Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται ρύθμιση για διαγραφή αγροτικών χρεών από «κόκκινα» δάνεια με δικαδικασίες εξπρές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Εθνος, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παράλληλα με την επικείμενη εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών που αφορά αγρότες που έχουν εμπορική δραστηριότητα, προετοιμάζει το έδαφος για εναλλακτική εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από δάνεια της πρώην ΑΤΕ, με οριστική επίλυση του προβλήματος των «κόκκινων» αγροτικών δανείων, αξιοποιώντας το περιεχόμενο του νόμου 3259/2004 για τους παράνομους ανατοκισμούς, που προβλέπει ότι το συνολικό ύψος των οφειλών δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου.

Σκοπός είναι η επίβλεψη της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού των χρεών σε σύντομο χρόνο από έναν φορέα -την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)- χωρίς την υποβολή αγωγών που όλες σχεδόν καταλήγουν στον Αρειο Πάγο, ξεμπλοκάροντας έτσι τις υποθέσεις από τις χρονοβόρες και πολυδάπανες δικαστικές διαδικασίες.
Το θέμα της σχετικής ρύθμισης ετέθη σε πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη, όπου συζητήθηκε το προτεινόμενο σχέδιο για την οριστική επίλυση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων της πρώην ΑΤΕ

imerisia.gr

Γλιτώνουν το «ψαλίδι» του 60% όσοι αγρότες συνταξιοτηθούν από φέτος μέχρι και το 2024 και συνεχίζουν να εργάζονται, καθώς παγώνει ο «κόφτης» που θεσμοθετεί ο νόμος Κατρούγκαλου και θα ισχύσει από το 2025 και μετά.

Οπως προκύπτει από διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας οι αγρότες που θα συνταξιοδοτηθούν από φέτος μέχρι και το 2024 θα μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν χωρίς να δεχτούν τον «κόφτη» του 60% που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις όσων εργάζονται.

Ο «κόφτης» θα ισχύσει, σύμφωνα με τις νέες διευκρινίσεις, για όσους βγουν από 1/1/2025 και μετά. Μέχρι τότε θα ισχύσει το παλιό καθεστώς, δηλαδή οι συνταξιούχοι αγρότες μπορούν να καλλιεργούν χωρίς να χάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της σύνταξής τους. Εκτιμάται ότι από τη νέα ρύθμιση θα ωφεληθούν περίπου 120.000 αγρότες, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις διατάξεις για το «ψαλίδι» στη σύνταξη δεν αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Η εγκύκλιος
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος Φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία υπόκεινται σε περιορισμό ή αναστολή των συντάξεών τους. Από τη παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου ρητά ορίζεται ότι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων, ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

3. Με το άρθρο 99 του ν. 4387/2016, για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως αυτές διαμορφώνονται από την ημερομηνία εφαρμογής του ν.4387/2016, προβλέπεται μεταβατικό καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης και σταδιακή εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 7,8,27 και 28 του ν. 4387/2016 για τη χορήγηση εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.
Ειδικότερα, για αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ που υποβάλλονται εντός του 2017, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών: α) κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι του ισχύ του ν. 4387/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 40 και β) κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Τα ανωτέρω ποσοστά μεταβάλλονται (αυξομειώνονται) τα επόμενα χρόνια, ώστε καταληκτικά από 1-1-2031 και εφεξής να χορηγείται μόνο εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν. 4387/2016.

4. Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, στις περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α., βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και δεδομένης της ως άνω μεταβατικής προσαρμογής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ στο νέο καθεστώς συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, για την απασχόληση συνταξιούχων έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται από 1-1-2025, καθώς από το έτος αυτό και μετά η συμμετοχή εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης στο συνολικό ποσό της σύνταξης προσεγγίζει και εν συνεχεία υπερβαίνει το 60%, το ποσοστό δηλαδή περικοπής της σύνταξης που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, για όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1-1-2017 έως και 31-12-2024 ως προς την απασχόληση συνταξιούχων θα ισχύουν οι προγενέστερες του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 διατάξεις.

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους συνταξιοδοτούνται από την ισχύ του ν. 4387/2016 και μέχρι 31-12-2016, δεδομένου ότι ο υπολογισμός της σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με βάση το προϊσχύον του προαναφερόμενου νόμου καθεστώς.

Imerisia.gr

Την απαλλαγή 400.000 και πλέον αγροτών από την υποχρέωση μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αναδρομικά από την 1η-1-2017, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Οι αγρότες αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, μόνο και μόνο επειδή κατά τη διάρκεια του 2016 εισέπραξαν εκτός από τις επιδοτήσεις του έτους αυτού και επιδοτήσεις προηγουμένων ετών, που είχαν καθυστερήσει να τους καταβληθούν, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των εισπραχθεισών επιδοτήσεων να υπερβεί το όριο των 5.000 ευρώ μέχρι το οποίο προβλέπεται απαλλαγή από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ! Αν υπάγονταν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εξαιτίας αυτής της συγκυριακής αύξησης των επιδοτήσεων που εισέπραξαν, θα έπρεπε να τηρούν βιβλία, να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις και τιμολόγια) και να υποβάλλουν κάθε τρίμηνο περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ σαν κανονικοί επιχειρηματίες.

Η κυβέρνηση διά της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου είχε υποσχεθεί ότι θα έβρισκε λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Τελικά, η νομοθετική ρύθμιση κατατέθηκε χθες στη Βουλή και προβλέπει ότι οι αγρότες αυτοί παραμένουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς για να κριθεί εάν οι επιδοτήσεις που εισέπραξαν εντός του 2016 υπερέβησαν ή όχι το όριο των 5.000 ευρώ, θα ληφθούν υπόψη μόνο τα ποσά των εισπραχθεισών επιδοτήσεων που αφορούσαν στο έτος αυτό κι όχι τα ποσά των επιδοτήσεων παρελθόντων ετών. Ετσι οι εν λόγω αγρότες θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται με ετήσια ποσά εισπραχθεισών επιδοτήσεων κάτω των 5.000 ευρώ και θα παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο δεν απαιτεί την έκδοση φορολογικών στοιχείων ούτε την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ανά τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει ότι:
1) Ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, το οποίο αφορά στις επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και άνω του οποίου ισχύει η υποχρεωτική υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο στο έτος 2016. Οι αγρότες, που λόγω είσπραξης επιδοτήσεων παρελθόντων ετών υπερέβησαν το όριο των 5.000 ευρώ εντός του προηγούμενου έτους και αναγκάστηκαν να υποβάλουν δηλώσεις μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ μέχρι τις 31-1-2017, μπορούν να προβούν σε νέα δήλωση μετάταξης στο ειδικό καθεστώς έως και τις 12-5-2017.

2) Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ παρατείνεται έως τη 12η-5-2017. Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής που τυχόν έχουν επιβληθεί σε περιπτώσεις δηλώσεων έναρξης ή μεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 1-1-2017, για τις οποίες ορίζεται εν τέλει ότι υποβάλλονται έως και 12-5-2017, διαγράφονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω ρυθμίσεων θα είναι να μη χρειαστεί τελικά να υποβάλουν έως το τέλος Απριλίου περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι αγρότες οι οποίοι ήδη μετατάχτηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ούτε να πληρώσουν πρόστιμα, εφόσον υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις μετάταξης στο καθεστώς αυτό. Επιπλέον, θα μπορούν να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς και να εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τήρησης και ενημέρωσης φορολογικών βιβλίων, έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τα προϊόντα που πωλούν και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ανά τρίμηνο.

Tην πληρωμή, σήμερα Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου, των άμεσων ενισχύσεων και ειδικών μέτρων στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, συνολικού ύψους σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα 9.794.234,80 ευρώ σε 39.812 δικαιούχους, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταξύ άλλων κατανέμονται:
8.753.140,54 ευρώ για τους παραδοσιακούς ελαιώνες
86.816,66 ευρώ για τα εσπεριδοειδή στην Χίο
30.089,09 ευρώ για τα εσπεριδοειδή στην Σάμο
231.242,96 για την καλλιέργεια εαρινής πατάτας
417,56 για την καλλιέργεια καλοκαιρινής πατάτας
150.202,01 για την καλλιέργεια φθινοπωρινής πατάτας
266.247,40 για το κριθάρι Λήμνου

Τα «κόκκινα» δάνεια των αγροτών που έχουν εμπορική δραστηριότητα θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Στο πλαίσιο μάλιστα του μηχανισμού ρύθμισης θα μπορούν οι οφειλέτες αγρότες να εντάξουν τις απαιτήσεις από το Δημόσιο, από ασφαλιστικά ταμεία και από πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση.
Βασική προϋπόθεση -σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Εθνους»- για να θεωρηθούν οι αγρότες ως φυσικά πρόσωπα επιλέξιμοι οφειλέτες στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης είναι να συντρέχει στο πρόσωπό τους η εμπορική δραστηριότητα.
Αυτό που μένει να ξεκαθαρισθεί είναι εάν αρκούν η υποβολή Ε3 και η τήρηση βιβλίων ή προϋποτίθεται η εκμετάλλευση ατομικής επιχείρησης και οργανωμένης αγροτικής μονάδας. Εύλογα πάντως στην πρώτη περίπτωση δικαίωμα στη ρύθμιση οφειλών θα έχει πολύ μεγαλύτερος αριθμός αγροτών.
Η ρύθμιση των δανείων των αγροτών, των αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και των εταιρειών με αγροτικές δραστηριότητες, ειδικά δε αυτών που είχαν συναφθεί με την πρώην Αγροτική Τράπεζα που βρίσκεται υπό ειδική εκκαθάριση με εκκαθαρίστρια την Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ, PQH, τέθηκε σε πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Kόκκαλη.
Η ρύθμιση για τους αγρότες αφορά όλα τα «κόκκινα» δάνεια, συμπεριλαμβανομένων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ακόμη και οφειλές από πιστωτικές κάρτες. Παράλληλα οι αγρότες οφειλέτες θα μπορούν, πέραν των απαιτήσεων της ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση, να εντάξουν τις απαιτήσεις από το Δημόσιο και από ασφαλιστικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση.

Θα δίνεται επομένως η δυνατότητα σε όσους έως τα τέλη του 2016 είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 20.000 ευρώ με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου του 2016, να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η οφειλή δεν απαιτείται να προέρχεται από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του (π.χ. Ανοιχτό Δάνειο Αγροτών), αλλά θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές από άλλη αιτία (π.χ. στεγαστικό δάνειο).
Η προηγούμενη δυνατότητα δεν ισχύει εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α' 246), στις διατάξεις του ν. 3588/2007 (Α' 153), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ή έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης.
Επίσης για να θεωρηθεί ως επιλέξιμος οφειλέτης θα πρέπει να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε τουλάχιστον μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4.
Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη και σε περίπτωση συνοφειλετών υποχρεωτικά και από αυτούς ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη και σε περίπτωση συνοφειλετών υποχρεωτικά και από αυτούς ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη και σε περίπτωση συνοφειλετών υποχρεωτικά και από αυτούς ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχε
Για να είναι αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει ο οφειλέτης να αναφέρει τα εξής:
• πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,
• κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που τυχόν ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,
• την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον το ποσό που δύναται να καταβάλλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, και βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες τουλάχιστον τρεις χρήσεις.
Ποια είναι η διαδικασία για την υπαγωγή στο μέτρο
Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση θα καθορίζεται με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων (φωτογραφία αρχείου)

Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση θα καθορίζεται με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων (φωτογραφία αρχείου)
• Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, προκειμένου να είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του. Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση θα καθορίζεται με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, ενώ σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί τέτοια έκθεση ως αξία των ακινήτων στην αίτηση δηλώνεται η αξία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
• Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων και πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Επίσης, με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και:
• δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης που έγινε εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης,
• στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012,
• κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τακτοποίηση μέσα σε 86 ημέρες
Μέσα σε 86 ημέρες θα έχει τη δυνατότητα μια επιχείρηση να ρυθμίσει εξωδικαστικά τις οφειλές της με όλους τους πιστωτές της, με τις δόσεις να φτάνουν ακόμη και σε βάθος δεκαετίας, για χρέη προς το Δημόσιο.
Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που βρίσκεται στη Βουλή για ψήφιση, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Ωστόσο, για την ομαλή λειτουργία της οικονομικής τους δραστηριότητας και τα συμφέροντα των εργαζομένων θα εξαιρούνται από τον εξωδικαστικό μηχανισμό οι απαιτήσεις των μικρών πιστωτών που θα εξακολουθούν να διεκδικούν το σύνολο των απαιτήσεών τους.

Στο επίκεντρο
​Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά ο οφειλέτης βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς είναι αυτός που θα μπορεί να ξεκινάει τη διαδικασία, χωρίς τον φόβο των καταδιωκτικών μέτρων που τίθενται σε αναστολή.
Επίσης αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής μιας επιχείρησης, δίνοντας τη δυνατότητα στις υγιείς επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους, δηλαδή τράπεζες, Εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες, εφόσον την τελευταία τριετία έχουν λειτουργικό κέρδος έστω και 1 ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό, όπως σημειώνει, εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από την ύφεση, θα μπορέσουν να ελαφρυνθούν και να καταστούν βιώσιμες, ενώ από την άλλη πλευρά το νομοσχέδιο, με πλήθος από δικλίδες ασφαλείας, αποκλείει τους στρατηγικά κακοπληρωτές.
ethnso.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot