arxiki selida

Ολοκληρώνεται αύριο και τυπικά η δράση της Ψηφιακής Αλληλεγγύης που υλοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η οποία προσέφερε δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, δωρεάν εξοπλισμό πληροφορικής και κατάρτιση σε περισσότερους από 195 χιλιάδες πολίτες, ενώ συνεργάστηκαν περισσότερες από 370 επιχειρήσεις τεχνολογίας κάθε μεγέθους.

Επιδιώκοντας τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και του ψηφιακού αναλφαβητισμού και στο πλαίσιο υλοποίησης της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2014-2020», το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ενεργώντας ως Δικαιούχος, υλοποίησε, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ), την δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης».

Οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλεγγύης έδωσαν την ευκαιρία στις ομάδες πληθυσμού οι οποίες, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν υποστεί σοβαρές εισοδηματικές απώλειες και κινδυνεύουν να καταστούν «ψηφιακά αναλφάβητες» να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη δράση αφορούσε στις οκτώ (8) περιφέρειες αμιγούς σύγκλισης της χώρας, όπου συμπεριλαμβάνονται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός κουπονιού (voucher) «Ψηφιακής Αλληλεγγύης», το οποίο ανταλλάχθηκε από τους δικαιούχους στις επιχειρήσεις που ανέλαβαν την υλοποίηση της δράσης. Δικαιούχοι του κουπονιού ήταν δυνητικά όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πολίτες μέσω της δράσης αυτής είχαν την δυνατότητα:
• να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν διαδικτυακή σύνδεση για 12 μήνες με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (12ευρώ/μήνα)
• να αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop (230ευρώ)
• να καταρτισθούν στις βασικές δεξιότητες χρήσης των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. (60ευρώ-προαιρετικά)

Αναλυτικά, η δράση της Ψηφιακής Αλληλεγγύης, με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ είχε τα εξής αποτελέσματα και ωφελούμενους:
• Νέες διαδικτυακές συνδέσεις: 175.240
• Απόκτηση εξοπλισμού: 195.840
• Συμμετοχές σε πρόγραμμα κατάρτισης: 7.119
• Η «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» υλοποιήθηκε στις 8 επιλεγμένες περιφέρειες της Ελλάδος, και η συμμετοχή των ωφελουμένων υπήρξε σημαντικότατη. 372 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα έλαβαν μέρος ως προμηθευτές εξοπλισμού, 7 μεγάλοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών λειτούργησαν ως προμηθευτές σταθερής και κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης (4G, ADSL) και 733 σύμβουλοι εκπαίδευσης συμμετείχαν για την παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους ωφελούμενους, που αιτήθηκαν υποστήριξης.
• Η διάρκεια της Δράσης, έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 έδωσε τη δυνατότητα σε 195.840 πολίτες να γνωρίσουν τον ψηφιακό κόσμο κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές συναλλαγές.
• Συντριπτικό ποσοστό αυτών διατήρησε τη σύνδεση και μετά το πέρας της επιδότησης, αδιάψευστο στοιχείο ότι η Δράση αντιμετώπισε ουσιαστικά την ανάγκη αυτής της κοινωνικής ομάδας για συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ως πρωτοπόρο στη χώρα στις ψηφιακές εφαρμογές, ανέλαβε συνολικά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής του έργου μέσω δραστηριοτήτων και προγραμμάτων τηλεπικοινωνιών, πρότυπης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του τεχνικού κόσμου και των πολιτών ώστε να διεκπεραιωθεί το έργο. Σε πρώτο στάδιο, ενεργοποίησε το μηχανισμό για την προώθηση της λειτουργίας της «Ψηφιακής Σύγκλισης» μέσω της προμήθειας του κουπονιού Ψηφιακής Αλληλεγγύης στους Δικαιούχους Κοινωνικού Μερίσματος. Στη συνέχεια, παρείχε υποστήριξη στους εμπλεκόμενους προμηθευτές (WIND, VODAFONE, COSMOTE, GERMANOS, KOTSOVOLOS, MEDIAMARKT, PUBLIC και δεκάδες άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΤΠΕ) ενώ τέλος, ανέλαβε τη λογιστική εκκαθάριση και την επαλήθευση της επιλεξιμότητας των δαπανών, την αξιολόγηση της δράσης καθώς το δειγματοληπτικό έλεγχο των ωφελούμενων. Επιπλέον, με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων κοινών αλλά και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ωφελουμένων υλοποιήθηκαν ημερίδες στις Περιφέρειες που συμμετείχαν στη δράση.

Ενόψει της τυπικής ολοκλήρωσης της δράσης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως φορέας υλοποίησης του έργου, ο σύμβουλος αξιολόγησης, εκπρόσωποι των τηλεπικοινωνιακών παρόχων καθώς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα συνάντηση εργασίας για την αξιολόγηση του έργου ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, να ενισχυθεί η δικτύωση και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από τους εμπλεκόμενους φορείς για μελλοντικές αντίστοιχες δράσεις. Το σύνολο των συμπερασμάτων αλλά και της αξιολόγησης των ζητημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της δράσης θα κατατεθούν τόσο στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσο και στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ). Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν, τα συμπεράσματα που έχουν αξία για την αξιολόγηση της δράσης αλλά και το σχεδιασμό αντίστοιχων μελλοντικών δράσεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο έχουν ως εξής:

Στο πλαίσιο υλοποίησης της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2014 - 2020», η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και με την αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κατάρτισε το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η Ψηφιακή Αλληλεγγύη είναι Δράση του προγράμματος που υπακούει ακριβώς στην απαίτηση της Στρατηγικής αυτής, και συγκεκριμένα στη διάθεση εξοπλισμού σε ειδικές ομάδες πληθυσμού για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, επιλεγμένοι βάσει οικονομικών και γεωγραφικών κριτηρίων, είναι και δικαιούχοι μίας Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης, που τους δίνει τη δυνατότητα 100% επιδοτούμενης απόκτησης εξοπλισμού (tablet, notebook, laptop), ταυτόχρονα επιδοτώντας επίσης, σε ποσοστό 100%, την απαιτούμενη πρόσβαση μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Έτσι, η κοινωνικά ευαίσθητη αυτή ομάδα εισάγεται στον κόσμο της πληροφορίας. Αποκτά δεξιότητες, χρησιμοποιεί νέες υπηρεσίες και δικτυώνεται κοινωνικά. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο φορέας που, με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και υπευθυνότητα κατάφερε να υλοποιήσει το σπουδαίο αυτό έργο προς όφελος της κοινωνίας.

Με γνώση του αντικειμένου και εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων προγραμμάτων, το ΤΕΕ σε συνεργασία με
το ΕΔΕΤ υποστήριξε και πρόσφερε στους πολίτες τη δυνατότητα:

• διαδικτυακής σύνδεσης
• απόκτησης βασικού εξοπλισμού πρόσβασης στο διαδίκτυο
• κατάρτισης στις βασικές δεξιότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών
Το σύνολο της οργάνωσης της Δράσης, η βοήθεια προς τους Παρόχους/Προμηθευτές για την επίλυση των αποριών και εκκρεμοτήτων τους, η πλήρης, έγκαιρη και αποτελεσματική εκκαθάριση όλων των φακέλων επιδοτήσεων, αποτέλεσαν κρίσιμα σημεία στην υλοποίηση του προγράμματος και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική ώθηση του τομέα και την ενδυνάμωση της αγοράς. Με την «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» έγινε γνωστή μία πλευρά της τεχνολογίας σε μία ομάδα πολιτών αποκομμένη από τον ψηφιακό κόσμο.

Στις αρχές Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η απαιτούμενη διαδικασία - σε ειδική ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί από την ΕΔΕΤ - για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Αλληλεγγύη», που θα παρέχει σε χιλιάδες δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος δωρεάν laptop ή tablet, αλλά και σύνδεση στο internet διάρκειας ενός έτους.
 
Οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα μπαίνουν σε ειδική ιστοσελίδα με τους κωδικούς του Taxisnet, θα επιλέγουν το πακέτο με τον εξοπλισμό, αλλά και την παροχή internet που επιθυμούν, και θα προμηθεύονται το κουπόνι χωρίς κάποια αίτηση.
 
Αναλυτικά η διαδικασία, σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, είναι η εξής:
- Το κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο (δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος) και θα περιλαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό.
- Το συνολικό κόστος του κουπονιού είναι το άθροισμα του κόστους και των 3 παροχών (πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξοπλισμός , υποστήριξη), καθεμιά από τις οποίες θα είναι διακριτά προκοστολογημένη.
- Δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία δαπάνης στην άλλη.
- Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της δράσης και με χρήση των συνθηματικών (username/password) του TAXISNET να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος της δράσης ή όχι
- Θα μπορεί να τυπώνει το μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο mail ή στο κινητό του.
- Στη συνέχεια θα μπορεί να επισκέπτεται το site του προγράμματος (που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη) και να αναζητήσει Παρόχους που έχουν κατάστημα στην περιοχή του και να εντοπίζει τις Προσφορές - «Πακέτα» που τον ενδιαφέρουν.
- Στο κατάστημα ο Δικαιούχος πολίτης προσέρχεται με το προσωπικό του κουπόνι που θα έχει εκτυπώσει (ή θα το έχει στο κινητό του) και με την αστυνομική του ταυτότητα.
- Ο Δικαιούχος πολίτης επιλέγει Συσκευή, Σύνδεση και Υποστήριξη/Συμβουλευτική Ενημέρωση (προαιρετικά).
- Το κατάστημα καταχωρεί την προμήθεια του πελάτη μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. Serial Number συσκευής) στην εφαρμογή της Δράσης. Εν συνεχεία ο Πάροχος θα πρέπει από το μηχανογραφικό του σύστημα να κόψει το φορολογικό παραστατικό (Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο) που θα συνοδεύει την προμήθεια του πακέτου (αφορά τον εξοπλισμό). Το παραστατικό, εκτός από τα προβλεπόμενα από το Νόμο στοιχεία της προμήθειας, θα πρέπει να περιλαμβάνει σε εμφανές σημείο και τον μοναδικό Κωδικό Κουπονιού του ωφελούμενου. Ο Κωδικός Κουπονιού θα αναγράφεται στο παραστατικό μέσα από το μηχανογραφικό σύστημα του Παρόχου πριν την εκτύπωσή του ή μετά την εκτύπωση όπου θα αναγράφεται χειρόγραφα. Θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του μηχανογραφικού συστήματος του Παρόχου με την εφαρμογή της δράσης (μέσω web service), ώστε να ελέγχεται η ορθότητα εισαγωγής του κωδικού από τον χειριστή του μηχανογραφικού συστήματος του Παρόχου.
- Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Δικαιούχος πολίτης θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και τυπωθούν από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης (π.χ. Φόρμα Επιλογής προϊόντων Δικαιούχου πολίτη, Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου πολίτη, κλπ) καθώς και από τους Παρόχους/Προμηθευτές (π.χ. Τηλεπικοινωνιακό Συμβόλαιο, Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Εξοπλισμού, κλπ).
- Οι Δικαιούχοι πολίτες μπορούν να ελέγξουν στο site της δράσης, εάν ο Κωδικός Κουπονιού είναι υπαρκτός και ότι αντιστοιχεί στα προϊόντα (συσκευή, σύνδεση και υποστήριξη/συμβουλευτική ενημέρωση) που προμηθεύτηκε.
 
Δικαιούχοι
Το πρόγραμμα δεν θα εφαρμοστεί σε όλη την χώρα.
 
Δεν συμμετέχουν οι Περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας, Στ. Ελλάδος και Ν. Αιγαίου, αφού οι περιφερειάρχες τους επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προτιμώντας να διαθέσουν τα συγκεκριμένα κονδύλια σε άλλους σκοπούς.
 
Έτσι, οι κάτοικοι των περιοχών που θα ωφεληθούν είναι: η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη.
 
Οι προτεινόμενες προδιαγραφές του προγράμματος είναι:
Για το ίντερνετ
. Πακέτο Mobile Broadband (μέχρι 10 Ευρώ το Μήνα)
. Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G στην περιοχή της κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη
. Παροχή σε Δικαιούχο πολίτη τουλάχιστον 5GB το μήνα σε όγκο δεδομένων
. Δωρεάν παροχή σε Δικαιούχο πολίτη του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband (όπου απαιτείται)
. Δυνατότητα ενημέρωσης σε συνδρομητή για χρήση όγκου δεδομένων και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων
. Μη δυνατότητα συνδυασμού του πακέτου Mobile Broadband με πακέτο κινητής τηλεφωνίας
. Η συνδρομή της επιδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι 12 μήνες και το αργότερο μέχρι 31/10/2015.
. Πακέτο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet (μέχρι 10 Ευρώ το Μήνα)
. Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl.
. Παροχή σε Δικαιούχο πολίτη γρήγορου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.
. Η συνδρομή της επιδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι 12 μήνες και το αργότερο μέχρι 31/10/2015.
 
Βασικός εξοπλισμός πρόσβασης στο διαδίκτυο
. Tablet (μέχρι 230 Ευρώ)
. Δυνατότητα υποστήριξης 3G & WiFi
. Οθόνη >= 7.9"
. Διπύρηνος Επεξεργαστής
. Εσωτερική μνήμη >=16GB
. Μνήμη RAM >1024MB
. 2ετής Εγγύηση
. Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση
. Laptop/Notebook/Netbook (μέχρι 230 Ευρώ)
. Οθόνη >=11.6"
. Διπύρηνος Επεξεργαστής
. Μνήμη RAM >=2048MB
. Σκληρός Δίσκος >=320GB ή 128GB για SSD
. Δυνατότητα υποστήριξης θυρών USB
. Δυνατότητα υποστήριξης WiFi
. Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα
. 2ετής Εγγύηση
. Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση
 
newsbomb.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot