arxiki selida

Σε θρίλερ εξελίσσεται το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν πρέπει να συνυπολογίζονται στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών και να φορολογούνται ή εάν πρέπει να εξαιρούνται και να μην υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους αγρότες, όμως ακόμη οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν αφήσει αδιευκρίνιστο αν τελικά θα φορολογηθούν ή όχι οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις.

Οι γνώμες εφοριακών και φοροτεχνικών διίστανται για το εάν, με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα ποσά αυτά στα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνουν οι αγρότες, οπότε το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που φορολογείται με 13% θα αυξηθεί σημαντικά με συνέπεια την υπέρμετρη διόγκωση της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης, ή εάν θα πρέπει να εξαιρεθούν, επειδή δεν αναφέρονται ρητώς στα σχετικά άρθρα του νέου Κώδικα.

δείτε εδώ οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με αυτούς που τάσσονται υπέρ της φορολόγησης των αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων, τα ποσά αυτά, με βάση τον προηγούμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), θεωρούνταν προσδιοριστικά του συνολικού καθαρού γεωργικού εισοδήματος κατά την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των φορολογητέων εισοδημάτων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ και των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Επιπλέον, τα ποσά των επιδοτήσεων συνυπολογίζονταν (προσθέτονταν) στα ακαθάριστα έσοδα που δήλωναν στην Εφορία οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι αγροτικές επιδοτήσεις θα πρέπει -και με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2014)- να συνυπολογίζονται στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών και εφόσον ολόκληρο το ποσό τους ή τμήμα αυτού αυξάνει το συνολικό καθαρό γεωργικό εισόδημα θα πρέπει να φορολογείται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.

Ελεύθερος Τύπος

Τελετή που δείχνει πολιτικό πολιτισμό χαρακτήρισε την τελετή παράδοσης-παραλαβής στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Π. Λαφαζάνης, υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απευθυνόμενος στους απερχόμενους, υπουργό Γεώργιο Καρασμάνη και αναπληρωτή υπουργό Πάρι Κουκουλόπουλο.

Ο κ. Λαφαζάνης έκανε λόγο για συνολικότερη αλλαγή προσανατολισμού στον αγροτικό τομέα. «Αυτός ο τομέας μπορεί να γίνει το όχημα για την ανασυγκρότηση και τη διέξοδο από την κρίση», σημείωσε, ώστε να οικοδομηθεί μία σύγχρονη βιομηχανία με εξαγωγικό προσανατολισμό.

«Το κύριο πρόβλημα της χώρας μας είναι η παραγωγική ερήμωση και διάλυσή της και πρώτα απ’ όλα θα λέγαμε η υποβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής της Ελλάδας. Όλα τα προηγούμενα χρόνια μεγάλες και αναπτυγμένες χώρες έχουν αναβαθμίσει την πρωτογενή τους παραγωγή και την έχουν καθετοποιήσει. Και εκεί στηρίζουν πολλές χώρες από τις αναπτυγμένες και προηγμένες χώρες την προοπτική, το μέλλον τους και την απασχόλησή τους», συνέχισε, αναφέροντας ως παραδείγματα την Ελβετία και την Ολλανδία.

Ανέφερε ότι θα γίνει προσπάθεια μείωσης του κόστους των αγροτικών προϊόντων και φορολογική ελάφρυνση των αγροτών με τη θεσμοθέτηση των 12.000 ευρώ ως αφορολόγητο, καθώς και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Κλείνοντας ο κ. Λαφαζάνης, απευθυνόμενος στους παρευρισκομένους και τους υπαλλήλους του υπουργείου, δήλωσε: «Θα δώσουμε μία μεγάλη μάχη κατά των διαπλοκών μεγάλων και μικρών και κατά των πελατειακών σχέσεων. Σας βλέπουμε στα μάτια χωρίς να κάνουμε πολιτικές διακρίσεις. Εμείς σας βλέπουμε πρώτα απ’ όλα σαν συμμέτοχους μίας μεγάλης προσπάθειας».

Ο υφυπουργός Ευάγγελος Αποστόλου τόνισε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην προστιθέμενη αξία των παραδοσιακών προϊόντων μας, αλλά παράλληλα προσέθεσε ότι «επιβάλλεται να διασφαλίσουμε της αγροτοδιατροφικές ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών μας».

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Φόρο με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματος που απέκτησαν το 2014 ή από το πρώτο ευρώ του τεκμαρτού εισοδήματος που θα τους προσδιορίσει η Εφορία με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους, θα κληθούν να πληρώσουν φέτος περισσότεροι από 600.000 αγρότες της χώρας.

Το φορολογητέο εισόδημα κάθε αγρότη προσδιορίζεται πλέον με τη λογιστική μέθοδο, δηλαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών του από το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που εισέπραξε κατά τη διάρκε
 
Το φορολογητέο εισόδημα κάθε αγρότη προσδιορίζεται πλέον με τη λογιστική μέθοδο, δηλαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών του από το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που εισέπραξε κατά τη διάρκεια του έτους, μέσω των πωλήσεων των προϊόντων του

Το φορολογητέο εισόδημα κάθε αγρότη προσδιορίζεται πλέον με τη λογιστική μέθοδο, δηλαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών του από το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που εισέπραξε κατά τη διάρκεια του έτους, μέσω των πωλήσεων των προϊόντων του. Δηλαδή για το αγροτικό εισόδημα που θα υπαχθεί σε φόρο ισχύει ο κανόνας «έσοδα μείον έξοδα».

ethnos.gr

Στην απαλλαγή αγροτών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση ορισμένες προϋποθέσεις προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.
Σε απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κα Κατερίνα Σαββαΐδου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι απαλλάσσονται από την ενημέρωση βιβλίων όσοι υπερβαίνουν τα όρια υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αλλά:
α) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν το ενάμιση εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ,

β) τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται με τάξη και πληρότητα ώστε να εκπληρούνται με ορθότητα οι φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις του υπόχρεου και να διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, και

γ) δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.
2. Όσοι αγρότες − φυσικά πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν ασκήσουν την επόμενη διαχειριστική περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευση ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προ−προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
Επί μεταβίβασης δε, των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η υποχρέωση για τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) καταλαμβάνει τους αγρότες με εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης πάνω από το προβλεπόμενο όριο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Επίσης η απόφαση προβλέπει ότι:
Απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής μόνο από την ενημέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 οι οποίες:
1. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες, αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών, με εξαίρεση τις λαϊκές αγορές και τα παζάρια.
Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών, που πωλούνται ή προσφέρονται.
2. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεσή τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
3. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) − πλανόδιοι λιανοπωλητές λαχείων.
4. Είναι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2859/2000.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν φέτος πάνω από 600.000 αγρότες ακόμη και στην περίπτωση που θα δηλώσουν ζημίες ή πολύ χαμηλά εισοδήματα. Στα φετινά εκκαθαριστικά θα φανεί ο νέος τρόπος φορολόγησης των αγροτών.
 
Το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος το οποίο ίσχυε μέχρι πρότινος καταργήθηκε.
 
Για το έτος 2014 και τα επόμενα έτη, το φορολογητέο εισόδημα κάθε αγρότη προσδιορίζεται με τη λογιστική μέθοδο, δηλαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών του από το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που εισέπραξε κατά τη διάρκεια του έτους μέσω των πωλήσεων των προϊόντων του.
 
Με πιο απλά λόγια, για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος που θα υπαχθεί σε φόρο ισχύει ο κανόνας «έσοδα μείον έξοδα».
 
Έτσι οι αγρότες θα κληθούν φέτος να πληρώσουν φόρο με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματος που θα δηλώσουν για το 2014, ενώ το 2014 φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή είχαν αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και το εισόδημά τους προσδιορίστηκε με το αντικειμενικό σύστημα.
 
Στην περίπτωση που θα δηλώσουν ζημιές ή πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα, τότε θα πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων και θα φορολογηθούν για πολύ μεγαλύτερα ποσά, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα ΙΧ αυτοκίνητά τους, και θα επιβαρυνθούν με συντελεστή φόρου 13%. Επιπλέον, πολλοί αγρότες θα κληθούν να καταβάλουν και προκαταβολή φόρου 55% επί του κύριου φόρου εισοδήματος, δηλαδή θα υποχρεωθούν να πληρώσουν φόρο με συνολικό συντελεστή 20,15% από το πρώτο ευρώ του πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματός τους.
 
O Κώδικας
Ειδικότερα, ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει τα εξής:
    Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα κάθε αγρότη προσδιορίζεται πλέον λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα). Ετσι, κάθε αγρότης δικαιούται να δηλώσει ακόμη και ζημιά, εφόσον οι δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει είναι περισσότερες από τα έσοδά του.

    Σε κάθε περίπτωση που το καθαρό εισόδημα το οποίο έχει δηλώσει ο αγρότης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα κ.λπ.) και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε η πρόσθετη διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος θεωρείται κι αυτή ως «εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα» και φορολογείται επίσης με 13%.

    Ακόμη και στην περίπτωση που ο αγρότης δηλώνει μηδενικά εισοδήματα ή ζημιά, τότε θα φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια. Το τεκμαρτό εισόδημα θα φορολογηθεί με 13% από το πρώτο ευρώ.

    Οσοι αγρότες δεν πλήρωσαν πέρυσι καθόλου φόρο για τα εισοδήματα του 2013 καθώς φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών στην οποία προβλέπεται αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ, θα πληρώσουν φέτος όχι μόνο φόρο 13% επί των εισοδημάτων που θα δηλώσουν ή επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, αλλά και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία θα υπολογιστεί με συντελεστή 55% που θα ανεβάσει την τελική επιβάρυνση στο 20,15%.
 
Πηγή: Έθνος

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot