arxiki selida

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/200 (Απολογισμός-Ισολογισμός Δήμων) η δημοτική αρχή δια μέσω της δημαρχιακής επιτροπής, έχει την υποχρέωση μετά την πάροδο δύο μηνών και πέντε ημερών το αργότερο, μετά την 31η Μαΐου, δηλαδή έως την 5η Αυγούστου, να υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογισμό, την έκθεση της καθώς και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή. Μετά την παραλαβή των ανωτέρω από το δημοτικό συμβούλιο, ο νομοθέτης ορίζει χρονικό περιθώριο έως δύο μήνες να αποφασίσει  την έγκριση του, σε ειδική συνεδρίαση.

Ο νομοθέτης ορίζει τα παραπάνω, έχοντας υποψιν του
α) Την ανάγκη για αναλυτική και επισταμένη μελέτη  από τα μέλη του συμβουλίου (χρονικό περιθώριο)
β) Θεωρεί το θέμα κορυφαίο, για το λόγο αυτό ορίζει την συζήτηση του σε ειδική συνεδρίαση

Παρακάμπτοντας την βούληση του νομοθέτη, μας δώσατε πριν δύο μέρες δύο συνοπτικές σελίδες με τον Ισολογισμό και την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων υποβαθμίζοντας το θέμα ενώ η σύντομη διεκπεραίωση της συζήτησης απαγορεύει την εξαγωγή ουσιωδών συμπερασμάτων .
       
Με βάσει τα ελλειπή στοιχεία που μας δόθηκαν τα οικονομικά μεγέθη του απολογισμού του 2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό:
1. Για το σκέλος  των εσόδων:
-στα «Τακτικά έσοδα»  με προϋπολογισθέντα 27.560.338,13  εισπράχτηκαν 19.323.710,49 ποσοστό υλοποίησης   69,78%
-στα «Έκτακτα έσοδα»  με προϋπολογισθέντα 29.035.043,27 εισπράχτηκαν  9.435.515,58 ποσοστό υλοποίησης   32,49%
Δηλαδή στο σκέλος των εσόδων σε σύνολο 56.595.381 υλοποιήσατε  28.759,226 ποσοστό 50%.
2. Στο σκέλος των εξόδων:
Συνολικό ποσό εξόδων πληρωθέντων 29.330.223,03 ευρώ, από αυτό το 90% αφορά λειτουργικές ανελαστικές δαπάνες, το υπόλοιπο 10%  αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα του έτους αυτού!!!
-στο λογαριασμό «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» είχε αναγραφεί το ποσό των 25.950.424 ευρώ και υλοποιήσατε μόνο 2.500.000 περίπου
-στους ίδιους ρυθμούς κινείται και η είσπραξη των «Εσόδων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών». Ο λογαριασμός αυτός που αποτελεί τη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού, χρησιμοποιείται πάντα ως λογιστικό μέγεθος για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό και αποτελεί ανεφάρμοστη πολιτική εξαγγελία περί δήθεν άντλησης εσόδων, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι αυτό αποτελεί ανέφικτο στόχο.

-Συμπερασματικά, το έτος 2012 κάνατε μια απλή διαχειριστική πολιτική χωρίς κανένα στοιχείο εξορθολογισμού στην διαχείριση, με μηδενική αναπτυξιακής και αναδιανεμητική κατεύθυνση.
Η απραξία που περιγράφεται από τον απολογισμό του 2012 συμβαδίζει με τις περιοριστικές και υφεσιακές συντηρητικές πολιτικές μνημονιακής κατεύθυνσης που επιβάλλει η κυβέρνηση και η τρόικα. Για μας ο Δήμος, ως τμήμα του κράτους, πρέπει να ασκήσει παρεμβατική αναπτυξιακή πολιτική επεκτείνοντας και εκσυγχρονίζοντας υπάρχουσες δημοτικές υποδομές (χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, επέκταση σφαγείων, ΧΥΤΥ με ανακύκλωση κλπ), και δημιουργώντας νέες (εμπορικό λιμάνι, ενεργειακά πάρκα κλπ).

Καταψηφίζουμε τον απολογισμό 2012 ως εκτός εποχής και καλούμε την τοπική κοινωνία σε εγρήγορση για την αλλαγή της εφαρμοζόμενης δημοτικής πολιτικής.

Για την Σ.Ε. Δημ. Βαγγέλης (δημ. συμβ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στις 29 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη & ώρα 16:00, με τα παρακάτω θέματα στην ημερίσια διάταξη, που έχουν ως εξής:
          
1.    Σύμφωνη  γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη διαλόγου με τους Δήμους Αστυπάλαιας και Νισύρου με στόχο την κατάθεση πρότασης ολοκληρωμένης Χωρικής επένδυσης των τριών δήμων για την νέα προγραμματική περίοδο.
2.    Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 59/24-12-2013 του  επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.
3.    Λήψη Απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αστυπάλαιας για την υποβολή πρότασης του Δήμου Αστυπάλαιας στα πλαίσια της πρόσκλησης 59/24-12-2013 του  επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.
4.    Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Νισύρου για την υποβολή πρότασης του Δήμου Νισύρου στα πλαίσια της πρόσκλησης 59/24-12-2013 του  επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.
5.    Λήψη απόφασης για συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Φιλανθρωπικού έργου του Οίκου Ευγηρίας «Αγ. Νεκτάριος» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου».
6.    Λήψη απόφασης για την παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου.
7.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κω.
8.    Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση – αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2014, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
9.    Αναδιατύπωση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, για τα προγράμματα ετήσιας δράσης του Δήμου Κω και των Νομικών του προσώπων.
10.    Αποδοχή των όρων της από 30-12-2013 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του.
11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Λιμενικού Ταμείου, για την μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων.
12.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Απολογισμού ΔΕΥΑ Κω από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
13.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 114/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Ισολογισμού ΔΕΥΑ Κω από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
14.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 115/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Απολογισμού ΔΕΥΑ Δικαίου από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
15.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Ισολογισμού ΔΕΥΑ Δικαίου από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
16.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Απολογισμού ΔΕΥΑ Ηρακλειδών από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
17.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Ισολογισμού ΔΕΥΑ Ηρακλειδών από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
18.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 182/08-11-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Απολογισμού ΔΕΥΑ Κω έτους 2012».
19.    Έγκρισης απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2014, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
20.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 89/2013 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ.  περί Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
21.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.  90/2013 απόφασης  του Δ/Σ  της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., περί  Εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης έτους 2014.
22.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κω, περί ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας του ως άνω Συμβουλίου.  
23.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κω,  περί ψήφισης του προγράμματος δράσης έτους 2013.
24.    Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού.
25.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/13-01-2014 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κω, περί «Εγκατάστασης Ο.Τ.Κ.Ζ. (Τέλος Ζωής Οχημάτων) επί της Κ.Μ. 1496 Γαιών Κω – εξοχής εντός της βιοτεχνικής ζώνης Δήμου Κω, στην Δημοτική Κοινότητα Κω».  
26.    Έγκριση της υπ αριθμ. 36/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στίβου στο Δήμου Κω.”
27.    Έγκριση της υπ αριθμ. 24/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στη Δημοτική κοινότητα Πυλίου.”
28.    Έγκριση της υπ αριθμ. 1/2014 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης επί της οδού Γρηγορίου Ε!, εκατέρωθεν της οδού Αναπαύσεως.”
29.    Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου : «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση στην πόλη της Κω – Αποκατάσταση & στερέωση δεξαμενής και πηγαδιού παραπλεύρως ΚΑΖΑ ΡΟΜΑΝΑ».
30.    Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου και Καμαρίου, του Δήμου Ηρακλειδών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05.  
31.    Έγκριση 1ης  παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική ανάπλαση στην πόλη της  Κω - Ανάπλαση πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου & παρακείμενων οδών», (Α.Μ. 33/2012).
32.    Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας  Αγίων Αποστόλων», (Α.Μ.45/2009 Δ. Ηρακλειδών).
33.    Ορισμός επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για το έργο: «Έξυπνο σύστημα πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών δημοτικής συγκοινωνίας Κω.»
34.    Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση της Φιλαρμονικής ως Κέντρου ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης  και πληροφόρησης».
35.    Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση ειδικής σήμανσης αυτοξενάγησης στο πλαίσιο του δικτύου περιήγησης.
36.    Ορισμός μελών – συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ).
37.    Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη στην Επιτροπή Εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981.
38.    Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη σε επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών (Π.Δ. 28/1980).
39.    Ορισμός μελών - συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων (αρθρ. 199 ν. 3463/2006).
40.    Ορισμός μελών στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων.
41.    Ορισμός μέλους στην επιτροπή χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού και παραλίας.
42.    Ορισμός μέλους στην επιτροπή ανέλκυσης - απομάκρυνσης - εξουδετέρωσης ναυαγίου ή πλοίων.
43.    Ορισμός μελών και συγκρότησης επιτροπής κατάρτισης ετησίων μητρώων αρρένων.
44.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας «Ειδών ξυλείας – Αλουμινίων – Υαλοπινάκων για την Δ.Ε. Κω και συγκεκριμένα την ΟΜΑΔΑ 1: Ξυλεία», μετά από άγονους διαγωνισμούς.
45.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας «Έτοιμου σκυροδέματος  για τις ανάγκες των Δ.Ε. Ηρακλειδών και Δικαίου», μετά από άγονους διαγωνισμούς.
46.    Έγκριση απευθείας προμήθειας «Χαλύβδινου οπλισμού και σιδηρουργικών υλικών για το Δήμο Κω», μετά από άγονους διαγωνισμούς.
47.    Αποδοχή εσόδων από Κ.Α.Π. και απόδοσή τους στις Σχολικές Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των σχολικών μονάδων.
48.    Αποδοχή χρηματοδότησης για το PARA – MARE TOURISM.
49.    Αποδοχή χρηματοδότησης για επιχορήγηση της ελληνικής εταιρείας τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης Α.Ε. για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα 09.
50.    Προέγκριση εξόδων φιλοξενίας κ. Δημάρχου Δήμου Montpellier – Γαλλίας, μετά της αντιπροσωπείας αυτής, στην Κω και ψήφιση πίστωσης.  
51.    Λήψη απόφασης για την διοργάνωση Τριεθνούς Συνάντησης Στίβου, με τη συμμετοχή των Εθνικών ομάδων Ελλάδος – Ιταλίας – Τουρκίας.
52.    Λήψη απόφασης για την διοργάνωση της τελικής φάσης του Κυπέλλου γυναικών Ελλάδος στην καλαθοσφαίριση.  
53.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, βάσει των διατάξεων της περιπτ. κ’  παρ. 2 του αρθρ. 12 του Ν. 4071/2012.
54.    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. ως προς την χορήγηση βεβαίωσης του Δήμου Κω, για άδεια λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού.
55.    Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινούμενων για εκτός έδρας υπηρεσία και ψήφιση πιστώσεων.
56.    Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Κώστα Καΐσερλη και των  Αντιδημάρχων κ. Νικηταρά Θεοδόση, Μαραγκού Σωτήρη, Πη Σταμάτη, Ρούφα Ιωάννας και Γιωργαρά Αντώνη  για εκτός έδρας υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

Θα ξεκινήσω την εισήγησή μου με 2-3 παρατηρήσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση και παρουσίαση του Απολογισμού του 2012 από την Δημοτική Αρχή.

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεστε ένα τόσο σοβαρό θέμα, δείχνει από την μία την αδυναμία σας να διοικήσετε έναν σύγχρονο Δήμο, αλλά και την προσπάθειά σας ταυτόχρονα να αποσιωπήσετε και να κρύψετε την πραγματική εικόνα του Δήμου όπως εσείς ως Δημοτική Αρχή έχετε διαμορφώσει τα τελευταία 3 χρόνια.

Εξηγούμε: Ήδη από το 2008, ο Τότε αντιδήμαρχος οικονομικών κος Φουντωτός, εκτός από τους εξάμηνους δημόσιους απολογισμούς έργων (τον Δικό σας όπως υποχρεούστε ακόμα τον αναμένουμε) παρουσιάζονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο ένας πλήρης οικονομικός απολογισμός με οικονομικούς και στατιστικούς δείκτες ώστε όλοι οι σύμβουλοι να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης του Δήμου.

Αντ’αυτού, εσείς σήμερα παρουσιάζεται μια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και όσοι τυγχάνει να συμμετέχουμε σε αυτήν την επιτροπή είμαστε τυχεροί να έχουμε ακόμα μια απλή λίστα με τα απολογιστικά στοιχεία με πραγματικά μεγάλη δυσκολία ανάγνωσης, χωρίς βέβαια η εισήγηση να συμπεριλαμβάνει, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου, το εισηγητικό σημείωμα του Ορκωτού Λογιστή.

Πραγματικά είναι πια τόσο φανερή η προσπάθεια τόσο του Δημάρχου όσο και των Δημοτικών Συμβούλων που τον στηρίζουν, (όσοι έχουν απομείνει βέβαια), να αποφύγουν τον Δημόσιο Απολογισμό και την κριτική ώστε να μην εκτεθούν με την πολιτική τους γύμνια.

Τα οικονομικά στοιχεία που μας δώσατε είναι το ίδιο αποκαρδιωτικά με την τοπική μας πραγματικότητα. Καταφέρατε να εισπράξετε μόνο το 53% του προϋπολογισμού σας ενώ δεν ξεπεράσατε το 47% των υποχρεώσεων του Δήμου και μάλιστα το ποσοστό αυτό να αντιπροσωπεύει κύρια την διεκπεραίωση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου.

Ακόμα και ο πλέον αναπτυξιακός φόρος του τόπου μας, το ΔΗΦΟΔΩ, παρουσιάζει πτώση 18% και αυτό γιατί οι πολίτες και οι επιχειρηματίες του νησιού μας δεν εμπιστεύονται πλέον την διαχείριση των χρημάτων τους στον Δήμο και βέβαια συνέπεια αυτού είναι η ανοιχτή πλέον αμφισβήτηση του φόρου.

Για να σχηματίσουμε όμως μια εικόνα για την τραγικότητα της κατάστασης που παρουσιάζει ο απολογισμός σας, φτάνει να αναφέρουμε μόνο ένα παράδειγμα:

Κωδικός 3218: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

Προϋπολογισμός: € 946.000,00
Βεβαιωθέντα: € 3.107.414,92
Εισπραχθέντα: € 154.793,52!!!


Δηλαδή, αφού βεβαιώσατε τα υπερδιπλάσια, καταφέρατε να εισπράξετε μόλις το 5%!!!

Και αυτό είναι σίγουρο ότι εισπράχθηκε χάριν της ευσυνειδησίας των στελεχών και υπαλλήλων του Δήμου αφού η πολιτική της Δημοτικής Αρχής και οι κατευθύνσεις που δίνει είναι η είσπραξη ψήφων και η δημιουργία εκλογικού πελατολογίου σε βάρος ακόμη και των οικονομικών του Δήμου!

Όμως, αυτό που περιμένει ο κόσμος από την Δημοτική Αρχή από την ημέρα που ανέλαβε, 3 χρόνια τώρα, είναι ο απολογισμός των έργων της ώστε να μπορέσει να κρίνει ο καθένας την αξιοπιστία της και την ταύτιση λόγων και έργων.

Αυτό βέβαια περιμένουμε όλοι μας, περιμένουμε μάλλον μάταια αφού λείπει και από αυτόν τον απολογισμό σας.
Μας λείπει το αποτέλεσμα της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά το εγχείρημα της με την Κοινωνική Οικονομία.

1,5 εκατομμύριο είχε εγγράψει (αν δεν κάνω λάθος) στον προϋπολογισμό! Πόσα επένδυσε; Τι αποτέλεσμα είχε αυτή η επένδυση; Οι στόχοι επετεύχθησαν ή όλα έμειναν στα χαρτιά και στα οράματα και το μόνο που κατάφερε η Δημοτική Αρχή είναι να βολέψει τους αυλικούς της όπως ανοιχτά πλέον συζητά η τοπική κοινωνία;

Σύμφωνα με τον νόμο περί Κοινωνικής Οικονομίας, είναι υποχρεωτικός ο Δημόσιος Απολογισμός των εταιριών αυτών!
Θα μας απαντήσει η Δημοτική Αρχή πότε θα έχουμε τέτοιο απολογισμό από την συνεργατική της Αίγλης, του Ορφέα, του Χανίου, των Πολεοδόμων κλπ;

Για να μπορέσει επιτέλους και η κοινωνία της Κω να αξιολογήσει αν τα ακίνητα και τα χρήματα που δόθηκαν από την Δημοτική περιουσία έπιασαν τόπο και αν οι εταιρίες αυτές τελικά έχουν προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο γιατί τουλάχιστον στους συμπολίτες μας δεν είναι ορατή η οποιαδήποτε προσφορά!!

Αποτέλεσμα όμως αναμένουμε και από τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής (σύμφωνα πάντα με τις εξαγγελίες της προεκλογικά) για την παραχώρηση όλων των έργων σε ντόπια συνεργία (ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ – ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ήταν το κύριο σύνθημα της προεκλογικά).

Τι βλέπουμε όμως σήμερα; Μία εταιρία να έχει πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού των μεγάλων έργων σε όλο το μήκος της Κω και από την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να ελέγξει και να διασφαλίσει την γρήγορη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου της δίνεται η ευκαιρία να στρέψει το βλέμμα της και στις μεγάλες ιδιωτικές εργασίες και να στερήσει από τα ντόπια συνεργεία όχι μόνο τις εργασίες του δήμου αλλά και την μία και μοναδική μεγάλη επένδυση που γίνεται στην Κω αυτή την εποχή, αφού βέβαια ο Δήμαρχος ήρε για το συγκεκριμένο έργο την απαγόρευση δημιουργίας νέων κλινών. Αποκορύφωμα δε, να διαβάσουμε όλοι μας στον τοπικό τύπο για την έρευνα της εταιρίας για καταλύματα ώστε να στεγάσει τους συνεργάτες που θα φέρει από την υπόλοιπη Ελλάδα αφού πλέον ο κύκλος εργασιών της είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που αρχικά υπολόγιζε.!!

Μας λείπει όμως και το αποτέλεσμα της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις!! Τι επένδυσε σε αυτήν την κατεύθυνση; Πόσα επένδυσε και ποιο το αποτέλεσμα;

Γιατί αυτό που γίνεται αντιληπτό, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, είναι ένα ολόκληρο το νησί σε μαρασμό και εγκατάλειψη!
Η απαξίωση τόσο της πόλης όσο και των χωριών, με την αδιαφορία σε θέματα καθαριότητα, σε θέματα συγκοινωνιακής σύνδεσης των ξενοδοχείων με την πόλη και τα χωριά, αλλά και της σύνδεσης των χωριών με το αεροδρόμιο, η απαράδεκτη εικόνα των σκαμμένων δρόμων εν μέσω τουριστικής περιόδου χωρίς τα έργα να τελειώνουν ποτέ, ο τραγικός εμπαιγμός της Δημοτικής Αρχής με την συμφωνία της Ryanair και τον σταδιακό αποκλεισμό της Κω από τις πτήσεις της, έχουν σαν αποτέλεσμα τον μαρασμό και την εξαθλίωση όλων των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων.

Και βέβαια, περιμένουμε από την Δημοτική αρχή να μας απολογηθεί για τις δουλειές στους νέους επιστήμονες, που δεν είδαμε ποτέ και για τα μεγάλα έργα των Φυλακών, των Δικαστηρίων, της Πυροσβεστικής που θα έδιναν μεγάλη οικονομική ώθηση στο νησί μας.
Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που προκύπτουν και που χρειάζονται απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή και αντ’αυτού εισπράττουμε την 3ετή της εκκωφαντική σιωπή.

Για την Δύναμη Αλλαγής
Ηλίας Δ. Σιφάκης
Δημοτικός Σύμβουλος

Στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής συζητείται ο ισολογισμός 2012 του δήμου μας. κρίσιμο θέμα σε κρίσιμη εποχή που απαιτεί σοβαρή προσέγγιση. Ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας την σημασία του θέματος ορίζει ειδική συνεδρίαση μέχρι τον Μάιο του 2013. Η δύσκολη περίοδος που ζούμε επιβάλλει την μεγαλύτερη προσοχή και την ειλικρινή συζήτηση του θέματος με σκοπό να βγουν ειλικρινή συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στην βελτίωση της δημοτικής διαχείρισης. Στην περίοδο της χρεοκοπίας της χώρας μας η προσέγγιση των οικονομικών δεδομένων επιβάλλει …θρησκευτική ευλάβεια στην μελέτη τους κάτι που δεν φαίνεται να εξυπηρετείται με την διαδικασία που επιλέχτηκε. Το 2012 είναι η τρίτη δύσκολη μνημονιακή περίοδος του Δήμου μας και θα ήταν πολύ χρήσιμο να είχαμε νηφάλια κριτικά συμπεράσματα από την διαχειρίστρια δημοτική αρχή.

Αντί αυτής της προσέγγισης ακολουθείται η πεπατημένη.
Τυπική αντιμετώπιση του ισολογισμού-απολογισμού μέσα από άψυχη παράθεση αριθμητικών δεδομένων 3 σελίδων! Λείπουν τα συνοδευτικά στοιχεία που κάνουν κατανοητή την έκθεση. Χωρίς αναλυτικά φύλλα εισροών-εκροών, χωρίς πίνακες και διαγράμματα, χωρίς δείκτες αποτελεσματικότητας, χωρίς διάκριση των σημαντικών από τα δευτερεύοντα!
Είναι κρίμα γιατί τέτοια στοιχειά υπήρχαν στον αντίστοιχο του 2011που αδικαιολόγητα λείπουν τώρα!

Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει αναφορά στον βαθμό υλοποίησης βασικών επιδιώξεων της δημοτικής πολιτικής της περιόδου 2012, όπως ήταν οι συνεργατικές, δημοτική παρεμβατικότητα με στόχο την κατασκευή δημοτικών έργων από ντόπιους εργολάβους και γενικότερα τα θέματα κόστους των υπηρεσιών και της κοινωνικής πολιτικής εν μέσω της κρίσης.  Άλλοι Δήμοι (ελάχιστοι δυστυχώς) αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες του εσωτερικού τους οικονομικού μηχανισμού έχουν εφαρμόσει την πρακτική του εσωτερικού ελεγκτή που παρακολουθεί την χρονική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και των δεικτών βάσει των οποίων βγαίνουν διαχειριστικά και πολιτικά συμπεράσματα. Γιατί;

Η δημοτική μας αρχή εφαρμόζει το τυπικό της ειδικής σύγκλισης αλλά επί της ουσίας του δεν θέλει να γίνει συζήτηση επί του θέματος για πολιτικούς λόγους στενών αντιλήψεων και πρακτικών του παρελθόντος. Αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα της εποχής ευθύνες υπάρχουν και στην αντιπολίτευση στον βαθμό που περιορίζεται στην apriori απορριπτική συμμετοχή της. Ευχόμαστε η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο να αποδείξει το άτοπο των επισημάνσεων μας.

Για την Σ.Ε. Δ. Βαγγέλης, Ν. Μυλωνάς

Πρόσκληση:
Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του, στις 24 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή & ώρα 17:00. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρ. 163 Παρ. 4 του Ν. 3463/2006, με το παρακάτω μοναδικό θέμα στην ημερίσια διάταξη, που έχει ως εξής:
“ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

Πρόσκληση:
Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του, στις 24 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή & ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα στην ημερίσια διάταξη, που έχουν ως εξής:
            
1.    Σύμφωνη  γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη διαλόγου με τους Δήμους Αστυπάλαιας και Νισύρου με στόχο την κατάθεση πρότασης ολοκληρωμένης Χωρικής επένδυσης των τριών δήμων για την νέα προγραμματική περίοδο.
2.    Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 59/24-12-2013 του  επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.
3.    Λήψη Απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αστυπάλαιας για την υποβολή πρότασης του Δήμου Αστυπάλαιας στα πλαίσια της πρόσκλησης 59/24-12-2013 του  επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.
4.    Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Νισύρου για την υποβολή πρότασης του Δήμου Νισύρου στα πλαίσια της πρόσκλησης 59/24-12-2013 του  επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.
5.    Λήψη απόφασης για συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Φιλανθρωπικού έργου του Οίκου Ευγηρίας «Αγ. Νεκτάριος» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου».
6.    Λήψη απόφασης για την παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου.
7.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κω.
8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Λιμενικού Ταμείου, για την μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων.
9.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Απολογισμού ΔΕΥΑ Κω από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
10.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 114/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Ισολογισμού ΔΕΥΑ Κω από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
11.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 115/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Απολογισμού ΔΕΥΑ Δικαίου από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
12.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Ισολογισμού ΔΕΥΑ Δικαίου από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
13.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Απολογισμού ΔΕΥΑ Ηρακλειδών από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
14.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118/31-07-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Ισολογισμού ΔΕΥΑ Ηρακλειδών από 01-01-2012 έως 31-05-2012».
15.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 182/08-11-2013 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης Απολογισμού ΔΕΥΑ Κω έτους 2012».
16.    Αναδιατύπωση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, για τα προγράμματα ετήσιας δράσης του Δήμου Κω και των Νομικών του προσώπων.
17.    Έγκρισης απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2014, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
18.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 89/2013 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ.  περί Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
19.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.  90/2013 απόφασης  του Δ/Σ  της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., περί  Εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης έτους 2014.
20.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κω, περί ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας του ως άνω Συμβουλίου.  
21.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κω,  περί ψήφισης του προγράμματος δράσης έτους 2013.
22.    Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού.
23.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/13-01-2014 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κω, περί «Εγκατάστασης Ο.Τ.Κ.Ζ. (Τέλος Ζωής Οχημάτων) επί της Κ.Μ. 1496 Γαιών Κω – εξοχής εντός της βιοτεχνικής ζώνης Δήμου Κω, στην Δημοτική Κοινότητα Κω».
24.    Έγκριση της υπ αριθμ. 36/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στίβου στο Δήμου Κω.”
25.    Έγκριση της υπ αριθμ. 24/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στη Δημοτική κοινότητα Πυλίου.”
26.    Έγκριση της υπ αριθμ. 1/2014 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης επί της οδού Γρηγορίου Ε!, εκατέρωθεν της οδού Αναπαύσεως.”
27.    Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου : «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση στην πόλη της Κω – Αποκατάσταση & στερέωση δεξαμενής και πηγαδιού παραπλεύρως ΚΑΖΑ ΡΟΜΑΝΑ».
28.    Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου και Καμαρίου, του Δήμου Ηρακλειδών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05.  
29.    Έγκριση 1ης  παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική ανάπλαση στην πόλη της  Κω - Ανάπλαση πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου & παρακείμενων οδών», (Α.Μ. 33/2012).
30.    Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας  Αγίων Αποστόλων», (Α.Μ.45/2009 Δ. Ηρακλειδών).
31.    Ορισμός επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για το έργο: «Έξυπνο σύστημα πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών δημοτικής συγκοινωνίας Κω.»
32.    Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση της Φιλαρμονικής ως Κέντρου ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης  και πληροφόρησης».
33.    Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση ειδικής σήμανσης αυτοξενάγησης στο πλαίσιο του δικτύου περιήγησης.
34.    Ορισμός μελών – συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ).
35.    Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη στην Επιτροπή Εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981.
36.    Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη σε επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών (Π.Δ. 28/1980).
37.    Ορισμός μελών - συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων (αρθρ. 199 ν. 3463/2006).
38.    Ορισμός μελών στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων.
39.    Ορισμός μέλους στην επιτροπή χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού και παραλίας.
40.    Ορισμός μέλους στην επιτροπή ανέλκυσης - απομάκρυνσης - εξουδετέρωσης ναυαγίου ή πλοίων.
41.    Ορισμός μελών και συγκρότησης επιτροπής κατάρτισης ετησίων μητρώων αρρένων.
42.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας «Ειδών ξυλείας – Αλουμινίων – Υαλοπινάκων για την Δ.Ε. Κω και συγκεκριμένα την ΟΜΑΔΑ 1: Ξυλεία», μετά από άγονους διαγωνισμούς.
43.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας «Έτοιμου σκυροδέματος  για τις ανάγκες των Δ.Ε. Ηρακλειδών και Δικαίου», μετά από άγονους διαγωνισμούς.
44.    Έγκριση απευθείας προμήθειας «Χαλύβδινου οπλισμού και σιδηρουργικών υλικών για το Δήμο Κω», μετά από άγονους διαγωνισμούς.
45.    Αποδοχή χρηματοδότησης για το PARA – MARE TOURISM.
46.    Αποδοχή χρηματοδότησης για επιχορήγηση της ελληνικής εταιρείας τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης Α.Ε. για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα 09.
47.    Προέγκριση εξόδων φιλοξενίας κ. Δημάρχου Δήμου Montpellier – Γαλλίας, μετά της αντιπροσωπείας αυτής, στην Κω και ψήφιση πίστωσης.  
48.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, βάσει των διατάξεων της περιπτ. κ’  παρ. 2 του αρθρ. 12 του Ν. 4071/2012.
49.    Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινούμενων για εκτός έδρας υπηρεσία και ψήφιση πιστώσεων.
50.    Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Κώστα Καΐσερλη και των  Αντιδημάρχων κ. Νικηταρά Θεοδόση, Μαραγκού Σωτήρη, Πη Σταμάτη, Ρούφα Ιωάννας και Γιωργαρά Αντώνη  για εκτός έδρας υπηρεσία.
                                                     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot