arxiki selida

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14612/22-7-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΠΑΡΤΙΑ, ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΣΕ ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 19:00, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 96 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006), ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Λήψη απόφασης περί απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου, μετά από άγονους διαγωνισμούς. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση χρηματικού ποσού για την επέκταση υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης, ιδιοκτησίας της ανωνύμου εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ Α.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού για την επέκταση τουριστικής εγκατάστασης, ιδιοκτησίας της ανωνύμου εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: «Τ.Ξ.Ε. OCCIDENTAL A.E.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Αποδοχή της ένταξης της πράξης: «Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 5035333 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης φυσικού πλούτου περιοχών του Δήμου Κω», στην Υποδράση 19.2.4.3 του Υποµέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού Προγράµµατος για παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝ∆Ω Α.Ε). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτιριακό συγκρότημα "ΧΑΝΙ" στην πόλη της Κω», στην Υποδράση 19.2.4.5 του Υποµέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού Προγράµµατος για παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝ∆Ω Α.Ε). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 3ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», ως προς τη διάρκειά της. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Επισκευή - συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων: 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω και Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου», (Α.Μ. 49/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αγ. Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου», (Α.Μ.: 7/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση – Επισκευές στον παιδικό σταθμό Γ. Αβέρωφ στην πόλη της Κω», (Α.Μ.: 14/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή τοιχίου και επισκευή οδοστρώματος, λόγω κατολίσθησης, στην περιοχή Παραδείσι», (Α.Μ.: 36/2019). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ: «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Δικαίου» (Α.Μ. 54/2018) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω» (Α.Μ 62/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Άρση διακοπής εργασιών και χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αγ. Γεωργίου Δ.Κ. Πυλίου», (Α.Μ. 7/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση από πλατεία Αγίας Τριάδας ως πλατεία Τσιγκούρας», (Α.Μ. 24/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης», (Α.Μ. 8/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη, Λαγκάδα, Πλατάνι). (Α.Μ.: 10/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Λήψη απόφασης για την παράταση της διάρκειας σύμβασης που υπογράφθηκε μεταξύ Δήμου Κω και της Ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε»., περί εκμίσθωσης τεσσάρων (4) τουριστικών τρένων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη θέσεων Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).
Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Κω για τη συμμετοχή του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ». (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της ως άνω Α.Ε. κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 11869/17-05-2019 πρακτικού ανάθεσης «Ανανέωση Προγραμμάτων – Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραμμάτων Δήμου Κω – Πρόγραμμα FESPA» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω αποκλειστικότητας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 11867/17-05-2019 πρακτικού ανάθεσης «Ανανέωση Προγραμμάτων – Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραμμάτων Δήμου Κω – Πρόγραμμα UNISYSTEM (Q –Prime/Financials R4)» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω αποκλειστικότητας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Λήψη απόφασης για την επανάληψη ή ματαίωση της προμήθειας «Ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών του Σβουρένειου ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ.», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 Ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Γνωμοδότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για την παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (δύο εξαρτήσεων) εντός υφιστάμενου οχήματος (πολυμηχάνημα τύπου AMBIENTE)». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης των δικαιούχων δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).
Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης των δικαιούχων δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Β’ εξαμήνου έτους 2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., κατόπιν αιτήσεως του κ. Κωνσταντίνου Παναγόπουλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 εκ.εκ., κατόπιν αιτήσεως κας Χριστίνας Πίτση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., κατόπιν αιτήσεως της κας Μαρίνας Μαρίας Αργυριάδη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., κατόπιν αιτήσεως της κας Χριστίνας Αμανατίδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Από τη δημοτική παράταξη Δύναμη Αλλαγής-ΚΩΣ 2023 εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
“Είναι γνωστό σε όλους ποιοι θέλουν το διάλογο και ποιοι κρύβονται λόγω ανεπάρκειας και αδυναμίας. Έχει κριθεί προ πολλού.
Ένας είναι ο κρυπτόμενος...κρυβόταν άλλωστε 4 ολόκληρα χρόνια και συνεχίζει να κρύβεται.
Η κ. Κική Μακρή κατέθεσε σήμερα μια ενδιαφέρουσα πρόταση: να γίνει δημόσιος διάλογος των υποψηφίων δημάρχων στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου με τη συμμετοχή δημοσιογράφων των τοπικών ΜΜΕ, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΔΗΡΑΣ και το διαδίκτυο.
Η Δύναμη Αλλαγής-ΚΩΣ 2023 αντιμετωπίζει θετικά και αυτή την πρόταση.
Είναι σαφές όσο και ξεκάθαρο ότι εμείς δεν φοβόμαστε το διάλογο, αντίθετα τον επιζητούμε. Γιατί έχουμε έργο αλλά και πρόγραμμα για την Κω του 2023 ενώ κάποιοι άλλοι έχουν μόνο παρελθόν.
Η πρόταση είναι στο τραπέζι. Τώρα ο κ. Νικηταράς θα πρέπει να βρει μια δικαιολογία για να το σκάσει...περιμένουμε να δούμε τι θα σκεφτούν πάλι.”

Βρισκόμαστε ήδη μέσα στην προεκλογική περίοδο για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου και σε λίγες μέρες θα βρισκόμαστε ακριβώς ένα μήνα μακριά από αυτές. Το διάστημα του ενός μήνα είναι σημαντικό για τους Δήμους της χώρας, αφού «ενεργοποιείται» μια πολύ σημαντική αλλαγή όσο αφορά τα Δημοτικά Συμβούλια.

Συγκεκριμένα, με βάση την παρ.5 του αρ.65 του ν.3852/2010, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών,το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Έτσι η απαγόρευση θα ισχύει από τις 25 Απριλίου 2019 και μέχρι την 31 Αυγούστου 2019.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση, ισχύει με το σκεπτικό το Δημοτικό Συμβούλιο να μην αποφασίζει για θέματα που θα δεσμεύσουν την επόμενη Δημοτική Αρχή.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως δεν αναστέλλεται η λήψη Αποφάσεων από το Δήμαρχο, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Οικονομική Επιτροπή κλπ σύμφωνα με τις αρμοδιότητες εκάστου.

https://www.aftodioikisi.gr/

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) – Πίνακας Στοχοθεσίας Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019 – Τροποποίηση ΠΕΕ έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Έγκριση της υπ’ αριθ. 58/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της ανωτέρω Κοινωφελούς Επιχείρησης κα. Πη Βασιλεία).

Έγκριση της υπ’ αριθ. 57/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης απολογισμού – ισολογισμού χρήσεως 2018 της κοινωφελούς επιχείρησης. (Εισηγητής: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της ανωτέρω Κοινωφελούς Επιχείρησης κα. Πη Βασιλεία).

Λήψη απόφασης για την ίδρυση νέας υπαίθριας λαϊκής αγοράς στην οδό Φιλίνου, στην πόλη της Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

Λήψη απόφασης για την ίδρυση νέας υπαίθριας λαϊκής αγοράς στην ανώνυμη οδού δυτικά του 2ου Λυκείου Κω, στην πόλη της Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

Λήψη απόφασης για την ίδρυση νέας υπαίθριας λαϊκής αγοράς στις οδού Εμμανουήλ Παππά και Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, στην πόλη της Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

Έκφρασης γνώμης επί της αποφάσεως του Σχολικού Συμβουλίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κω για την ονομασία του σχολείου σε «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ”». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).

Λήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση τεσσάρων δημοτικών χώρων (τουαλέτες) στην πόλη της Κω μετά από δύο άγονες δημοπρασίες, σύμφωνα με το άρθρο 192 (Εκμίσθωση Ακινήτων των Δήμων) του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

Έγκριση τροποποιημένου Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας Διαχείρισης Έργων Δήμου Κω”, με σκοπό την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Κω, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4555/2018. (Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

Έγκριση του Μεσοπρόθεσμού Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των Ο.Τ.Α. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020 – 2023. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2019 Απόφαση Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης οικονομικού απολογισμού των επιχορηγήσεων που έλαβε ο οργανισμός από το Δήμο Κω κατά το έτος 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Ζερβός Εμμανουήλ).

Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τ.Ε. στο 2ο Νηπιαγωγείο Κεφάλου, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).

Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τ.Ε. στο 1ο Γ.Ε.Λ. Κω, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).

Λήψη απόφασης για την πώληση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 650,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

Λήψη απόφασης για την πώληση τμήματος της ΚΜ 725Β Γαιών Καρδάμαινας, ιδιοκτησίας Δήμου Κω, με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

Λήψη απόφασης για την πώληση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 1.032,90 τ.μ., ιδιοκτησίας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία κλάδευσης δένδρων οδικού δικτύου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).

Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποψίλωση χόρτων εκατέρωθεν του οδικού και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κω.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).

Έγκριση μελέτης : «Στρατηγικό έργο για την αποδοτική χρήση ενέργειας σε εμβληματικά δημόσια κτίρια του Δήμου Κω και αποτίμηση λειτουργίας του για την υλοποίηση της πράξης «STRATENERGY», (Α.Μ. 58/2018) . (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ανάπλαση πλατείας στην περιοχή του Ηρώου Αντιμάχειας», (Α.Μ. 19/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός κεντρικών οδών Ζηπαρίου (Ο.Τ. 67, 75,76)», (Α.Μ. 16/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού από Α.Τ. Αντιμάχειας μέχρι πλ. Αγίας Τριάδας.», (Α.Μ. 21/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Διάνοιξη, ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδών στα ΟΤ 379, 378, 360, επέκτασης σχεδίου πόλεως Κω (ανασύνταξη μελέτης 33/2010)», (Α.Μ. 28/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Λήψη μέτρων ασφαλείας και άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κατασκευών», (Α.Μ. 55/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Κω, (Α.Μ.: 62/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δίκτυο ομβρίων στην οδό Χαρμύλου», (Α.Μ. 10/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από Κέφαλο έως Φυτώριο με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας», (Α.Μ. 08/2014). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και τμήματος δικτύου στο Βόρειο παραλιακό μέτωπο (από Φάρο έως ξενοδοχείο Kosta Angela)», (Α.Μ. 30/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ομβρίων παράπλευρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ» (Α.Μ. 12/2014). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή υπολειπόμενης παραχώρησης τμημάτων γηπέδων τουριστικών εγκαταστάσεων σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού των ακινήτων με ΚΜ 307Λ. 307Ζ, 307Τ και 306Β γαιών Πυλίου, εταιρείας “ΜΕΝΤΙ ΤΟΥΡΣ Α.Ε. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CARAVA.” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τεχνικού ελέγχου οχημάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής ελαστικών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης υπηρεσιών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπηρεσία «Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων Δήμου Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπηρεσία: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσαρμογή παιδικών χαρών στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ – Προμήθεια οργάνων εξωτερικού χώρου». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Λήψη απόφασης για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κω από την 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή ΚΑΠ έτους 2009. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου έτους 2016». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).

Έγκριση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανανέωση Προγραμμάτων – Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραμμάτων Δήμου Κω.» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Έγκριση για διαφημιστική προβολή της Κω σε περιοδικά και τρόπος εκτέλεσης αυτού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).

Έγκριση για τον σχεδιασμό και την παραγωγή οπτικοακουστικού προωθητικού υλικού για την διαφημιστική προβολή της Κω και τρόπος εκτέλεσης αυτού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).

Έγκριση για τον εμπλουτισμό και την δημιουργία ταξιδιωτικής εφαρμογής (Travel App) για την Κω και τρόπος εκτέλεσης αυτού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).

Έγκριση για την δημιουργία και λειτουργία λογαριασμών στα social media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και τρόπος εκτέλεσης αυτού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).

Έγκριση για την προμήθεια διαφημιστικών δώρων και τρόπος εκτέλεσης αυτού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).

Προέγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου, στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «GREEK TRAVEL SHOW» 12-14/04/2019 -ορισμός υπολόγου & διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).

Προέγκριση μετάβασης αιρετού στην Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «Tour Natur» στο Ντίσελντορφ από 06/09/2019 έως 08/09/2019 – ορισμός υπολόγου και διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  & ΩΡΑ 12:00Μ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 67 ΠΑΡ. 5 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/2010), ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  • Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου  στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot