Στα 300 ευρώ καθορίζεται το τέλος χρήσης που θα καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες πολυ-αγροκτημάτων ανά τριετία στον αρμόδιο πλέον φορέα, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», ώστε να κατοχυρώσουν το σήμα τόσο για τη «φάρμα» τους, όσο και για τα προϊόντα τους, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Enikonomia.

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της φάρμας μπορεί να ενταχθεί άμεσα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. 

Η κοινή υπουργική απόφαση, που φέρει τον τίτλο «Οροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία, λειτουργία και πιστοποίηση ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος», του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ τα επόμενα 24ωρα. 

Ο νέος αυτός θεσμός του «πολυλειτουργικού αγροκτήματος» λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως η Ιταλία και η Αυστρία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται θεαματικά το εισόδημα των αγροτών τους και να ενισχύεται η προώθηση των τοπικών τους προϊόντων.

Μέχρι τώρα ο καταναλωτής γνώριζε τα προϊόντα του γεωργού στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ τώρα θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον γεωργό και το χωράφι που παράγει το συγκεκριμένο προϊόν. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το νέο αυτό αναπτυξιακό εργαλείο θα δώσει τη δυνατότητα στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους να αναπτύξουν στις εκτάσεις τους και άλλες δραστηριότητες: από μικρές μονάδες μεταποίησης των προϊόντων που παράγουν, χώρο εστίασης και εκπαίδευσης, αθλητικές δραστηριότητες, φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, μέχρι και λειτουργία αγροτουριστικής μονάδας έως δέκα δωματίων και με μέγιστη δυναμικότητα 40 κλίνες.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

http://www.enikonomia.gr

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για τις εισπραχθείσες εντός του 2016 αγροτικές επιδοτήσεις που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οφείλουν να καταβάλουν φέτος όσοι φορολογούμενοι θα δηλώσουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες. Το ίδιο ισχύει και για την πρόωρη συνταξιοδότηση.

Αντιθέτως, οι επενδυτικές επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις απαλλάσσονται και από το φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Τα… μυστικά

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη συμπλήρωση του φετινού φορολογικού εντύπου Ε3. Η εγκύκλιος αποκαλύπτει όλες τις παγίδες που κρύβει το έντυπο Ε3 για περίπου 1.500.000 επιχειρήσεις και αγρότες. Οι πιο σημαντικές οδηγίες της εγκυκλίου έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

1 Κόστος πωληθέντων: Για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων αγαθών κάθε εμπορικής επιχείρησης, η αξία των αποθεμάτων που καταγράφηκαν με την απογραφή έναρξης του φορολογικού έτους προστίθεται στο συνολικό ποσό των αγορών της χρήσης και, στη συνέχεια, από το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται η αξία των αποθεμάτων που καταγράφηκαν με την απογραφή λήξης. Για τις επιχειρήσεις που διενήργησαν προαιρετικά ή υποχρεωτικά απογραφή ως απογραφή έναρξης του φορολογικού έτους 2016, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα της πραγματικής απογραφής. Σε περίπτωση μη διενέργειας απογραφής, το αρχικό απόθεμα θεωρείται μηδενικό. Ως απογραφή τέλους φορολογικού έτους 2016 λαμβάνεται υπόψη η πραγματική απογραφή σε περίπτωση προαιρετικής ή υποχρεωτικής απογραφής και μηδενικό τελικό απόθεμα όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί απογραφή. Δηλαδή, αν για το φορολογικό έτος 2016 η επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη σε σύνταξη απογραφής και δεν έχει προβεί σε προαιρετική απογραφή βάσει των διατάξεων του ν. 4308/2014, το κόστος πωληθέντων προσδιορίζεται μόνο από τις αγορές, με μηδενικό απόθεμα τέλους και τυχόν απόθεμα αρχής, εφόσον υπήρχε.

2 Αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις (Πίνακας Ε’): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται υπόψη, εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, μόνο η βασική ενίσχυση, καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν προσμετρώνται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

http://www.eleftherostypos.gr

Με αποβολή από ιδιοκτησίες δεκαετιών, απώλεια και επιστροφές επιδοτήσεων αλλά και διακοπή κάθε δραστηριότητας ακόμη και σε τουριστικές περιοχές απειλούνται χιλιάδες αγρότες και όχι μόνο, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Ετσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, υπό αμφισβήτηση βρίσκονται ιδιοκτησίες άνω του 1,5 εκατομμυρίου στρεμμάτων τα οποία το 1945 εμφανίζονταν ως δασικά ενώ με την πάροδο των χρόνων έγιναν αγροτικά. Οι εκτάσεις αυτές μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών -αν δεν γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και αν δεν τακτοποιηθούν τα οικόπεδα με βάση τους ισχύοντες νόμους- θεωρούνται δασικές και ως εκ τούτου εξαιρούνται των επιδοτήσεων για τις εκμεταλλεύσεις που αναπτύχθηκαν σε αυτές.

Σήμερα περίπου 1.500.000 στρέμματα που έχουν γεωργική χρήση είναι χαρακτηρισμένα ως δασικές εκτάσεις, ενώ 1.193.368 στρέμματα που είχαν στο παρελθόν γεωργική χρήση είναι σήμερα καταχωρισμένα ως δασικές περιοχές. Τα στρέμματα αυτά έχουν προκύψει με την ανάρτηση του 45% των δασικών χαρτών, κάτι που σημαίνει ότι με την ολοκλήρωσή τους τα αμφισβητούμενα στρέμματα μπορεί και να ξεπεράσουν τα 3.000.000!

Την ίδια στιγμή τεράστια είναι τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε πολλά νησιά όπου οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί χορτολιβαδικές στην ουσία να θεωρούνται δασικές με συνέπεια οι ιδιοκτήτες τους να μην μπορούν να αναπτύξουν εκεί καμία δραστηριότητα.

Και σαν να μην έφταναν αυτά έχουν καταγραφεί πολλά λάθη, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να πρέπει να καταβάλουν τεράστια ποσά για… θεραπεία τους. Για παράδειγμα, στο Πήλιο 800 στρέμματα με μηλιές από λάθος φωτοερμηνεία χαρακτηρίστηκαν δασικές!

Εκτός αυτών των κραυγαλέων περιπτώσεων, έχει προκύψει ένα τεράστιο πρόβλημα με τις «οικιστικές πυκνώσεις», δηλαδή τα αυθαίρετα τα οποία η κυβέρνηση εξαίρεσε από τους χάρτες. Ομως, δεν έκανε το ίδιο και για τα χωράφια σ’ αυτές τις περιοχές. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΓΕΩΤΕΕ αλλά και των κινήσεων των δασολόγων οι οποίοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Εμείς προσφύγαμε στο ΣτΕ επειδή θεωρούμε ότι είναι άδικο να μένουν στο απυρόβλητο οι καταπατητές που έχτισαν αυθαίρετα και ταυτόχρονα να κυνηγάνε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τις δασικές εκτάσεις για παραγωγικούς σκοπούς και να τους εξαιρούν. Θεωρούμε αυτή την απόφαση της κυβέρνησης αντισυνταγματική», λέει ο κ. Σπύρος Μάμαλης, πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ.

H Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής με τη δέσμευσή της για ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου και της αγροτικής επιχειρηματικότητας, συμφώνησε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της έκδοσης της Κάρτας του Αγρότη.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη σήμερα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιο Πουλόπουλο, Μνημόνιο Συνεργασίας, μέσω του οποίου εντάσσεται στην εν λόγω πρωτοβουλία η «Κάρτα Αγρότη» της Τράπεζας Πειραιώς, την οποία έχουν ήδη από πέρυσι χιλιάδες αγρότες.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου δήλωσε: «Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ από τους αγρότες συνοδεύεται εφέτος από την ευρεία εφαρμογή της «Κάρτας του Αγρότη», ενός πραγματικού εργαλείου για τη ρευστότητα στον αγροτικό χώρο, αλλά και για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η υπογραφή του σχετικού Μνημονίου με την Τράπεζα Πειραιώς, τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, σηματοδοτεί την υιοθέτηση αυτού του σημαντικού εργαλείου από το σύνολο σχεδόν της τραπεζικής αγοράς, γεγονός που αυξάνει τις δυνατότητες και τις επιλογές για τον Έλληνα αγρότη. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες μου προς τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία θα δημιουργήσει οφέλη και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα της χώρας».

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιος Πουλόπουλος, δήλωσε:

«H Τράπεζα Πειραιώς έχει ως στρατηγική επιλογή τη στήριξη του Αγροτικού Τομέα, καθώς έχουμε την πεποίθηση ότι συνιστά βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Η ενεργοποίησή μας στο χώρο δεν έχει ευκαιριακό χαρακτήρα, αλλά, μέσω ολιστικής προσέγγισης, στοχεύουμε στο να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξή του. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε σειρά πρωτοβουλιών, χρηματοδοτικής και όχι μόνο, ενίσχυσης του Πρωτογενούς Τομέα. Η Κάρτα του Αγρότη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία εντάσσουμε σήμερα και την υφιστάμενη Κάρτα Αγρότη της Τράπεζας Πειραιώς, σηματοδοτεί τη συμπόρευσή μας στο κοινό όραμα για ολοκληρωμένη στήριξη της Αγροτικής Οικονομίας».

Η Κάρτα του Αγρότη δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να χρηματοδοτήσουν άμεσα τις δαπάνες που συνδέονται με τις επαγγελματικές και άλλες συναφείς ανάγκες τους, κατά τη διάρκεια της παραγωγικής περιόδου (λιπάσματα, ζωοτροφές, φάρμακα, καύσιμα κλπ), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Επίσης, μέσω της Κάρτας του Αγρότη, οι παραγωγοί μπορούν να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε ΕΛΓΑ, ΕΦΚΑ, τη δαπάνη για την αγορά εργοσήμων, την πληρωμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και τελών άρδευσης, το κόστος υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, το κόστος ενοικίου γης, το κόστος ανταλλακτικών και επισκευής για αγροτικά μηχανήματα, κ.α.

Η Κάρτα του Αγρότη της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένα σύγχρονο τραπεζικό προϊόν, με τεχνολογία Chip & PIN Contactless για πρόσθετη ασφάλεια και με πιστοδοτικό όριο συνδεδεμένο με τη βασική ενίσχυση που λαμβάνουν οι παραγωγοί. Στην ουσία, η Κάρτα του Αγρότη προεξοφλεί μέρος των ετήσιων αγροτικών επιδοτήσεων που δικαιούται ο κάθε παραγωγός, προσφέροντάς του άμεσα την αναγκαία ρευστότητα, τη στιγμή που τη χρειάζεται, για τις ανάγκες της παραγωγής του.

Η Κάρτα του Αγρότη είναι αποδεκτή από όλα τα POS που είναι εγκατεστημένα σε καταστήματα αγροεφοδίων και πρατηρίων καυσίμων της αγοράς και αποκτάται χωρίς έξοδα έκδοσης, χωρίς ετήσια συνδρομή και χωρίς πρόσθετες διασφαλίσεις όπως υποθήκες, προσημειώσεις κλπ.

Η Κάρτα του Αγρότη εξοφλείται αυτόματα με την καταβολή των επιδοτήσεων και το όριό της επαναπροσδιορίζεται κατά την επόμενη παραγωγική περίοδο. Εφόσον ο κάτοχος το επιθυμεί, μπορεί, εντός της περιόδου χρήσης, να πραγματοποιεί ελεύθερα καταβολές ποσών, μειώνοντας το υπόλοιπο της κάρτας του και αποκτώντας τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσει τα σχετικά ποσά.

Επιπλέον, για τους κατόχους Κάρτας του Αγρότη της Τράπεζας Πειραιώς, προσφέρονται ασφαλιστικά προγράμματα σε προνομιακή τιμή από συνεργαζόμενες εταιρείες. H κάρτα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με ειδικές προσφορές εκπτώσεων προς τους αγρότες για προϊόντα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του πρωτογενούς και άλλων τομέων της οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι, με δεδομένο πως η παραγωγική περίοδος έχει ξεκινήσει και προκειμένου να μη διαταραχθεί η δυνατότητα πρόσβασης των αγροτών στην αναγκαία ρευστότητα, η Τράπεζα Πειραιώς θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πλαστικό της σημερινής «Κάρτας Αγρότη» στις αρχές του επόμενου έτους και πριν τη νέα παραγωγική περίοδο.

Η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς που στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση και κάλυψη του συνόλου των αναγκών των αγροτών για την στήριξη της Αγροτικής Οικονομίας.Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017

Συνεχής η ένταση έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
- Έσπασαν με τις κατσούνες τους τα τζάμια από τις κλούβες των ΜΑΤ οι αγρότες
- Χτύπησαν τους αστυνομικούς, που έκαναν ξανά χρήση χημικών - Έγιναν και δυο προσαγωγές
- Το ίδιο σκηνικό είχε επαναληφθεί νωρίτερα
- Η παρουσία της αστυνομίας και φραγμού από κλούβες εξόργισε τους αγρότες
- Παρών ο… σέξι Κρητικός αγρότης Στάθης Στιβακτάκης
- Σχεδόν 1.100 αγρότες από την Κρήτη έφτασαν το πρωί στην Αθήνα
Δείτε φωτογραφίες και video από τη στιγμή της έντασης
Άναψαν τα αίματα το πρωί της Τετάρτης (08.03.2017) μπροστά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου συγκεντρώθηκαν οι αγρότες από την Κρήτη που έκαναν… απόβαση στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν για το ασφαλιστικό και το φορολογικό.

Η παρουσία των ΥΜΕΤ και ο φραγμός από κλούβες που είχε στηθεί μπροστά στο υπουργείο τους εξόργισαν και τότε άρχισαν όλα. Με φωνές και συνθήματα άρχισαν να χτυπούν με τις κατσούνες τους τους αστυνομικούς.

Η απάντηση της αστυνομίας ήταν να κάνει περιορισμένη χρήση χημικών. Λίγα λεπτά αργότερα, τα πνεύματα ηρέμησαν και οι αγρότες άρχισαν να δείχνουν στους δημοσιογράφους τα... ραβασάκια από τον ΕΦΚΑ που τους έχουν σταλεί. "Να πάνε να τα πάρουν από αυτούς που έχουν, εμείς είμαστε βιοπαλαιστές. Προσπαθούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, δεν έχουμε να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα". Η οργή ξεχείλιζε και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που φώναζαν για "προδότες" και ζητούσαν "αν φοράνε παντελόνια, να φύγουν"

Αργότερα, έβαλαν φωτιά σε κάδους και η ένταση "επέστρεψε" με τους αγρότες να σπάνε με τις κατσούνες τους τζάμια από τις κλούβες των ΜΑΤ και στη συνέχεια να έρχονται στα χέρια τους άνδρας των διμοιριών που βρίσκονταν στο σημείο! Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών, έπεσαν κροτίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα και τα πράγματα φάνηκε να ξεφεύγουν! Αιτία για τη νέα ένταση ήταν η άρνηση της αστυνομίας να επιτρέψει σε ομάδα 40-45 αγροτών να ανέβουν στο υπουργείο για να επιδώσουν ψήφισμα. Τους είπαν ότι θα επιτραπεί η είσοδος μόνο σε αντιπροσωπεία οκτώ ατόμων και τότε ξεκίνησε ο νέος γύρος επεισοδίων!

... απόβαση

Σχεδόν 1.100 αγρότες από την Κρήτη κάνουν σήμερα... απόβαση στην Αθήνα. Με δυο καράβια έφτασαν νωρίς το πρωί στον Πειραιά για συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας διαμαρτυρόμενοι για το ασφαλιστικό και το φορολογικό τους.

Με παραδοσιακές φορεσιές και τις κατσούνες τους στα χέρια, οι αγρότες της Κρήτης κατέβηκαν από το καράβι λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί και η παρουσία τους στο λιμάνι ήταν εντυπωσιακή. Και φυσικά, από την πρώτη στιγμή ήπιαν και... μια τσικουδιά για να "ζεσταθούν".

Δεν τους πτόησε ούτε η βροχή. «Εμείς δεν καταλαβαίνουμε από βροχή. Σήμερα δεν θα σταματήσουμε», λένε στο Newsit.gr. «Ο αγώνας μας είναι δίκαιος εγώ πως θα ζήσω τα κοπέλια μου;» αναρωτιέται άλλος αγρότης.

«Ερχόμαστε να φέρουμε τη λευτεριά, τη νίκη των αγροτών. Με την ψυχή καθαρή, παρόντες όλοι μαζί για να δώσουμε τη νίκη. Ήρθαμε να φέρουμε αποτελέσματα. Θα διεκδικήσουμε να αποσύρουν ό,τι μας έχουν φορτώσει στις πλάτες μας. Μας φαίνεται ότι λεηλατήσανε τα πάντα. Δεν είμαστε αλήτες ούτε ήρθαμε να κάνουμε μάχες. Ήρθαμε αγνά, καθαρά, δημοκρατικά», δήλωσε ο Γιάννης Ψαράκης, αγρότης από το Κυπαρίσσι Ηρακλείου.

Ανάμεσα στους αγρότες που έφτασαν στην Αθήνα και πολλοί νέοι. Την εξήγηση δίνει ένας από αυτούς.

Το φορολογικό, το ασφαλιστικό αλλά και οι τιμές των αγροτικών προϊόντων με το κόστος παραγωγής είναι στο επίκεντρο των αιτημάτων του αγροτικού συλλαλητηρίου.

Αγρότες από τα Χανιά έφθασαν στις 6 το πρωί με το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο blue Star Galaxy στην πύλη Ε-1, ενώ από το Ηράκλειο το Ρέθυμνο και το Λασίθι με τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία Knossoς Palace και Κρήτη II στις 7 και 6:15 το πρωί στις πύλες Ε-2 και Ε-3 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμεναρχείων με το Blue Star Galaxy κατέφθασαν 160 αγρότες, με το Κρήτη ΙΙ 170 και με το Knossoς Palace 750.

Στη συγκέντρωση που θα κάνουν στην πλατεία Βάθη θα αποφασίσουν εάν θα ακολουθήσει πορεία και προς την πλατεία Συντάγματος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
Με πληροφορίες και από ΑΠΕ - ΜΠΕ

newsit.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot