Αυξήσεις στις καθαρές τους αποδοχές από μερικά ευρώ έως μερικές δεκάδες ευρώ θα δουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από το νέο έτος, σύμφωναμμε ρεπορτάζ του Capital. Οι μεταβολές οφείλονται στη νέα φορολογική κλίμακα και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Η νέα κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος φυσικών προσώπων και η έκπτωση φόρου που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο που θα τεθούν σε ισχύ από το νέο έτος έχουν ως εξής:

Έκπτωση φόρου 

Η έκπτωση φόρου για μισθωτούς-συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής:

- Άγαμος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.

- Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.

- Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.

- Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.

 Έγγαμος με 4 παιδιά: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

- Για κάθε επιπλέον τέκνο η έκπτωση φόρου προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ. 

Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.

Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οι αλλαγές στις μηνιαίες αποδοχές λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας έχουν ως εξής: 

Ο παραπάνω πίνακας αφορά μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Για μισθωτούς του δημοσίου τομέα και συνταξιούχους τα ποσά θα είναι οριακά αυξημένα καθώς η παρακράτηση γίνεται σε 12 μήνες αντί για 14 μήνες λόγω μη καταβολής δώρων.

Οι συνολικές φορολογικές απαλλαγές που προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος ανέρχονται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ, με σημαντικό μέρος από αυτό το ποσό να διατίθεται για τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων. Υπάρχουν ωστόσο και οι αδικημένοι όπως οι μισθωτοί με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα στη ζώνη μεταξύ 20.000 - 50.000 ευρώ που δεν θα έχουν καμία ελάφρυνση. 

Πηγή: Capital

 
 
 

Με το νόμο για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ορίζονται τα εξής: (άρθρο 27) «Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγηση του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπάλληλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο».

Στους υπαλλήλους που ήταν προϊστάμενοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, αλλά λήγει η θητεία τους και πλέον κατά τον πρώτο μήνα έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων δεν ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου παύει και η χορήγηση του αντίστοιχου επιδόματος χωρίς να προστίθεται σε τυχόν υπάρχουσα προσωπική διαφορά ή να δημιουργεί νέα τέτοια.

Στην αντίθετη περίπτωση υπάλληλος που ασκεί πρώτη φορά καθήκοντα με την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου λαμβάνει το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης χωρίς αυτό να επηρεάζει τις λοιπές αποδοχές του.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών (στην ενότητα Υπ. Οικ. Ερωτήσεις – Απαντήσεις) σχετικά με το ενιαίο μισθολόγιο, γίνεται δεκτή η άποψη ότι στην περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών, λόγω συνδρομής των όρων και των πραγματικών συνθηκών καταβολής τους, τα σχετικά ποσά δεν συμψηφίζονται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά. Ακριβώς η ίδια διατύπωση έχει υιοθετήσει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο νόμος και συγκεκριμένα πάντα το άρθρο 27 αναφέρει ότι για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Επίσης, η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπάλληλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης.

Ετσι, η μείωση της προσωπικής διαφοράς γίνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, εκτός από τις δύο περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις:

τη χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης και
τη χορήγηση της προωθημένης εξέλιξης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα πάντα με το νόμο, δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών.

https://www.aftodioikisi.gr

 

Οι μεικτές αποδοχές των 2.000 ευρώ τον μήνα αντιστοιχούν σε περίπου 1.400 ευρώ καθαρά αν αφαιρεθούν φόροι, εισφορά αλληλεγγύης και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου.
Πόσοι είναι σε θέση να εισπράττουν ακόμη και σήμερα έναν τέτοιο μισθό; Στον ιδιωτικό τομέα, έχουν μειωθεί πλέον σε λιγότερους από 200.000, δηλαδή ούτε καν ο ένας στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και στις ΔΕΚΟ. Πόσοι ήταν οι εργαζόμενοι με μεικτές αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ πριν ξεσπάσει η κρίση; Πάνω από 300.000 ενώ ο αριθμός τους χρόνο με τον χρόνο μειώνεται παρά το γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η αντίστροφη πορεία για την ανεργία η οποία έχει ξαναμπεί σε τροχιά μείωσης.
Η επεξεργασία των στοιχείων που δημοσιεύει κάθε χρόνο ο ΕΦΚΑ -δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από περίπου 2 εβδομάδες, προκειμένου να αποτυπώσει την κατάσταση των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα είναι αποκαλυπτική:
1. Το 2017, οι εργαζόμενοι με μεικτές αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ ήταν 195.988 σε σύνολο 1.980.460.
2. Το 2016 αυτό το όριο αποδοχών, ξεπερνούσαν 200.177 άτομα σε σύνολο 1.818.965
3. Το 2014 η στατιστική μέτρησε 199706 σε σύνολο όμως 1681520 εργαζομένων ενώ
4. Το 2009, στην αρχή της οικονομικής κρίσης, η χρονιά έκλεισε με 291.606 εργαζόμενους να σπάζουν το όριο των 2000 ευρώ σε πληθυσμό 1.748.935 εργαζομένων.
Είναι προφανές ότι αν γίνει η σχετική διαίρεση, το μερίδιο των εργαζομένων με αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ επί του συνόλου, γίνεται ολοένα και μικρότερο. Έτσι, το 2017, περιορίστηκε στο 9,89% από 11,87% το 2014 και 16,67% το 2009. Το να υπάρχουν καλά πληρωμένες δουλειές και να μην μειώνεται η ανεργία μόνο με δουλειές των 600 ευρώ είναι ζωτικής σημασίας και για τον ΕΦΚΑ και για την ελληνική οικονομία συνολικά κάτι που φαίνεται και από τα ακόλουθα στοιχεία: Ένας εργαζόμενος των 2.000 ευρώ τον μήνα, πληρώνει 279 ευρώ στην εφορία κάθε μήνα. Δηλαδή, μπορεί να προσληφθεί ένας εργαζόμενος των 2.000 ευρώ και το δημόσιο να εισπράξει 3906 ευρώ από φόρους. Αντίθετα, μπορεί να προσληφθούν με το ίδιο περίπου κόστος για τον εργοδότη τρεις εργαζόμενοι των 650 ευρώ, και το δημόσιο να μην βάλει ούτε ένα ευρώ στο ταμείο του.
Δυστυχώς, η μέχρι τώρα διαδικασία αποκλιμάκωσης της ανεργίας γίνεται με δημιουργία χαμηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Από το 2015 μέχρι το 2017, ο ΕΦΚΑ κατέγραψε περίπου 213.889 νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, από αυτές, οι 180.900 αφορούσαν σε θέσεις με αποδοχές έως και 1100 ευρώ μεικτά. Δηλαδή, αυτοί οι 180.900 άνθρωποι που βρήκαν δουλειά, πληρώνουν από τίποτα έως και 69 ευρώ τον μήνα στην εφορία. Να γιατί οι θεσμοί και οι ξένοι οίκοι (με τελευταίο την S&P) θέτουν ως βασική προτεραιότητα τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Φωτογραφία: Ευρωκίνηση
thetoc.gr/
Online εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων 2017, που δικαιούνται, έχει δημιουργήσει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων
Διευκρινίζεται ότι η χρονική περίοδος για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων 2017 αφορά το διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου. Οι μισθωτοί δε, των οποίων η εργασιακή σχέση δεν διήρκησε για ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου, ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων και ως εκ τούτου παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια κατά τόπους Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους και τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να κινηθεί η αυτόφωρος διαδικασία.
Κατοχύρωση δώρου Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα
Το δώρο Χριστουγέννων, όπως και το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο 1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.
Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.
Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων
Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε, δηλαδή από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.
Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια - ανάλογα με το πώς αμείβονται - για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας,, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.
Ειδικότερα για τις αποδοχές του δώρου Χριστουγέννων
Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
Στην έννοια των τακτικών αποδοχών, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων εντάσσονται επίσης και:
- Το επίδομα αδείας: για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζουμε το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.
Παράδειγμα: Εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ (μικτό μισθό) με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.
- Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφόσον παρέχεται τακτικά.
- Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
- Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
- Η αξία του χορηγούμενου γάλακτος ημερησίως.
- Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
- Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
- Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
- Το επίδομα κατοικίας.
α. Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους ωρομίσθιους
Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από 1-5-2016 μέχρι 31-12-2016.Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε η διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.
β. Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες (σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση) θα λάβουν ως δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του από 01/05/2016 έως 31/12/2016.
γ. Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με διαλείπουσα εργασία (εκ περιτροπής απασχόληση).
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες τη βδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και λιγότερες από 6 ημέρες τη εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 01/05/2016 έως 31/12/2016.
Προσοχή: Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.
Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων
Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Πότε παραγράφονται οι αποδοχές των Δώρων
Βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα οι αποδοχές των Δώρων στον ιδιωτικό τομέα παραγράφονται μετά από 5ετία από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα.
Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί το Δώρο
Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21/12 ενώ η ημερομηνία 31/12 αποτελεί δήλη ημέρα (ΑΠ 40/2002 Ολ.) και είναι το απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του. Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας οι εργαζόμενοι δεν πληρώνουν παράβολο. Εάν όμως καταθέσουν ατομική μήνυση οφείλουν να πληρώσουν ατομικό παράβολο ποσού 100 ευρώ (+20% προσαύξηση).
Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.
Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
Υπολογίστε online το Δώρο Χριστουγέννων
Με την νέα online εφαρμογή του έχει δημιουργήσει το ΚΕ.Π.Ε.Α. δίνεται η δυνατότητα οι εργαζόμενοι να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, πατώντας το παρακάτω σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι εργαζόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων www.kepea.gr ή μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 8202100 & 210 8202174 ή μπορούν να επισκέπτονται το Κέντρο από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 19:30 το βράδυ στη διεύθυνση Αινιάνος 3 & Πατησίων 69, Αθήνα.
Με αφορμή άρθρα που κυκλοφορούν και αναφέρουν για μειώσεις των αποδοχών χιλιάδων ένστολων που έχουν καταταχθεί στις υπηρεσίες τους μέχρι την 31η-12-1992 όπου θα φθάνουν μέχρι και τα 225 ευρώ το μήνα, οι δε αναδρομικές κρατήσεις που θα κληθούν να καταβάλουν θα φθάσουν μέχρι και τα 2.700 ευρώ, σας γνωρίζω ότι δεν ισχύουν αυτά τα ποσά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Οι παλιοί ασφαλισμένοι στρατιωτικοί (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ), καταταγέντες δηλαδή μέχρι 31 Δεκ 1992, ναι μεν είχαν λιγότερες κρατήσεις υπέρ σύνταξης (υπολογίζονταν επί συγκεκριμένων επιδομάτων και όχι επί συνόλου αποδοχών, όπως γίνονταν με νέους ασφαλισμένους και θα γίνει και με το νέο μισθολόγιο), αλλά οι διαφορές αυτές είναι έως 50€ μεικτά το μήνα για τους υψηλόβαθμους Αξκους και 10 έως 30 ευρώ το μήνα για τα χαμηλόβαθμα στελέχη. Περαιτέρω, καθώς τα στελέχη ενδιαφέρονται για το ποσό που θα πληρώνονται στην τράπεζα, οι διαφορές στις καθαρές αποδοχές, λόγω μεταβολής του φόρου (αύξηση κρατήσεων/μείωση φόρου), θα ανέρχονται έως 35€ το μήνα για τους υψηλόβαθμους Αξκους και από 7 έως 22 ευρώ το μήνα για τα χαμηλόβαθμα στελέχη.
Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι οι διαφορές αποδοχών που προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή των νέων ειδικών μισθολογίων και των αλλαγών στη βάση υπολογισμού των εισφορών τους που θα πρέπει να υπολογιστούν αναδρομικά από την 1-1-2017 δεν θα ανέρχονται αναδρομικά σε ποσά άνω των 410€ για τα στελέχη των ΕΔ.
Μια σημαντική παράμετρος που εκμηδενίζει τις απώλειες:
Παρόλα πρέπει να επισημανθεί ότι με το νέο ειδικό μισθολόγιο οι Ανώτατοι, οι Ανώτεροι Αξκοι και τα χαμηλόβαθμα στελέχη με χρόνια υπηρεσίας άνω των 25 ετών λαμβάνουν αυξήσεις στις αποδοχές σε σχέση με το προηγούμενο μισθολόγιο (καταταγέντες δηλαδή προ 31-12-1992). Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την παράμετρο οι αυξήσεις αυτές θα μηδενίσουν την επιβάρυνση των κρατήσεων και αυτό που θα δουν τελικά στην τράπεζα αυτά τα στελέχη θα είναι είτε πολύ μικρές απώλειες, είτε μικρές αυξήσεις. Επιπλέον όσοι υπηρετούν στην παραμεθόριο, ακόμη και μειώσεις να προκύπτουν αυτές θα εξαλειφθούν λόγω χορήγησης του επιδόματος παραμεθορίου στο μισθό .
Πρόβλημα θα υπάρξει σε χαμηλόβαθμα στελέχη που έλαβαν, κυρίως το πρώτο εξάμηνο του 2017, μισθολογικές προαγωγές και αύξηση του χρονοεπιδόματος και με το νέο μισθολόγιο θα έχουν προσωπική διαφορά άνω των 60€. Σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικά όσων στελεχών δεν υπηρετούν στην παραμεθόριο θα ζητηθεί να επιστραφούν χρήματα πίσω που δόθηκαν ενώ είχαν παγώσει/καταργηθεί οι μισθολογικές προαγωγές από 1-1-2017.
Ο Λγος εα (Ο) Ηλίας Νατσιούλας ειναι Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΣΠΕΘ απόφοιτος 2004 του Οικονομικού του ΑΠΘ και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.
onalert.gr
Σελίδα 1 από 10

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot