arxiki selida

Ακατόρθωτη η έκπτωση 40% στο ενοίκιο χιλιάδων εργαζομένων - Το «κενό» στο supportemployees.yeka.gr

Απρίλιος 03, 2020 Σχολιάστε πρώτοι!
jumbo-banner
banner

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής καθώς για την έκπτωση του ενοικίου κατά 40% πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της κύριας κατοικίας που ενοικιάζουν.

Στην περίπτωση, όπως πολλών αναγνωστών του Dikaiologitika News, που οι ιδιοκτήτες είναι πάνω από ένας δεν υπάρχει δυνατότητα να συμπληρωθεί. Αν δηλαδή κάποιος εργαζόμενος έχει δύο εκμισθωτές δεν μπορεί να τους βάλει και τους δύο πάρα μόνο έναν. Έτσι πολλοί εργαζόμενοι δεν ήξεραν τι να κάνουν και άλλοι συμπλήρωσαν μόνο έναν και άλλοι δεν υπέβαλαν την υπεύθυνη δήλωση. Πάντως το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα δέχεται αιτήσεις από όλους τους εργαζόμενους μετά τις 10 Απριλίου και έτσι δεν πρόκειται να μείνει κανείς εργαζόμενος χωρίς την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

Αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους οι οποίοι περιμένουν να κάνουν πρώτα αίτηση οι επιχειρήσεις που εργάζονται.
Σήμερα στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr υποβάλλουν δήλωση οι εργαζόμενοι με αναστολή της σύμβασης εργασίας τους που το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους τελειώνει σε 3. Τι ίδιο θα ισχύει και για τις επόμενες ημέρες: Στις 4 Απριλίου όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4, στις 5 Απριλίου όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5, στις 6 Απριλίου όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6, στις 7 Απριλίου όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7, στις 8 Απριλίου όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8, στις 9 Απριλίου όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9 και στις 10 Απριλίου όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Στην περίπτωση που στην δήλωση εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν εμφανίζονται υπεύθυνες δηλώσεις Επιχειρήσεων Εργοδοτών" τότε ο εργοδότης δεν έχει υποβάλλει την αίτηση και πρέπει ο εργαζόμενος να έρθει σε συνενόηση με τον εργοδότη του ώστε να υποβάλλει Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων πριν τις 10 Απριλίου στην Εργάνη. Ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρησης εργοδότη συμπληρώνεται αυτόματα σύμφωνα από τα στοιχεία της Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Τα πεδία που αναφέρονται σε μίσθωση πρώτης κατοικίας,

α) ΜΙΣΘΩΝΩ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

β) ΑΦΜ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

γ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ και

δ) Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

μπορούν να συμπληρωθούν μόνο όταν το πεδίο «Η σύμβαση εργασίας μου με την ανωτέρω επιχείρηση έχει ανασταλεί» έχει την τιμή «λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής». Την έκπτωση δικαιούνται μόνο οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή.
Στα πεδία ΤΡΑΠΕΖΑ και ΙΒΑΝ ο εργαζόμενος δηλώνει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να κατατεθεί το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ετοίμασε έναν οδηγό για τους εργαζόμενους που δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

1 Τι είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού;

Πρόκειται για έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 800 ευρώ που καταβάλλεται δίχως κρατήσεις, αυτούσια και εφάπαξ στους δικαιούχους εργαζομένους. Είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Η αποζημίωση καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, αντίστοιχο με τη διάρκεια της αναστολής σύμβασης εργασίας του εργαζομένου.

2 Ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης;
1. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή σε επιχειρήσεις-εργοδότες που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών.

2. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λόγω χρήσης από την επιχείρηση του αντίστοιχου μέτρου, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018.

3. Οι εργαζόμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις (Α και Β) των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση. Αξιοσημείωτη εδώ είναι η διαφορά με προηγούμενα νομοθετήματα που αναγνώριζαν το δικαίωμα της αποζημίωσης σε κάθε εργαζόμενο του οποίου η εργασιακή σχέση είχε λυθεί τις πρώτες είκοσι ημέρες του Μαρτίου 2020. Η ΚΥΑ περιορίζει σημαντικά τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων στους εργαζομένους των οποίων λύθηκε η εργασιακή σχέση κατά το παραπάνω διάστημα και είχαν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που είτε τελούν σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής είτε έχουν εφαρμόσει το μέτρο της αναστολής των εργασιακών συμβάσεων.

3 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λήψης της αποζημίωσης;

Ο εργαζόμενος δεν πρέπει να έχει άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει και δεύτερη ενεργή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν δικαιούται την αποζημίωση.
Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολείται σε περισσότερους του ενός εργοδότες των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού-COVID-19 -βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ- και οι συμβάσεις εργασίας του τελούν σε αναστολή, ο εργαζόμενος επιλέγει αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνει δικαιούχοςτης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

4 Ποια είναι η διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού;

Η διαδικασία για τη λήψη της αποζημίωσης απαιτεί ενέργειες τόσο από τους εργαζομένους όσο και από τους εργοδότες:
1. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με τίτλο «Υπεύθυνη δήλωση εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται- εκτός των προσωπικών στοιχείων τους και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»- και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης.

H υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής γίνεται από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020 ως εξής:

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9 Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0

Το παραπάνω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.

Για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν προχωρήσει σε αναστολή εργασιακών συμβάσεων και πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας από τους εργαζομένους θα μπορεί να γίνει από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 30 Απριλίου και, σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτούς της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Τα στοιχεία θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία που θα έχουν καταθέσει οι εργοδότες τους.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής υποχρεούνται να υποβάλουν από 24/3/2020 έως και 10/4/2020 (σύμφωνα με νεότερη παράταση)υπεύθυνη δήλωση με τίτλο «Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19» στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία δηλώνουν:
παρουσιάση θεσμικού πλαισίου και νέων ρυθμίσεων

• την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά·
• τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής·
• τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και
• τους τυχόν εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας επειδή πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, αυτές υποχρεούνται να υποβάλουν από 24/3/2020 έως και 20/4/2020 υπεύθυνη δήλωση με τίτλο «Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής,οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19» στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία δηλώνουν:

• ότι πλήττονται σημαντικά,
• τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
• τους τυχόν εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

5 Τι θα συμβεί αν ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης δεν ακολουθήσουν τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης;

Η καταχώριση της δήλωσης είναι υποχρεωτική για τους εργαζομένους. Εάν δεν προχωρήσουν στην υποβολή της, δεν θα τους καταβληθεί η αποζημίωση, ενώ κινδυνεύουν να απωλέσουν τυχόν έκπτωση στο μίσθωμα πρώτης κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση, κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού-COVID 19 και δεν κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

https://www.dikaiologitika.gr/

Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot