arxiki selida

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, αρμόδιας για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνιας Αντωνοπούλου, για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Από τις 15.000 θέσεις, οι 5.000 αφορούν αποκλειστικά σε εγγραμμένους ανέργους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Για την υλοποίηση του προγράμματος, θα προκληθεί δαπάνη, ύψους 81 εκατ. ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:
Για το 2018: 50.000.000 ευρώ και για το 2019: 31.000.000 ευρώ.
enikos.gr
Μετά το 2030 και υπό προϋποθέσεις θα επανέλθει η ανεργία σε «φυσιολογικά επίπεδα», ήτοι κάτω του 10%, και αυτό εφόσον η ελληνική οικονομία παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ολόκληρη της επόμενη δεκαετία.
Ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ καθηγητής κ. Γ. Αργείτης δεν φαίνεται να συμμερίζεται την αισιοδοξία της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση των ποσοστών της ανεργίας. Εκτιμά ότι υπάρχει μια βελτίωση της εικόνας το πρώτο εξάμηνο του 2017, ωστόσο «τα ποιοτικά στοιχεία δημιουργούν προβληματισμό». «Η όποια αύξηση της απασχόλησης δείχνει μια εξαιρετικά αργή έξοδο της οικονομίας από την από την μεγάλη ύφεση της περιόδου 2010 – 2013», σημειώνει ο κ. Αργείτης στην έκθεσή του, παραθέτοντας τα στοιχεία του 2014 – 2017.
Την εκτίμηση για μια αργόσυρτη, μακρά και βασανιστική πορεία επανόδου στα προ της κρίσης ποσοστά της ανεργίας, διατυπώνει και ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου κ. Σ. Ρομπόλης.
Ο καθηγητής χαρακτηρίζει «αναιμική και άνεργη» την περίοδο της ανάκαμψης της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι θα συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα ανεργίας.
«Όποτε κι αν έλθει η ανάκαμψη θα είναι αναιμική και άνεργη, δεδομένου ότι για να δημιουργηθούν 50.000 θέσεις εργασίας τον χρόνο, θα απαιτείται ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,5%-4%», σημειώνει χαρακτηριστικά. Και οι δύο εκτιμούν ότι η επάνοδος της ανεργίας στα προ κρίσης επίπεδα δεν θα έλθει πριν το τέλος της επόμενης δεκαετίας.
Η πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου ανεβάζει το πραγματικό ποσοστό της ανεργίας στο 28,7% το πρώτο τρίμηνο του 2017 έναντι 30,8% το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Στο ποσοστό αυτό συνυπολογίζει τις κατηγορίες των αποθαρρημένων ανέργων (όσων δηλαδή δηλώνουν άνεργοι αλλά δεν αναζητούν εργασία), αλλά και των υποαπασχολούμενων.
Σημειώνεται ότι το επίσημο ποσοστό της ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του 2017 ήταν 21,1%. Ως απασχολούμενοι θεωρούνται όσοι εργάσθηκαν έστω και μια ώρα την εβδομάδα, ενώ δεν συνυπολογίζονται όσοι δηλώνουν ότι έπαψαν να αναζητούν εργασία.
Στο σημείο αυτό αναφέρεται η έκθεση της ΓΣΕΕ λέγοντας ότι «μια σειρά ποιοτικών δεικτών της αγοράς εργασίας δημιουργούν προβληματισμό». Χαρακτηριστικά παρουσιάζει τα πολύ υψηλά ποσοστά της υποαπασχόλησης, η οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από 99.000 εργαζομένους το 2008 σε 267.000 το 2017.
Επίσης έχουν υπέρ τριπλασιασθεί οι απογοητευμένοι άνεργοι που έπαψαν να αναζητούν εργασία, από 37.000 σε 109.000 την αντίστοιχη περίοδο.
Ενδεικτικό είναι επίσης το στοιχείο, σύμφωνα με το οποίο το 67% των εργαζόμενων με μερική απασχόληση, δεν βρίσκει πλήρη απασχόληση και αναγκάσθηκε να επιλέξει αυτό το καθεστώς.
Με άλλα λόγια, η μερική απασχόληση δεν αφορά εργατικό δυναμικό που δεν επιθυμεί να εργαστεί με πλήρη απασχόληση και συνεπώς εξυπηρετείται από τη δυνατότητα να εργάζεται με μειωμένο ωράριο, αλλά αντίθετα αφορά εργατικό δυναμικό το οποίο υποαπασχολείται και αμείβεται χαμηλότερα από εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.
Συνεπώς, η ελληνική οικονομία δεν αντιμετωπίζει μόνο πρόβλημα χαμηλού ποσοστού απασχόλησης, αλλά και πρόβλημα αντικατάστασης θέσεων πλήρους απασχόλησης, από θέσεις μερικής απασχόλησης. «Ο μετασχηματισμός αυτός της μορφής της απασχόλησης ουσιαστικά λειτουργεί στην οικονομία, ως κρυφός μηχανισμός λιτότητας με υφεσιακές επιπτώσεις» τονίζει η έκθεση της ΓΣΕΕ.
ΒΗΜΑ
Από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στον ΟΑΕΔ οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα απασχόλησης 1.459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών.
Το πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και, σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ, σε περίπτωση που καλυφθούν οι θέσεις πριν από την εν λόγω ημερομηνία, οι επιπλέον αιτήσεις θα τεθούν σε κατάσταση αναμονής και θα αξιολογηθούν, εφόσον δεν καλυφθεί ο προϋπολογισμός ύψους 4,2 εκατ. ευρώ. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής οικονομίας και επιχορηγεί την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για 8 μήνες, με 14,40 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα. Το ποσόν καλύπτει τμήμα του μισθολογικού ή/και μη μισθολογικού κόστους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.880 ευρώ για το σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούμενο.
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν για 1 ωφελούμενο. Αντίστοιχα, επιχειρήσεις με 4 – 9 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν για έως 2 ωφελούμενους, όσες έχουν 10 – 19 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης για έως 3 ωφελούμενους, επιχειρήσεις με 20 – 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να έχουν έως 5 ωφελούμενους, με 31 – 50 θέσεις έως 8 ωφελούμενους, ενώ επιχειρήσεις άνω των 50 θέσεων μπορούν να ενταχθούν για έως 10 ωφελούμενους.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών», έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατά ανώτατο όριο διανύουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Προσοχή: βάσει της προκήρυξης, δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα άτομα που το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο (με εξαρτημένη σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με έμμισθη εντολή ή με μίσθωση έργου) στην ίδια επιχείρηση, εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου), όπως επίσης ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε ΕΠΕ και στις ΙΚΕ (εκτός των μελών εταίρων σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας) ή μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚΟΙΝΣΕΠ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 9μήνου πριν από την υποβολή της αίτησης (ημερολογιακά).
Καθημερινή
Οι θέσεις αφορούν ΑμεΑ, απεξαρτημένους και νεαρούς αποφυλακισμένους
Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
Οι θέσεις είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ενώ το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, για την απασχόληση των προαναφερθέντων κοινωνικών ομάδων.
Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στo πρόγραμμα υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Μέσω του προγράμματος, επιχορηγείται η απασχόληση των ατόμων αυτών αρχικώς για 12 μήνες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα δύο επεκτάσεων του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης για άλλους 12 συν άλλους 12 μήνες.
Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελούμενων ανέργων ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως, για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.
Αναλυτικότερα, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος αναγράφονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση που είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.
Πηγή newsbeast.gr
Νέες δράσεις που απευθύνονται συνολικά σε περισσότερους από 46.000 ανέργους νέους προωθεί το υπουργείο Εργασίας μέσα στο επόμενο τετράμηνο.
Το υπουργείο εργασίας βγάζει από τη φαρέτρα του προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν κατάρτιση, πρακτική άσκηση, αλλά και εργασία.
Στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι να μπει οριστικά φρένο στο φαινόμενο της ανεργίας, η οποία καθηλώνει περισσότερα 830.000 άτομα.
Μέχρι τον Δεκέμβρη προγραμματίζονται 9 στοχευμένα προγράμματα που θα απευθύνονται σε ηλικίες έως 29 ετών και θα προσφέρουν 21.295 θέσεις εργασίας.
Όπως γράφει το dimosio.gr σε αυτά προστεθούν και τα προγράμματα που είναι ήδη σε εξέλιξη, τότε ο αριθμός των ωφελούμενων εκτινάσσεται σε 26.000 άνεργους.
Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες, τα προγράμματα που ξεκινούν από τον Σεπτέμβρη και αναμένεται να ξεδιπλωθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο είναι τα εξής:
Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) σε νέους 25–29 ετών. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της εργασιακής εμπειρίας και αφορά τη δημιουργία 1.295 θέσεων εργασίας. Όσοι επιλεχθούν θα μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για χρονικό διάστημα έξι μηνών με αποδοχές έως 600 ευρώ το μήνα.
Πρόγραμμα για την αναβάθμιση και τη διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας για 4.000 ανέργους.
Πιλοτικό πρόγραμμα για νέους 18 – 24 ετών σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με 325 ωφελούμενους.
Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25–29 ετών στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου και στόχος είναι να προκύψουν έως 1.000 ωφελούμενοι.
Πιλοτικό πρόγραμμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για νέους 25 – 29 ετών. Αναμένεται να ξεκινήσει εντός Σεπτεμβρίου και στοχεύει σε 175 ωφελούμενους.
Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων ηλικίας 18–29 ετών. Στόχος είναι οι 1.700 ωφελούμενοι.
Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18 – 29 ετών. Αφορά 800 ωφελούμενους.
Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) για νέους ηλικίας 18-24 ετών (β’ φάση εργασιακής εμπειρίας). Στόχος είναι να προκύψουν έως 2.500 ωφελούμενοι.
Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους έως 29 ετών. Αφορά 9.500 ωφελούμενους και θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις, απασχόληση σε επιχειρήσεις και κατάρτιση.
Πηγή newsbeast.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot