arxiki selida

Από τη δημοτική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΚΩΣ 2023 εκδόθηκε η ακό-λουθη ανακοίνωση:
‘’ Οι αρνητικές συνέπειες από το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας και του τουρισμού, θα είναι τεράστιες για την τοπική μας οικονομία.
Ο Δήμος Κω μπορεί και πρέπει να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων.
Ο Δήμος Κω είναι ένας οικονομικά ισχυρός δήμος, είναι ένας πλεονασματι-κός και όχι ένας ελλειμματικός δήμος. Και αυτό οφείλεται στο σχέδιο και στη διαχείριση της προηγούμενης δημοτικής αρχής.
Η Δύναμη Αλλαγής-ΚΩΣ 2023 προτείνει 8 άμεσα μέτρα στήριξης:
1ον) Αναστολή των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών, σε πρώτη φάση, μέχρι τις 30 Ιουνίου και επανεξέταση της ίδιας απόφασης για ενδε-χόμενη παράταση της μέσα στον Ιούλιο.
2ον) Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτι-σμού αλλά και από τα τέλη κοινόχρηστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους με απόφαση της κυβέρνησης από την λήψη της απόφασης μέχρι τις 30 Ιουνίου και επανεξέταση της ίδιας απόφασης για ενδεχόμενη παράταση της μέσα στον Ιούλιο.
3ον) Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτι-σμού της Α΄κατοικίας των εργαζομένων που η σύμβαση εργασίας τους είναι σε αναστολή ή έχει καταγγελθεί από την λήψη της απόφασης μέχρι τις 30 Ιουνίου και επανεξέταση της ίδιας απόφασης για ενδεχόμενη παράταση της μέσα στον Ιούλιο .
4ον) Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτι-σμού της Α΄κατοικίας των εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό , οι οποίοι λόγω των συνθηκών δεν θα απασχοληθούν.
5ον) Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε δημοτική ακίνητα από την λήψη της απόφασης μέχρι τις 30 Ιουνίου και επανεξέταση της ίδιας απόφασης για ενδεχόμενη παράταση της μέσα στον Ιούλιο , εννοώ αυτά που πληρώνουν ενοίκιο.
6ον) Επέκταση των θέσεων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για να στηριχθεί η απασχόληση όσων συμπολιτών μας δεν εργαστούν στον τουρισμό φέτος, αφού μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό αποτελεί διεκδίκηση του Δήμου προς την κεντρική εξουσία.
7ον)Απαλλαγή από τα τροφεία των παιδικών σταθμών όλων των οικογε-νειών και όταν ανοίξουν να ορίσουμε νέα μειωμένα τροφεία τουλάχιστον για το 2020.
8ον)Νέα τιμολόγια στο αρδευτικό νερό με απαλλαγές στους μικρούς κατα-ναλωτές και κλιμακούμενο νέο τιμολόγιο στους μεγάλους.
Η δημοτική αρχή αντί να δημιουργεί περιττές εντάσεις, οφείλει να υιοθε-τήσει αυτές τις προτάσεις , να τις εμπλουτίσει με τις δικές της αν διαθέτει.
Είναι προτάσεις ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες, για ένα Δήμο με ταμειακά διαθέσιμα 20 εκ.ευρώ.
Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε την ανάγκη για ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό της Κω στον τουρισμό, για τον οποίο οι προβλέψεις δεν είναι απλά δυσοίωνες αλλά εφιαλτικές.
Ο Ηλίας Σιφάκης και η Σμαραγδή Παρισίδη θα παρουσιάσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες την ολοκληρωμένη πρόταση της Δύναμης Αλλαγής-ΚΩΣ 2023 για να υπερβούμε τη μεγάλη κρίση που έρχεται στον τουρισμό.
Η Δύναμη Αλλαγής-ΚΩΣ 2023 είναι εδώ, με προτάσεις.

 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ

Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι το ζήτημα της λήψης μέτρων για την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων και το ζήτημα της ενίσχυσης του Δήμου από την κεντρική εξουσία, εισάγονται προς συζήτηση , μετά από πρωτοβουλία της Δύναμης Αλλαγής.

Το διχαστικό κλίμα δεν βοηθά, πρέπει να το καταλάβουν όλοι.

Η δημοτική αρχή δεν πρέπει να έχει φοβικά σύνδρομα, είμαστε σε μια συγκυρία που θα πρέπει να πάρουμε όλοι μαζί αποφάσεις για να στηρίξουμε και να ανακουφίσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Κω μπροστά σε αυτό που έρχεται.

Και αυτό που έρχεται , τρομάζει.

Η τοπική οικονομία της Κω είναι απόλυτα σχεδόν εξαρτημένη από τον τουρισμό.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.

Ο τουρισμός θα υποστεί τεράστιο πλήγμα. Το μέγεθος του θα εξαρτηθεί από την έκταση που θα έχει χρονικά η πανδημία.

Ακόμα και αν στην Ελλάδα ελαχιστοποιηθούν τα κρούσματα, η κατάσταση στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν δικαιολογεί αισιόδοξες προβλέψεις.

Το 80% του τουριστικού ρεύματος στην Κω προέρχεται από τις χώρες της Ευρώπης και όλοι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό.

Πρέπει να λαμβάνουμε , ως δεδομένο ότι το πρώτο εξάμηνο του 2020 και ιδιαίτερα οι μήνες Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος ( κατά ένα μεγάλο ποσοστό) έχουν χαθεί για τον τουρισμό αλλά και για την τοπική οικονομία του νησιού.

Σε πρώτη φάση πρέπει να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με τον τρόπο που μπορούμε να το κάνουμε.

Γιατί ο Δήμος Κω είναι ένας οικονομικά ισχυρός Δήμος, ένας πλεονασματικός και όχι ένας ελλειμματικός Δήμος.

Και αυτό φυσικά δεν έγινε τους 6 αυτούς μήνες, χτίστηκε με σχέδιο αλλά και πολύ δουλειά τα 5 προηγούμενα χρόνια.

Γιατί αν παραδίδαμε και εμείς ταμειακά διαθέσιμα 3 εκ. ευρώ όπως κάνατε εσείς, δεν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε επιχειρήσεις και πολίτες.

Ο Δήμος όμως έχει ταμειακά διαθέσιμα 20εκ.ευρώ, είναι πλεονασματικός και μπορεί να στηρίξει τους πολίτες αυτή τη δύσκολη ώρα.

Και αυτό οφείλεται στην διαχείριση που έγινε τα 5 προηγούμενα χρόνια.

Να σας υπενθυμίσω ότι λοιδορούσατε την πρόταση μας, λέγοντας ότι χρειαζόταν πρώτα νομοθετική ρύθμιση.

Αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο, δεν χρειαζόταν αφού η δυνατότητα του Δήμου να προχωρήσει σε μειώσεις τελών και φόρων , καλυπτόταν από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η Δύναμη Αλλαγής καταθέτει σήμερα μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που περιλαμβάνει:

1ον) Αναστολή των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών, σε πρώτη φάση, μέχρι τις 30 Ιουνίου και επανεξέταση της ίδιας απόφασης για ενδεχόμενη παράταση της μέσα στον Ιούλιο.

2ον) Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού αλλά και από τα τέλη κοινόχρηστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους με απόφαση της κυβέρνησης από την λήψη της απόφασης μέχρι τις 30 Ιουνίου και επανεξέταση της ίδιας απόφασης για ενδεχόμενη παράταση της μέσα στον Ιούλιο.

3ον) Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού της Α΄κατοικίας των εργαζομένων που η σύμβαση εργασίας τους είναι σε αναστολή ή έχει καταγγελθεί από την λήψη της απόφασης μέχρι τις 30 Ιουνίου και επανεξέταση της ίδιας απόφασης για ενδεχόμενη παράταση της μέσα στον Ιούλιο .

4ον) Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού της Α΄κατοικίας των εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό , οι οποίοι λόγω των συνθηκών δεν θα απασχοληθούν.

5ον) Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε δημοτική ακίνητα από την λήψη της απόφασης μέχρι τις 30 Ιουνίου και επανεξέταση της ίδιας απόφασης για ενδεχόμενη παράταση της μέσα στον Ιούλιο , εννοώ αυτά που πληρώνουν ενοίκιο.

6ον) Επέκταση των θέσεων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για να στηριχθεί η απασχόληση όσων συμπολιτών μας δεν εργαστούν στον τουρισμό φέτος, αφού μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό αποτελεί διεκδίκηση του Δήμου προς την κεντρική εξουσία.

7ον)Απαλλαγή από τα τροφεία των παιδικών σταθμών όλων των οικογενειών και όταν ανοίξουν να ορίσουμε νέα μειωμένα τροφεία τουλάχιστον για το 2020.

8ον)Νέα τιμολόγια στο αρδευτικό νερό με απαλλαγές στους μικρούς καταναλωτές και κλιμακούμενο νέο τιμολόγιο στους μεγάλους.

Θα πρέπει όμως να δούμε με σοβαρότητα την επόμενη μέρα.

Η χώρα μας πήρε έγκαιρα μέτρα , περιορίζοντας σχετικά , την έκταση του ιού.

Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα.

Ένας χαμηλός αριθμός κρουσμάτων είναι πλεονέκτημα και για την Κω, πρέπει να το αξιοποιήσουμε την επόμενη μέρα.

Με την προϋπόθεση ότι θα κρατήσουμε χαμηλά τον αριθμό των κρουσμάτων.

Σας έχω επισημάνει τον κίνδυνο από τις συνθήκες λειτουργίας του hotspot και την αδυναμία περιορισμού της κυκλοφορίας των παράνομων μεταναστών.

Η πανδημία και οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία να απαιτήσουμε τη μεταφορά παράνομων μεταναστών σε απομακρυσμένα κέντρα στην ηπειρωτική χώρα.

Χρειάζεται ένας νέος στρατηγικός σχεδιασμός για τον τουρισμό μας .

Σε αυτόν είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε και εμείς με προτάσεις.

Ο Ηλίας Σιφάκης και η Σμαραγδή Παρισίδη, εκ μέρους της Δύναμης Αλλαγής, θα παρουσιάσουν αυτές τις προτάσεις τις επόμενες μέρες, θα τις θέσουν σε ένα δημόσιο διάλογο με όλους.

Με το Δημοτικό Συμβούλιο, τις παρατάξεις, τους φορείς, τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους στον τουρισμό.

Και θα συνιστούσα στη Δημοτική Αρχή να σκύψει με προσοχή σε όλες τις προτάσεις που έχουν θετικό πρόσημο.

Να σταματήσει να τις απαξιώνει. Χθες η Δύναμη Αλλαγής κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για το λιμάνι και το αεροδρόμιο μαζί με την επίκληση του κινδύνου που συνιστά η υγειονομική βόμβα που λέγεται hotspot.

Από όλες αυτές τις προτάσεις, προσπεράσατε τον κίνδυνο που λέγεται hotspot και διαστρεβλώσατε τις προτάσεις που αφορούν τη λειτουργία του αεροδρομίου και του λιμανιού.

Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες:

Υπάρχει απόφαση με την οποία με τα πλοία της ακτοπλοϊας μετακινούνται μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι με την επίδειξη εκκαθαριστικού. Αυτό πρέπει να ισχύσει και για τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Αρκεί να εφαρμοστεί απόλυτα και με αυστηρό έλεγχο.

 

«Τη στιγμή που το νησί μας αντιμετωπίζει το πρώτο κρούσμα με κορονοϊό, που έφτασε στην Κω μέσω αεροδρομίου, διάλεξε η «Δύναμη Αλλαγής» να κάνει αντιπολίτευση στις προσπάθειες του Δήμου μας για περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας.

Θεωρώ αδιανόητο να ζητά να μην κλείσουν αεροδρόμιο και λιμάνι, κάτι που αποτελεί αίτημα όλων για την προστασία της τοπικής κοινωνίας.

Αδιανόητο, πολύ περισσότερο, να λοιδορεί, ακόμα και να υπονομεύει την προσπάθεια θερμομέτρησης όσων φτάνουν στην Κω.

Η μικροπολιτική σε τέτοιες περιόδους εξοργίζει τους συμπολίτες μας.

Δηλώνω σε κάθε κατεύθυνση ότι, ως Δήμαρχος θα παρεμβαίνω σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της ζωής των συμπολιτών μου, ακόμα και καθ΄ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων μου.

Αρνούμαι το ρόλο Πόντιου Πιλάτου, όπως συνηθίσαμε να βλέπουμε το δήμαρχο της περασμένης πενταετίας.

Δίνω τη μάχη για τα προβλήματα του τόπου μας, μικρά ή μεγάλα, και δεν το μετανιώνω ούτε στιγμή.

Όταν με το καλό ξεπεράσουμε την κρίση υπάρχει χρόνος για αντιπολίτευση.

Μέλημά μου στο προσκλητήριο της επόμενης ημέρας άπαντες να είμαστε παρόντες.

Μέχρι τότε δε χρειάζεται ούτε η διασπορά φόβου ούτε η υπονόμευση των προσπαθειών μας.

Τίποτα από αυτά δεν προσφέρει στους συμπατριώτες μας.»

 

Ο Δήμαρχος Κω

 

Θεοδόσης Α. Νικηταράς

Από τη δημοτική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΚΩΣ 2023 εκδόθηκε η ακό-λουθη ανακοίνωση:
‘’ Η δοκιμασία που περνάμε, απαιτεί από όλους σοβαρότητα και όχι επι-κοινωνιακά παιχνίδια κακής ποιότητας.
Ήδη μετά το πρώτο κρούσμα που ανακοινώθηκε, επίσημα, στην Κω οφεί-λουμε να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση της κατάστασης.
Ας δούμε τρία σημαντικά σημεία αυτής της διαχείρισης:
1. Με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες διακινούνται πλέον μόνο οι μόνι-μοι κάτοικοι με βάση το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε. Αρκεί να γίνεται αυστηρός έλεγχος και να εφαρμόζεται το μέτρο.
Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η δημοτική αρχή , αντί να ζητά το κλείσιμο του λιμανιού γενικώς και αορίστως.
2. Στο αεροδρόμιο η θερμομέτρηση και μάλιστα από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί, δεν ενδείκνυται γιατί πολύ απλά κάποιοι φορείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί, όπως το πρώτο κρούσμα που ανα-κοινώθηκε.
Από εκεί και πέρα όσοι έρχονται από το εξωτερικό πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα 14 ημερών που θα ελέγχεται από την αστυνομία.
Αντί να ζητούν κάποιοι το κλείσιμο του αεροδρομίου και να στήνουν show με θερμόμετρα, θα πρέπει να ζητήσουν να ισχύσει για τις αεροπορικές συνδέσεις των νησιών ότι ισχύει και για τις ακτοπλοϊκές, δηλαδή μετακίνη-ση μόνο των μόνιμων κατοίκων και για συγκεκριμένους λόγους.
3. Η δημοτική αρχή αγνοεί τον πραγματικό κίνδυνο που είναι το hot spot στο Πυλί που αποτελεί υγειονομική βόμβα η οποία απειλεί όλη την Κω.
Η πανδημία και η ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων αποτελεί ευκαιρία για τη μεταφορά των παράνομων μεταναστών από την Κω σε απομακρυσμένα κέντρα στην ηπειρωτική χώρα με λελογισμένο αριθμό φιλοξενούμενων.
Αν υπάρξει ένα κρούσμα στο hot spot, οι επιπτώσεις θα είναι ολέθριες για όλη την Κω.
Υπάρχει κανείς που δεν καταλαβαίνει αυτά τα τρία απλά πράγματα;’’

 

’Να αξιοποιηθεί το κλείσιμο των σχολείων για να πραγματοποιηθεί απολύμανση από ειδικά συνεργεία λόγω του κορωνοϊού’’

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΚΩΣ 2023 κ. Μανώλης Ζερβός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

΄΄ Στην αντιμετώπιση επιδημιολογικών φαινομένων, όπως ο κορωνοϊός, ο Δήμος Κω οφείλει να λειτουργεί προληπτικά, έστω και αν δεν έχουμε μέχρι τώρα κανένα κρούσμα στο νησί μας.

Καλώ προσωπικά τον κ.Νικηταρά να δώσει εντολή για να πραγματοποιηθούν απολυμάνσεις στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιοποιώντας το διάστημα που θα μείνουν κλειστά για τις επόμενες μέρες.

Οι απολυμάνσεις μπορούν και πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα.

Η δράση αυτή έχει προληπτικό χαρακτήρα, και επιβάλλεται από τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. ‘’

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot