arxiki selida

Δείτε την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για το «Πρόγραµµα απασχόλησης 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών». Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις.
Ο ΟΑΕΔ καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων η Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 1.295 ανέργων, ηλικίας 25-29 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι : 

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 25-29 ετών (ΚΥΑ 35451/701/01-08-2016 ΦΕΚ2426/Β/5-8-2016) ή το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών» (ΚΥΑ 35453/702/01-08-2016 ΦΕΚ/2425/Β/5-8- 2016) και να καλύπτουν την προϋπόθεση 4 της παρούσας παραγράφου. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των ανωτέρω προγραμμάτων από το ΚΠΑ 2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν. 2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. 3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. 4. Να είναι ηλικίας 25-29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και να έχουν συμπληρώσει το 29 και να διανύουν το 30ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ι.1.8. της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Το ύψος της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος του ΟΑΕΔ ανέρχεται στο ποσό των 3.730.000,00 ευρώ. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματοςορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρώτο κρούσμα μη ένταξης απολυμένων συμβασιούχων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, προκειμένου να λάβουν το επίδομα ανεργίας από τον Οργανισμό, είναι γεγονός.

Συγκεκριμένα αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απώλειας του ταμείου ανεργίας βρίσκονται δώδεκα απολυμένοι συμβασιούχοι του δήμου Καρπάθου, οι οποίοι απολύθηκαν με διαπιστωτική πράξη, του δημάρχου στις 22 Ιουνίου 2017.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, τρεις συμβασιούχοι που παρέλαβαν από το γραφείο προσωπικού του δήμου τις απολύσεις τους, πήγαν να τις καταθέσουν στον ΟΑΕΔ προκειμένου να μπουν στο ταμείο ανεργίας.

Ωστόσο όπως αναφέρουν, πληροφορήθηκαν «από τη Διεύθυνση του ΟΑΕΔ Ρόδου ότι η επιδότηση τους είναι αδύνατη διότι για το μήνα Ιούνιο δεν τους έχουν καταβληθεί αποδοχές, ενώ ο δήμος δεν έχει πληρώσει και τις ασφαλιστικές εισφορές τους». Με λίγα λόγια κινδυνεύουν τόσο να μην λάβουν τα δεδουλευμένα, την άδεια κλπ αλλά και να χάσουν το ταμείο ανεργίας, το οποίο δικαιούνται.

Όπως είχε τονίσει η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μ. Καραμεσίνη, με συνέντευξη της, στην aftodioikisi.gr, οι απολυμένοι συμβασιούχοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας, αφού τους έχουν καταβληθεί μισθοί και έχει γίνει καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

«Το αν μια πρόσληψη είναι παράνομη η όχι δεν αφορά το αν ένας εργαζόμενος έχει δουλέψει η όχι. Όταν κάποιος δουλεύει του καταβάλλονται και ασφαλιστικές εισφορές. Ο ΟΑΕΔ υπολογίζει τα δικαιώματα των ανέργων για επιδόματα ανεργίας ανάλογα με τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Με το ιστορικό ασφάλισης που έχει ένας άνεργος. Αυτό θα μπορούσα να σας πω. Άρα όποιος άνεργος συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για να πάρει ένα επίδομα, το λαμβάνει». Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η κ. Καραμεσίνη.

Ωστόσο η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι υπάρχουν δήμοι, οι οποίοι όχι μόνο απέλυσαν τους συμβασιούχους, αλλά ταυτόχρονα δεν τους κατέβαλαν δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο αναμένεται να εμφανιστεί και με άλλους συμβασιούχους, σε δήμους της χώρας που προχώρησαν σε απολύσεις, αφού επίσης δεν τους έχουν καταβληθεί δεδουλευμένα.

Σύμφωνα με νομικούς με τους οποίους επικοινώνησε η aftodioikisi.gr, αν οι δήμοι δεν πληρώσουν τις εισφορές και τα δεδουλευμένα, ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί να προχωρήσει στην καταβολή επιδομάτων, αφού δεν καλύπτεται νομικά.

Μένουμε έξω και από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Παράλληλα οι συμβασιούχοι προχωρούν και σε καταγγελίες σε σχέση με τη διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ. Όπως αναφέρουν το νέο ΟΥΕ του Δήμου όπως εγκρίθηκε σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο «διαμορφώνεται έτσι ώστε να αποκλείσει κατά το δυνατόν τους περισσότερους συμβασιούχους και να επιτρέψει την είσοδο άλλων από άλλη πόρτα».

Μάλιστα αναφέρουν ότι στο νέο οργανόγραμμα του δήμου για πρόσληψη μόνιμων υπάρχει αίτημα μόνο για έναν εργαζόμενο καθαριότητας την ίδια στιγμή «που η αποκομιδή γίνεται με το 1/3 του υπάρχοντος προσωπικού, δηλαδή με 6 από τους 8 μόνιμους υπαλλήλους αφού οι 2 εκ των 8 απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες.

Μάλιστα καταγγέλλουν ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι «εργάζονται πέραν του ωραρίου,του πενθημέρου, πρωί και απόγευμα, συνεχές 7ημερο επί ένα μήνα» Επιπλέον, σύμφωνα με τους ίδιος δεν υπάρχει οδηγός «με ψηφιακό ταχογράφο, ενώ τα 8 απορριμματοφόρα του δήμου, τα οδηγούν οδηγοί που δεν διαθέτουν ψηφιακή κάρτα αφού λαμβάνουν διαταγές πορείας».

Προσλήψεις 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 55 έως 67 ετών για έτη 2017, 2018 και 2019, σε οργανισμούς του Δημοσίου, σε δήμους, σε περιφέρειες και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με εξαίρεση τις ΔΕΚΟ, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Οικονομίας.

Το νέο πρόγραμμα ξεκινά εντός του μήνα με την προκήρυξη που θα βγάλει ο ΟΑΕΔ για τις πρώτες θέσεις και αναμένονται αντίστοιχες προκηρύξεις για το 2018 και το 2019.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα έχουν 12μηνη σύμβαση με δυνατότητα επέκτασή της για άλλους 12 μήνες, κατόπιν αίτησης που θα υποβάλει ο φορέας που τους προσέλαβε, μέσα σε 30 ημέρες (με δυνατότητα παράτασης στις 90 ημέρες) μετά τη λήξη της 12μηνης απασχόλησής τους.

Ενας από τους βασικούς όρους του προγράμματος είναι ότι δεν επιτρέπεται η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής.

Οι φορείς που θα προσλάβουν τους ανέργους θα επιδοτηθούν με το 50% του μισθού και των εργοδοτικών εισφορών, με ανώτατο όριο μηνιαίας επιδότησης τα 600 ευρώ το μήνα.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Για το πρόγραμμα διατίθενται συνολικά 120 εκατ. ευρώ, ποσό που κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:

* Για το έτος 2017, 20.000.000 ευρώ.

* Για το έτος 2018, 60.000.000 ευρώ.

* Για το έτος 2019, 40.000.000 ευρώ.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, για διάστημα άνω των 12 μηνών.

2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

3. Να είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Κατά τη διαδικασία της πρόσληψής τους θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί, να μην είναι υπόδικοι, να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΑμεΑ, πολύτεκνοι κ.ά.), καθώς επίσης δεν μπορούν να ενταχθούν άνεργοι οι οποίοι θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης. Ακόμη δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι άτομα που θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης), όπως επίσης και δεν θα επιδοτηθούν οι προσλήψεις που είναι με καθεστώς μίσθωσης ή σύμβασης έργου.

Οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν από τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη), η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η οικειοθελής αποχώρηση, η φυλάκιση και ο θάνατος.

Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας, λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά στο επιχορηγούμενο άτομο, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
• Οι ανώνυμες εταιρίες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση αποκρατικοποίησης.

• Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και στην υδατοκαλλιέργεια και οι εποχικές επιχειρήσεις.
Οι ανώνυμες εταιρίες του Δημοσίου που δεν υπήχθησαν στο δημόσιο τομέα, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (ΔΕΚΟ) που «εξήλθαν» από το δημόσιο τομέα.

• Οσες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, δήμων και περιφερειών δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

• Οσες επιχειρήσεις, εταιρίες, φορείς και οργανισμοί έχουν εξέλθει από τον έλεγχο του δημόσιου τομέα.

• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και Ιδιωτικού Δικαίου που εξαιρέθηκαν ή εξήλθαν από το δημόσιο τομέα.

• Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα).

• Οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρίες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα Νομικά Πρόσωπα του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.

Τα ευρήματα της έρευνας του ΙΟΒΕ, που παρουσιάστηκε χθες, καταγράφουν για το 2016 τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους αποφοίτους Υγείας σε ποσοστό 71% και στους αποφοίτους σχολών πληροφορικής σε ποσοστό 69%. Αντίθετα, το σύνολο των αποφοίτων των κοινωνικών – οικονομικών και νομικών σπουδών που απασχολείται κυμάνθηκε κάτω από το μέσο όρο και διπλασιάστηκε το ποσοστό ανέργων από το 2009, που έφτανε το 17,5%.

Η επιλογή πρώτου πτυχίου όμως δεν συνάδει με την τάση στην αγορά εργασίας μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων είναι απόφοιτοι του πεδίου κοινωνικών-οικονομικών και νομικών επιστημών. Σε ποσοστό αγγίζει το 30,1% ενώ σε απόλυτους αριθμούς μιλάμε για 615,3 χιλιάδες άτομα. Αντίστοιχα, παρά την πτωτική πορεία στην απορρόφηση σε θέσεις εργασίας, οι απόφοιτοι στην κατηγορία μηχανολογία -βιομηχανία – κατασκευές ανήλθαν σε 320,6 χιλιάδες, σε ποσοστό 15,7% στο σύνολο των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Κλειδί» απ’ ό,τι φαίνεται για την εύρεση εργασίας είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές ή το διδακτορικό, μιας και σε ποσοστό 79% έχουν βρει μια θέση εργασίας το 2016 σε αντίθεση με τους κατόχους πρώτου πτυχίου, των οποίων το ποσοστό φτάνει το 61%.

Οσον αφορά την απορρόφηση στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι απόφοιτοι ΤΕΙ φαίνεται ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες στον δεύτερο. Στον ιδιωτικό τομέα το 33% των απασχολούμενων είναι απόφοιτοι ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων, ενώ στο Δημόσιο το ποσοστό είναι στο 28%. Αντίθετα, οι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων προτιμώνται στο δημόσιο τομέα, ειδικότερα σε δημόσιες υπηρεσίες σε ποσοστό 62%, ενώ στον ιδιωτικό τομέα το 55% των απασχολούμενων είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου.

Ο ιδιωτικός τομέας στα χρόνια της κρίσης ξεχώρισε, καθώς από το 2009 και μετά καταγράφει αύξηση απασχολούμενων κατά 15%, ενώ το Δημόσιο μείωση της τάξης του 27%.

Από τα 2,04 εκατ. πληθυσμό με τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 63%, δηλαδή 1,3 εκατ. άτομα, εργάζονται, το 13% (274 χιλ. άτομα) είναι άνεργοι και το υπόλοιπο 24% (484 χιλ. άτομα) δεν είναι οικονομικά ενεργοί. Το τελευταίο ποσοστό βέβαια αφορά τόσο όσους είναι καταγεγραμμένοι ότι δεν αναζητούν εργασία όσο και τους συνταξιούχους. Από τα 3,7 εκατ. εργαζομένους το 2016, το 35% (1,3 εκατ.) έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ίδιος σχεδόν είναι ο αριθμός των εργαζομένων με λυκειακή εκπαίδευση (1,28 εκατ. ή 34%).

Η πλειονότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή λυκείου συμπεραλαμβανομένων εκείνων με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι απασχολούμενοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (δηλ. με πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) σημείωσαν, με εξαίρεση την τριετία 2011-2013, σταθερή άνοδο με αποτέλεσμα το 2016 να εμφανίζουν αύξηση κατά 47% σε σχέση με τις αρχές του 2000 όταν το αντίστοιχο μερίδιο στο σύνολο των εργαζομένων ήταν στο 21% (852 χιλ.). Αντίθετα, έντονα πτωτική ήταν η πορεία που καταγράφεται στους απασχολούμενους με δημοτική εκπαίδευση, καθώς υποχώρησαν στα 426 χιλ. άτομα το 2016 από 1,2 εκατ. το 2001 (πτώση κατά 65%) με το μερίδιο στο σύνολο της απασχόλησης να έχει μειωθεί κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες (11%)..

Συγκεκριμένα, το 2016 από τα 3,7 εκατ. απασχολούμενους στη χώρα, τα 1,28 εκατ. είχαν τελειώσει το λύκειο (34%), ενώ σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο (30% ή 1,12 εκατ.) κυμάνθηκε η εργασία στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριΗ οικονομική κρίση πλήττει σε διαφορετικό βαθμό τα άτομα με βάση το μορφωτικό τους επίπεδο. Την περίοδο 2010-2016 αύξηση των απασχολούμενων σημειώθηκε μόνο στους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με αποτέλεσμα να ανέλθουν στους 160 χιλ. το 2016 από 109 χιλ. το 2010 (αύξηση κατά 47%), όταν η απασχόληση συνολικά υποχώρησε κατά 17% (3,7 εκατ. το 2016 από 4,4 εκατ. το 2010).  

Στους απασχολούμενους με πτυχίο πανεπιστημίου ή ΤΕΙ καταγράφεται μικρή διακύμανση, όταν την περίοδο 2000-2009 η απασχόληση στην κατηγορία αυτή αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό. 
Οι διαφορές είναι επίσης εμφανείς λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό απασχόλησης, δηλ. τον αριθμό των εργαζομένων ως προς το συνολικό πληθυσμό97 της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στα άτομα με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό, καθώς διαμορφώθηκε στο 79%. Στους απόφοιτους πανεπιστημίων ή ΤΕΙ οι οποίοι κατέχουν μόνο πρώτο πτυχίο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν χαμηλότερο κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες, ακολουθώντας επίσης πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται από την αύξηση του πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη μείωση της απασχόλησης. Στα άτομα με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό απασχόλησης είναι ελαφρώς μικρότερο από εκείνο για τους αποφοίτους πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, ενώ το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης καταγράφεται στα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από τους 1,11 εκατ. ανέργους στη χώρα το 2016 το 62% ήταν απόφοιτοι λυκείου, πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Ο αριθμός ανέργων με λυκειακή εκπαίδευση το 2016 ανήλθε σε 434 χιλ. από 194 χιλ. το 2001, ενώ οι άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ υπερ-τριπλασιάστηκαν (252 χιλ. το 2016 από 70 χιλ. το 2001)Έτσι, σε σχέση με τις αρχές του 2000 το μερίδιο των ανέργων που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο (9 ποσοστιαίες μονάδες) σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 23%, έναντι 39% των αποφοίτων λυκείου το 2016 Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι αν και περισσότερα άτομα συνέχισαν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο, η εγχώρια αγορά εργασίας και το παραγωγικό πρότυπο της χώρας δεν είναι ικανό να τους απορροφήσει Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας διαφοροποιείται αντίστροφα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Στα άτομα με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση διαμορφώθηκε στο 27,7% το 2016, ενώ  υψηλό είναι και το ποσοστό ανεργίας των ατόμων που ολοκλήρωσαν τη μέση ή τη δημοτική εκπαίδευση. Στα άτομα αυτά οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης είναι πιο έντονες καθώς σε σχέση με το 2009 καταγράφεται μεγαλύτερη άνοδος.

Στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το ποσοστό ανεργίας έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα χρόνια πριν την οικονομική κρίση (18,3% το 2016 από 7% το 2009). Η πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με δεύτερο κύκλο ανώτατων σπουδών (δηλ. με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) αποτυπώνεται στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας το οποίο διαμορφώθηκε στο 12% περίπου το 2016 σημειώνοντας παράλληλα τη μικρότερη άνοδο σε σχέση με προηγούμενα έτη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τα 2,04 εκατ. πληθυσμό της χώρας με τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2016 τα 1,3 εκατ. (ή 63%) εργάζονται. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ολοκληρώσει σπουδές στο ευρύτερο αντικείμενο Κοινωνικές επιστήμες-Οικονομικά-Νομικά 386,6 χιλ. (ή 30% του συνόλου των εργαζομένων με τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2016) καταγράφοντας μέση ετήσια άνοδο (ΜΕΡΜ) 3,3% την περίοδο 2003-2016. Επιπλέον, σε σχέση με το 2003 παρατηρείται αύξηση κατά 53%. Ακολουθούν οι απασχολούμενοι με σπουδές στον ευρύτερο τομέα Μηχανολογία-Βιομηχανία-Κατασκευές οι οποίοι ανήλθαν σε 208 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,3% και μέσο ετήσιο ρυθμό 2,2%. Σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο κυμάνθηκε η απασχόληση των ατόμων με σπουδές στον τομέα της Υγείας (177 χιλ.) με άνοδο παρόμοια με εκείνη των αποφοίτων σε Νομικές, Οικονομικές και σχολές Κοινωνικών επιστημών.

Ακολούθησαν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σπουδές στις Ανθρωπιστικές επιστήμες-Τέχνες (119 χιλ.) με την απασχόληση να εμφανίζει μικρή διαφοροποίηση την περίοδο 2003-2016. Οι απασχολούμενοι με σπουδές στις παραπάνω τέσσερις (ευρύτερες) κατηγορίες αποτελούν το 70% των εργαζομένων με τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα το 2016.  

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό απασχόλησης η εικόνα των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση το πεδίο σπουδών είναι διαφορετική. Tο υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης το 2016 καταγράφεται στους αποφοίτους των επιστημών Υγείας και στους απόφοιτους σχολών πληροφορικής (71% και 69% αντίστοιχα). Στους αποφοίτους στο πεδίο σπουδών Βιομηχανία-Κατασκευές το ποσοστό απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 65% καταγράφοντας πτώση κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009, ενώ στους αποφοίτους Κοινωνικών, Οικονομικών και Νομικών σπουδών ήταν αντίστοιχο με εκείνο με το σύνολο των εργαζόμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση (63%). Η μεγαλύτερη κάμψη σε σχέση με το 2009 (κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες) εντοπίζεται στους αποφοίτους των Επιστημών Ζωής και Ξένων Γλωσσών, εξέλιξη που υποδεικνύει τις περικοπές δαπανών των νοικοκυριών για την εκμάθηση κάποιας ξένης γλώσσας.

Με βάση τον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών καταγράφονται στους πτυχιούχους επιστημών Υγείας (κυρίως ιατρικών σχολών 74%) και των επιστημών Εκπαίδευσης (78%) όπου και η κάμψη σε σχέση με το 2009 είναι ηπιότερη. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι πτυχιούχοι επιστημών της Ζωής (50%) και Ξένων γλωσσών (52%). Στους πτυχιούχους του ευρύτερου πεδίου Κοινωνικές επιστήμες-Οικονομικά-Νομική το ποσοστό απασχόλησης το 2016 υποχώρησε κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009, όταν στους αποφοίτους ΤΕΙ η πτώση ήταν χαμηλότερη (9 ποσοστιαίες μονάδες) με αποτέλεσμα το ποσοστό απασχόλησης να διαμορφωθεί στο 68%. Η κρίση που επηρεάζει τον κατασκευαστικό κλάδο αποτυπώνεται στους αποφοίτους του ευρύτερου πεδίου σπουδών Βιομηχανία-Κατασκευές όπου η πτώση του ποσοστού απασχόλησης ήταν αντίστοιχη (περίπου 16 ποσοστιαίες μονάδες) στους απόφοίτους πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαχρονικά το μικρότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στους αποφοίτους των επιστημών Υγείας. Το 2016 διαμορφώθηκε στο 10,6%, το χαμηλότερο για την τελευταία πενταετία. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας στους αποφοίτους με σπουδές στις Κοινωνικές επιστήμεςΟικονομικά-Νομική διπλασιάστηκε το 2016 σε σχέση με το 2009 (17,5%), ενώ αντίστοιχη τάση παρατηρείται και στους αποφοίτους στο ευρύτερο πεδίο σπουδών ΒιομηχανίαΚατασκευές (18,6%).  

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι πιο δύσκολη στους αποφοίτους με σπουδές στις Ανθρωπιστικές επιστήμες-Τέχνες. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας στο 32% το 2013, υποχωρώντας κατόπιν στο 24% το 2016 .

Στα υπόλοιπα πεδία σπουδών, αξιοσημείωτη είναι η αρνητική επίδραση της οικονομικής ύφεσης στους απόφοιτους σχολών ξένων γλωσσών και επιστημών της Ζωής (π.χ. Βιοχημεία, Βιολογία), καθώς η άνοδος του ποσοστού ανεργίας το 2016 ξεπέρασε τις 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009.

Χαμηλότερο από το μέσο όρο στο σύνολο των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το ποσοστό ανεργίας στο πεδίο σπουδών Υπηρεσίες, καθώς στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι στρατιωτικές σχολές και οι σχολές σωμάτων ασφαλείας όπου η επαγγελματική αποκατάσταση είναι άμεση, όπως επίσης και οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων οι απόφοιτοι των οποίων επηρεάζονται θετικά από την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα. Προκύπτει επίσης ότι η ανεργία πλήττει σε χαμηλότερο σχετικά βαθμό τους αποφοίτους Μαθηματικών και σχολών Στατιστικής. Στους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών, η ανεργία πλήττει σε μικρό βαθμό διαχρονικά τους πτυχιούχους ιατρικής, ενώ και οι πτυχιούχοι πολυτεχνικών σχολών εμφανίζουν το 2016 χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από το μέσο όρο. Στους αποφοίτους ΤΕΙ αξιοσημείωτο είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας στους αποφοίτους επιστημών υγείας (π.χ. τμήματα νοσηλευτικής), ενώ σημαντική άνοδος καταγράφεται στους αποφοίτους Πληροφορικής

Εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ινστιτούτα «Δίκτυο» και «Πρόοδος στην Πράξη» παρουσίασαν έρευνα κοινής γνώμης για την εκπαίδευση. Αν και τα ευρήματα αφορούσαν κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ένα μεγάλο ποσοστό εστιάζει και στις αλλαγές στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Ειδικότερα, το 62% κρίνει ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη μεταρρύθμισης σε Γυμνάσιο και Λύκειο και το 35% στο Δημοτικό.
Μεταξύ άλλων από την έρευνα προκύπτουν τα εξής:

1. Η μεγάλη πλειοψηφία (άνω του 70%) θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να αυξηθούν οι οικονομικοί πόροι των ιδρυμάτων.

2. Το 79% θεωρεί ότι σε περίπτωση διάπραξης ποινικών αδικημάτων εντός των πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι άμεση η παρέμβαση της Αστυνομίας.

Διχασμένη πάντως είναι η κοινή γνώμη για το θέμα της διαγραφής φοιτητών αλλά και για το άσυλο ως έννοια.

Γενικά, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μέσος όρος της ΕΕ των 28 πλησιάζει το 80%, ενώ ο ελληνικός μέσος όρος κινείται στο επίπεδο του 65% (στοιχεία 2016).

Για το 2016, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στα άτομα με μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με απολυτήριο γυμνασίου. Στα άτομα με πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση, το ποσοστό ανεργίας, την ίδια χρονιά, αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, από 7%, που ήταν το 2009 σε 18%.

Ωστόσο, «δεν είναι όλα μαύρα», όπως σχολίασε ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «ειδικά στις δημοσιεύσεις, αλλά και σχετικά με το υψηλής ποιότητας προσωπικό στην τριτοβάθμια». Πράγματι, σύμφωνα με όσα δείχνουν τα στοιχεία, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε έρευνα στα ΑΕΙ παγκοσμίως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 2015, ενώ παράλληλα, καταγράφεται μία συνεχόμενη άνοδος του αριθμού αναφορών δημοσιεύσεων, με ταχύτερο ρυθμό μάλιστα από τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, παρά την έντονη παρουσία των Ελλήνων ερευνητών στο διεθνές γίγνεσθαι, παρατηρείται μία υστέρηση στη διασύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την αγορά.

Ακόμη, αναφορικά με το πού κατευθύνονται οι απόφοιτοι στην αγορά εργασίας, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εργάζονται σε κλάδους των υπηρεσιών. Ο κλάδος της «Εκπαίδευσης» απορροφά το μεγαλύτερο αριθμό (20,7% το 2016, έναντι 22,6% το 2008) και ιδιαίτερα μεταξύ των αποφοίτων των πανεπιστημίων όπου απασχολείται το ένα τέταρτο περίπου του συνόλου. Δεύτερη έρχεται η κατηγορία της Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, που οι απασχολούμενοι στον κλάδο αυτό το 2016 αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 13,4% του συνόλου των απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ποσοστά αυτά διαφέρουν από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καταγράφει ποσοστό 16% στην Εκπαίδευση και 9% στη Δημόσια Διοίκηση-Άμυνα.

Η έρευνα, όπως ανέφερε ο κ. Βέττας έχει σκοπό μεν την καταγραφή της τωρινής κατάστασης, αλλά και να δοθεί έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη της τριτοβάθμιας. Έτσι, συμπερασματικά, προτείνεται η «βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας επένδυσης στην ανώτατη εκπαίδευση», με εξορθολογισμό του συνολικού μεγέθους και της περιφερειακής διάρθρωσης του συστήματος, καθώς και η βελτίωση της σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, με «αλλαγή έμφασης και προσανατολισμού των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, σε συνεργασία με εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις». Τέλος, προτείνεται και η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης «με εξωστρέφεια, διεθνοποίηση και αξιοποίηση της περιουσίας τους και των νέων τεχνολογιών».

,δείτε εδώ όλη την έρευνα

dikaiologitika.gr

Οι προκηρύξεις θα ξεκινήσουν να αναρτώνται από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου και θα αφορούν σε 30.035 ανέργους.

Τα προγράμματα αυτά θα αφορούν:

Σε νέους από 25 έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση. Είναι 1.300 θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.

Σε νέους, 18 έως 24 ετών, που ολοκληρώνουν την άσκηση πάνω στον τομέα των σπουδών τους. Οι θέσεις εργασίας είναι 2.500. Τα άτομα πρόκειται να προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του κοινωνικού τομέα της οικονομίας σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Λίγο αργότερα αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας από 55 έως 64 ετών. Σε αυτό θα προβλέπεται πρόσληψη για διάστημα 12-24 μηνών σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ. Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα (μακροχρόνια άνεργοι) θα λαμβάνουν μισθό ως και 600 ευρώ μηνιαίως, ενώ θα έχουν και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Κοινωφελής εργασία

Τα επόμενα προγράμματα θα ξεκινήσουν μέσα στον Αύγουστο. Πρόκειται για δύο προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και 1.135 θέσεις ανέργων στον τομέα της Υγείας.

Επίσης 1.900 θέσεις αφορούν οκτάμηνες συμβάσεις στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και οι υπόλοιπες 3.700 θέσεις σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 17 δήμων της χώρας.

Στα μέσα Αυγούστου θα προκηρυχθούν άλλες 2.000 νέες θέσεις εργασίας όπου δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο άτομα με αναπηρίες και αποφυλακισμένοι.

Εκτός από τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, υπάρχουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 46.000 εγκλωβισμένοι στις εργασίες τους. Πρόκειται για εργαζόμενους που δεν πληρώνονται και δεν μπορούν να βρουν άλλη εργασία. Έτσι παραμένουν να εργάζονται σε «ετοιμοθάνατες» επιχειρήσεις λίγο πριν από το λουκέτο. Για αυτούς το υπουργείο Εργασίας θα «τρέξει» πρόγραμμα κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο το οποίο θα προβλέπει τόσο την παροχή οικονομικής ενίσχυσης όσο και βοήθεια για να βρουν μια άλλα εργασία.

Παράλληλα ανακοινώθηκε και νέο πρόγραμμα για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και του εξαγωγικού εμπορίου για 4.000 ωφελούμενους.

Επίσης για τον κλάδο των υποδομών και μεταφορών θα έρθει από το φθινόπωρο άλλο ένα πρόγραμμα για 3.000 ωφελούμενους.

Πηγή Ελεύθερος Τύπος

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot