Μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και πατάμε «Είσοδος στην εφαρμογή».