arxiki selida

Το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το Επιτελικό Κράτος που κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή «αποτελεί θεσμική τομή για το ελληνικό κράτος και θεμέλιο για την επόμενη μέρα της Ελλάδας», αναφέρει άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου

Επιπλέον υπογραμμίζεται πως το νομοσχέδιο συγκεντρώνει όλες τις διάσπαρτες διατάξεις των τελευταίων 40 ετών για την οργάνωση της κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης, δημιουργεί νέους θεσμούς και θέτει νέους κανόνες για τη λειτουργία του κράτους. Επικεντρώνεται στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και τη βελτίωση της επαφής τους με το κράτος, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να εξυπηρετούνται με ταχύτητα, διαφάνεια και χωρίς να ταλαιπωρούνται από τη γραφειοκρατία.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Με το νομοσχέδιο επέρχεται μείωση των θέσεων Γενικών Γραμματέων από 93 σε 58 με εξοικονόμηση 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως.

2) Στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης, διατηρούνται οι γενικοί διευθυντές που τοποθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

3) Σε ό,τι αφορά τις Ειδικές Γραμματείες ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, επίσης στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης και της εμπιστοσύνης στους δημόσιους υπαλλήλους, καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα και την ευθύνη/αρμοδιότητα αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής.

Πιο αναλυτικά:

– Αλλάζει ολόκληρο το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα είναι πλέον ένα συλλογικό όργανο που θα νομιμοποιεί ειλημμένες αποφάσεις, αλλά θα συνέρχεται τακτικά και θα παράγει ένα συνεκτικό επιχειρησιακό κυβερνητικό σχέδιο το οποίο θα υλοποιούν τα αρμόδια υπουργεία.

– Θεσμοθετείται Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που θα ενσωματώνει τις διάσπαρτες σήμερα δομές ελέγχου για την αντιμετώπιση της δημόσιας και ιδιωτικής διαφθοράς, όπως το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τους Επιθεωρητές Υγείας και τους Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων.

– Η πορεία του Κυβερνητικού έργου θα παρακολουθείται από κεντρική δομή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα διοικητικά συστήματα. Αυτό θα γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα «Μαζί», ώστε αφενός να καταπολεμώνται τα προβλήματα που προκαλούν οι πολλαπλές συναρμοδιότητες και αφετέρου να αντιμετωπίζονται άμεσα και ριζικά οι καθυστερήσεις στις κυβερνητικές δράσεις. Επίσης, προβλέπονται Επιτροπές Εργασίας, κάτω από το επίπεδο του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες θα προετοιμάζουν τα θέματα της ατζέντας.

– Αντιμετωπίζεται η κακονομία και η πολυνομία, σε δύο επίπεδα: άμεσα με ένα γενναίο πρόγραμμα απλοποίησης και κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και για τη μελλοντική νομοθεσία, με την εισαγωγή ενός πλέγματος κανόνων καλής νομοθέτησης, που θα ελέγχουν τη μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτη παραγωγή νόμων.

– Καταπολεμάται η κομματικοποίηση στο δημόσιο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπιστεύεται τη διοίκηση καθιερώνοντας υπηρεσιακό γενικό γραμματέα σε κάθε υπουργείο. Αυτός θα επιλέγεται αποκλειστικά με διαδικασίες ΑΣΕΠ, χωρίς καμία εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας. Θα προέρχεται από τα στελέχη του δημοσίου τομέα, και θα διαχειρίζεται όλες τις δαπάνες και το προσωπικό του υπουργείου, ενώ θα έχει και τον συντονισμό των δημοσίων πολιτικών. Υποψήφιος δημόσιος υπάλληλος θα απαγορεύεται να έχει αποσπαστεί σε κόμμα ή να έχει διατελέσει κομματικός Γενικός Γραμματέας πέντε χρόνια πριν την αίτηση.

– Περιορίζεται δραστικά η γραφειοκρατία: πλέον όλες οι ατομικές διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται όχι από τον Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα αλλά από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ώστε πλέον να απαιτούνται πολύ λιγότερες υπογραφές και χρόνος διεκπεραίωσης.

Εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κανόνες αμεροληψίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης -Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γραμματείς και Διοικητές ΔΕΚΟ- με κωλύματα και ασυμβίβαστα που αφορούν όχι μόνο την περίοδο που κάποιος υπηρετεί σε δημόσια θέση αλλά και μετά την αποχώρησή του».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

https://www.aftodioikisi.gr/

Πως θα πάρουν άδεια οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και πότε υποχρεούνται να επιστρέψουν. Ποιοι δικαιούνται ειδική άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Ποια είναι η διαδικασία για τις υπηρεσιακές μεταβολές, τις προσλήψεις και τους διορισμούς. Όλη η εγκύκλιος του υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το Δημόσιο
Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών και χορήγηση ειδικής άδειας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, προβλέπει για το Δημόσιο, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα, με βάση τη νομοθεσία, από την προκήρυξη των εκλογών και εν προκειμένω από την 11η Ιουνίου 2019, έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν σε διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, ιδίως τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, ένταξη, προαγωγή, επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων. Της αναστολής εξαιρούνται πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με το ΑΜΝΑ διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής. Η τροπολογία διευκρινίζει, ότι όσες διαδικασίες έχουν εκκινήσει προ της προκήρυξης των εκλογών και για τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία, ιδίως σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής ή πρόσληψης, η διαδικασία αναστέλλεται από την προκήρυξη των εκλογών και συνεχίζεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/αναστολής. Ενδεικτικά διευκρινίζεται ότι εφόσον η προθεσμία έληγε σε πέντε ημέρες μετά την ημερομηνία της προκήρυξης των εκλογών, θα δοθεί νέα πενθήμερη προθεσμία για υποβολή αιτήσεων, η οποία θα ξεκινά αμέσως μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης

Όσον αφορά στις πράξεις που είχαν εκδοθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή στις πράξεις που είχαν υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης αυτών, ή έχουν ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ όπου απαιτείται, η τροπολογία ξεκαθαρίζει ότι δεν απαγορεύεται να εκτελεσθούν, δηλαδή ενδεικτικά δεν απαγορεύεται η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας, στην περίπτωση που, προ της προκήρυξης των εκλογών, έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η ατομική πράξη διορισμού, πρόσληψης ή μετάταξης, ή έχει ήδη υπογραφεί η απόφαση της απόσπασης.

Σχετικά με την ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, η τροπολογία παραπέμπει στο Π.Δ. 26/2012, το οποίο προβλέπει ότι απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, ένστολο προσωπικό και τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ, του Προεδρικού Διατάγματος που ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή εν προκειμένω από 11 Ιουνίου έως και 7 Ιουλίου.

Οι κανονικές άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί στο προσωπικό το εν λόγω χρονικό διάστημα, ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν λάβει αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση. Ωστόσο, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού, ή του εξουσιοδοτουμένου από αυτόν οργάνου.

Ειδική άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
Τέλος, για να διευκολυνθούν οι μόνιμοι και οι ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των ΝΠΔΔ να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας, με αποδοχές που δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί. Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής: Α. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας: 1. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100- 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες. Το ίδιο αφορά και τους υπαλλήλους, για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.

Για τους τελευταίους, όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας, ενώ όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω, θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

https://www.newsit.gr/

Όλοι οι υπολογισμοί για την Ελλάδα γίνονται με την οικονομία να υποαποδίδει, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ρέγκλινγκ. Και αντέτεινε πως το σχέδιό του προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη.
Η Ελλάδα πρέπει να εκπέμπει έμπρακτα την αυτοπεποίθησή της με την Τουρκία, σε ένα πλαίσιο συννενόησης, διεθνούς δικαίου και των άγραφων κανόνων καλής γειτονίας είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τσαβούσογλου.

Όλοι οι υπολογισμοί για την Ελλάδα γίνονται με την οικονομία να υποαποδίδει, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ρέγκλινγκ. Και αντέτεινε πως το σχέδιό του προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη.

Τόνισε επιπλέον πως η Βουλή δεν θα κλείσει το καλοκαίρι, πως το Σεπτέμβριο θα ψηφιστεί το φορολογικό νομοσχέδιο για το 2020. Δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για μείωση του ΕΝΦΙΑ και μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων από 28% σε 24%. Ενώ υπογράμμισε πως σύντομα θα επεκταθούν οι δόσεις για οφειλές επιχειρήσεων στο Δημόσιο. Για το 2019 δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος, είπε ο πρόεδρος της ΝΔ. Μίλησε για επαναδιαπραγμάτευση των πρωτογενών πλεονασμάτων με τους ευρωπαίους, με βάση το μοντέλο ανάπτυξης που θα παρουσιάσει.

Αναφερόμενος στο σχέδιό του για την ανάπτυξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως οι πολίτες στη Δυτική Αττική θα ωφεληθούν πρώτα από όλους και έφερε ως παράδειγμα το Κερατσίνι.

 

«Η ΝΔ δεν θα μειώσει τις συντάξεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης. Οι υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις είναι διασφαλισμένες, πρόσθεσε.Τόνισε πως οι σημερινοί συνταξιούχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα αφού δεν θα αλλάξει το πλαίσιο για εκείνους. Ανέφερε ότι θα διορθωθούν στρεβλώσεις του νόμου Κατρούγκαλου και σημείωσε ότι στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν αλλαγές για τους νέους.

Υπογράμμισε ακόμη ότι δεν θα κάνει καμία απόλυση στο Δημόσιο τομέα. Θα γίνουν στοχευμένες προσλήψεις όπου υπάρχουν ανάγκες. Αναφέρθηκε σε νοσηλευτές, γιατρούς, εκπαιδευτικούς και 1.500 προσλήψεις αστυνομικών με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας.

Τροπολογία που δίνεται η δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους συγκεκριμένων υπηρεσιών να διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης με τίτλο: «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Ακολουθεί ολόκληρη η τροπολογία:

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 26/2012 »

Δεδομένου ότι, κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών, εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός δικαστικών υπαλλήλων σε κάθε πρωτοδικείο, που θα φέρουν σε πέρας όλες τις εκλογικές διαδικασίες (προετοιμασία, παραλαβή εκλογικών σάκων, καταχώρηση αποτελεσμάτων κλπ.), δεν παρίσταται ως αναγκαίος ο περιορισμός των δικαστικών υπαλλήλων, που δύνανται να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, αποκλειστικά σε όσους εξ αυτών κατέχουν βαθμό Α’ ή Β’. Απεναντίας, υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών με βαθμό Γ’, αλλά και υπάλληλοι με βαθμό Δ’, εφόσον οι τελευταίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής, συγκεντρώνουν επίσης όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για τη λυσιτελή άσκηση των καθηκόντων του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και συνεπώς κρίνεται σκόπιμη η παροχή και στις κατηγορίες αυτές υπαλλήλων, της δυνατότητας να επιλέγονται για τα καθήκοντα αυτά. Σημειώνεται ότι, με το άρθρο 19 παρ. 11α του ν. 4071/2012, είχε προβλεφθεί ότι ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονταν «οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ της γραμματείας των δικαστηρίων…», αλλά μεταγενέστερα οι δυο τελευταίες κατηγορίες εξαιρέθηκαν, καθώς εκτιμήθηκε ότι η ανάγκη συνδρομής τους στα εκλογικά συνεργεία θα ήταν μεγαλύτερη. Δεδομένου όμως ότι παγίως διασφαλίζεται η κάλυψη των σχετικών αναγκών, με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι οι δικαστικοί υπάλληλοι που κατέχουν το βαθμό Γ΄, καθώς και όσοι κατέχουν το βαθμό Δ΄ και είναι πτυχιούχοι νομικής.

ADVERTISING

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, αλλά μόνο κατόπιν αίτησής τους, πρόεδροι πρωτοδικών και εισαγγελείς πρωτοδικών. Από τη δυνατότητα αυτή εξαιρούνται όσοι ασκούν καθήκοντα διεύθυνσης των οικείων δικαστηρίων και εισαγγελιών, οι αναπληρωτές τους για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς και όσοι ασκούν άλλα καθήκοντα σχετικά με την εκλογική διαδικασία κατά την ημέρα της διενέργειάς τους.

Περαιτέρω, δεδομένου του γεγονότος ότι στη δημόσια διοίκηση υπηρετεί σημαντικός αριθμός υπαλλήλων με πτυχίο Νομικής, η κατοχή του οποίου πιστοποιεί την επιστημονική εξειδίκευση σε γνωστικό πεδίο απολύτως συναφές με τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, δεν συντρέχει ικανός λόγος διατήρησης της προϋπόθεσης κατοχής βαθμού τουλάχιστον Β’, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να είναι επιλέξιμοι για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων και, για το λόγο αυτό, με την τελευταία παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης εξαλείφεται η προϋπόθεση αυτή.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 


Άρθρο ….

Στο άρθρο 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Η περ. α΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πρωτοδίκες και οι αντεισαγγελείς πρωτοδικών. Επίσης, διορίζονται, μόνο κατόπιν αίτησής τους, οι πρόεδροι πρωτοδικών και οι εισαγγελείς πρωτοδικών, εξαιρουμένων όσων ασκούν καθήκοντα διεύθυνσης των οικείων δικαστηρίων και εισαγγελιών, των αναπληρωτών τους για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς και όσων εξ αυτών ασκούν άλλα καθήκοντα σχετικά με την εκλογική διαδικασία κατά την ημέρα της διενέργειας αυτής».

Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄ και Γ΄, καθώς και οι υπάλληλοι με βαθμό Δ΄ που είναι πτυχιούχοι νομικής της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων».

Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄ και Γ΄, καθώς και οι υπάλληλοι με βαθμό Δ΄ που είναι πτυχιούχοι νομικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

Στην παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, οι λέξεις «με βαθμό τουλάχιστον Β’» διαγράφονται.

 


Η παρ. 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πρόεδροι και εισαγγελείς πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες, οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών, οι πάρεδροι πρωτοδικείων και εισαγγελιών πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων, καθώς και οι ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες, διορίζονται ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στα μεγαλύτερα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας που υπηρετούν και κατά προτίμηση στα πλησιέστερα της έδρας της περιφέρειας και της άμεσης εποπτείας των εφόρων».

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ψυχογιός Γεώργιος

Θελερίτη Μαρία

Τσίρκας Βασίλειος

Συζητήθηκε χθες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η αγωγή αναγνώρισης κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου στην οποία συμμετείχε ως διάδικος και η Ενορία Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης η οποία άσκησε κύρια παρέμβαση.
Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζεται στην αγωγή του ότι το υπό κρίσιν ακίνητο εμβαδού 5.978 τ.μ. που βρίσκεται στη Σύμη και συνιστά το κάστρο της Σύμης (Αρχαία Ακρόπολη), στο βορειοανατολικό άκρο του οικισμού της Σύμης και περιβάλλεται από λείψανα του Μεσαιωνικού Φρουρίου τα οποία έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία, έχει καταχωρηθεί στα Κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογίου Σύμης ως ανήκον κατά κυριότητα στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου με αιτία κτήσης την χρησικτησία. Η παραπάνω εγγραφή σύμφωνα με το Ελληνικό Δημόσιο τυγχάνει όμως ανακριβής και ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθεί.
Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο υποστηρίζει πως το επίδικο ακίνητο δεν βρίσκεται εντός πόλεως, κωμοπόλεως ή χωριού ώστε να συνιστά ακίνητο ελεύθερης ιδιοκτησίας επί του οποίου θα ήταν δυνατή η απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία, ούτε συνιστούσε δημόσια γαία λόγω της μορφολογίας του καθώς δεν ήταν δεκτικό καλλιέργειας. Έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο θεωρεί σύμφωνα με το Οθωμανικό Δίκαιο και τον Κτηματολογικό Κανονισμό ότι για τους παραπάνω λόγους δεν κατέχονται ούτε εξουσιάζονται από κανέναν, ανήκουν δε στην κυριότητα του Δημοσίου καθώς πρόκειται για δημόσια γαία της κατηγορίας νεκρών γαιών στην οποία περιλαμβάνονται οι πετρώδεις εκτάσεις, τα βράχια κλπ.
Έτσι, η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου ήταν αδύνατο να αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου με χρησικτησία καθώς δεν επληρούντο οι προϋποθέσεις των νόμων που ίσχυαν τότε.
Για τους λόγους αυτούς ζήτησε να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί του επίδικου ακινήτου και να διορθωθεί η αρχική εγγραφή στο Κτηματολογικό Βιβλίο.
Επί αυτής της αγωγής άσκησε κύρια παρέμβαση η Ενορία Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης η οποία υποστήριξε πως θα πρέπει να απορριφθεί η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης.
Ειδικότερα, υποστήριξε πως το ακίνητο ανήκει στην Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία ως Ναός με τον τίτλο «Η Μεγάλη Παναγιά του Κάστρου Σύμης» και αποτελεί το κέντρο και το σύμβολο του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Σύμης από τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους μέχρι σήμερα ευρισκόμενος στην πλήρη και αδιαφιλονίκητη αποκλειστική κυριότητα, νομή και διανοία κύριας κατοχής της λειτουργώντας, επισκευάζοντας και συντηρώντας αποκλειστικά όλη την έκταση.
Πρόκειται για τον πρώτο και αρχαιότερο από τους δέκα ενοριακούς ναούς της άνω πόλεως Σύμης που ιδρύθηκε, πέριξ του ημικατεστραμμένου σήμερα κάστρου εξ ου και η επωνυμία του και επί μεγάλου Θόλου, γνωστού με το όνομα «ο Θόλος της Παναγίας» δηλαδή πρόκειται για τον πρώτο ορθόδοξο Ενοριακό Ναό της Σύμης. Συγκεκριμένα ανεγέρθηκε επί προϋπάρχοντος αρχαίου ναού που χρονολογείται πριν το 1453.Έκτοτε με διαρκή φροντίδα της ομώνυμης Ενορίας αποτέλεσε τον πρώτο Ενοριακό Ναό της Σύμης. Ωστόσο, αν και στις 24-9-1944 στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ανατινάχθηκε και καταστράφηκε ο ναός αυτός , από την επόμενη μέρα κιόλας ο Ενοριακός Ναός μετασκηνώθηκε στη διπλανή Εκκλησία δηλαδή στο Ναό του Αγίου Γεωργίου και έκτοτε εκεί μέχρι σήμερα συντηρείται και λειτουργεί σ’ αυτόν ο Ενοριακός Ναός της ο οποίος και μετονομάσθηκε σε Ναό της Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης.
Έτσι, η εγγραφή του ακινήτου υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας της, το οποίο ουδέποτε αμφισβητήθηκε από κανέναν και ως εκ τούτου θα πρέπει να απορριφθεί η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου και να αναγνωριστεί η αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή επί αυτού και να διορθωθεί ως ανακριβής η εγγραφή υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης και συγκεκριμένα της «Ενορίας Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης».
Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από τη Νομική Σύμβουλο του Κράτους κ. Μαρία Ελευθερίου, η Ιερά Μητρόπολη από τον δικηγόρο κ. Aγγελο Μπόνη και η Ενορία από τον δικηγόρο κ. Θ. Παπαγεωργίου.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot