Η υπηρεσία του ΕΦΚΑ που οριστικοποιεί τα ένσημα ενός μισθωτού ασφαλισμένου είναι το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ, το οποίο ελέγχει τον εργοδότη που εργάζεται ο ασφαλισμένος, κατόπιν ελέγχου δηλωθέντων – καταβληθέντων ή αυτόματα μέσω κεντρικής ροής ελέγχων δηλωθέντων – καταβληθέντων σε μηνιαία βάση.

Παρακάτω, ακολουθούν κάποιες συμβουλές προς εργαζόμενους:

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να υποβάλλω καταγγελία λόγω μη ασφάλισής μου; Υπάρχει προθεσμία; Μπορώ να υποβάλλω ανώνυμη καταγγελία;

Η καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως στο Υποκ/μα της περιοχής που απασχοληθήκατε και εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από την αποχώρηση ή την απόλυσή σας. Ανώνυμη καταγγελία ερευνάται από το αρμόδιο Υποκ/μα, εφόσον αυτή δεν είναι αόριστη και προσδιορίζονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοδότη, στον οποίο δηλώνεται ότι παρασχέθηκε η απασχόληση.

Εάν γίνει δεκτή η καταγγελία μου σε πόσο διάστημα θα ενημερωθεί η ασφαλιστική μου ιστορία;

Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η καταγγελία σας, η πράξη με την οποία τακτοποιηθήκατε ασφαλιστικά επιδίδεται στον εργοδότη. Όταν περάσουν 30 ημέρες από την νόμιμη επίδοσή της, η εν λόγω πράξη οριστικοποιείται και ενημερώνεται αυτόματα η ασφαλιστική σας ιστορία. Εάν ασκηθεί ένσταση , η ασφαλιστική σας ιστορία θα ενημερωθεί μετά την τελεσιδικία της υποθέσεως (άρθρο 20 του Ν.2972/01).

Μπορώ να υποβάλλω στον ΕΦΚΑ καταγγελία για μη καταβολή δεδουλευμένων;

Όχι. Η εν λόγω καταγγελία υποβάλλεται στην κατά τόπους αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Με στόχο την επιτάχυνση στην απονομή των συντάξεων και την έκδοση όλο και περισσότερων, η διοίκηση του ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία προβλέπεται νέα διαδικασία αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, για τους μισθωτούς που έχουν χάσει τα ένσημά τους.

Αφορά τις περιπτώσεις αυτές που τα ένσημα χάθηκαν πριν από το 2002, καθώς από τη συγκεκριμένη χρονιά και μετά τα ένσημα μισθωτών είναι μηχανογραφημένα.

Στην πράξη, με τη νέα διαδικασία δεν χρειάζεται η υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνου με υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ), εφόσον ο χρόνος έως και το 2001 είναι ανακεφαλαιωμένος σε ηλεκτρονική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, όπως διαβάζουμε στο aftodioikisi.gr.

Όπως δε, χαρακτηριστικά αναφέρει η εγκύκλιος, στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής συντάξεων και η επίσπευση της διεκπεραίωσης εκκρεμών αιτημάτων, όπως και αιτήσεων έκδοσης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης.

Να σημειωθεί ότι το ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ) είναι αποδεικτικό μέσο του χρόνου ασφάλισης, καθώς και της καταβολής εισφορών δια των επικολλημένων ενσήμων. Αποτελεί συστατικό στοιχείο του συνταξιοδοτικού φακέλου, αναγκαίο δικαιολογητικό για την έκδοση απόφασης.

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο, σε περίπτωση που το βιβλιάριο χαθεί, τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία:

– Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται χρόνος ασφάλισης έως 31/12/2001 για τον οποίο δεν υπάρχουν ασφαλιστικά στοιχεία (ΔΑΤΕ), αναζητείται ο χρόνος στην εφαρμογή «Λογαριασμοί Ασφαλισμένων» της ΗΔΙΚΑ.

– Εάν ο χρόνος προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, είναι χρόνος ανακεφαλαιωμένος, ισχυρός και διανυθείς στην ασφάλιση και λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνου με υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ).

– Εάν ο χρόνος δεν προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ή ο ασφαλισμένος αιτείται περισσότερο χρόνο, τότε υποβάλλεται στην Υπηρεσία Συντάξεων (και όχι στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας) σχετικό αίτημα (βρίσκεται εδώ).

 Κατά την παραλαβή του αιτήματος θα αναζητείται βιβλιάριο υγείαςτης επίμαχης χρονικής περιόδου.

– Το αίτημα θα διαβιβάζεται δια της υπηρεσίας συντάξεων στα Υποκαταστήματα του τόπου απασχόλησης.

– Μετά την έκδοση απόφασης, το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης θα την κοινοποιεί στον ασφαλισμένο και στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων που είχε υποβληθεί το αίτημα.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο

https://www.newsbomb.gr

Κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ που έχουν έστω και ένα «ένσημο» πριν από το 1993, παίρνουν σύνταξη, πλήρη ή μειωμένη, από 60 ετών, με τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2015.

Το «κλειδί» για την έξοδο είναι να συμπληρώνουν με εργασία ή και από ανεργία ή ακόμη και από εξαγορές χρόνου ασφάλισης, ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης ως το 2012.

Τα «ένσημα» ως το 2012 τούς κατοχυρώνουν με όρια ηλικίας που ξεκινούν από τα 56,5 για τις μητέρες ή τα 59,5 και 60,2 ετών για όσους έχουν ως το 2012, με αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, τις 10.500 ημέρες εργασίας.
Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο ο απαιτούμενος αριθμός ημερών δεν συμπληρώνεται ως το 2012, αλλά από 1/1/2013, τότε χάνεται η κατοχύρωση και το όριο ηλικίας πηγαίνει αυτόματα στα 62 για μειωμένη, και στα 67 για πλήρη ή στα 62 για πλήρη αλλά με 12.000 ημέρες εργασίας.

Η παγίδα αυτή αποφεύγεται μόνο με αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ώστε να έχουν τα απαιτούμενα ένσημα ως το 2012.

Δείτε ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα:

Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ πριν από το 1993 που είχε ως το 2011, με διαστήματα ανεργίας, 4.600 ένσημα και σήμερα έχει 6.500. Αν είχε ανήλικο παιδί το 2011, συμφέρει να εξαγοράσει σήμερα 900 ημέρες ασφάλισης ώστε να συμπληρώσει τις 5.500 το 2011 με ανήλικο τέκνο. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνει το όριο ηλικίας που θα ισχύει για τη μειωμένη σύνταξη όταν κλείσει τα 52 και αντίστοιχα το όριο για πλήρη που θα ισχύει εφόσον κλείσει τα 57. Εστω ότι έκλεισε τα 57 το 2017. Με την κατοχύρωση της προϋπόθεσης για σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011, θα βγει με πλήρη σύνταξη στα 60,9 γιατί αυτό είναι το νέο όριο ηλικίας για το 57ο έτος που το συμπλήρωσε το 2017. Η ίδια ασφαλισμένη όμως, ακριβώς λόγω της κατοχύρωσης που κέρδισε με την εξαγορά των 900 ημερών, έχει κλειδώσει και τη μειωμένη σύνταξη με το όριο των 52 ετών. Επειδή λοιπόν τα 52 τα έκλεισε πριν από τον Αύγουστο του 2015, έχει το δικαίωμα να πάρει τη μειωμένη οποτεδήποτε χωρίς να χρειάζεται να πιάσει κάποιο νέο όριο ηλικίας. Στην περίπτωση που η ασφαλισμένη έχει κλείσει τα 52 το 2015 θα πάρει τη μειωμένη στα 55, ενώ αν το 2017 είναι 52 θα πάρει μειωμένη στα 58,5. Αν τα 52 τα κλείσει το 2018, τότε θα βγει πάλι με μειωμένη στα 60,2.
Χωρίς την εξαγορά 900 ημερών και παρότι είχε ανήλικο θα έχανε την κατοχύρωση και θα έπαιρνε σύνταξη στα 62 (μειωμένη) ή στα 67 (πλήρη) με τα σημερινά της ένσημα. Αν όμως στα 62 της δεν έχει 100 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος την τελευταία 5ετία, τότε δεν βγαίνει με μειωμένη και πάει στα 67 για πλήρη, εκτός αν φτάσει στα 40 χρόνια εργασίας οπότε θα πάρει πλήρη στα 62.

Για να συμπληρωθούν ένσημα ως το 2010 αναγνωρίζονται:
-200 μέρες ασθενείας και 200 μέρες ανεργίας στη δεκαετία 2000-2009
-Στρατιωτική θητεία (μετά το 58ο έτος)
-Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μέχρι να συμπληρωθούν 4.500 ημέρες για τη μετατροπή της σύνταξης σε γήρατος
Για να συμπληρωθούν ένσημα το 2011 και 2012 αναγνωρίζονται:
–Μέχρι 4 έτη από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνος παιδιών, κενά ασφάλισης για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι τις ηλικίες του 2011.
-Μέχρι 5 έτη για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι τα όρια ηλικίας του 2012.
-Μέχρι 6 έως 7 έτη για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά για σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια.
Οι ημερομηνίες - κλειδιά για την έξοδο σε σύνταξη στα 50 και τα 55 - Ποιοι βγαίνουν σε σύνταξη φέτος χωρίς όριο και ποιοι στα 58 έτη - Τα ένσημα και τα παιδιά εξασφαλίζουν συνταξιοδότηση πολύ πριν τα 67 - Αναλυτικοί πίνακες για Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ

Η 25ετία στο Δημόσιο ή τα έτη ηλικίας όπως η συμπλήρωση των 50 ή των 55 εφέτος, αλλά και η έναρξη εργασίας πριν το 1993 σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΗΣΑΠ οδηγούν κατά χιλιάδες τους εργαζόμενους σε σύνταξη πολύ πριν τα 67 έτη που προβλέπει ο νόμος για την πλειοψηφία.

Τα ένσημα πριν από το 1993 είναι το κλειδί και στο ΙΚΑ για χιλιάδες εργαζόμενους ώστε να βγουν σε σύνταξη σε ηλικίες 58 ως 62 γλιτώνοντας έτσι τουλάχιστον πέντε έτη εργασίας.

Δημόσιο: Έξοδος με 25 ως 37 έτη για πλήρη σύνταξη
Πλήρης σύνταξη με 25 έτη (άνδρες – γυναίκες)

25 έτη το 2011
Συμπλήρωση 61 ετών Όριο ηλικίας
Ως 15/8/2015 61
Ως 31/8/2015 61,9
το 2016 62,6
το 2017 63,3
το 2018 64
το 2019 64,9
το 2020 65,5
το 2021 66,3
το 2022 67
25 έτη το 2012
Συμπλήρωση 63 ετών Όριο ηλικίας
Ως 15/8/2015 63
Ως 31/8/2015 63,6
το 2016 64
το 2017 65
το 2018 65,6
το 2019 66
το 2020 66,6
το 2021 67
το 2022  
Δημόσιο σύνταξη με 35 και 37 έτηΜε 25 έτη ως το 2010-11 και 35 ή 36 σε ηλικία 58 ετών
Συμνπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 35 η 36 ετών ασφάλισης Όριο ηλικίας
Ως 15/8/2015 58
Ως 31/8/2015 58,6
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62 (με 40 έτη)
 
Πρόσληψη από 1/1/1983, με 37 έτη και 25ετία ως το 2010 Όριο ηλικίας
Ως 15/8/2015 55,11
Ως 31/8/2015 56,9
το 2016 57,8
το 2017 58,6
το 2018 59,5
το 2019 60,3
το 2020 61,2
το 2021 62 (με 40 έτη)
το 2022  
ΙΚΑ:Με 10.500 ένσημα το 2010 και 2011
Ηλικία ασφαλισμένου Όριο ηλικίας
58 ως 15/8/2015 58
58 ως 31/8/2015 58,6
58 το 2016 59
58 το 2017 59,6
58 το 2018 60
58 το 2019 60,6
58 το 2020 61
58 το 2021 61,6
58 το 2022 62 και 12.000 ένσημα
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία ασφαλισμένου Όριο ηλικίας
59 ως 15/8/2015 59
59 ως 31/8/2015 59,5
59 το 2016 59,9
59 το 2017 60,2
59 το 2018 60,6
59 το 2019 60,11
59 το 2020 61,3
59 το 2021 61,8
59 το 2022 62 και 12.000 ένσημα
 Δημόσιο – Γονείς με ανήλικοΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2010ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ) ΚΑΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011
Ηλικία ασφαλισμένου Ηλικία συνταξιοδότησης
50 ή 52 ως 18/8/15 50
50 ή 52 από 19/8/2015 55
50 ή 52 το 2016 56,9
50 ή 52 το 2017 58,5
50 ή 52 το 2018 60,2
50 ή 52 το 2019 61,1
50 ή 52 το 2020 63,7
50 ή 52 το 2021 65,3
50 ή 52 το 2022 67
 ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
Ηλικία ασφαλισμένου Ηλικία συνταξιοδότησης
55 ως 18/8/15 55
55 από 19/8/2015 56,6
55 το 2016 58
55 το 2017 59,6
55 το 2018 61
55 το 2019 62,6
55 το 2020 64
55 το 2021 65,6
55 το 2022 67
ΙΚΑΑσφαλισμένες πριν το 19935.500 ΕΝΣΗΜΑ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 55ου ΕΤΟΥΣ
Ηλικία ασφαλισμένης Ηλικία συνταξιοδότησης
55 ως 18/8/15 55
55 ως 31/12/15 56,6
55 το 2016 58
55 το 2017 59,6
55 το 2018 61
55 το 2019 62,6
55 το 2020 64
55 το 2021 65,6
55 το 2022 67
Μητέρες ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Πλήρης σύνταξη
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – 20111
Συμπλήρωση ηλικίας 50 ή 52 ηλικία συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 50-52
από 19/8/2015 55
2016 56,9
207 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
Ηλικία ασφαλισμένης όριο συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 55
από 19/8/2015 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67
Ταμείο Νομικών – Ταμείο Ναυτιλιακών πρακτόρωνΜΕ 22,6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝΠΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2011
Συμπλήρωση ηλικίας 58 όρια συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 58
απο 19/8/2015 59,2
2016 60,3
2017 61,5
2018 62,6
2019 63,8
2020 64,9
2021 65,11
2022 67
newsit.gr
Σελίδα 1 από 6

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot