arxiki selida

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνεται μέσω της εφημερίδας σας να εκφράσω μερικές από τις απόψεις μου για διάφορα θέματα που πιστεύω πως ενδιαφέρουν την κοινωνία μας και τους συμπατριώτες μου.


1) κ. Γιαλλίζη θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σύντομο απολογισμό της δράσης σας στο Εμπορικό Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο Κω.
Όπως γνωρίζεται η ενασχόληση μου ως αιρετός με τα κοινά του τόπου μου αλλά και ευρύτερα της Δωδεκανήσου άρχισε το 2011 με την εκλογή μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και με την εκλογή μου στην θέση του Προέδρου Εμπορικού Τμήματος αλλά και ως Υπεύθυνου του Τοπικού Παρατήματος Κω, αλλά πριν ακόμη από αυτό, η ενασχόληση με τα κοινά γεννήθηκε από την αναγκαιότητα μου ως επιχειρηματία και ενεργού πολίτη να έχω καλύτερη κατάρτιση, ενημέρωση για την βασιμότητα της οικογένειας μου και κατ’επέκταση και του τόπου μου.
Από τις πρώτες μέρες άρχισα την ενασχόληση μου με όρεξη και μεράκι. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά τις δράσεις για να μην σας κουράσω.
• Καθορισμός λειτουργίας και πλαίσιο δράσης του Εμπορικού Τμήματος.
• Στελέχωση του παραρτήματος Κω με ανθρώπινο δυναμικό και λειτουργία γραφείου της ΔΕΤΑΠ.
• Ενημέρωση των επιχειρηματιών από το γραφείο της ΔΕΤΑΠ-ΚΩ για δράσεις και προγράμματα.
• Πρόταση και προσπάθεια για την αγορά και αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων τη Δωδεκανήσου. Δυστυχώς δεν είχαμε την απαιτούμενη συμπαράσταση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως οι δήμοι και η περιφέρεια.
• Επίσκεψη στην Νίσυρο για την καταγραφή-πρόταση επίλυσης θεμάτων που απασχολούσαν τους συμπατριώτες μας.
• Δημιουργία Βάση Δεδομένων - DATA BASE των μελών στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (κατάλογο επιχειρήσεων της Δωδεκάνησου).
• Ημερίδα ενημέρωσης για την Ενίσχυση των Επιχειρήσεων στο πλαίσιο ΠΕΠ-ΕΣΠΑ 2007-2013.
Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φόρουμ ως εισηγητής για το παραεμπόριο ως χρόνια πληγή στο νόμιμο εμπόριο και στα δημόσια έσοδα.
• Παρέμβαση με τον Δασολόγο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας για την διάσωση του Ιστορικού Πλατάνου του Ιπποκράτη.
• Συμμετοχή και συνδιοργάνωση του 1ου Διεθνές Ελληνοτουρκικού Φόρουμ Τουρισμού στην Κω.
• Πρωτοβουλία και δράση για την δημιουργία Υδατοδρομίων στα Δωδεκάνησα και συμμετοχή στο συνέδριο για τα υδροπλάνα στην Σύρο ως εκπρόσωπος της Δωδεκανήσου.
• Προτάσεις και παρέμβαση προς τον ΕΟΠΥΥ για την ανακούφιση των επαγγελματιών.
• Πρόταση πιστοποίησης Παραγόμενου Παραδοσιακού Προϊόντος.
• Συμμετοχή μέσω επιτροπής για την ανακούφιση των επιχειρηματιών από τα μουσικά πνευματικά δικαιώματα.
• Προβολή των νησιών της Δωδεκανήσου μέσου του τηλεοπτικού καναλιού STAR CHANNEL.

Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις μου τα τελευταία τρία χρόνια και σας διαβεβαιώνω κυρία Δανελλάκη πως θα συνεχίσω με το ίδιο μεράκι και όρεξη προσφοράς όσο θα μπορώ.

2) Πρωτογενής τομέας, σημαντικό κομμάτι για το νησί μας που πιθανόν να έχει μείνει πίσω, ποιες είναι οι προτάσεις σας για την ανάπτυξη και εξέλιξη του;
Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει μία από τις «ατμομηχανές» της ανάπτυξης έχοντας μάλιστα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους αναπτυξιακούς τομείς.
Ο πλούτος των φυσικών πόρων, η καταλληλότητα των εδαφών και κλιματικών συνθηκών για την παραγωγή ποιοτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν το πολυτιμότερο, αλλά αναξιοποίητο μέχρι σήμερα, κεφάλαιο.
Οι προτάσεις μου για το μέλλον:
1. Αγροτική Εκπαίδευση: Θα πρέπει να γίνουν μαθήματα της «Πρωτογενούς παραγωγής» για να διαμορφωθούν οι σωστές αντιλήψεις τόσο στους μελλοντικούς αγρότες, όσο και στους μελλοντικούς καταναλωτές αγροτικών προϊόντων. Η αποτελεσματικότερη μορφή εκπαίδευσης των νέων αγροτών είναι η απαραίτητη. Για το λόγο αυτό προτείνω δημιουργία Γεωργικής Σχολής από την Περιφέρεια.
2. Αγροτική Έρευνα: Η ανάπτυξη ενός δικτύου αγροτικής έρευνας θα πρέπει να βασίζεται στην σχέση ερευνητών και αγροτών, για την εξυπηρέτηση των αγροτών. Είναι απαραίτητη η δημιουργική επαφή του ερευνητή με τον αγρότη.
Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα για την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων, με στόχο την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στην αγροτική οικονομία.
3. Εμπορία αγροτικών προϊόντων: Οι παραγωγοί πουλάνε φθηνά και οι καταναλωτές αγοράζουν πολύ ακριβά. Το πρόβλημα του ανοίγματος της ψαλίδας των τιμών παραγωγού-καταναλωτή θα βρει καλύτερη λύση μόνο με την άμεση επαφή παραγωγών-καταναλωτών, τόσο μέσω συνεργατικών δομών (παραγωγών ή/και καταναλωτών), όσο και με Αγορές Αγροτών (μόνο επαγγελματίες αγρότες).
Θα πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο για τον προσανατολισμό των αγροτών στην παραγωγή πιστοποιημένων (ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογικής παραγωγής, ΠΟΠ / ΠΓΕ κ.α.), τυποποιημένων, συσκευασμένων και, εάν είναι δυνατόν, μεταποιημένων προϊόντων, ώστε να εισπράττουν οι παραγωγοί την αυξημένη προστιθέμενη αξία.
4. Ένταξη των αγροτών στα τοπικά Επιμελητήρια: Οι έλληνες αγρότες θα πρέπει να ενταχθούν σε ξεχωριστό αγροτικό κλάδο των τοπικών Επιμελητηρίων για να αποκτήσουν επαγγελματική υποστήριξη, ως επιχειρηματίες, που δρουν με ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους, μερικοί από τους οποίους δημιουργούνται από ενέργειες εξωγενείς και απρόβλεπτες.
5. Συστηματική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας με σκοπό την αυτάρκεια: Η μη ορθολογική διαχείριση των λιβαδικών εκτάσεων έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση τους. Η σχετική έλλειψη βοσκοτόπων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί:
α) με τη θέσπιση και εφαρμογή κανόνων για την περιοδική βόσκηση, τη λίπανση και τη βελτίωση των βοσκοτόπων
β) στην υποστήριξη αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων.

Υπάρχουν πολλά ακόμη για τα οποία μπορώ να σας πω όσο αναφορά το τεράστιο κομμάτι που ονομάζεται πρωτογενής τομέας. Θα σταματήσω εδώ και μια επόμενη φορά θα σας αναπτύξω πιο αναλυτικά τι σκέφτομαι και τι προσπάθειες θα κάνω.

3) Τουρισμός, είμαστε έτοιμοι για την έλευση των πρώτων επισκεπτών; έχουν γίνει βήματα προόδου σε αυτό τον τομέα;
Ο τομέας τουρισμός είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Δεν θεωρώ πως είμαστε έτοιμοι για την έλευση των πρώτων τουριστών. Θα έπρεπε το νησί να είναι σε πλήρη ετοιμότητα και δυστυχώς βλέπουμε όλοι πως δεν είναι. Αρχικά θεωρώ πως πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που επιθυμούν οι επισκέπτες μας από το νησί μας. Τι είναι το ζητούμενο από κάθε επισκέπτη. Τι θέλει και τι ονειρεύεται να βρει όταν επισκέπτεται έναν καινούργιο τόπο. Να το αναλύσουμε και να καταλάβουμε επιτέλους το κάθε κράτος τι ψάχνει να βρει από ένα τουριστικό προορισμό.
Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι είδους κατηγορίες τουριστών έχει κάθε νησί. Απαιτείται μελέτη ώστε να έχουμε τα στοιχεία για κάθε αγορά και να παρέχουμε ως προορισμός τα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν είμαι ειδικός στον τομέα που λέγεται τουρισμός, αλλά άποψη μου είναι πως πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ειδικευμένο γραφείο μελέτης-στόχευσης-δράσης για τον τουρισμό με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ανά νησί διότι ο κάθε τουριστικός προορισμός είναι μοναδικός και έχει άλλες ανάγκες-προτεραιότητες.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναλωθεί στα τετριμμένα, παλιού τύπου προώθησης.
Με ρωτάτε για βήματα που έχουν γίνει. Δυστυχώς αυτό που λείπει είναι η φαντασία και η διορατικότητα των υπευθύνων για την δημιουργία μονοπατιών ανάπτυξης του μεγαλύτερου οικονομικού τομέα και βεβαίως της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας που ονομάζεται τουρισμός. Όταν οι ανταγωνιστικοί προς εμάς τουριστικοί προορισμοί τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός δεν γίνεται εμείς να θέλουμε να ακολουθήσουμε με το ποδήλατο. Επιτέλους πρέπει να αλλάξει αυτή η παλαιά νοοτροπία και να γίνουμε πιο σύγχρονοι και αποτελεσματικοί. Πρέπει να μπουν μπροστά νέοι άνθρωποι που έχουν νέες ιδέες, οράματα, δύναμη και προπάντων όρεξη για να τρέξουν και να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καιρός είναι να πάμε τον τόπο μας ένα βήμα παρακάτω και θεωρώ πως είμαστε στην θέση να το επιτύχουμε.

4) Επιλέξατε την περιφέρεια και τον συνδυασμό του Γ. Χατζημάρκου, ποια ήταν τα κριτήρια για την επιλογής σας;
Κοιτάξτε, η αγωνία μου για το μέλλον, ο προβληματισμός μου για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα βγουν μπροστά και θα τολμήσουν να οδηγήσουν το καράβι που ονομάζω ελπίδα για να ξεφύγουμε από τα βράχια της κακομοιριάς και της απελπισίας και πως θα ξεπεράσουμε την καταιγίδα που μας μαστιγώνει καθημερινά ήταν αυτά που με ώθησαν να αποφασίσω να συμμετέχω στην εκλογική μάχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η επιλογή μου για τον συνδυασμό και το πρόσωπο του Γ. Χατζημάρκου ήταν κάτι που έκανα συνειδητά. Παρακολουθούσα επί χρόνια την πορεία του Γιώργου. Από την πορεία του ως σύμβουλος και ως Πρόεδρος του ΕΒΕΔ και μετά ως αντιπολίτευση στον Δήμο Ρόδου. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα αλλά και η αμεσότητα – αποτελεσματικότητα επίλυσης τους ήταν και είναι αυτό που με εντυπωσιάζει. Βλέποντας τα μέχρι τώρα βήματά του αλλά και η προσωπική φιλία που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια μεταξύ μας (γνωρίζοντας τον άνθρωπο και όχι μόνο το πολιτικό του πρόσωπο και χαρακτήρα) ήταν αυτά που με έκαναν αλλά και συνεχίζουν να με κάνουν να πιστεύω πως είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να πάρει το τιμόνι του καραβιού που ονομάζεται Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

5) Για ποιους λόγους οι ψηφοφόροι να επιλέξουν να ψηφίσουν τον Στέργο Γιαλλίζη;
Η απάντηση στην ερώτηση σου είναι απλή. Μεγάλωσα στην Κω. Ζω στην Κω . Δημιουργώ και επιχειρώ στην Κω. Έκανα οικογένεια στην Κω. Πιστεύω στο νησί μου, στις δυνατότητες που έχει ως τόπος και τον αγαπώ. Η προσπάθεια μου και η ενασχόληση μου με τα κοινά έχουν ως στόχο να συμβάλω στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης του νησιού μου. Θέλω και απαιτώ πλέον να μπορέσει το παιδί μου να μεγαλώσει και να ζήσει στην Κω και όχι να αναγκαστεί να μεταναστεύσει όπως εκατοντάδες νέα παιδιά για να μπορέσουν να βρουν την τύχη τους. Δεν δέχομαι να μην παλέψω για αυτό. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα τάξουν σε κανέναν λαγούς με πετραχήλια. Δεν υπόσχομαι τίποτα περισσότερο από αυτό:
Δεν θα σταματήσω να προσπαθώ για τον τόπο μου και  για ένα καλύτερο αύριο. Μπορεί να με πουν ονειροπόλο και ρομαντικό αλλά προτιμώ να αγωνίζομαι πάρα να παραιτούμαι. Αυτό έχω μάθει να κάνω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω από όποια θέση και εάν βρεθώ στην ζωή μου. Έχω την διάθεση και το μεράκι για να ασχοληθώ, και πιστεύω πως μπορώ να συνδράμω στα κοινά του τόπου μου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

6) Τι προσδοκάτε από αυτές τις εκλογές και ποια θα είναι η επόμενη μέρα για σας;
Οι προσδοκίες και η επόμενη μέρα. Προσδοκώ να επικρατήσει η σύνεση και η λογική. Προσδοκώ ο κόσμος να πάρει την απόφαση να ξεφύγει από τα κατεστημένα και να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να κάνουν την προσπάθεια τους για ένα καλύτερο αύριο. Προσδοκώ να δούμε όλοι το κοινό καλό και να γίνουμε μια ομάδα με κοινούς στόχους. Προσδοκώ και απαιτώ το καλύτερο γιατί θα είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
Η επόμενη μέρα; Τι να πω. Δεν είμαι αυτός που θα την ορίσει. Η κοινωνία είναι ο καθοριστικός παράγοντας και θα πρέπει να ζήσει με την επιλογή της. Όσο για εμάς ως παράταξη θεωρώ πως είμαστε η καταλληλότερη επιλογή για το αύριο.

Την αναθεώρηση του νόμου, ο οποίος καθορίζει τα πρόστιμα των φορολογικών παραβάσεων, ζήτησε χθες από τον κ. Γ. Στουρνάρα αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ (Φ. Σαχινίδης, Π. Κουκουλόπουλος, Χρ. Πρωτόπαπας, Α. Μακρυπίδη και Δ. Σταματόπουλος) ζήτησαν από τον κ. Στουρνάρα και τον παρευρισκόμενο στη συνάντηση, Χ. Θεοχάρη, αλλαγές και στις διατάξεις περί αποδείξεων και τον φόρο υπεραξίας, οι οποίες προωθούνται από το υπουργείο Οικονομικών και είχαν συμφωνηθεί προ ημερών. Πηγές τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι το κλίμα στη συνάντηση ήταν πολύ καλό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Στουρνάρας εμφανίζεται θετικός απέναντι στα αιτήματα των εκπροσώπων της Χαρ. Τρικούπη.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η μείωση των προστίμων που αγγίζουν τα 1.000 και 2.500 ευρώ στα 100 ευρώ και η ποινή φόρου για τη μη συμπλήρωση του ορίου αποδείξεων στο 10% από το 22% της αξίας τους. Οι εκπρόσωποι της Χαρ. Τρικούπη ζήτησαν, ακόμη, τη μείωση του φόρου υπεραξίας στο 7% της αξίας του ακινήτου, από το 15% που προβλέπεται ότι θα επιβαρύνει τον πωλητή για όσα ακίνητα αποκτήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης μεταξύ των επιτελών του υπουργείου Οικονομικών και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ αναλώθηκε στις διατάξεις οι οποίες αφορούν τη φορολόγηση των αγροτών. Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες η συζήτηση για τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών έχει προκαλέσει εντάσεις και τριβές στο εσωτερικό και των δύο κομμάτων που συγκροτούν τον κυβερνητικό συνασπισμό. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν από τον κ. Στουρνάρα δύο βασικές τροποποιήσεις. Πρώτον, την ένταξη στο καθεστώς ΦΠΑ για όσους αγρότες έχουν ακαθάριστο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, όριο σημαντικά αυξημένο από τις 15.000 που προέβλεπε η υπό συζήτηση διάταξη. Επίσης, από το ΠΑΣΟΚ προτείνουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μόνιμα στο ήμισυ του ορίου (δηλαδή 27,5% από 55% που προβλέπεται για τις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού), με αιτιολογία «τις αυξομειώσεις της αγροτικής παραγωγής και την εξάρτησή της από τις καιρικές συνθήκες».

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ έθεσαν, επίσης, ζήτημα για τον τρόπο υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα. Τόνισαν προς τον κ. Στουρνάρα ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις επιβαρύνουν υπερβολικά όλους τους μικρομεσαίους, δίχως να ωφελούν ανάλογα το Δημόσιο. Επ’ αυτού πρότειναν την αύξηση του ορίου υποβολής τους ανά τρίμηνο για όλους τους υπόχρεους (πελάτες και προμηθευτές). Επίσης, ζήτησαν να καθοριστεί όριο μη αναλυτικής υποβολής το ποσό των 300 ευρώ.

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασαν τα στελέχη της Χαρ. Τρικούπη στον υπουργό Οικονομικών περιλαμβάνεται και η κατάργηση της παρακράτησης φόρου σε όσα τιμολόγια αφορούν ποσά μικρότερα των 300 ευρώ. Επίσης, ζητούν να συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο η διάταξη η οποία προβλέπει την εκχώρηση των μη εισπραχθέντων ενοικίων στο Δημόσιο.

Πηγή: kathimerini.gr

Αντιπροσωπεία των αγροτών έρχεται στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
 
Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες οι αγρότες δήλωσαν ανικανοποίητοι και επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους. Σήμερα θα επιδιώξουν να ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του κάθε μπλόκου, ενώ έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από τις εφορείες.
 
Θυμίζουμε ότι χθες έκλεισε για δύο ώρες το μεσημέρι η εθνική οδός στο ύψος του μπλόκου της Νίκαιας όπου συγκεντρώθηκαν, συμμετέχοντας σε μεγάλο συλλαλητήριο, χιλιάδες πολίτες ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των αγροτών.
 
Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, που επέτρεψαν στους διαμαρτυρόμενους να βγουν στο οδόστρωμα της εθνικής όπου και παρέμειναν φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής και υπέρ των εργαζομένων και των αγροτών.

Πηγή: topontiki.gr

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες στη Β. Ελλάδα, αφού δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για τα φορολογικά τους...

"Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις για την επιβίωσή μας" λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο παραγωγός Χρήστος Καμπτσής από την Πέλλα, μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτικών Μπλόκων, ενώ άλλοι καταγγέλλουν εμπαιγμό τους από τους αρμόδιους κυβερνητικούς θεσμούς.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Αυθόρμητης Κίνησης Αγροτών Κώστας Λιολιόπουλος (μέλος της Πρωτοβουλίας) αναγνώρισε ότι έχουν γίνει "βήματα" από πλευράς της κυβέρνησης, αλλά, όπως τόνισε, "ακόμα και με τις βελτιώσεις επί των μέτρων που ανακοινώθηκαν, ο αγροτικός κόσμος δεν θα επιβιώσει".

Σήμερα το πρωί, οι αγρότες της Ημαθίας από το μπλόκο της Κουλούρας προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη της εφορίας στη Βέροια και αργότερα πρόκειται να αποφασίσουν για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στο μεταξύ, παραμένουν τα μπλόκα στον κόμβο Μελισσίου και Γυψοχωρίου και άλλα δύο στο Πλεύρωμα και στον κόμβο Μαυροβουνίου, ενώ σήμερα αναμένεται να αναπτυχθούν και νέα σε Αλμωπία και Έδεσσα, σύμφωνα με τον κ. Καμτσή.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν συγκαλέσει για αύριο πανελλαδική σύσκεψη αγροτοσυνδικαλιστών, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των μπλόκων, ενώ σήμερα στη Νίκαια αναμένεται να βρεθεί ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σήμερα το απόγευμα αποφασίζουν και οι Σερραίοι αγρότες τη μορφή των κινητοποιήσεών τους, ενώ ησυχία επικρατεί -προς το παρόν- σε Δράμα, Καβάλα.

Στο μεταξύ, το μπλόκο των αγροτών στην Ορεστιάδα ενισχύουν σήμερα αγρότες από τα χωριά Βάλτο, Νεοχώρι και το Πύθιο, ενώ δεν αποκλείεται στις αμέσως επόμενες ημέρες να δημιουργηθεί νέο στην Κορνοφωλιά, σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή Αντώνη Πολυσάκη, μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτικών Μπλόκων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου προγραμματίζουν να διαμαρτυρηθούν στην εφορία Ορεστιάδας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη Δευτέρα πρόκειται να γνωστοποιήσουν τη θέση τους οι Νέοι Αγρότες, με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων να παίρνει συγκεκριμένη θέση.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, καθώς και με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Λένε "όχι" στην τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων σε όσους έχουν τζίρο κάτω των 40.000 ευρώ και -μεταξύ άλλων- ζητούν αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ, που θα προσαυξάνεται κατά 5000 ευρώ για κάθε παιδί, "φρένο" στις δικαστικές διώξεις των αγροτών που δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους στην εφορία, να μην γίνει κανένας πλειστηριασμός σπιτιού ή χωραφιού συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ, διαγραφή κάθε ποσού που αντιστοιχεί σε ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση τόκων από το συνολικό ποσό των οφειλών των αγροτών προς τις τράπεζες και κούρεμα 30% των δανείων μέχρι 200.000 ευρώ. Ζητούν, επίσης, μείωση του κόστους παραγωγής (π.χ αφορολόγητο πετρέλαιο και νυχτερινό ρεύμα) και ενίσχυση της κτηνοτροφίας.

Πηγή: epikaira.gr

Την Κω επισκέφθηκε το προηγούμενο διήμερο ο Βαγγέλης Αποστόλου βουλευτής Εύβοιας και υπεύθυνος του τομέα Αγροτικής πολιτικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών για τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Συνοδευόμενος από τον βουλευτή μας Δημήτρη Γάκη και κλιμάκιο στελεχών της Οργάνωσης Μελών Κω, πραγματοποίησαν δύο ενημερωτικές συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού, η πρώτη στο οινοποιείο του κ. Χατζηεμμανουήλ και η δεύτερη στο Ι. ΚΕΚ ΕΝΑ του κ. Καμπανή στο Πλατάνι. Ο κ. Αποστόλου ενημερώθηκε από τους Κώους παραγωγούς για τα προβλήματα που τους απασχολούν και τους διαβεβαίωσε ότι, βούληση και θέση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι η στήριξη του πρωτογενή τομέα που έχει πολλά να δώσει στην τοπική και εθνική οικονομία. Χθες (Τρίτη), οι κ. Γάκης και Αποστόλου, με τοπικά στελέχη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α επισκέφθηκαν τον Μητροπολίτη Κω –Νισύρου κκ Ναθαναήλ με τον οποίο συνομίλησαν σε πολύ εγκάρδιο κλίμα και εν συνεχεία επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο Κω, όπου ενημερώθηκαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμα, από τη διευθύντρια του Κ.Υ. κα Μαρία Φρατζάκη. Η διήμερη ενημερωτική παρουσία του στελέχους του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Βαγγέλη Αποστόλου ολοκληρώθηκε με Σ.Τ. που παραχώρησαν από κοινού με τον Δωδεκανήσιο βουλευτή Δημήτρη Γάκη στους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΚΩ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot