arxiki selida

ΠΡΟΣ: κ. Καλλούδη Ιωάννη

Πρ. Δ. Συμβ. Δήμου Κω

Κύριε Πρόεδρε,

Μετην με αριθμό πρωτοκόλλου 11636/ 28.05.2020 πρόσκληση σας, κληθήκαμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,σήμερα 29.05.2020, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1)Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Κω για τη συμμετοχή του στην ιδρυτικήΓ.Σ.των μετόχων του υπό σύσταση Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. ΟΤΑ (ΦΟΔΣΑ).

2)Λήψη απόφασηςγια την απευθείαςκαι χωρίςδημοπρασία μίσθωση ακινήτων,για τη στέγαση σχολικών μονάδων.

3)Λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Πυλίου Κω στην περιοχήΑμανιού.

4) Αποδοχή της ΚΥΑ για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

5) Λήψη απόφασηςγια την παράταση τουυπ’αριθμ.19462/30-05-2014 συμφωνητικού μίσθωσηςακινήτου με ΚΜ 2391 που βρίσκεται στην Κοινότητα Ασφενδιού.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 αναφέρει:

«Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών».

Η παράγραφος 5 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 αναφέρει:

«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»

Στην πρόσκληση που μας αποστείλατε σημειώνετε ότι «Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου συνίσταται στογεγονόςότι,όλα τα ανωτέρω θέματα,έχουν καταληκτικές ημερομηνίες και απαιτείται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, προς αποφυγήν ληξιπρόθεσμων ενεργειών».

Από τα συνημμένα όμως έγγραφα που μας στείλατε αλλά και την γνώση επί των θεμάτων που έχουμε, προκύπτει ότι κανένα από τα θέματα δεν έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα όπως απαιτεί η προαναφερόμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:

Για το 1Ο θέμα:

Η σχετική πρόσκληση εστάλη στον Δήμο Κω και έλαβε πρωτόκολλο στις 22/05/2020 άρα θα μπορούσε να περιληφθεί στην πρόσκληση για συνεδρίαση που εκδόθηκε εκείνη την ημέρα, ενέργεια που δεν έγινε.

Επιπρόσθετα καθώς η ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου, θα μπορούσε να ενταχθεί σε νέα τακτική συνεδρίαση πριν από αυτή την ημερομηνία.

Για το 2Ο θέμα:

Σύμφωνα με τα εισηγητικά έγγραφα το συμφωνητικό μίσθωσης για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κω έχει λήξει από τις 31/01/2020.

Επίσης σύμφωνα με τα εισηγητικά έγγραφα το συμφωνητικό μίσθωσης για την στέγαση των μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει λήξει από τις 28/01/2020.

Η διοίκηση, δηλαδή η δημοτική αρχή τα γνώριζε αυτά και όφειλε εκ του νόμου, να κινήσει εγκαίρως τις σχετικές διαδικασίες και να εισάγει το θέμα σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι έκτακτα, 4 μήνες μετά την λήξη των σχετικών συμφωνητικών.

Επιπρόσθετα έχει ληφθεί με πρόταση της δημοτικής αρχής, η με αριθμό 11/27.01.2020 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η μίσθωση με δημοπρασία ακινήτων για την στέγαση αυτών των σχολικών μονάδων, διαδικασία για την οποία δεν έχουμε καμία ενημέρωση.

Για το 3Ο θέμα:

Από την εισήγηση που μας έχει αποσταλεί δεν προκύπτει καμία καταληκτική ημερομηνία ή άλλος κίνδυνος ώστε να χαρακτηριστεί ως κατεπείγον. Αντίθετα προκύπτει ότι ήδη λειτουργεί στον χώρο που προτείνεται να μεταστεγαστεί και θα έπρεπε ήδη από τότε να έχει εισαχθεί ως θέμα σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το 4Ο θέμα:

Από την εισήγηση που μας έχει αποσταλεί δεν προκύπτει καμία καταληκτική ημερομηνία ή άλλος κίνδυνος ώστε να χαρακτηριστεί ως κατεπείγον.

Για το 5Ο θέμα:

Σύμφωνα με το εισηγητικό έγγραφο το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου λήγει στις 31/05/2020.

Η διοίκηση δηλαδή η δημοτική αρχή το γνώριζε αυτό και όφειλε εκ του νόμου, να κινήσει εγκαίρως τις σχετικές διαδικασίες και να εισάγει το θέμα σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι έκτακτα 3 ημέρες πριν την λήξη του.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023

Κυρίτσης Γιώργος
Γερασκλής Δαυίδ
Ζερβός Μανώλης
Κιάρης Μηνάς
Κρητικός Αντώνης
Μαραγκός Σεβαστιανός
Μουζουράκης Θεόφιλος
Παπαχρήστου Ευτέρπη
Παρισίδου Σμαραγδή
10) Πή Βασιλεία

11) Σιφάκης Ηλίας

12) Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης

‘’ Κατανοούμε το δράμα που περνάνε κάνοντας έργα της Δημοτικής Αρχής Κυρίτση. Ας τα κάνουν όμως σωστά.

Καταλαβαίνουμε την αγωνία τους να δείξουν ότι κάτι κάνουν.

Κατανοούμε το δράμα που περνάνε κάνοντας έργα της Δημοτικής Αρχής Κυρίτση.

Ας τα κάνουν όμως σωστά.

Η τακτική του «άρπα κόλλα», ήταν πάντα πρακτική απεγνωσμένων ανθρώπων που δεν έχουν πρόγραμμα και σχέδιο και δεν έχει καμία σχέση με τις απαιτήσεις ενός νησιού σαν την Κω του 2020.

Έτσι αποφάσισαν να κάνουν ένα κομμάτι 50 μέτρων έγχρωμου μπετόν, ενοποίησης, τάχα μου, των ποδηλατοδρόμων, που έκανε ο Κυρίτσης, από τα φανάρια της Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Χωρίς καμιά μελέτη. Χωρίς καμιά έννοια για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της περιοχής.

Άραγε ποιος μηχανικός δέχτηκε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αυτό το πράγμα;

Να τους υπενθυμίσουμε ότι στο δήμο μας υπάρχει έτοιμη και εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου που εκ του νόμου όφειλαν να ακολουθήσουν.

Με πλήρη παρέμβαση αναβάθμισης της πλατείας, ενοποίηση των ποδηλατοδρόμων, οργάνωσης της κυκλοφορίας.

Δεν είναι κακό που έγινε την περίοδο 2007-2010 δηλαδή επί Κυρίτση.

Κακό είναι ότι σήμερα κάνουν μια αρπακολλίστικη παρέμβαση με παρατυπίες που εγκυμονούν κινδύνους στην κυκλοφορία ποδηλατών και οχημάτων.

Κακό είναι ότι το έργο ήταν ενταγμένο με τίτλο : « Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης στην περιοχή Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Δ.Κω» στο   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, τον Αύγουστο του 2010, χρηματοδοτούμενο με το ποσό των 383.845,50ευρώ και ο κ. Νικηταράς ως Αντιδήμαρχος με τον τότε δήμαρχο κ. Καϊσερλη το σταμάτησαν.

Ναι ήταν το έργο που περιελάμβανε και τον κόμβο με τα φανάρια στη Γρηγορίου Ε΄ και Μακρυγιάννη και που κατέστρεψαν το 2011 Καϊσερλης- Νικηταράς για να χαθεί η χρηματοδότηση και να φτιαχτεί το 2015.

Ναι είναι το ίδιο έργο που κατέστρεψαν το 2011 στη συμβολή Αρτεμησίας-Φιλήμονος και Αρσενίου και για να ξαναφτιαχτεί το 2015, στη Φιλίνου και Εθ. Παλαιών Πολεμιστών, στην Αρίστωνος και Παπαναστασίου, στην Αρίστωνος και Μακρυγιάννη.

 

Ναι ήταν τότε που «δεν ήθελαν τα λεφτά των Γερμανών» και θα εκθεμελίωναν ότι έκανε ο Κυρίτσης όπως δήλωνε τότε ο κ. Καϊσερλης.

Με τις εμπάθειες τους δεν άφησαν να ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου, και σήμερα κάνουν αυτά που κάνουν.

Άραγε θα ξαναχαλάσει ο κ. Νικηταράς τον κόμβο και τα φανάρια;

Θα ξαναχαλάσει την σύνδεση Αρτεμησίας και Φιλήμονος και Αρσενίου;

Είμαστε σίγουροι ότι η απάντηση τους μόνο λάσπη θα ρίχνει.

Να είστε σίγουροι πως για την ανάδοχο εταιρεία και τις «ύποπτες σχέσεις» με τον Κυρίτση θα πουν.

Τους ξέρουμε.

Άλλωστε η συνήθεια του ψεύδους και της λάσπης είναι η πρώτη και κυρίαρχη φύση τους.

Όσο για τους εργολήπτες και την «ευαισθησία» τους στη διαχείριση των έργων θα επανέλθουμε και όχι μόνο με δελτία τύπου.

ΠΛ.ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ.jpg

 

Προς: κ. Καλλούδη Ιωάννη

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω

ΚΟΙΝ.: Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Κύριε Πρόεδρε,

Με μεγάλη μας έκπληξη και απορία, παραλάβαμε την με αρ. πρωτ. 26/15-05-2020 επιστολή σας με θέμα «Υπόμνηση».

Έκπληξη γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νησί μας, να εγκαλείται το 50% των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , δηλαδή των σύνολο των εκλεγμένων 2 παρατάξεων που εκπροσωπούν το 52% του κωακού λαού για μη τήρηση των υποχρεώσεων του.

Απορία για την χρονική συγκυρία που επιλέξατε, εν μέσω δηλαδή μιας μεγάλης υγειονομικής κρίσης που απλώνεται σε όλο τον πλανήτη και που εξελίσσεται σε μια νέα οικονομική κρίση για την πατρίδα μας και για το νησί μας.

Κύριε πρόεδρε, η επιστολή σας είναι απαράδεκτη και άνευ αντικειμένου, αντιδημοκρατική, και αντιαυτοδιοικητική.

Είναι απαράδεκτη και άνευ αντικειμένου καθώς δεν υπάρχει καμιά αναιτιολόγητη απουσία από τα καθήκοντα μας, το αντίθετο μάλιστα.

Για την συνεδρίαση της 29.04.2020 αναγκαστήκατε να την ματαιώσετε καθώς υπήρξε σύσσωμη αντίδραση των 3 άλλων παρατάξεων του Δ.Σ. στην απαράδεκτη επιλογή σας, να συνεδριάσει το Δ.Σ. δια περιφοράς παρότι η αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση του ( στις 03 Απριλίου) είχε γίνει επιτυχώς τεχνικά με τηλεδιάσκεψη. Άρα η ευθύνη για την μη παρουσία μας είναι αποκλειστικά δική σας.Επιπρόσθετα η συνεδρίαση αυτή πάσχει από νομιμότητα σύγκλησης, καθώς οι δια περιφοράς συνεδριάσεις αφορούν μόνο κατεπείγοντα θέματα, προϋπόθεση που δεν άλλαξε ακόμα και με την Π.Ν.Π.

Ακολούθησε στις 29 Απριλίου αίτημα σύσσωμης της δημοτικής ομάδας μας, για έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. για να συζητήσει το φλέγον τότε ζήτημα της μεταφοράς της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους στην Περιφέρεια. Αντί για την άμεση σύγκληση του οργάνου επιλέξατε ως δημοτική αρχή να παρουσιάζεται τις απόψεις σας (που οδηγούν σε ξεπούλημα σημαντικές επενδύσεις και μια ολόκληρη υπηρεσία του Δήμου μας) σαν απόψεις του Δήμου Κω, χωρίς να εκφραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε σύγκληση του οργάνου προχωρήσατε μόνο αφού είχατε σιγουρευτεί ότι ο σχετικός νόμος θα είχε ψηφισθεί. Έτσι λοιπόν καλέσατε συνεδρίαση στις 06.05.2020, μαζί με άλλα θέματα, με την σχετική ψηφοφορία να έχει ολοκληρωθεί στην Βουλή των Ελλήνων την προηγούμενη ημέρα 05.05.2020. Η αντιδημοκρατική και αντιαυτοδιοικητική συμπεριφορά σας είναι λοιπόν αυτή που οδήγησε στην μη συνεδρίαση του οργάνου.

Στην συνέχεια και παρότι επανειλημμένα με επιστολές και δελτία τύπου σας είχαμε καλέσει να συγκαλέσετε το σώμα με φυσική παρουσία ή συνδυασμό φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης εσείς επιμείνατε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 11.05.2020, με την διαδικασία του 1/3 των μελών.

Είναι αντιδημοκρατική, και αντιαυτοδιοικητική γιατί το αίτημα μας για συνεδρίαση με φυσική παρουσία ή συνδυασμό φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης , είναι βαθιά πολιτικό και αφορά την εξασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργία των θεσμών, που είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας πάντοτε, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν μέσω πανδημίας, ζήτημα που έχει αναδειχθεί από πολλές πλευρές και σε εθνικό επίπεδο.Το αίτημα μας αυτό τέθηκε την περίοδο που ως χώρα και ως νησί εξερχόμασταν από τα μέτρα πλήρους απομόνωσης που λήφθηκαν από την Πολιτεία ώστε να περιοριστεί/ διακοπεί η εξάπλωση του κορονοϊού, θεωρώντας ότι είναι η κατάλληλη ώρα να προχωρήσουμε και ως Δήμος σε αντίστοιχες κινήσεις.

Να δείξουμε δηλαδή και εμείς ως μέλη των θεσμικών οργάνων του Δήμου μας, ότι μπορούμε και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης να τηρούμε και τα όργανα διοίκησης να επιτελούν το έργο τους, με την πλήρη συμμετοχή και έκφραση όλων των μελών τους.

Είχε προηγηθεί σε όλο το διάστημα έξαρσης της πανδημίας η πλήρης συμμετοχή των μελών που προέρχονται από την παράταξη μας, σε όλα τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπωνστις συνεδριάσεις που γίνονταν είτε δια περιφοράς (δηλαδή μόνο με την γνωστοποίηση της ψήφου μέσω emailή τηλεφώνου)είτε δια τηλεδιάσκεψης.

Δυστυχώς αυτή η επιστολή έρχεται σε συνέχεια της μέχρι τώρα λάθος λειτουργίας σας ως πρόεδρος , λειτουργία που συνεχώς σας επισημαίνουμε κατά τις συνεδριάσεις του οργάνου από την έναρξη της θητείας σας.

Ενδεικτικά να σας υπενθυμίσουμε την μη αποστολή εισηγήσεων για θέματα της ημερήσιας διάταξης, την συνεχή εισαγωγή εκτάκτων θεμάτων που δεν είναι έκτακτα (μια διαδικασία παράνομη, που μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση δεκάδες αποφάσεις), την άοκνη προσπάθεια σας να περιοριστεί ή να εκμηδενιστεί η ελεύθερη έκφραση των μελών του ΔΣ με συνεχείς παρεμβάσεις κατά τις τοποθετήσεις τους, ή την παράλειψη διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος και ο κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ, όπως είναι οι ανακοινώσεις και η δευτερολογία.

Επιπλέον η παράλειψη σας να συγκαλέσετε έκτακτο συμβούλιο τις 2 φορές που σύσσωμη η δημοτική μας ομάδα το ζήτησεαλλά και η εισαγωγή έξι (6) εκτάκτων θεμάτων στην τελευταία συνεδρίαση που διεξήχθη ως 3η με το 1/3 των μελών, ενέργεια που θα οδηγήσει σε ακύρωση αυτών των αποφάσεων και ζημία του Δήμου.

Κύριε πρόεδρε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιμένετε σε αυτή σας την στάση που τραυματίζει το κύρος του δημοτικού συμβουλίου, την κοινωνική συνοχή του τόπου μας και οδηγεί σε διάσπαση δυνάμεων την ώρα που η ενότητα είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Ήδη στην σύγκληση του συμβουλίου με φυσική παρουσία έχει προχωρήσει 2 φορές ο πρόεδρος της Κοινότητας Ασφενδιού, στις 15.05 και στις 25.05και ο πρόεδρος της Κοινότητας Πυλίου στις 19.05 με παρουσία και μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Κατόπι των ανωτέρω σας καλούμε να λειτουργήσετε επιτέλους ως πρόεδρος όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και να καλέσετε σε συνεδρίαση με φυσική παρουσία όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δυνατότητα που δεν είχε καταργηθεί ούτε κατά την έξαρση της πανδημίας, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023

Κυρίτσης Γιώργος
Γερασκλής Δαυίδ
Ζερβός Μανώλης
Κιάρης Μηνάς
Κρητικός Αντώνης
Μαραγκός Σεβαστιανός
Μουζουράκης Θεόφιλος
Παπαχρήστου Ευτέρπη
Παρισίδου Σμαραγδή
10) Πή Βασιλεία

11) Σιφάκης Ηλίας

12) Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης

Δύναμη Αλλαγής: "Το δράμα ενός κοινού συκοφάντη"
Από τη δημοτική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ-Κως 2023 εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

‘’ Πανικόβλητος ο κ. Νικηταράς, μετά την παρουσία του Γιώργου Κυρίτση σε ραδιοφωνικό σταθμό, προσπάθησε σήμερα να δικαιολογήσει τα ψέματα, τη λάσπη και τις ύβρεις κατά του επικεφαλής της Δύναμης Αλλαγής, της κ. Παντελίκιζη, της κ. Παπαχρήστου και της δημοτικής Αρχής Κυρίτση.

Πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να βλάψει ηθικά και πολιτικά ανθρώπους που διαχειρίστηκαν με απόλυτο σεβασμό το χρήμα των πολιτών της Κω και τα ταμεία που παρέλαβε παντού, δείχνουν αυτό το σεβασμό.

Η συνήθεια όμως είναι δεύτερη φύση, αν και στον κύριο Νικηταρά, το ψέμα η λάσπη και οι ύβρεις είναι η κύρια φύση του και δυστυχώς δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του ή να αλλάξει.

Άλλωστε από την πρώτη μέρα που ασχολήθηκε με την πολιτική, είτε στην κομματική του παρουσία, είτε στη δημοτική του παρουσία αυτό έκανε.

Χωρίς ντροπή λοιπόν:

Ρίχνει λάσπη και θίγει πρόσωπα και προσωπικότητες για τη διαχείριση του ΔΗΡΑΣ. Ξέρει πολύ καλά ο ίδιος όπως και ο αντιδήμαρχος του ότι ούτε ένα λεπτό δεν χάθηκε ούτε πήγε «στα μπουζούκια» όπως είπε ο ίδιος, άλλωστε όπως λέει έχει χαρτιά και αποδείξεις. Δεν το λέει όμως γιατί πρέπει να ρίξει τη λάσπη του.
Προσπάθησε να δικαιολογήσει το κόστος της λειτουργίας του ως δήμαρχος σήμερα, με αυτό της περιόδου 2014-2019 λέγοντας πάλι ψέματα νομίζοντας ότι μπορεί να κρυφτεί. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Νίκος που αναφέρθηκε και δεν είναι άλλος από τον γραμματέα του δήμου τότε κ. Ν. Μανούση, που ελάχιστο χρόνο έμεινε στη θέση του. Ο Γιώργος, δεν είναι άλλος από τον κ. Γ.Σιδέρη που ήταν όλη την πενταετία στην Τεχνική υπηρεσία με σύμβαση συνεργάτη του δημάρχου ενισχύοντας την υπηρεσία και όχι το γραφείο Δημάρχου. Ο Χάρης δεν είναι άλλος από τον κ. Χάρη Διακοπαναγιώτη που ήταν όντως στο γραφείο δημάρχου από τις 11 Οκτώβρη του 2016 μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2019. Ας συγκρίνει λοιπόν το τότε με το τώρα.
Θεωρεί ότι κάνει μέγα άθλο αναφερόμενος στο μισθό του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου χωρίς να λέει πότε ήταν αυτός ο μισθός. Η αλήθεια είναι ότι ο μισθός αφορά την περίοδο 2007-2010, δεν κρύφτηκε ποτέ από τον Γ.Κυρίτση και είναι δημόσιο έγγραφο αναρτημένο σε όλα τα πόθεν έσχες του. Ας συγκρίνει την περίοδο 2014-2019 με τη σημερινή και να δούμε μισθούς και αμοιβές όχι μόνο στο Δ.Λ.Τ. αλλά και για όλα τα αμειβόμενα πολιτικά πρόσωπα.
Κατανοούμε το δράμα του κυρίου Νικηταρά.

Δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε όμως γιατί το προνόμιο του κοινού συκοφάντη είναι αποκλειστικά δικό του.

Στις 6 Μαϊου αναφέρθηκα, μετά από παράπονα συμπολιτών μου, στην κατάσταση των πάρκων και των πεζοδρομίων στο Ζηπάρι.

Την επόμενη έγινε μια προσπάθεια να καθαριστούν οι χώροι που παρουσίαζα με τις φωτογραφίες και ήταν ενδεικτικές.

Αρκετοί μου είπαν, αν είναι να τα φτιάχνουν, γράφε τακτικότερα Πόπη.

Περίμενα ότι θα υπήρχε συνέχεια. Όμως ποιος νοιάζεται…

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δραματική σε όλο το Ζηπάρι.

Σήμερα, κατά τα φαινόμενα, η Κυβέρνηση τη Δευτέρα θα ανακοινώσει ότι σε λίγο θα ανοίξουν δημοτικά και νηπιαγωγεία έκανα μια βόλτα από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο.

Αυλές και ευρύτερος χώρος σε άθλια κατάσταση.

Αν όντως ανοίξουν τα σχολεία έτσι θα υποδεχθούν τα μικρά παιδιά; Και δεν είναι μόνο τα χόρτα και τα σκουπίδια. Αυτά μοιραία φέρνουν τρωκτικά και ερπετά.

Πότε έχουν σκοπό να τα καθαρίσουν; Και πότε θα ακολουθήσει μια σοβαρή απολύμανση των χώρων εξωτερικά και εσωτερικά;

Μη μας πουν ότι δεν προλαβαίνουν ή ότι δεν υπάρχει προσωπικό;

Το προσωπικό και πέρυσι και κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, το ίδιο ήταν αριθμητικά ποτέ όμως δεν έμεναν έτσι οι χώροι, σχολεία ή κοινόχρηστοι.

Και κάθε χρόνο από πριν το Πάσχα δρόμοι, πλατείες, παραλίες ετοιμάζονταν.

Μη μας πουν: μα είναι κλειστά τα σχολεία λόγω κωρονοϊού άρα τα αφήσαμε.

Ειδικά τώρα όχι μόνο έπρεπε να είναι έτοιμα, γιατί είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα άνοιγαν όπως γυμνάσια και Λύκεια, αλλά και τα κτίρια θα έπρεπε να είχαν απολυμανθεί όχι μία αλλά δύο φορές και να ανοίξουν για να αεριστούν τάξεις και γραφεία δασκάλων.

Θα ασχοληθεί κανείς με τα παιδιά και τα σχολεία που σε λίγο, όπως φαίνεται, θα ξαναλειτουργήσουν ή το κυνήγι μαγισσών απασχολεί τη δημοτική αρχή περισσότερο από την καθημερινότητα, τα σχολεία και παιδιά;

Πόπη Κιαπόκα

Σελίδα 1 από 73

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot