Για περισσότερο από δύο έτη καταγράφεται αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης υποχώρησε στο 1,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2019 και κατά συνέπεια θα πρέπει να σημειωθούν πολύ ισχυρότεροι ρυθμοί τα επόμενα τρίμηνα για να επιτευχθεί ανάπτυξη πάνω από 2% στο σύνολο του έτους.

Το τριμηνιαίο δελτίο καταγράφει επίσης την περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας, σημειώνοντας ότι "δεν διαφαίνονται ενδείξεις για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση της απασχόλησης ως συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου και της παράλληλης κατάργησης της ηλικιακής διάκρισης για την αμοιβή των εργαζομένων κάτω των 25 ετών", Ωστόσο,, προσθέτει, "ίσως είναι πρόωρο να συμπεράνει κανείς ότι, όλως αντιθέτως, δεν υπάρχουν κανενός είδους αρνητικές επιπτώσεις".

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφέρεται, επίσης, στη σημαντική αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών τίτλων, ενώ εκφράζει προβληματισμό για τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

 

Ειδικότερα, το τριμηνιαίο δελτίο που συνέταξε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του καθηγητή Παναγιώτη Κορλίρα. αναφέρει μεταξύ, άλλων τα ακόλουθα:

ΑΕΠ

Το ΑΕΠ αυξήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, κατά 1,3% το Α΄ τρίμηνο του 2019 έναντι του αντιστοίχου τριμήνου του 2018. Πρόκειται για επίδοση σχετικά χαμηλή συγκριτικά με τα τελευταία επτά τρίμηνα. Ωστόσο, αποτιμάται θετικά το γεγονός ότι καταγράφεται τριμηνιαία πραγματική αύξηση του ΑΕΠ συνεχόμενα για δύο και πλέον έτη. Η επίτευξη του στόχου για ετήσια μεγέθυνση άνω του 2% προϋποθέτει σημαντικά ισχυρότερες επιδόσεις τα επόμενα τρίμηνα του 2019. Η ενίσχυση του ΑΕΠ το Α' τρίμηνο του 2019 υποστηρίχθηκε κυρίως από την αύξηση των επενδύσεων -τόσο σε επίπεδο αποθεμάτων όσο και σε επίπεδο παγίου κεφαλαίου- και σε μικρότερο βαθμό από την ελαφρά τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση με το Α' τρίμηνο του 2018. Στον αντίποδα η δημόσια κατανάλωση υποχώρησε κατά 4,1% περίπου, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 9,5% με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ.

Αγορά Εργασίας

Η βελτίωση στην αγορά εργασίας συνεχίστηκε και στις αρχές του 2019. Συγκεκριμένα, το Μάρτιο του 2019 το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε σε 18,1%, έναντι 18,4% του προηγούμενου μήνα και 20,2% του Μαρτίου του 2018. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.848.000, αυξημένος κατά 78.000. (+2,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε σε 850.000., μειωμένος κατά 104.000 (-10,9%) σε σχέση με το 2018. Επίσης, μειώθηκε ο αριθμός των οικονομικά μη ενεργών ατόμων κατά 16.000.(-0,5%) και διαμορφώθηκε στις 3.247.000. Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019, οι προσλήψεις εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανήλθαν σε 806.589 και οι απολύσεις/αποχωρήσεις σε 646.814. Επομένως, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση με πέρυσι κατά 3.949 θέσεις και διαμορφώθηκε σε 159.775 νέες θέσεις εργασίας. Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη της τελευταίας εξαετίας. Ειδικότερα, κατά το μήνα Απρίλιο, το ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε 110.895 νέες θέσεις καμαριέρες (+12.094) και πωλητές/ταμίες (+9.783). Στις εξελίξεις αυτές της απασχόλησης δεν διαφαίνονται ενδείξεις για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση της απασχόλησης ως συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου και της παράλληλης κατάργησης της ηλικιακής διάκρισης για την αμοιβή των εργαζομένων κάτω των 25 ετών. Ωστόσο, ίσως είναι πρόωρο να συμπεράνει κανείς ότι, όλως αντιθέτως, δεν υπάρχουν κανενός είδους αρνητικές επιπτώσεις.

Οικονομικό Κλίμα

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε τον μήνα Μάιο, μετά από πτώση τον Απρίλιο στις 100,3 μονάδες, ενώ διαφαίνονται ενδείξεις σταθεροποίησης σε εξαμηνιαία βάση στο επίπεδο των 100 μονάδων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες κατά τον τελευταίο μήνα, και δευτερευόντως στη βελτίωση του ισοζυγίου Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. Πάντως, τον Μάιο του 2019 η τιμή του δείκτη οικονομικού κλίματος παραμένει χαμηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Προϋπολογισμός

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός το πρώτο τετράμηνο του 2019, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,463 δισ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για πρωτογενές έλλειμμα ύψους 670 εκατ. ευρώ. Στην υψηλή θετική επίδοση έναντι του στόχου συνέβαλε τόσο η υπέρβαση των εσόδων όσο και η διαμόρφωση των δαπανών σε επίπεδο χαμηλότερο από το στόχο. Ειδικότερα, τα έσοδα του ΚΠ προ επιστροφών, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 παρουσίασαν μικρή υστέρηση σε σχέση με το στόχο, κατά 1,4% , τους επόμενους μήνες διαμορφώθηκαν σε επίπεδο υψηλότερο από τους αντίστοιχους στόχους. Τα έσοδα σε επίπεδο τετράμηνου κινούνται πάνω από το στόχο, κατά 8,9%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην είσπραξη εν τέλει τον Μάρτιο του 2019 του αντιτίμου για την 20ετή επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, και όχι εντός του 2018, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Από την πλευρά τους οι δαπάνες, το πρώτο τετράμηνο του 2019 ήταν χαμηλότερες κατά 5,4%, σε σχέση με το στόχο. Η ανωτέρω απόκλιση σχετίζεται με το γεγονός ότι είχε προβλεφθεί κονδύλι ύψους 982 εκατ. ευρώ για πληρωμές αναδρομικών, ενώ εν τέλει καταβλήθηκαν 324 εκατ. ευρώ εντός του 2019, για το συγκεκριμένο σκοπό.

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Δημοσίου

Το Α΄ τετράμηνο του 2019, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων) ανήλθαν σε 2,360 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο αυτό, είναι αυξημένο σε σχέση με το υπόλοιπο στο τέλος του 2018, κατά 342 εκατ. ευρώ ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η αύξηση υπολογίζεται σε 164 εκατ. ευρώ. Η μηνιαία αυτή μεταβολή αποδίδεται αποκλειστικά στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων οι οποίες κατέγραψαν σημαντική αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων μηνών και διαμορφώθηκαν στα 700 εκατ. ευρώ. Πάντως μεγάλο μέρος της αύξησης (περίπου 215 εκατ. ευρώ) οφείλεται κυρίως σε αίτημα επιστροφής ΦΠΑ που σχετίζεται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Το συσσωρευμένο υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους τον Απρίλιο του 2019 κατέγραψε αποκλιμάκωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παραμένει υψηλότερα σε σχέση με τέλος του 2018.

Οφειλές προς το δημόσιο

Θετική εξέλιξη αποτελεί η σημαντική μείωση του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους (σωρευτικό υπόλοιπο νέων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων) που δημιουργήθηκε το Α' τετράμηνο του 2019, σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος που συσσωρεύτηκε από την αρχή του έτους έφτασε τα 2,901 δισ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο των ετών 2015-2018 το ποσό αυτό ξεπερνούσε τα 4 δισ. ευρώ.

Ομόλογα

Κάτω από το 2,8%, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρέθηκε η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου. Σε ετήσια βάση το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της ελληνικής οικονομίας υποχώρησε πάνω από 1,7%. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου συγκλίνει σημαντικά με την αντίστοιχη των ιταλικών τίτλων με την απόκλιση στα μέσα Ιουνίου, να διαμορφώνεται μόλις στις 39 μονάδες βάσης (0,39%). Σημαντικά έχει περιοριστεί η διαφορά απόδοσης (spread) με το γερμανικό τίτλο (Bund) και πλέον διαμορφώνεται περίπου στις 300 μονάδες βάσης.

 

Εγγραφο-βόμβα, από το οποίο προκύπτει ότι το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων και τόκων που αναλογούν, δεν είναι… μόνο 101,6 δισ. ευρώ, όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αλλά ξεπερνά τα 182 δισ. ευρώ, είναι δηλαδή σχεδόν ίσο με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας μας, κατέθεσε στη Βουλή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Στην ουσία, από το έγγραφο της ΑΑΔΕ, με το οποίο δίδεται γραπτή απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου του ανεξάρτητου βουλευτή Δημήτρη Καμμένου, αποκαλύπτεται ότι τα 101,6 δισ. ευρώ, στα οποία ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, είναι μόνο το «κεφάλαιο» των οφειλών αυτών και ότι υπάρχει κι ένα επιπλέον υπέρογκο χρέος αποτελούμενο από τις προσαυξήσεις, τους τόκους, τα τέλη και τα λοιπά συνεισπραττόμενα ποσά, το οποίο ουδέποτε είχε ανακοινωθεί επισήμως μέχρι σήμερα και έχει ήδη εκτοξευθεί στα 80,7 δισ. ευρώ!
Βάσει των αναλυτικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο αποκαλυπτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ, στις 10 Αυγούστου 2018:
* Το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο των ρυθμισμένων και μη ρυθμισμένων οφειλών των Ελλήνων φορολογουμένων (φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) προς τη Φορολογική Διοίκηση ανερχόταν στο ποσό των 101.588.760.770,20 ευρώ.
* Τα διάφορα συνεισπραττόμενα ποσά, δηλαδή οι προσαυξήσεις, οι τόκοι, τα τέλη και οι λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις επί του κεφαλαίου των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς τη Φορολογική Διοίκηση ανέρχονταν συνολικά σε 80.695.804.796,12 ευρώ!
* Το άθροισμα κεφαλαίου και συνεισπραττόμενων ποσών που οφείλουν οι φορολογούμενοι έφθανε τα 182.284.565.566,32 ευρώ, δηλαδή ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το ΑΕΠ της χώρας μας, το οποίο εκτιμάται στα 182,96 δισ. ευρώ. Στην ουσία, αποκαλύπτεται ότι το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο αγγίζει το 100% του ΑΕΠ (ανέρχεται στο 99,6% του ΑΕΠ για την ακρίβεια)!
* Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ανέρχονταν σε 3.874.933 άτομα. Οι οφειλέτες αυτοί χρωστούν, όπως ήδη αναφέραμε, βασικά ποσά οφειλών ύψους 101,58 δισ. ευρώ. Από τους οφειλέτες αυτούς, όμως, 3.593.007, που αντιστοιχούν στο 92,72% του συνόλου, χρωστούν βασικά ποσά οφειλών μέχρι 10.000 ευρώ. Τα ποσά των οφειλών τους ανέρχονται σε 3,7 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 3,6% του συνόλου των βασικών οφειλών. Στον αντίποδα, 41.232 οφειλέτες, οι οποίοι αντιστοιχούν μόλις στο 1% του συνόλου, χρωστούν βασικά ποσά οφειλών άνω των 100.000 ευρώ έκαστος. Τα ποσά αυτά ανέρχονται συνολικά σε 91,2 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 89,83% του συνόλου των βασικών οφειλών!
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Του Γιώργου Φιντικάκη
Την εικόνα μιας οικονομίας με αναιμική κατανάλωση, η οποία δεν προσελκύει επενδύσεις, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη του β’ τριμήνου.
Αν και το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, εντούτοις αυτό προήλθε από αύξηση των εξαγωγών σε συνδυασμό με μείωση των εισαγωγών, και όχι από την κατανάλωση, και κυρίως τις επενδύσεις, που είναι και το ζητούμενο.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), κατά το 2ο τρίμηνο 2018, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο, παρουσίασε αύξηση κατά 0,2%.
Τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή τη μεικτή εικόνα. Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 5,4% το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, ενώ παρουσίασαν μηδενική μεταβολή έναντι του πρώτου τριμήνου του 2018.
Και η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε καθηλωμένη, σημειώνοντας αύξηση μόλις 0,8%, έναντι της ίδιας περιόδου του 2017 και 0,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.
Θυμίζουμε ότι το πρώτο πάντως τρίμηνο ήταν απογοητευτικό για την πορεία των επενδύσεων. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είχαν παρουσιάσει μείωση κατά 28,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017.
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το 1o τρίμηνο, ενώ ενισχύθηκαν κατά 9,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017.
Το ερώτημα επομένως είναι για ποια ανάπτυξη μιλάμε: Για μια ανάπτυξη βιώσιμη και με δυναμική, επειδή στηρίζεται σε συνεχή προσέλκυση ελληνικών και ξένων επενδύσεων ή για μια ανάπτυξη που βασίζεται μόνο στον τουρισμό και τις εξαγωγές, δηλαδή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές περιβάλλον, και κυρίως αυτό της Ευρωζώνης. Το τελευταίο επιδεινώνεται διαρκώς, καθώς το φθηνό χρήμα τελειώνει, αλλά και εξαιτίας Ιταλίας όπως και των απειλών για εμπορικό πόλεμο από την κυβέρνηση Τραμπ, γεγονός που σημαίνει ότι η επίπτωση στο ελληνικό ΑΕΠ θα είναι άμεση.
Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τα νούμερα για την πορεία της ανάπτυξης, ενόψει των δύσκολων διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Στόχος στις 10 Σεπτεμβρίου, οπότε και επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα, να υποστηρίξει κατά τις διαπραγματεύσεις, ότι το πλεόνασμα θα κινηθεί με χαρακτηριστική άνεση πάνω από το 4% του ΑΕΠ, τόσο το 2018 όσο και το 2019.
Σε αυτή την περίπτωση, δημιουργείται ένα δημοσιονομικό περιθώριο της τάξεως των 900 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η καταβολή έκτακτου μερίσματος μέσα στον Δεκέμβριο.
Στο ίδιο μοτίβο, το οικονομικό επιτελείο θα επιχειρηματολογήσει ότι αντίστοιχος δημοσιονομικός χώρος, της τάξεως των 800-900 εκατ. ευρώ, δημιουργείται και για το 2019, επομένως μπορεί να χρηματοδοτήσει το περίφημο «κοινωνικό πακέτο», με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, που δεν θα εφαρμοστούν δηλαδή μόνο του χρόνου.
Σε αυτή τη λογική κινούνται οι καθημερινές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών –κάτι αντίστοιχο αναμένεται να κάνει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ - αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο, κατά πόσο οι… ευσεβείς αυτοί πόθοι, μπορούν να γίνουν και πραγματικότητα. Τρεις λόγοι συνηγορούν σε αυτό.
Το ένα στοιχείο, αφορά στην ελληνική θέση ότι η μείωση των συντάξεων δεν συνιστά συμφωνημένη μεταρρύθμιση.
Εκτός του ότι αυτή η θέση, συναντά την έντονη αντίδραση του ΔΝΤ, δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι εκφράζει και (όλους) τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ πρόσφατα ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς, έκανε σαφή την αντίθεση της Γερμανίας, λέγοντας ότι «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται».
Η αμφιβολία για το πλεόνασμα
Τέλος, το τρίτο στοιχείο αφορά στην προέλευση του πλεονάσματος. Η ελληνική «γραμμή» στηρίζεται στην άποψη ότι το πρωτογενές πλεόνασμα έχει παραχθεί από μόνιμες πηγές, επομένως δεν έχει επηρεαστεί θετικά από παράγοντες που θα πάψουν να υπάρχουν στο μέλλον, ανατρέποντας την κατάσταση προς το χειρότερο.
Η θεώρηση αυτή είναι υπεραισιόδοξη. Το πρωτογενές πλεόνασμα, έχει βοηθηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα συνεχή «ψαλίδια» στις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και από τα έσοδα από φόρους παρελθόντων ετών.
Μόνο η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων, βοήθησε το πρωτογενές πλεόνασμα με περισσότερα από 750 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο όμως αυτό εφαρμόσθηκε μια φορά, και πλέον έχει πάψει να υπάρχει. liberal.gr

Τα εντυπωσιακά στατιστικά που καταγράφει η Ελληνική Ακτοπλοία παρέθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Μιχάλης Σακέλλης, μιλώντας σε ημερίδα της ΝΔ.

– Το γεγονός ότι κατέχουμε το 18% της Ευρωπαϊκής Ακτοπλοϊκής κίνησης σε σχέση με το 2,2% του πληθυσμού σημαίνει ότι τα θέματα των επιβατικών μεταφορών στην πατρίδα μας έχουν ιδιαιτερότητες και άλλη βαρύτητα και δεν πρέπει να εξετάζονται με τα ίδια κριτήρια με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

– Η συνολική συνεισφορά της επιβατηγού ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία εκτιμάται σε 16,1 δισ. ευρώ ήτοι το 9,2% του ΑΕΠ

– Σε όρους απασχόλησης, η συνεισφορά της επιβατηγού ναυτιλίας εκτιμάται σε 9,7% των συνολικών θέσεων εργασίας το 2016 ήτοι 349 χιλιάδες θέσεις εργασίας.

-Μεταφέρονται 12 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

– Μεταφέρονται περισσότεροι από 9 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων, υλικών και ειδών διατροφής

Η εξέλιξη του μεταφορικού έργου επιβατών οχημάτων και φορτηγών μετά το 2009.

eopibattt.PNG

– Το συνολικό μεταφορικό έργο για τα ελληνικά νησιά το 2017 έφτασε τους 17.600.000 παρουσιάζοντας αύξηση 9,82% συγκριτικά με το 2016.

«Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η πτωτική πορεία της κίνησης έχει ανακοπεί από το 2014 άλλα έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσουμε τα επίπεδα του 2009 λαμβανομένου υπόψη ότι το μεταφορικό έργο ακόμα υπολείπεται κατά 1.500.000 επιβάτες σε σύγκριση με το 2009, ενώ οι συνολική απώλεια της κίνησης μετά το 2009 ανέρχεται σε 23 εκ επιβάτες» τόνισε ο Μιχάλης Σακέλλης:

«- Η ανανέωση του ακτοπλοϊκού μας στόλου οφείλεται αποκλειστικά σε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα οι ο ποίες τα τελευταία 20 χρόνια ξεπέρασαν το εάν δισεκατομμύριο ευρώ.

– Το 95% της κίνησης εξυπηρετείται με ελεύθερες δρομολογήσεις χωρίς κρατικές παρεμβάσεις

– Κάθε χρόνο δρομολογούνται νέα πλοία και προγραμματίζονται νέες επενδύσεις.»

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μιχάλης Σακέλλης στον ανταγωνισμό:

«Αντιμετωπίζουμε και θέματα άνισου ανταγωνισμού από πλοία άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών οι οποίες επιδοτούν την ναυτιλία με Εθνικά κεφάλαια και αναφέρομαι στις επιδοτήσεις των εργοδοτικών εισφορών, στην ενίσχυση της ρευστότητας των εταιρειών με τις κρατήσεις των φόρων των ναυτικών και άλλα προγράμματα όπως το πρόγραμμα MARE BONUS κτλ.»

Για τα προβλήματα με τις λιμενικές υποδομές επεσήμανε:

«Στις εξελίξεις αρνητικός παράγοντας είναι οι λιμενικές μας υποδομές. Η αδυναμία καλής εξυπηρέτησης των πλοίων αφορά σχεδόν όλα τα νησιά μας και οι καθυστερήσεις αποτελούν πλέον καθημερινό θέμα ενώ πολλές φορές η έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού έχει ως αποτέλεσμα και την πρόκληση ζημιών.

Επίσης παρατηρούνται φαινόμενα πλήρους αδυναμίας να εξυπηρετηθούν τα πλοία με αποτέλεσμα να είναι απαγορευτική όχι μόνο η δρομολόγηση νέων πλοίων αλλά και η αύξηση των δρομολογίων, όπως πχ συμβαίνει στη Ραφήνα, ενώ στη Σαντορίνη τα πλοία εξυπηρετούνται μάλλον τυχαία και χάρις στις ικανότητες των ναυτικών μας.

Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν, σε πολλές περιπτώσεις δεν δρομολογούνται τα κατάλληλα πλοία, γεγονός το οποίο επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών και το κόστος τους, δηλαδή τα εισιτήρια» και συνέχισε:

«Οι κακές λιμενικές μας υποδομές οφείλονται σε λάθη και παραλήψεις πολλών ετών. Ακόμα και έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, δηλαδή την τελευταία 15ετία είναι λάθος σχεδιασμένα και μάλλον προκαλούν προβλήματα αντί για διευκολύνσεις όπως πχ συμβαίνει στα λιμάνια της Τήνου, της Καλύμνου, της Κάσου, του Αη Στράτη κτλ.

Οι λιμενικές υποδομές αποτελούν το κυριότερο ανασχετικό παράγοντα στις εξελίξεις ενώ για τη βελτίωσή τους απαιτούνται μελέτες και έργα ιδιαίτερα χρονοβόρα. Δυνατότητες για άμεσες οριστικές λύσεις δεν υπάρχουν παρά μόνο για προσωρινές. Το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει να γίνουν προσπάθειες ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της χρηματοδότησης των απαραίτητων έργων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

Ο Μιχάλης Σακέλλης αναφέρθηκε στη συνέχεια σε θέμα που αφορούν τον στόλο, τις άγονες γραμμές, τις συγχωνεύσεις και τα προβλήματα από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων:

«1. Για τον Ακτοπλοϊκό μας στόλο πρέπει πρώτα απ’ όλα να επισημάνουμε ότι η ανάγκη ανανέωσης του δεν είναι ποτέ στιγμιαία αλλά διαρκής. Τα επόμενα 10-15 χρόνια θα υπάρξουν ανάγκες ανανέωσης του στόλου μας ενώ οι περιβαλλοντολογικοί κανονισμοί θα δημιουργήσουν πρόσθετες ανάγκες για την αντικατάσταση πλοίων ίσως νωρίτερα απ’ ότι έχουν προγραμματιστεί. Επίσης παρατηρείται μικρή ή και μηδενική συμμετοχή σε ορισμένους διαγωνισμούς για την εξυπηρέτηση των νησιών με συμβάσεις Δημόσιας Υπηρεσίας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπουμε ότι θα χρειαστεί η ναυπήγηση νέων πλοίων, λαμβανομένου υπόψη ότι στη Διεθνή αγορά δεν υπάρχουν τα κατάλληλα πλοία για να αγοραστούν.

2. Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στις γραμμές Δημόσιας Υπηρεσίας έχουμε προτείνει την προκήρυξη διαγωνισμών με ποιοτικά κριτήρια και την αύξηση των αποζημιώσεων για να δοθεί η δυνατότητα δρομολόγησης ποιοτικότερων πλοίων. Επίσης έχουμε προτείνει την προκήρυξη πολυετών συμβάσεων ούτως ώστε να δοθούν κίνητρα και χρόνος για την ναυπήγηση πλοίων.

3. Την περίοδο 2009-2014 η Ακτοπλοΐα μας αντιμετώπισε μία σοβαρή κρίση με συνεχή πτώση της κίνησης και αύξηση μέχρι υπερδιπλασιασμού των τιμών των καυσίμων. Παρά τα βελτιωμένα αποτελέσματα των εταιρειών μας το 2015 και 2016 οι συσσωρευμένες ζημιές της περιόδου 2009-2017 ξεπερνούν το 1 δισ.

Το 2017 η κίνηση ήταν αυξημένη κατά 8%, αλλά για το 2018 αναμένουμε οριακές αυξήσεις μόνο. Ο εισερχόμενος τουρισμός κυρίως εξυπηρετείται από τις αεροπορικές συγκοινωνίες, συνεπώς η σημαντική του αύξηση δεν επηρέασε ανάλογα και το μεταφορικό έργο των εταιρειών μας. Ουσιαστικά η αύξηση του εξωτερικού τουρισμού αντισταθμίζει τη μείωση του εσωτερικού τουρισμού την οποία παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια.

4.Παρά το γεγονός ότι το μεταφορικό έργο έχει σταθεροποιηθεί, η Ακτοπλοΐα μας μπαίνει σε μία κρίσιμη περίοδο. Το 2017 οι τιμές των καυσίμων τα οποία αποτελούν σήμερα το 40% των εξόδων εκμετάλλευσης των πλοίων μας έχουν αυξηθεί κατά 28% και υπολογίζουμε ότι η επιβάρυνση στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών μας τη διετία 2017/2018 θα ξεπεράσει τα 90 εκ €.

Επίσης αναμένουμε το 2020 μία νέα θεσμοθετημένη πλέον αύξηση περίπου 30% λόγω της υποχρέωσής μας για την κατανάλωση οικολογικότερων καυσίμων.

5. Για την αντιμετώπιση της νέας αυτής κρίσης την οποία ήδη βιώνουμε οφείλουμε να προετοιμαστούμε.

Η δημιουργία νέων ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων είναι απαραίτητη, όπως επίσης είναι απαραίτητο να ενταθούν οι προσπάθειες για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των πλοίων.

Και από τη μεριά της πολιτείας πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη του κλάδου.

Η απαλλαγή των εταιρειών μας από υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας είναι απαραίτητη.

Για τη βελτίωση του θεσμικού μας πλαισίου έχουν ήδη γίνει συζητήσεις και έχουν κατατεθεί οι προτάσεις μας για την πλέον ευέλικτη λειτουργία των εταιρειών μας και κυρίως για την απαλλαγή από υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας και ευελπιστούμε στην κατανόηση του Υπουργείου.

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η επιβολή υποχρεώσεων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους εκμετάλλευσης και βέβαια και των εισιτηρίων.

6. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των τιμών των καυσίμων μετά το 2016, την ανοδική πορεία τους το 2018, αλλά και την αναμενόμενη αύξηση το 2020, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν πιέσεις για την αύξηση του κόστους ταξιδιού με αρνητικές συνέπειες στην κίνηση και στον τουρισμό μας.

7. Μονόδρομος για την αποφυγή αυξήσεων στις τιμές των εισιτηρίων είναι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα επίπεδα των συντελεστών που ισχύουν και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχουμε τη μείωση των συντελεστών.

8. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συμβολή των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας είναι μεγάλης σημασίας, όπως επίσης και η κοινωνική διάσταση των υπηρεσιών που προσφέρονται.

«Η περίοδος την οποία διανύουμε αλλά και τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα και το γνωρίζουμε. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και έχει ξεκινήσει ένας διάλογος, ο οποίος πρέπει να ενταθεί προς πάσα κατεύθυνση.

Οι Ακτοπλοϊκές υπηρεσίες δεν είναι δεδομένες και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και προγραμματισμός για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα» κατέληξε ο Μιχάλης Σακέλλης.

Πηγή newmoney.gr

Τον φιλόδοξο στόχο για διπλασιασμό του πρωτογενούς πλεονάσματος από τα 3,45 δισ. (1,9% του ΑΕΠ) το 2017 στα 6,62 δισ. ευρώ (3,5% του ΑΕΠ) το 2018 βάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα αρχίσει να συντάσσεται τις επόμενες μέρες.

Το πλάνο της οικονομικής πολιτικής της επόμενης χρονιάς έχει αποτυπωθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2020 και προβλέπει 1,8 δισ. ευρώ νέα έσοδα και 1,4 δισ. ευρώ λιγότερες δαπάνες από την «ωρίμαση» μέτρων που έχουν ψηφιστεί από το 2016

Ωστόσο ούτε και το 2018 δεν θα είναι χρονιά χωρίς νέα μέτρα. Μετά την επιμονή των δανειστών το οικονομικό επιτελείο υποχρεώθηκε να κλείσει το «κενό» που έβλεπαν οι δανειστές για τον επόμενο χρόνο και να υιοθετήσει νέα μέτρα 530 εκατ. ευρώ (0,3% του ΑΕΠ).

Το πακέτο των μέτρων για το 2018 αφορά και αυξήσεις φόρων και επιβολής νέων τελών αλλά και την περικοπή δαπανών. Συγκεκριμένα τα μέτρα του επόμενου χρόνου αφορούν:

1. Την κατάργηση της έκπτωσης κατά 10% επί τους φόρου στις ιατρικές δαπάνες εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του με στόχο την εξοικονόμηση φορολογικών δαπανών 121 εκατ. ευρώ.

2. Την κατάργηση της έκπτωσης φόρου κατά 1,5% που ισχύει για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων με στόχο την εξοικονόμηση 68 εκατ. ευρώ.

3. Την μείωση κατά 50% του κονδυλίου που διατίθεται κάθε χρόνο για την καταβολή επιδόματος θέρμανσης με στόχο την εξοικονόμηση 47 εκατ. ευρώ.

4. Την επιβολή φόρου επί των εισοδημάτων από περιστασιακές και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακίνητης περιουσίας, οι οποίες συνήθως εξυπηρετούνται μέσω της διεθνούς διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb με βάση την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων.

5. Την κατάργηση της έκπτωση που ισχύει για την βoυλευτική αποζημίωση και την φοροαπαλλαγή των δικαστικών με αποτέλεσμα πρόσθετα έσοδα 44 εκατ. ευρώ.

6. Την επιβολή φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα. Ο φόρος διαμονής θα ξεκινάει από 0,5 ευρώ για τα ξενοδοχεία με ένα ή 2 αστέρια και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και θα κλιμακώνεται μέχρι και τα 4 ευρώ ανά διανυκτέρευση για τα πεντάστερα ξενοδοχεία.

7. Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε 32 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Aπό την 1η-1-2018, στα νησιά των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου (πλην Ρόδου και Καρπάθου, όπου ήδη οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ έχουν καταργηθεί), οι συντελεστές ΦΠΑ θα αυξηθούν από τα επίπεδα του 5%, του 9% και του 17% στο 6%, στο 13% και στο 24%.

8. Την Επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων. με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής θα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

9. Την επέκταση για ένα χρόνο της εισφοράς στην ναυτιλία με στόχο πρόσθετα έσοδα 107 εκ ευρώ.

10. Την κατάργηση όλων των άλλων επιδομάτων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος αλληλεγγύης. Πιο συγκεκριμένα θα καταργηθούν το επίδομα απροστάτευτων τέκνων (3 εκατ. ευρώ) τα επιδόματα ανεργίας για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (5 εκ ευρώ) και τα επιδόματα φτώχειας και φυσικών καταστροφών (4 εκατ. ευρώ) . η συνολική εξοικονόμηση θα φτάσει τα 12 εκατ. ευρώ.

11. Την αύξηση της εισφοράς για τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του υπολογισμού των εισφορών στις ακαθάριστες αποδοχές με στόχο αύξηση εσόδων 53 εκατ. ευρώ για το 2018 124 εκατ. ευρώ το 2019 , 126 εκατ. ευρώ το 2020 και 128 εκατ. ευρώ το 2021.

12. Την αυστηρή εφαρμογή των θεσμών του rebate για την δαπάνη φαρμάκου και του claw back για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και διαγωνιστικά κέντρα με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών 188 εκατ. ευρώ.

13. Τέλος το 2018 έρχεται μαχαίρι 34,6% ή του 1,8 δισ. ευρώ στο ανώτατο όριο του ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που αποδίδεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού από τα φορολογικά έσοδα του.

Συγκεκριμένα, από το 2018 και μετά, το ανώτατο όριο στο οποίο μπορεί να φθάσει το ποσό των Κ.Α.Π. που θα αποδίδεται στις περιφέρειες και τους δήμους όλης της χώρας από τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού περιορίζεται από τα 5,2 δισ. ευρώ στα 3,4 δισ. ευρώ.

enikonomia.gr

Σελίδα 1 από 29

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot