arxiki selida

Συζητήθηκε χθες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η αγωγή αναγνώρισης κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου στην οποία συμμετείχε ως διάδικος και η Ενορία Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης η οποία άσκησε κύρια παρέμβαση.
Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζεται στην αγωγή του ότι το υπό κρίσιν ακίνητο εμβαδού 5.978 τ.μ. που βρίσκεται στη Σύμη και συνιστά το κάστρο της Σύμης (Αρχαία Ακρόπολη), στο βορειοανατολικό άκρο του οικισμού της Σύμης και περιβάλλεται από λείψανα του Μεσαιωνικού Φρουρίου τα οποία έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία, έχει καταχωρηθεί στα Κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογίου Σύμης ως ανήκον κατά κυριότητα στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου με αιτία κτήσης την χρησικτησία. Η παραπάνω εγγραφή σύμφωνα με το Ελληνικό Δημόσιο τυγχάνει όμως ανακριβής και ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθεί.
Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο υποστηρίζει πως το επίδικο ακίνητο δεν βρίσκεται εντός πόλεως, κωμοπόλεως ή χωριού ώστε να συνιστά ακίνητο ελεύθερης ιδιοκτησίας επί του οποίου θα ήταν δυνατή η απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία, ούτε συνιστούσε δημόσια γαία λόγω της μορφολογίας του καθώς δεν ήταν δεκτικό καλλιέργειας. Έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο θεωρεί σύμφωνα με το Οθωμανικό Δίκαιο και τον Κτηματολογικό Κανονισμό ότι για τους παραπάνω λόγους δεν κατέχονται ούτε εξουσιάζονται από κανέναν, ανήκουν δε στην κυριότητα του Δημοσίου καθώς πρόκειται για δημόσια γαία της κατηγορίας νεκρών γαιών στην οποία περιλαμβάνονται οι πετρώδεις εκτάσεις, τα βράχια κλπ.
Έτσι, η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου ήταν αδύνατο να αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου με χρησικτησία καθώς δεν επληρούντο οι προϋποθέσεις των νόμων που ίσχυαν τότε.
Για τους λόγους αυτούς ζήτησε να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί του επίδικου ακινήτου και να διορθωθεί η αρχική εγγραφή στο Κτηματολογικό Βιβλίο.
Επί αυτής της αγωγής άσκησε κύρια παρέμβαση η Ενορία Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης η οποία υποστήριξε πως θα πρέπει να απορριφθεί η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης.
Ειδικότερα, υποστήριξε πως το ακίνητο ανήκει στην Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία ως Ναός με τον τίτλο «Η Μεγάλη Παναγιά του Κάστρου Σύμης» και αποτελεί το κέντρο και το σύμβολο του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Σύμης από τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους μέχρι σήμερα ευρισκόμενος στην πλήρη και αδιαφιλονίκητη αποκλειστική κυριότητα, νομή και διανοία κύριας κατοχής της λειτουργώντας, επισκευάζοντας και συντηρώντας αποκλειστικά όλη την έκταση.
Πρόκειται για τον πρώτο και αρχαιότερο από τους δέκα ενοριακούς ναούς της άνω πόλεως Σύμης που ιδρύθηκε, πέριξ του ημικατεστραμμένου σήμερα κάστρου εξ ου και η επωνυμία του και επί μεγάλου Θόλου, γνωστού με το όνομα «ο Θόλος της Παναγίας» δηλαδή πρόκειται για τον πρώτο ορθόδοξο Ενοριακό Ναό της Σύμης. Συγκεκριμένα ανεγέρθηκε επί προϋπάρχοντος αρχαίου ναού που χρονολογείται πριν το 1453.Έκτοτε με διαρκή φροντίδα της ομώνυμης Ενορίας αποτέλεσε τον πρώτο Ενοριακό Ναό της Σύμης. Ωστόσο, αν και στις 24-9-1944 στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ανατινάχθηκε και καταστράφηκε ο ναός αυτός , από την επόμενη μέρα κιόλας ο Ενοριακός Ναός μετασκηνώθηκε στη διπλανή Εκκλησία δηλαδή στο Ναό του Αγίου Γεωργίου και έκτοτε εκεί μέχρι σήμερα συντηρείται και λειτουργεί σ’ αυτόν ο Ενοριακός Ναός της ο οποίος και μετονομάσθηκε σε Ναό της Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης.
Έτσι, η εγγραφή του ακινήτου υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας της, το οποίο ουδέποτε αμφισβητήθηκε από κανέναν και ως εκ τούτου θα πρέπει να απορριφθεί η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου και να αναγνωριστεί η αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή επί αυτού και να διορθωθεί ως ανακριβής η εγγραφή υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης και συγκεκριμένα της «Ενορίας Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης».
Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από τη Νομική Σύμβουλο του Κράτους κ. Μαρία Ελευθερίου, η Ιερά Μητρόπολη από τον δικηγόρο κ. Aγγελο Μπόνη και η Ενορία από τον δικηγόρο κ. Θ. Παπαγεωργίου.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Πέντε κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων θεµελιώνουν φέτος δικαίωµα για πλήρη ή µειωµένη σύνταξη και µπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2019.

Πρόκειται για περίπου 10.000 υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες, που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε ειδικές διατάξεις νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας, ως µητέρες – πατέρες ανηλίκων, ως τρίτεκνοι ή επειδή έχουν συµπληρώσει στο παρελθόν τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης -25ετία ή 35ετία- και έχουν κατοχυρώσει δικαίωµα.

Το «Εθνος – Συντάξεις» δηµοσιεύει έναν πλήρως αναλυτικό οδηγό για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος µε όρια ηλικίας µικρότερα των 67 ετών. Οι αλλαγές των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελέστηκαν τα τελευταία έτη δηµιούργησαν διαφορετικές ταχύτητες συνταξιοδότησης για τους ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ και ιδιαίτερα για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου. Οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτούσε το προηγούµενο καθεστώς δεν άλλαξαν, άλλαξαν όµως για τους περισσότερους τα όρια ηλικίας, δηλαδή αυξήθηκαν.

Πρώτη φορά

Το 2019 εκτός από τους ασφαλισµένους-ες άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους ∆ηµοσίου που έχουν ήδη θεµελιώσει δικαίωµα για να συνταξιοδοτηθούν και δεν το έχουν ακόµα ασκήσει, υπάρχουν και οι υπάλληλοι που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν φέτος καθώς θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα για πρώτη φορά. ∆ηλαδή συµπληρώνουν τις κατά περίπτωση απαιτούµενες προϋποθέσεις, χρονικές και ηλικιακές. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2019 κυρίως παλαιοί ασφαλισµένοι οι οποίοι είτε έχουν κατοχυρώσει σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (κυρίως την τριετία 2010-2012), δηλαδή έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη 25ετία και τις κατά περίπτωση απαιτούµενες προϋποθέσεις (π.χ. 35, 36, 37 ή 40 έτη, ανήλικο παιδί, τρία παιδιά κ.λπ.), και ακολουθώντας τα νέα µεταβατικά όρια ηλικίας συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας και θεµελιώνουν δικαίωµα για συνταξιοδότηση. Αναλυτικά οι 5 κατηγορίες είναι:

ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες που έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη 25ετία την τριετία 2010-2012 και συµπληρώνουν το κατά περίπτωση απαιτούµενο όριο ηλικίας φέτος για να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη ή µειωµένη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010

Ανδρες – Πλήρη σύνταξη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1953 (έγιναν 65 ετών το 2018) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 66 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος διορισµένος το 1985 συµπλήρωσε 25ετία το 2010 και παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους το 2016. Είναι γεννηµένος το 1953 και σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65ετών. Θα µπορέσει να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη το 2019, έτος που συµπληρώνει το νέο όριο ηλικίας, το 66ο.

Ανδρες – Μειωµένη σύνταξη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1959 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών, δηλ. φέτος, το 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος διορισµένος το 1987 αναγνωρίζοντας τη στρατιωτική του υπηρεσία συµπλήρωσε 25ετία το 2010. Γεννηµένος το 1959 συµπληρώνει φέτος το 60ό έτος της ηλικίας του, όριο ηλικίας που δεν µεταβλήθηκε, και µπορεί εάν επιθυµεί να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη εντός του 2019.

Γυναίκες – Πλήρη σύνταξη

Γυναίκες υπάλληλοι γεννηµένες το πρώτο τετράµηνο του 1957 (1/1- 31/4/1957) (έγιναν 60 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και 8 µηνών Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένη 1/2/1957 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 25 έτη προϋπηρεσίας. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Επειδή το 60ό έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλ. το 2017 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 62 ετών και 8 µηνών, µε πλήρη σύνταξη.

Γυναίκες – Μειωµένη σύνταξη

Γυναίκες υπάλληλοι γεννηµένες το 1964 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών φέτος, δηλ. το 2019.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011

Ανδρες και γυναίκες – Πλήρη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το πρώτο οκτάµηνο του 1956 (έγιναν 61 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 3 µηνών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένη 1/2/1956 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 25 έτη προϋπηρεσίας. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σε ηλικία 61 ετών. Επειδή το 61ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 63 ετών και 3 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

Ανδρες και γυναίκες – Μειωµένη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1963, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών φέτος, δηλ. το 2019.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012

Ανδρες και γυναίκες – Πλήρη

Yπάλληλοι που είναι γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1954 (έγιναν δηλ. 63 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 64 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/8/1954 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25 έτη προϋπηρεσίας. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους ήταν το 63ο έτος. Το 63ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 64 ετών και 6 µηνών.

Ανδρες και γυναίκες – Μειωµένη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1961, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών φέτος, δηλ. το 2019.

ΜΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόκειται για τους υπαλλήλους άνδρες και γυναίκες που έχουν συµπληρώσει 25ετία το 2010 το 2011 ή το 2012 και τα κατά περίπτωση 35, 36, 37 έτη ασφάλισης µέχρι σήµερα, αλλά συµπληρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας το 2019. Ειδικότερα:

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟ 2010

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1959 (έγιναν δηλ. 58 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25 έτη µέχρι το 2010, ενώ έχουν συµπληρώσει 35ετία µέχρι σήµερα, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/8/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 25ετία. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών µε 35 έτη υπηρεσίας. Τα 35 έτη µε αναγνώριση πλασµατικών τα συµπλήρωσε µέχρι το 2017 ενώ το 58ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, επίσης το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Το νέο όριο ηλικίας των 59 ετών και των 6 µηνών συµπληρώνεται εντός του 2019 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟ 2011

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ασφαλισµένους που συµπληρώνουν την απαιτούµενη 25ετία µέχρι το 2011, µε τη διαφορά ότι στην περίπτωσή τους απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/9/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 25ετία ενώ µέχρι το 2017 έχει συµπληρώσει και τα απαιτούµενα 36 έτη υπηρεσίας µε αναγνώριση πλασµατικών ετών (σπουδών). Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών. Το 58ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι από 1/11/1958 µέχρι 31/12/1958 (έγιναν δηλ. 59 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, ενώ έχουν συµπληρώσει 37 έτη υπηρεσίας µέχρι σήµερα, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/11/1958 µε δύο παιδιά και πτυχίο είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25ετία ενώ αναγνωρίζοντας πλασµατικά έτη έχει συµπληρώσει και τα 37 έτη ασφάλισης µέχρι το 2017. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών. Το 59ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 60 ετών και 2 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι το πρώτο εξάµηνο του 1959 (έγιναν δηλ. 59 ετών το 2018) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 ενώ έχουν συµπληρώσει 37 έτη υπηρεσίας µέχρι σήµερα, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 60 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα ασφαλισµένος γεννηµένος 1/1/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25ετία, ενώ είχε συµπληρώσει αναγνωρίζοντας πλασµατικά έτη του στρατού και τα 37 έτη ασφάλισης µέχρι το 2018. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών. Το 59ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2018, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας, συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 60 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

ΜΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους το 2019, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Πρόκειται για όσους είναι γεννηµένοι το 1957 και συµπληρώνουν το 62ο έτος το 2019.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Μητέρες-πατέρες υπάλληλοι µε τρία παιδιά που είναι γεννηµένοι το 1961 (έγιναν δηλ. 55 ετών το 2016) και συµπλήρωσαν 23 έτη προϋπηρεσίας το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως τρίτεκνοι µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος µητέρα τριών παιδιών γεννηµένη 1/3/1961 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 23 χρόνια προϋπηρεσίας. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη σύνταξης ήταν το 55ο έτος. Το 55ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2016, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 58 ετών. Επίσης υπάλληλος πατέρας τριών παιδιών γεννηµένος το 1961, διορισµένος το 1991, είχε µέχρι το 2012 21 έτη υπηρεσίας. Αναγνωρίζοντας πλασµατικά έτη παιδιών συµπληρώνει µέχρι το 2012 τα απαιτούµενα 23 έτη ασφάλισης. Το 55ο έτος το συµπλήρωσε το 2016, συνεπώς µπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας µε τρία παιδιά φέτος µε πλήρη σύνταξη καθώς συµπληρώνει το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας των 58 ετών.

ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Πρόκειται για τις µητέρες αλλά και τους πατέρες που είχαν συµπληρώσει 25ετία το 2012 και είχαν ανήλικο παιδί και, ακολουθώντας τα νέα µεταβατικά όρια ηλικίας, συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας θεµελιώνοντας δικαίωµα για πλήρη σύνταξη. Ειδικότερα οι υπάλληλοι µητέρες αλλά και πατέρες ανηλίκου που είναι γεννηµένοι το 1961 (έγιναν 55 ετών το 2016) και συµπλήρωσαν 25 έτη προϋπηρεσίας το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Ετσι: Μητέρα γεννηµένη το 1961, διορισµένη το 1987, είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25 έτη προϋπηρεσίας και είχε ανήλικο παιδί γεννηµένο το 2001. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί ως µητέρα ανηλίκου µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Επειδή το 55ο έτος το συµπληρώνει το 2016 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους µε πλήρη σύνταξη. Πατέρας ανηλίκου υπάλληλος διορισµένος το 1989 αναγνωρίζει πλασµατικό χρόνο του παιδιού και της στρατιωτικής του υπηρεσίας και συµπληρώνει 25 έτη ασφάλισης το 2012. Γεννηµένος το 1961 συµπλήρωσε το απαιτούµενο σύµφωνα µε το προηγούµενο καθεστώς 55ο έτος ηλικίας το 2016. Συνεπώς µπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας ανηλίκου µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών, δηλαδή εντός του 2019.

*Της Ηλιας Γούναρη, πρώην προϊσταµένης συντάξεων ΙΚΑ και κοινωνιολόγου του Δικαίου

https://www.aftodioikisi.gr/

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εννέα (109) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Ρόδο, Ν. Δωδεκανήσου, για τις ανάγκες αυτής στο Νομό Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

82 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

4 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, οδός Ιπποτών – Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 851 00 – ΡΟΔΟΣ, υπόψη Γραμματείας Πρωτοκόλλου, τηλέφωνα επικοινωνίας 22413- 65280 ή 22413 -65282. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Δωδεκανήσων
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

Το προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπ. Οικονομίας, Στέργιος Πιτσιόρλας - Την υπόθεση αποκάλυψε το Πρώτο ΘΕΜΑ
Την απόσυρση της προβληματικής ρύθμισης που δίνει αναδρομικά το δικαίωμα σε offshore εταιρείες με έδρα φορολογικούς παραδείσους να συμμετέχουν σε κρατικούς διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη προανήγγειλε ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης υποστήριξε αρχικά ότι η κυβέρνηση δεν προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα ωστόσο παραδέχθηκε ότι στο υπουργείο υπήρξαν αιτήματα για τροποποίηση του πλαισίου ώστε συγκεκριμένες εταιρείες που συνδέονται με παραδείσιες offshore να μπορούν να λάβουν μέρος σε εν εξελίξει διαγωνισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι την υπόθεση αποκάλυψε το «Πρώτο Θέμα» αναδεικνύοντας ότι το άρθρο 40 νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας έρχεται να επικαιροποιήσει (σημ.: είχε να ανανεωθεί από το 2005) τη λίστα με τους φορολογικούς παραδείσους όπου απαγορεύεται να εδρεύουν offshore που επιθυμούν να διεκδικήσουν δημόσια έργα και να την εναρμονίσει με τις αντίστοιχες λίστες του υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο η δεύτερη παράγραφος δίνει αναδρομικό χαρακτήρα στο επίμαχο άρθρο επιτρέποντας σε συγκεκριμένες εξωχώριες να μετέχουν σε διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη αρκεί να μην έχουν ανοιχθεί οι οικονομικές προσφορές.

Η επίμαχη παράγραφος χαρακτηρίζεται «φωτογραφική», καθώς τροποποιεί εκ των υστέρων τις διακηρύξεις των διαγωνισμών επιτρέποντας σε εταιρείες που διεκδικούν δημόσια έργα αλλά απορρίφθηκαν γιατί είχαν έδρα τον Παναμά, το νησάκι της Καραϊβικής Αγία Λουκία, τις Αντίλλες κ.ά. να επανέλθουν.

Αναφορικά με την επικαιροποίηση της λίστας ο κ. Πιτσιόρλας είπε ότι «η ρύθμιση είναι σωστή» όμως για την παράγραφο που προβλέπει αναδρομική ισχύ επισήμανε πως «από τη στιγμή που η αντιπολίτευση την θεωρεί φωτογραφική ας το απαλείψουμε, όμως σας λέω ότι είναι λάθος. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα να το πάρουμε πίσω γιατί στην κυβέρνηση δεν υπάρχει σκέψη να εξυπηρετήσουμε κάποιους». Ωστόσο, ο κ. Πιτσιόρλας παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αιτήματα από εταιρείες που έχουν συμμετοχές σε offshore με έδρα φορολογικούς παραδείσους να τροποποιηθεί το πλαίσιο και να μετέχουν σε διαγωνισμούς. «Κάποιοι μας λένε ότι έχουν στο καταστατικό τους συμμετοχές σε εξωχώριες εταιρείες που δεν ανήκουν πια σε μη συνεργάσιμες χώρες και άρα γιατί να μην πάρουν μέρος ή γιατί να αποκλειστούν από εν εξελίξει διαγωνισμούς. Όμως αν υπάρχει προβληματισμός εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να το βγάλουμε».

Νωρίτερα, ο κ. Χρήστος Δήμας της ΝΔ είπε ότι «η πρώτη παράγραφος του άρθρου 40 μπορεί να γι΄νει αποδεκτή. Η δεύτερη παράγραφος είναι ανεξήγητη καθώς δίνει μερική αναδρομικότητα. Εγείρονται ερωτηματικά ότι εξυπηρετείτε συγκεκριμένες offshore. Ακόμα και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων επισημαίνει ότι η δεύτερη παράγραφος ενδεχομένως ελέγχεται με βάση την αρχή ίσης μεταχείρισης. Δεν μπορείτε να αλλάζετε την διακήρυξη ενός διαγωνισμού εκ των υστέρων. Αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό. Να αποσύρετε την παράγραφο δύο. Είναι ύποπτη διάταξη».

Εξηγήσεις ζήτησε και ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπολος από το Κίνημα Αλλαγής χαρακτηρίζοντας την ρύθμιση «φωτογραφική».

https://www.protothema.gr

Την κατάργηση του νόμου 1608 περί καταχραστών του δημοσίου, 70 χρόνια μετά την θέσπισή του, προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας που τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση μαζί με τον κώδικα ποινικής δικονομίας.

Η κατάργησή του σημαίνει ότι πλέον δεν θα ισχύει και η ποινή των ισοβίων που προβλεπόταν έως σήμερα για όσους τελούσαν αδικήματα τέτοιας φύσεως(απιστίες, πλαστογραφίες, ψευδείς βεβαιώσεις κ. ά) οι οποίοι πλέον θα αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης έως 15 χρόνια.
Ως δημόσιο ορίζεται από τον νέο Ποινικό Κώδικα, ο στενός δημόσιος τομέας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κι όχι άλλοι φορείς ιδιωτικής νομικής φύσεως που μπορεί να διαχειρίζονται δημόσια περιουσία ή πιστωτικά ιδρύματα.

Οι δύο κώδικες παρουσιάστηκαν σήμερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου και τους προέδρους των δύο νομοπαρασκευαστικών επιτροπών που τους επεξεργάστηκαν ο ποινικολόγος Χριστόφορος Αργυρόπουλος και ο καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θεοχάρης Δαλακούρας.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , ο οποίος προβλέπει τις διατάξεις που αφορούν στο σύνολο των παραβατών της ποινικής νομοθεσίας, πλέον για όλα τα κακουργήματα θα ισχύει η ποινική διαπραγμάτευση. Δηλαδή όποιος έχει τελέσει οικονομικά εγκλήματα ακόμη και σε βάρος του Δημοσίου, εφόσον πληρώσει μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσής του θα τυγχάνει ευνοϊκότερης μεταχείρισης ακόμη και την αθώωσή του σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ωστόσο προβλέπεται ειδική παραγραφή στα 20 χρόνια στις περιπτώσεις εκείνες που τα αδικήματα τελούνται σε βάρος του Δημοσίου ενώ παραμένει και το αυστηρό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με δεσμεύσεις και χρηματικές ποινές ανάλογες με τη ζημιά που υπέστη.

Σε ό,τι αφορά τώρα τις εκκρεμείς υποθέσεις με κατηγορουμένους βάσει του νόμου 1608 διευκρινίστηκε, ότι αν η δίκη τους δεν έχει τελειώσει και οι νέες διατάξεις έχουν ήδη ψηφιστεί πριν από την απόφαση,τότε θα εφαρμοστεί, όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα, ο νέος ευνοϊκότερος νόμος. Σε κάθε περίπτωση πάντως και για αυτές τις περιπτώσεις αλλά και για εκείνες που έχουν εκδικαστεί θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις που θα τις αντιμετωπίζουν.

Καταργούνται τα πταίσματα

Με τον νέο Ποινικό Κώδικα καταργούνται πλέον τα αδικήματα σε βαθμό πταίσματος τα οποία θα τιμωρούνται ως διοικητικές παραβάσεις με πρόστιμα. Όσα κρίνονται ως σοβαρά μετατρέπονται σε πλημμελήματα.

Και τα πλημμελήματα όμως διαχωρίζονται σε:

-Ελαφρά πλημμελήματα που θα τιμωρούνται με ποινές ως τρία χρόνια φυλάκιση οι οποίες αναστέλλονται πάντα , πλην εξαιρέσεων υποτροπής.

Θα μπορεί πάντως να δοθεί αναστολή στην εκτέλεση της ποινής και με όρους όπως αποζημίωση του παθόντος, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.

-Βαριά πλημμελήματα για τα οποία προβλέπονται ποινές από τρία ως πέντε χρόνια που θα εκτίονται. Όπως είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης » οι ποινές που προβλέπονται για αυτά τα αδικήματα πρέπει να είναι πραγματικές».

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις η παροχή κοινωφελούς εργασίας θα αποτελεί κύρια ποινή που θα επιβάλλεται αυτοτελώς από το δικαστήριο και θα εκτελείται σε δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ.

Μειώνονται οι ποινές για τα κακουργήματα

Εφεξής για τα κακουργήματα θα επιβάλλονται ποινές από πέντε ως 15 έτη κάθειρξης, ενώ στις επιβαρυντικές περιστάσεις προβλέπονται πέραν όσων ισχύουν και οι εξής μεταξύ άλλων:αν ο κατηγορούμενος έχει δυσχεράνει με τις πράξεις του την δικαστική έρευνα και αν το κίνητρό του είναι ρατσιστικό η ομοφοβικό.

Επιπλέον προβλέπεται ότι όποιος σε οικονομικά εγκλήματα πληρώσει τη ζημιά που του αποδίδεται δεν θα πηγαίνει φυλακή ούτε με προσωρινή κράτηση. Παράλληλα, καταργούνται όλες οι χρηματικές ποινές και μόνη μετατροπή ποινής που προβλέπεται είναι εκείνη που αφορά στην παροχή κοινωφελούς εργασίας ενώ καταργούνται επίσης η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και το αξιόποινο για απεργίες δημοσίων υπαλλήλων.

Τέλος ως ανήλικοι θα δικάζονται, καταδικάζονται και εκτίουν ποινές και όσοι είναι από 18 έως και 25 ετών οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τον νέο Κώδικα ως δράστες νεαρής ηλικίας.

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του εισαγγελέα

Σύμφωνα με το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας αναβαθμίζεται κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα ο ρόλος του Εισαγγελέα και διευρύνονται οι αρμοδιότητες και εξουσίες του.

Συγκεκριμένα:

-Ο Εισαγγελέας θα έχει όλες τις αρμοδιότητες του ανακριτή εκτός από την προφυλάκιση.

-Θα συνδιαλέγεται με τον εμπλεκόμενο για την αποκατάσταση της ζημιάς σε οικονομικά εγκλήματα και τον συμβιβασμό πριν από τις δίκες προκειμένου να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης

Στον κώδικα προβλέπονται επίσης :

-Η ποινική διαταγή που θα αφορά σε αδικήματα με ποινές έως ένα έτος.Ο Εισαγγελέας θα μπορεί να θέτει στο αρχείο τις υποθέσεις που κρίνει ότι δεν είναι σοβαρές και δεν αφορούν στο δημόσιο συμφέρον.

-Η αποχή από την ποινική δίωξη που θα αφορά σε βαρύτερα πλημμελήματα και κακουργήματα.

Στα πλημμελήματα με ποινές ως τρία έτη ο Εισαγγελέας θα μπορεί να μην ασκεί ποινική δίωξη, όταν έχει αποκατασταθεί η παρανομία και η διάταξή του θα επικυρώνεται από δικαστή.

Για παράδειγμα στις περιπτώσεις των διώξεων για καταβολή εισφορών δεν θα ασκείται δίωξη αν ο κατηγορούμενος τακτοποιήσει την οφειλή του. Το ίδιο θα γίνεται κι αν έχει βγάλει δίπλωμα οδηγήσεως ο κατηγορούμενος για τη συγκεκριμένη παράβαση.

-Στα κακουργήματα αν έχει αποκατασταθεί η ζημιά εξ ολοκλήρου ο εισαγγελέας θα ανασταλεί την έρευνα για τρία χρόνια. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα ο δράστης δεν τελέσει άλλο αδίκημα τότε η υπόθεση θα αρχειοθετείται ενώ και σε αυτή την περίπτωση η εισαγγελική διάταξη θα επικυρώνεται από δικαστή.

-Η ποινική συνδιαλλαγή όπου ο Εισαγγελέας θα μπορεί να προτείνει ποινή στον κατηγορούμενο πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης με δεδομένη την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς. Αν ο κατηγορούμενος το δεχθεί η υπόθεση δεν θα φθάνει στο ακροατήριο και η ποινή θα είναι η συμφωνηθείσα.

-Η ποινική διαπραγμάτευση όπου ο Εισαγγελέας θα διαπραγματεύεται με τον κατηγορούμενο σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και θα έρχεται σε συμφωνία μαζί του για την ολική ή μερική αποκατάσταση της ζημιάς και την ευνοϊκή ποινική του μεταχείριση εφόσον βέβαια παραδεχτεί την ενοχή του.

Από όλες τις παραπάνω προβλέψεις εξαιρούνται τα εγκλήματα βίας όπως ληστείες, βιασμοί, ανθρωποκτονίες κ.ά

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου οι νέοι κώδικες έχουν τρεις άξονες : τον εξορθολογισμό των αδικημάτων, ένα νέο ποινολόγιο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και εναρμόνιση της νομοθεσίας στα διεθνή δεδομένα χωρίς εκπτώσεις στα ατομικά δικαιώματα».

πηγή enikos.gr

Της Άννας Κανδύλη

 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot