού που οφείλεται
Για κάθε επόμενη υποβολή δεν είναι δυνατή η καταχώριση ΑΠ.
Ο… μπαταχτσής εργοδότης πρέπει να προσκομίσει και τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων 3 ετών όπως και τα μισθωτήρια συμβόλαια της έδρας και των παραρτημάτων του.
Για να εν ενεργοποιηθεί το μπλόκο το ΚΕΑΟ ενημερώνει την αρμόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ, η οποία διενεργεί έλεγχο σχετικά με την λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνδεδεμένων προσώπων, καθώς και για την διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης και την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ο εργοδότης ενημερώνεται για την αναστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Άρση του μπλόκου

Η άρση του μέτρου γίνεται εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :

Εξόφληση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώθηκαν με τις ΑΠΔ των χρονικών περιόδων αναστολής
Ρύθμιση της συνολικής οφειλής – υπό την προϋπόθεση όμως ότι έχουν αποσταλεί τα εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων των 3 τελευταίων ετών και οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο για την επιχείρηση.

Μία αίτηση στον ΕΦΚΑ απαιτείται για να καλύψετε τον συντάξιμο χρόνο που σας λείπει μέσω της διαδικασίας της αυτασφάλισης, για όσους έχετε διακόψει την εργασία σας λόγω απόλυσης ή λόγω άλλης αιτίας. Ο ασφαλισμένος που σταματά την εργασία του, είτε γιατί απολύεται, είτε οικειοθελώς, έχει δικαίωμα να ζητήσει συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά για σύνταξη ή περίθαλψη ή και τα δύο μαζί.

Τα μυστικά και τη διαδικασία της αυτασφάλισης προαιρετικής ασφάλισης γνωστή ως αυτασφάλισης για όποιες κατηγορίες ασφαλισμένων το επιθυμούν σας αναλύουν σήμερα τα Dikaiologitika News.

Πρόκειται για έναν οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων για όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αυτασφάλιση των πρώην φορέων ασφάλισης.

1.Θέλω να συνεχίσω προαιρετικά την ασφάλισή μου στον ΕΦΚΑ, πού θα υποβάλλω αίτηση;

Η αίτηση θα υποβληθεί στο Υποκατάστημα μισθωτών ή μη μισθωτών που άνηκε ο ασφαλισμένος, πριν την διακοπή της ασφάλισης του. Σε περίπτωση που κατά την λήξη της απασχόλησης υπάρχουν περισσότερες δραστηριότητες, παρέχεται το δικαίωμα της επιλογής.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συνεχίσω προαιρετικά την ασφάλιση μου στον ΕΦΚΑ;

Προκειμένου να συνεχίσετε την ασφάλισή σας προαιρετικά θα πρέπει αθροιστικά να πληροίτε τις κάτωθι προϋποθέσεις:

-να έχετε διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή σας στον ΕΦΚΑ

εφόσον η αίτηση υποβάλλεται εντός έτους από την τελευταία ασφάλιση, αρκούν 5 έτη ασφάλισης (1.500 ημέρες) εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος (300 ημέρες) εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτούνται απαιτείται να έχετε πραγματοποιήσει 10 έτη στην υποχρεωτική ασφάλιση (3.000 ημέρες)

-να κριθείτε ικανός για εργασία σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής

-να μην οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών αυτές να έχουν ρυθμιστεί

3. Για ποιους κλάδους μπορώ να συνεχίσω την ασφάλισή μου προαιρετικά;

Με την υποβολή της αίτησης επιλέγετε τους Κλάδους (Σύνταξη ή/ και Περίθαλψη) που θέλετε να συνεχίσετε.

4. Τι εισφορές θα πληρώνω για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής μου;

Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή και εισοδημάτων επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους – αγρότες, τα εφαρμοζόμενα ποσοστά είναι 20% για τον Κλάδο Σύνταξης και 6,95% για τον Κλάδο Περίθαλψης.

Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη στο ύψος - ποσοστό που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

5. Πότε μπορώ να διακόψω την προαιρετική μου ασφάλιση;

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μπορεί να διακοπεί κατόπιν σχετικής αίτησης από τον επόμενο μήνα. Επιπλέον διακόπτεται υποχρεωτικά με τη συνταξιοδότησή σας λόγω αναπηρίας επ΄ αόριστον ή λόγω γήρατος ή με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτηση ιδιότητας ασφαλιστέας στον ΕΦΚΑ καθώς και με τον θάνατο.

6. Εάν συνεχίσω προαιρετικά την ασφάλισή μου, πότε μπορώ να καταβάλλω τις μηνιαίες εισφορές;

Η καταβολή της μηνιαίας εισφοράς γίνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, όπως ισχύουν για τις ασφαλιστικές εισφορές της υποχρεωτικής ασφάλισης. Πέραν της εμπρόθεσμης καταβολής επιφέρει την επιβάρυνσή της κατά τα προβλεπόμενα και για τις εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης. Η καθυστέρηση της μηνιαίας εισφοράς πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία που αυτή κατέστη απαιτητή επιφέρει την απώλειά της.

7. Οφείλω εισφορές από υποχρεωτική ασφάλιση, μπορώ να υπαχθώ προαιρετικά;

Ναι, μπορείτε εφόσον εξοφλήσετε ή ρυθμίσετε τις οφειλές σας και τηρείτε τους όρους αυτής καθ΄ όλη την διάρκεια προαιρετικής συνέχισης στην ασφάλιση.

8. Εάν απωλέσω ή διακόψω την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πότε μπορώ να ζητήσω ξανά την συνέχιση της προαιρετικής;

Μετά από απώλεια μπορείτε να ζητήσετε την ασφάλιση σας προαιρετικά μετά από τρία χρόνια με εκ νέου έλεγχο των προϋποθέσεων, έως τρεις φορές. Μετά από διακοπή – από οποιαδήποτε αιτία – μπορείτε με την υποβολή σχετικής αίτησης και έλεγχο των προϋποθέσεων να υπαχθείτε εκ νέου.

9. Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης;

Οι εισφορές προαιρετικής ασφάλισης δεν επιστρέφονται πλην των περιπτώσεων αναστολής της (συνταξιοδότηση αναπηρίας ορισμένου χρόνου ή επιδότηση ασθενείας), όπου επιστρέφονται άτοκα κατόπιν σχετικής αίτησης.

Με ειδική διάταξη που ψηφίζεται την Πέμπτη στην Βουλή μειώνεται ο χρόνος απονομής των συντάξεων κατά δύο μήνες. Ειδικότερα δίνεται το δικαίωμα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων στους διευθυντές των περιφερειακών υπηρεσιών και οργανικών δομών των πρώην φορέων που έχουν απορροφηθεί στον ΕΦΚΑ.

Συντάξεις: Μέχρι σήμερα για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, απαιτείτο η τελική υπογραφή από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ όμως με την νέα διάταξη από τις αρχές Νοεμβρίου θα μπορούν να υπογράφουν τις αποφάσεις συνταξιοδότησης οι Διευθυντές των περιφερειακών υπηρεσιών χωρίς να στέλνουν τα έγγραφα στην κεντρική διοίκηση προς υπογραφή καθυστερώντας την απονομή της σύνταξης.

Αναλυτικότερα στην σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» αναφέρεται ότι λόγω της παρατηρούμενης καθυστέρησης απονομής των συντάξεων οι Διευθυντές των περιφερειακών υπηρεσιών και οργανικών δομών των πρώην φορέων που έχουν απορροφηθεί στον ΕΦΚΑ έχουν την αρμοδιότητα απονομής των συντάξεων.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα επιφέρει μείωση του χρόνου απονομής κατά δύο μήνες ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσουν η περαιτέρω ενίσχυση των τμημάτων απονομής της σύνταξης με νέους υπαλλήλους και η προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για το μεγάλο ψηφιακό άλμα του υπουργείου Εργασίας, το σύστημα «ΑΤΛΑΣ-ψηφιακή σύνταξη», με το οποίο, από τον Ιούνιο του 2020, οι νέες συντάξεις θα εκδίδονται ψηφιακά και άμεσα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1.058.748 εκκρεμείς συντάξεις-υποθέσεις και λοιπές εκκρεμότητες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) προς τους συνταξιούχους-ασφαλισμένους
Η πραγματική εικόνα των εκκρεμών συντάξεων-υποθέσεων και λοιπών εκκρεμοτήτων μέχρι τις 31-8-2019, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ έχει ως εξής:

- 189.851 εκκρεμείς κύριες συντάξεις
- 87.591 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις
- 2.688 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις χηρείας
- εκκρεμεί επανυπολογισμός συντάξεων χηρείας 82.012
- εκκρεμεί επανυπολογισμός συντάξεων 222.989
- εκκρεμείς ασφαλιστικές υποθέσεις 375.627
- λοιπές εκκρεμότητες 61.926
- εφάπαξ που εκκρεμούν 36.064

Άτλας

Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπει ότι εντός διετίας, δηλαδή έως τον Ιούνιο του 2021, πρέπει να εκδίδονται ψηφιακά πάνω από το 90% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης. H απονομή των συντάξεων που εκκρεμούν ήδη θα προχωρήσει με δύο ταχύτητες, καθώς ένα τμήμα τους θα ενταχθεί στο νέο ψηφιοποιημένο σύστημα που θα ισχύσει μετά την ψήφιση του νόμου για την ψηφιακή σύνταξη με την επωνυμία Άτλας τον Νοέμβριο και ένα τμήμα θα συνεχίσει να εκδίδεται με τη διαδικασία που ισχύει σήμερα, η οποία όμως θα επιταχυνθεί καθώς θα απελευθερωθούν υπάλληλοι. Tην 1η Ιουνίου 2020 το 34,33% των νέων συντάξεων θα βγαίνει αυτόματα. Τον Ιανουάριο του 2021 ένα άλλο 30% και τον Ιούνιο του 2021 θα φτάσουμε στο 90%. Το υπόλοιπο 10% που ανήκει σε ειδικές κατηγορίες δεν θα χρειάζεται περισσότερο από τρεις μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, κομβικό ρόλο θα παίξει ο Άτλας που θα τεθεί και πάλι σε ισχύ από τον διοικητή του ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη. Η πρώτη ημερομηνία-ορόσημο είναι ο Ιούνιος του 2020. Σε λιγότερο από ένα έτος θα πρέπει το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ να καταφέρουν να εκδίδουν με ψηφιακό τρόπο πάνω από μία στις τρεις νέες αιτήσεις για απονομή σύνταξης (37%). Οι περισσότερες από αυτές θα είναι συντάξεις θανάτου (χηρείας), με στόχο να διευκολυνθούν αυτοί οι, ειδικής κατηγορίας, ασφαλισμένοι. Στη συνέχεια θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε έως την 1η Ιανουαρίου του 2021 να έχει προχωρήσει και η ψηφιακή απονομή των συντάξεων αναπηρίας, οι οποίες αποτελούν περίπου το 23% των νέων αιτήσεων.

Ειδικότερα, με το Άτλας:
-Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, στο οποίο καταγράφονται τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι.
-Συγκεντρώνεται η ασφαλιστική ιστορία ανά ασφαλισμένο, δημιουργώντας έτσι τον ψηφιακό ατομικό λογαριασμό ασφάλισης, μια μορφή ηλεκτρονικού ασφαλιστικού «βιογραφικού».
-Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης.
-Ψηφιοποιείται και μηχανογραφείται όλο το κανονιστικό πλαίσιο της θεμελίωσης και απονομής συντάξεων.

https://www.dikaiologitika.gr/

 

Τι πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες που έλαβαν πιστωτικά «ραβασάκια» από τον ΕΦΚΑ για να λάβουν πίσω τα ποσά που δικαιούνται
Το σωστό IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ 78.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, προκειμένου να λάβουν τις επιστροφές ποσών που δικαιούνται από την εκκαθάριση εισφορών του 2018. Χθες, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, πιστώθηκαν τα πρώτα ποσά από τις επιστροφές της εκκαθάρισης του 2018. Συγκεκριμένα πιστώθηκαν 100,69 εκ. ευρώ σε 86.187 επαγγελματίες οι οποίοι είχαν δηλώσει έγκυρο IBAN στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Από τις εφάπαξ επιστροφές απομένουν ακόμη να καταβληθούν περίπου 60 εκ. ευρώ τα οποία δικαιούνται 77.940 μη μισθωτοί.

Πρόκειται για ασφαλισμένους οι οποίοι δήλωσαν στην εφορία το 2017 λιγότερα εισοδήματα σε σύγκριση με τα εισοδήματα του 2016 και έλαβαν έτσι πιστωτικά εκκαθαριστικά από την εκκαθάριση του 2018. Ωστόσο δεν έχουν συμπληρώσει σωστά το IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού για να λάβουν το ποσό που δικαιούνται. Σε όλους αυτούς δίνεται η δυνατότητα μπαίνοντας στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) να το καταχωρήσουν ακολουθώντας την εξής διαδρομή: ηλεκτρονικές υπηρεσίες -> Aτομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας».

Συνολικά επιστροφές εισφορών από τον ΕΦΚΑ δικαιούνται 264.631 ασφαλισμένοι και το συνολικό ποσό των επιστροφών είναι 215,19 εκ. ευρώ. Πρόκειται για ασφαλισμένους μη μισθωτούς που δήλωσαν το 2017 μικρότερα εισοδήματα από το 2016 και γι αυτό δικαιούνται τώρα επιστροφές ποσών από τις εισφορές που κατέβαλλαν.

Υπενθυμίζεται πως η εισφοροδότηση γίνεται αρχικά με το εισόδημα του προ-προηγούμενου έτους και ακολούθως, όταν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, η εκκαθάριση δείχνει την πραγματική υποχρέωση. Συνεπώς οι εισφορές του 2018 είχαν αρχικά υπολογιστεί με το εισόδημα του 2016 και όταν ακολούθως όταν εκκαθαρίστηκε το εισόδημα του 2017 πραγματοποιήθηκε η εκκαθάριση των εισφορών και ο επανυπολογισμός τους. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε από τον ΕΦΚΑ στις αρχές Ιουλίου και έδειξε πώς:

• 727.200 ασφαλισμένοι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι) κατέληξαν με χρεωστικό υπόλοιπο καθώς το εισόδημά τους το 2017 απεδείχθη υψηλότερο από το εισόδημα του 2016. Συνολικά οφείλουν 1,085 δισ. ευρώ.

• 493.300 ασφαλισμένοι μη μισθωτοί κατέληξαν με μηδενικό υπόλοιπο, καθώς το εισόδημά τους δεν άλλαξε ανάμεσα στις δυο χρονιές και συνεπώς παρέμεινε σταθερή η εισφοροδοτική τους υποχρέωση.

• 264.631 έλαβαν πιστωτικό υπόλοιπο, καθώς το εισόδημά τους το 2017 απεδείχθη χαμηλότερο από το εισόδημα του 2016 και τελικώς είχαν καταβάλλει περισσότερες εισφορές στον ΕΦΚΑ από αυτές που αναλογούσαν στο πραγματικό τους εισόδημα. Αναλυτικά, οι 40.100 εξ αυτών είχαν πιστωτικό υπόλοιπο έως 50 ευρώ, το οποίο παραμένει αναγκαστικά στον ασφαλιστικό τους λογαριασμό και συμψηφίζεται ενώ οι 224.500 δικαιούνται επιστροφές άνω των 50 ευρώ.
Τα «ραβασάκια» από την εκκαθάριση του 2018 αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στις 9 Ιουλίου. Οι μη μισθωτοί με πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50 ευρώ είχαν περιθώριο έως τις 30 Αυγούστου να δηλώσουν στον ιστότοπο του ΕΦΚA εάν επιθυμούσαν το υπόλοιπό τους να παραμείνει στον ασφαλιστικό τους λογαριασμό ώστε να συμψηφιστεί με επόμενες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Την ηλεκτρονική δήλωση στον σχετικό ιστότοπο του ΕΦΚΑ υπέβαλλαν 60.360 ασφαλισμένοι. Το δικό τους πιστωτικό υπόλοιπο δεν θα επιστραφεί αλλά θα συμψηφίζεται με επόμενες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Οι υπόλοιποι 164.120 δεν υπέβαλλαν αίτηση και είναι αυτοί που πρέπει να λάβουν εφάπαξ στον τραπεζικό τους λογαριασμό το ποσό της επιστροφής από την εκκαθάριση των εισφορών του 2018. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να δηλωθεί ο σωστός αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς προς το παρόν το σύστημα δεν έχει έγκυρους IBAN για όλους τους δικαιούχους επιστροφών.

Όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους με χρεωστικό υπόλοιπο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως 30.08.2019. Η αποπληρωμή προβλέπεται έτσι να ολοκληρωθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή στις 31/12/2019, τουλάχιστον για όσους δεν φρόντισαν να εντάξουν τα χρεωστικά τους υπόλοιπα στην ρύθμιση των 120 δόσεων – όπως είχαν δικαίωμα – που «έτρεχε» έως τις 7 Οκτωβρίου.

«Τακτοποιούμε μία βασική υποχρέωσή μας προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστρέφοντάς τους περίπου 100 εκατ. ευρώ. Συνολικά θα επιστρέψουμε 215 εκατ. ευρώ σε 264.631 ασφαλισμένους, χρήματα τα οποία η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν είχε προχωρήσει στην εκκαθάρισή τους όπως ήταν υποχρεωμένη», δήλωσε με την ευκαιρία της πληρωμής των πρώτων 100εκ. ευρώ ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης υπενθυμίζοντας πως στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο έχει συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η κατάρτιση ισολογισμών στον ΕΦΚΑ και η πιστή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του οργανισμού.

https://www.ethnos.gr

Πρόκειται για τα ποσά που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018.
Συνολικά θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν με μελλοντικές οφειλές 215.193.494,99εκατ. ευρώ, σε 264.631 ασφαλισμένους ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών του έτους 2018 με βάση τα εισοδήματα του 2017 έναντι των εισοδημάτων του 2016 που αρχικά είχαν λογισθεί και καταβληθεί.

Οι ασφαλισμένοι που δεν θα δουν επιστροφές στους λογαριασμούς τους οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν συμπληρώσει το i-bank τους.

Σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα μπαίνοντας στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr ->ηλεκτρονικές υπηρεσίες->Aτομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας» να το καταχωρήσουν.

Σελίδα 1 από 38

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot