arxiki selida

Χρηματικό βοήθημα 1.000 ευρώ και τιμητικό έπαινο θα λάβουν από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), 450 πολύτεκνες μητέρες αγρότισσες, οι οποίες είναι ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Οργανισμού.
 
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας, και η δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων από τις πολύτεκνες αγρότισσες, ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου και θα διατηρηθεί έως την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου,
 
«Για πρώτη φορά ο ΟΓΑ εφαρμόζει και υλοποιεί μέτρα προστασίας και στήριξης της αγρότισσας πολύτεκνης μητέρας, αναγνωρίζοντας τον Κοινωνικό και Εθνικό της ρόλο, ιδιαίτερα στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες» δήλωσε αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο διοικητής του ΟΓΑ Ξενοφών Βεργίνης, και πρόσθεσε:
«Ως Διοίκηση συνεχίζουμε, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της κοινωνίας, ώστε οι ασφαλισμένοι μας να νοιώθουν τον Οργανισμό, αρωγό και συμπαραστάτη τους».
 
Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων του ΟΓΑ στις πολύτεκνες, οι δικαιούχοι θα πρέπει:
 
- Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες, ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 
- Να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, γεννήσει τουλάχιστον τέσσερα τέκνα, άγαμα, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
 
- Κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης, να είναι κάτοχοι βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ σε ισχύ.
enikos.gr
Κατατέθηκε η τροπολογία των βουλευτών της ΝΔ. Ποιοι την υπογράφουν

Επαναφέρουν το ζήτημα ευνοϊκότερης φορολογικής αντιμετώπισης των αγροτών, 17 βουλευτές της ΝΔ με τροπολογία που κατέθεσαν την Τρίτη στη Βουλή.
 
Με την τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο ν/σ για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα που εισάγεται αυτή την εβδομάδα για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια, οι βουλευτές ζητούν:
 
- Να εξαιρεθούν από τη φορολόγηση του εισοδήματος των αγροτών, τα ημερομίσθια του αγρότη και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με το αφορολόγητο των μισθωτών.
- Να εξαιρεθούν από τη φορολογία εισοδήματος τα τεκμήρια διαβίωσης.
- Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες.
- Να μην φορολογούνται οι κοινοτικές ενισχύσεις.
- Να μην παρακρατούνται οι κοινοτικές ενισχύσεις.
- Οι αγρότες να εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής προκαταβολής φόρου.
 
Πρώτος υπογράφων την τροπολογία είναι ο Ιορδάνης Τζαμτζής και ακολουθούν οι βουλευτές Ηλίας Βλαχογιάννης, Γιώργος Κοντογιάννης, Αθανάσιος Νταβλούρος, Παύλος Βογιατζής, Δημήτρης Χριστογιάννης, Φεβρωνία Πατριανάκου, Ανδρέας Μαρίνος, Ιωάννης Πασχαλίδης, Μιχάλης Ταμήλος, Ζέττα Μακρή, Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Κουτσογιαννακόπουλος, Κώστας Τζαβάρας, Δημήτρης Σαμπαζιώτης, Κώστας Κλειτσιώτης και Μάξιμος Χαρακόπουλος
 
News247.gr
Οι καταναλωτές πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για τους καταναλωτές που κάνουν χρήση του Αγροτικού Τιμολογίου να προσκομίσουν στα καταστήματα της ΔΕΗ τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, για τα οποία έχουν ενημερωθεί εγγράφως με σχετική επιστολή.
 
Αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, η ΔΕΗ θα συνεχίσει μεν την παροχή ρεύματος αλλά με ακριβότερο τιμολόγιο από το αγροτικό.
Ειδικότερα, όπως υπενθυμίζει η ΔΕΗ σε σημερινή ανακοίνωση:
 
Α. Οι πελάτες που κάνουν χρήση του Αγροτικού Τιμολογίου για άρδευση, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 145893/12.05.2014 υποχρεούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
- Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής ή του κωδικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), ή
- Tον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης αδειοδότησης για τη σχετική άδεια χρήσης νερού, ή
- Tον αριθμό πρωτοκόλλου ή/και τον κωδικό άδειας χρήσης σε ισχύ της υδροληψίας, ή
- Βεβαίωση άρδευσης της εγκατάστασής από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.
 
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωσή τους, με την οποία θα δεσμεύονται ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού και του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1). Η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν μπορεί να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2016.
 
Β. Αντίστοιχα, οι αγροτικοί πελάτες λοιπών χρήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου:
- Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης.
 
Στην περίπτωση νομικού προσώπου:
- Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
- Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ της εταιρείας.
- Αντίγραφο του πιο πρόσφατου καταστατικού της εταιρείας, με τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου, κατά τόπο, Πρωτοδικείου.
 
Επιπλέον, οι αγροτικοί πελάτες λοιπών χρήσεων, στην περίπτωση που προσκομίσουν δικαιολογητικά σε διαφορετικό όνομα από αυτό του μέχρι σήμερα συμβεβλημένου πελάτη, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν νέο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) και να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας. Ομοίως, η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2016.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τη γραμμή εξυπηρέτησης, 11 770 (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα).
newsbeast.gr

Η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τις αποζημιώσεις στους ροδακινοπαραγωγούς και η παραδοχή ότι δεν έχει ακόμη αναπληρωθεί το εισόδημα των πληγέντων αγροτών αποδεικνύει ότι οι προ λίγων μηνών δηλώσεις και εξαγγελίες της κυβέρνησης για άμεση αναπλήρωση του εισοδήματος και αποζημίωση των πληγέντων, από το ρωσικό εμπάργκο, παραγωγών διαψεύδονται.

Η Δημοκρατική Αριστερά από την πρώτη στιγμή τόνισε ότι απαιτείται άμεσα ένα σχέδιο διαχείρισης της κρίσης. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα κανένας συνολικός σχεδιασμός δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση όφειλε και οφείλει να διεκδικήσει σθεναρά την ενεργοποίηση της διαδικασίας επαρκών αποζημιώσεων με κοινοτικούς πόρους, τους οποίους μπορεί να διαθέσει η Ε.Ε., μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Κάθε επιπρόσθετη καθυστέρηση και η έλλειψη αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τους παραγωγούς και την ελληνική αγροτική οικονομία.

Κρυφά εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ από γιατρούς, κτηματομεσίτες, δικηγόρους, τραπεζικούς υπαλλήλους, αγρότες, αλλά και έναν εργολάβο αλβανικής καταγωγής, αποκαλύπτει το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης φορολογουμένων μεγάλου πλούτου που διενεργεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
 
Τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν μεγάλη φοροδιαφυγή με αδήλωτα εισοδήματα που προέρχονται από μη έκδοση αποδείξεων, «φακελάκια», πλαστά τιμολόγια, εικονικές αγορές.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα του ΣΔΟΕ, εντοπίστηκαν:
Γιατρός (ογκολόγος) στο Κολωνάκι με αδήλωτα εισοδήματα 6.800.000 ευρώ κατά τα έτη 2012 και 2014

Γυναικολόγος στην Κρήτη δεν είχε δηλώσει 680.000 ευρώ.
 

Γυναικολόγος και μια παιδίατρος στη Θεσσαλονίκη απέκρυψαν εισοδήματα 2.200.000 ευρώ.

Γιατρός στη Λήμνο δεν δήλωσε 986.000 ευρώ. Τα χρήματα βρέθηκαν από έλεγχο σε τραπεζικούς του λογαριασμούς την περίοδο 2009 - 2011.
Τέσσερις πανεπιστημιακοί γιατροί στο Παν/μιο Θεσσαλονίκης και τα ΤΕΙ είχαν λάβει από το Δημόσιο 1 εκατ. ευρώ για ερευνητικά προγράμματα, αλλά δεν δήλωσαν το ποσό αυτό στην εφορία.

Αγρότης από τη Θήβα κατάφερε να εισπράξει επιδοτήσεις με πλαστά τιμολόγια 2.116.000 ευρώ.
Εργολάβος, αλβανικής καταγωγής, στους Παξούς δεν είχε δηλώσει 1,5 εκατ. ευρώ.

Πρώην διευθυντής τράπεζας στη Θάσο δεν δήλωσε 1,5 εκατ. ευρώ. Το ΣΔΟΕ εξετάζει το ενδεχόμενο το ποσό αυτό να προήλθε από μίζα για χορήγηση δανείου.

Επιχειρηματίας στον χώρο του Real Estate στην Πρέβεζα, εμφανίζεται να αγόρασε από την Ολλανδία τεχνικό εξοπλισμό για συσκευαστήριο οπωρολαχανικών έναντι 169.000 ευρώ, αλλά στη συνέχεια το πούλησε 1.329.000 ευρώ. Παρουσίασε ψεύτικα τιμολόγια αγοράς και δεν δήλωσε το ποσό με το οποίο το πούλησε.

Τρεις δικηγόροι σε Αθήνα και Πάτρα δεν δήλωσαν εισοδήματα 3 εκατ. ευρώ.

Δικηγόρος στην Πάτρα από έλεγχο στα γραμμάτια προείσπραξης και στην έκδοση αποδείξεων στο γραφείο του προέκυψε ότι σε 155 περιπτώσεις δεν είχε κόψει απόδειξη. Οι ελεγκτές προσπαθούν να εντοπίσουν πόσα δεν είχε δηλώσει στην εφορία.

Κτηματομεσίτης απέκρυψε εισόδημα 1.500.000 ευρώ για την αγορά δύο πολυτελών κατοικιών στο Πόρτο Χέλι
Κτηματομεσίτης απέκρυψε εισόδημα 2.200.000 ευρώ από την αγορά βίλας στην Χαλκιδική.

Οκτώ επιχειρηματίες εισέπρατταν εικονικά τιμολόγια 3.390.000 ευρώ από αθλητικά σωματεία. Έκαναν δωρεές με μικρά ποσά στα σωματεία για να έχουν φορολογική έκπτωση και έπειτα παρουσίαζαν αποδείξεις από τα αθλητικά σωματεία ότι οι δωρεές ήταν πολλές χιλιάδες ευρώ.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot