arxiki selida

ΔΗΜΟΣ ΚΩ


ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68/2019

 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΙΟΥ ΚΩ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:30 πμ. με αφορμή την θλιβερή αναγγελία θανάτου του συμπολίτη μας Διονύση Αρβανιτάκη και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος ανέλυσε και ανέπτυξε την παρουσία και τη δράση του, ειδικά κατά την περίοδο του καλοκαιριού του 2015 που το νησί μας υπέστη τη μεγάλη πίεση των μεταναστευτικών ροών, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του αειμνήστου την προσφορά και το αίσθημα αλληλεγγύης των πολιτών του νησιού μας και ειδικά του ίδιου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Κω, στη νεκρώσιμο ακολουθία.
2. Να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος σε οδό της πόλεως Κω.
3. Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα κατά τη νεκρώσιμο ακολουθία και επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.
4. Να δημοσιευθεί στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.
Το παρόν ψήφισα έλαβε αύξοντα αριθμό Απόφασης 68/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το ψήφισμα αυτό, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο 04ο πρακτικό

της από 18-02-2019 κατεπείγουσας συνεδρίασης υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμαρχος Κω

Τα Μέλη

Κρητικός Σ. Αντώνιος

Κυρίτσης Ι. Γεώργιος

Γερασκλής Δαυίδ


Μουζουράκης Θεόφιλος


Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ


Σιφάκης Ηλίας


Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη


Μαραγκός Σεβαστιανός


Γρηγοριάδη – Παντελίκιζη Βασιλεία


Πη Βασιλεία


Κιαπόκα Καλλιόπη


Παυλίδης Αριστοτέλης


Χατζηχριστοφή Ειρήνη


Σταματάκης Αθανάσιος


Βασιλειάδης Σπυρίδων


Μυλωνάς Νικόλαος


Καλλούδης Ιωάννης


Ρούφα Ιωάννα


Πης Σταμάτιος


Φάκκος Ιάκωβος


Κιάρης Μηνάς


Λοΐζος Σταμάτιος


Καραθωμάς Κωνσταντίνος


Ζερβός Εμμανουήλ

Μαρκόγλου Σταμάτιος

Διακογιώργης Ελευθέριος

Μαραγκός Σωτήριος – Ευστάθιος

Κρητικός Ιωάννης

Μακρή Κυριακή

Ζερβός Ιωάννης

Κανταρζής Νικόλαος

Γιωργαράς Αντώνιος

Πατούρης Αριστοτέλης

Παπαντωνίου Σεβαστιανός

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών ηλεκτροφωτισμού & καθαριότητας Δήμου Κω, για το έτος 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λοιπών τελών Δήμου Κω, για το έτος 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 56/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στις περιοχές ‘’Βολκάνια’’ Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και ‘’Τραπεζώνα’’ Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση δημοτικών και αγροτικών οδών”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
8. Λήψη απόφασης για την πρόσθετη επιχορήγηση της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
9. Λήψη απόφασης για την πρόσθετη επιχορήγηση του Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
10. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: “Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω», της πρόσκλησης με κωδικό: 098, Α/Α ΟΠΣ: 2658, Α.Π. 3171/1061/Α3/04-03-2018 (1η τροποποίηση 5879/1874/Α3/21-09-2018) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 01Σ «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τίτλο: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
11. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 098, Α/Α ΟΠΣ: 2658, Α.Π. 3171/1061/Α3/04-03-2018 (1η τροποποίηση 5879/1874/Α3/21-09-2018) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 01Σ «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τίτλο: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
12. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου της Κω στο πρόγραμμα IMPLEMENT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ορίζοντας 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
13. Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του Δήμου της Κω στο Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
14. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω στις περιοχές: Κρητικά, Τιγκάκι, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 075, Α/Α ΟΠΣ:2309, Α.Π.:3438/1113/Α3/13-6-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας», με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
15. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης µε τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις- Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στις περιοχές Βολκάνια Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και "Τραπεζώνα" Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 40411/2-8-2018, Πρόσκλησης του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IV” με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (4ου, 5ου, 6ου) του τμήματος της υπηρεσίας “Ανανέωση Προγραμμάτων – Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραμμάτων Δήμου Κω - Παρακολούθηση Στόλου Οχημάτων Δήμου Κω 2017-18”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της υπηρεσίας “Ανανέωση Προγραμμάτων – Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραμμάτων Δήμου Κω – Πρόγραμμα διαχείρισης καυσίμων”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε-ROUTE”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙAΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤS”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Καλής εκτέλεσης του 2ου παραδοτέου (Στάδιο 2) για την Υπηρεσία: “Παροχή Υποστήριξης στην προετοιμασία πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
21. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο: “Ολοκληρωμένο Σύστημα αντιμετώπισης Χειρονόμων Υδροβιοτόπων”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).
22. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών “ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).
23. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για τη συμμετοχή του Δήμου Κω στην έκθεση της Στοκχόλμης, για το χρονικό διάστημα από 17/02/2018 έως και 18/02/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
24. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση των υπ’ αριθμ. 528 και 529/2018 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Κω σε περιοδικό έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
25. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών COURIER. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων από οκτώ (8) σημεία ύδατος “μικροβιολογικές” για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
27. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών για τις ανάγκες του μηχανοκίνητου πιεστικού συγκροτήματος, μονάδας αφρισμού, ξεπλύματος και απολύμανσης και συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
28. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης για την ανάθεση της “Υπηρεσίας Συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή έκθεση τουρισμού Crecka Panorama 2018 στην Πολωνία 1-2/12/2018”, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος: κα. Παπαχρήστου Ψύρη - Ευτέρπη).
29. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 26251/05-10-2018 πρακτικού περί κατακύρωσης της «προμήθειας εργαλείων και αναλώσιμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας», ομάδα 8 «Αναλώσιμα Υλικά Υπ. Περιβάλλοντος & Καθαριότητας», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευσης του άρθρου 32 Ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος: κα. Παπαχρήστου Ψύρη - Ευτέρπη).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών για ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου Ψύρη - Ευτέρπη).
31. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων, κατόπιν αιτήματος κας Θυμανάκη Μαριάνθης. (Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου Ψύρη - Ευτέρπη).
32. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 49,95 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος κ. Καραμαγκιόλα Κων/νου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου Ψύρη - Ευτέρπη).
33. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 18.795,81 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας ΦΑΕΘΩΝ Α.Ε. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου Ψύρη - Ευτέρπη).
34. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στο Τιγκάκι”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευαστικές παρεμβάσεις λιμένος Καμαρίου (Εργασία σκυροδέτησης)”, (Α.Μ. 56/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
36. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στην ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου (Αγκιναρωτή),” (A.M.: 45/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
37. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Αντιμάχειας – 2ου Λυκείου Κω,” (Α.Μ.: 70/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
38. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οριζόντιες κυκλοφοριακές διαγραμμίσεις”, (Α.Μ.: 34/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
39. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – έργα διευθέτησης κοίτης ρέματος στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ πόλης Κω”, (Α.Μ.: 4/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
40. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – έργα γεφύρωσης στην περιοχή ΚΕΡΟΥΛΙΑ Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου”, (Α.Μ.: 40/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
41. Εισήγηση – οριοθέτηση νέων τάφων στο ταφικό τετράγωνο Τ.Α. του Δημοτικού Κοιμητηρίου Κω στον Αμπάβρη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
42. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
44. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής ελαστικών. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
45. Προέγκριση μετάβασης κ. Δημάρχου για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
46. Έγκριση έκτακτης μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Χατζηκαλύμνιου Μιχάλη στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΥ
Προς : Δήμαρχο Δήμου Κω κ. Γιώργο Κυρίτση
Κοινοποίηση: κ. Πρόεδρο Δ.Σ Δήμου Kω, κκ Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου και Κοινοτικών Συμβουλίων
Κύριε Δήμαρχε,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Νόμου 3852/2010 σας καταθέσω την παραίτησή μου
από μέλος του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου των Κώων πολιτών, πράξη προγραμματισμένη εκ μέρους μου για την οποία ήσασταν ενήμερος, και η οποία έχει πολιτικό περιεχόμενο.
Σας ευχαριστώ για την συνεργασία μας την διοικητική περίοδο που διανύουμε!
Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με προτείνετε να εκλεγώ και υπηρετήσω για 2,5 χρόνια την πολύ τιμητική θέση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μας!
Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου που με εμπιστεύτηκαν, με ψηφίσαν και συνεργαστήκαμε για να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα λειτουργικότητας και αλληλοσεβασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο!
Ευχαριστώ του Δημότες που για 9 χρόνια μου έδωσαν την δυνατότητα και την χαρά να τους εκπροσωπήσω στο πιο σημαντικό δημοκρατικό πολιτικό σώμα της τοπικής κοινωνίας μας.
Κύριε Δήμαρχε,
Σε κανονικές συνθήκες μετά από αυτά που έγιναν την περίοδο 2012-14 με στόχο τον εξοστρακισμό της Συμπαράταξης Ελπίδας, θα αποσυρόμουν από το αυτοδιοικητικό κίνημα. Όλα το 2014 προμήνυαν την έλευση μιας πολύ ενδιαφέρουσας και ιδιόμορφης μεταβατικής περιόδου στην οποία ένοιωθα την ανάγκη να συμμετέχω, ελπίζοντας και ευχόμενος ότι θα γίνουν αλλαγές, θα πνεύσει πρωτόγνωρος ανανεωτικός άνεμος και θα θιγούν κακώς κείμενα! Δυστυχώς από τις αρχές του 2015 επικράτησε ένα πνεύμα συμβιβασμού τόσο σε κεντρικό επίπεδο γεγονός όσο και στο τοπικό!
κ. Δήμαρχε, συνυπηρετήσαμε τις τοπικές υποθέσεις ο καθένας με τις ιδέες του σε αυτή την δύσκολη και διαταραγμένη εποχή. Δεν ήταν τυχαίο που πέρασαν την περίοδο εκείνη από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου ανώτατοι πολιτειακοί και ευρωπαϊκοί θεσμικοί παράγοντες. Οι διαφωνίες που υπήρχαν κινήθηκαν σε χαμηλούς τόνους, χωρίς παρεκτροπές. Σήμερα τα πράγματα έχουν αποκτήσει μια κανονικότητα. Το μεταρρυθμιστικό πνεύμα έχει υποχωρήσει και ο άνεμος των αλλαγών δεν υπάρχει. Η υποτονικότητα (κατά την άποψη μου) έχει επηρεάσει και τη δική σας νέα περίοδο διαχείρισης αλλά και την κοινωνία μας, χωρίς όμως να έχει υποχωρήσει η ανάγκη αλλαγών! Το αντίθετο! Στο νησί μας παράγεται τεράστιος πλούτος στην τουριστική βιομηχανία. Τα έσοδα του Δήμου είναι μόλις 1,3 εκ. (2017) όσο περίπου το κέρδος μιας τουριστικής περιόδου για ένα ξενοδοχείο 500 κλινών. Πολύ φτωχά για να μπορέσει ο Δήμος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα συντήρησης και επέκτασης των υποδομών του.
Κύριε Δήμαρχε,
Η θέση μου στο δημοτικό συμβούλιο ανήκει σε όλους τους συνυποψήφιους μου της πλειοψηφούσας παράταξης Δ.Α-Ν.Π. Μετά την εξάντληση των 4/5 της θητείας μου νομίζω είναι η στιγμή να παραχωρήσω της θέση μου στον επιλαχόντα συνυποψήφιο μου, νεώτερο μέλος της κοινωνίας μας. Η ανανέωση των πρόσωπων πρέπει να υπηρετεί την ανάγκη της ανανέωσης των ιδεών. Εύχομαι στον αντικαταστάτη μου να το αποδείξει με την καλή του θητεία!
Κύριε Δήμαρχε,
Με αυτές τις σκέψεις σας παρακαλώ να κάνετε δεκτό το αίτημα αντικατάστασης μου στο Δημ. Συμβ. Σας εύχομαι καλή συνεχεία και καλή επιτυχία στην τοπική διακυβέρνηση.
Νίκος Μυλωνάς του Γεωργίου (δημοτικός σύμβουλος)

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2018 Απόφασης Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί ψήφισης της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κος Κοκκαλάκης Γεώργιος).

 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2018 απόφασης Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί ψήφισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κος Κοκκαλάκης Γεώργιος).

 3. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2017 της υπο εκκαθάριση Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων Κω (Ε.ΔΗ.Κ) καθώς και της σχετικής Έκθεσης Απολογισμού. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα Τζάνου Κων/να).

 4. Απαλλαγή της  Εκκαθαρίστριας της Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων Κω (Ε.ΔΗ.Κ)  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με την διαχείριση των χρήσεων 2016 και 2017. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα Τζάνου Κων/να).

 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2018 απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κος Ζερβός Εμμανουήλ).

 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 82/2018 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διενέργεια έκτακτου και τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2016 και τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2017.(Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της ως άνω Κοινωφελούς Επιχείρησης κα Πη Βασιλεία).

 7. Λήψη απόφασης για ένταξη σε ειδικό τιμολόγιο δημοτών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με οικονομική αδυναμία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της ως άνω Επιχείρησης κος Κιάρης Μηνάς).

 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/11-10-2017 Απόφαση της Ε.Π.Ζ. περί έκφρασης σύμφωνης γνώμης επί του αιτήματος των δημοτών της περιοχής Μαρμαρίου της δημοτικής κοινότητας Πυλίου, για τη λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 9. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 65092/24-04-2018 πρόσκληση, για τη διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κος Ζερβός Εμμανουήλ).

 10. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Κω, κατόπιν εκλογής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλη).

 11. Έγκριση πρόσληψης ναυαγοσωστών στον Δήμο Κω για το έτος 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλη).

 12. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω & ορισμού νέου μέλους. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Υπεύθυνος του Συντονιστικού οργάνου κος Μαραγκός Σεβαστιανός).

 13. Έγκριση διενέργειας προμηθειών/υπηρεσιών Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Πλακόστρωση οδού από καφετέρια Πίκουλα έως γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πυλίου”, (Α.Μ.: 17/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Επίστρωση – Επισκευή παλαιών δρομίσκων Ευαγγελίστριας Ασφενδιού”, (Α.Μ.: 11/2014). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 16. Λήψη απόφασης για τη διακοπή των εργασιών στο έργο: “Συντήρηση – Αποκαταστάσεις στο Γυμνάσιο Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας”, (Α.Μ.: 56/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός οδού 7ης Μαρτίου Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας”, (Α.Μ.: 71/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση τμήματος οδού Αρτεμησίας”, (Α.Μ.: 37/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 19. Έγκριση 2ης  παράτασης του έργου : “Ανάπλαση πλατείας 7ης Μαρτίου πόλης Κω”, με ποινική ρήτρα  (Α.Μ. 13/2017).(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 20. Έγκριση υπολογισμού εισφοράς σε γη προς τον Δήμο Κω, σύμφωνα με το Π.Δ. 20-1-1988 (ΦΕΚ 61/Δ/28-1-1988) για γήπεδο ιδιοκτησίας “ΚΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.” στην εκτός σχεδίου περιοχή Κεφάλου Κω, κατόπιν αιτήματος της ως άνω Α.Ε.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 21. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: “Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του κύριου Ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία “ΑΚΤΗ ΝΟΡΙΝΤΑ”, Α Κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 2097 κλινών, που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαίρετων κτισμάτων του στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, εντός γηπέδου 607.238 τ.μ., στη θέση “Θολάρι Περιστεριώνας”, εκτός σχεδίου Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, νήσου Κω, Π.Ε. Κω, ιδιοκτησίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANH A.E.»”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 22. Έκφραση γνώμης για την μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, κατόπιν αιτήματος της «ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή δρόμου προς νεκροταφείο Λαγουδίου”, (Α.Μ.: 46/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση κόμβων πόλης Κω (κόμβος Τράπεζας Πειραιώς, Κόμβος Εθν. Αντιστάσεως και προέκταση Αργυροκάστρου)”, (Α.Μ.: 15/2014). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση περιοχής Κρητικών μεταξύ των οδών Αντιμάχου, Σωκράτους & Πατρ. Γερμανού (Ο.Τ. 212 α-η)”, (Α.Μ.: 25/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης σιντριβανιών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 27. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου : “Πλακόστρωση οδοστρώματος από εκκλησία Ασωμάτου μέχρι τον επαρχιακό δρόμο”, (Α.Μ. 29/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 1. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου : “Συντήρηση – αποκατάσταση 1ου Γυμνασίου Κω”, (Α.Μ. 23/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

 2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία “ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ/ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12467/08-05-2018 πρακτικού ανάθεσης “Ανανέωση προγραμμάτων – υπηρεσιών υποστήριξης προγραμμάτων Δήμου Κω – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4Μ”, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, λόγω αποκλειστικότητας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 4. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 12468/08-05-2018 πρακτικού ανάθεσης “Ανανέωση προγραμμάτων – υπηρεσιών υποστήριξης προγραμμάτων Δήμου Κω – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FESPA”, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 5. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 13211/14-05-2018 πρακτικού ανάθεσης “Ανανέωση προγραμμάτων – υπηρεσιών υποστήριξης προγραμμάτων Δήμου Κω – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 6. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 12466/08-05-2018 πρακτικού ανάθεσης “Ανανέωση προγραμμάτων – υπηρεσιών – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ”, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016.(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 7. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 13210/14-05-2018 πρακτικού ανάθεσης “Ανανέωση προγραμμάτων – υπηρεσιών υποστήριξης προγραμμάτων Δήμου Κω – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OTS”, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 8. Έγκριση του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της υπηρεσίας “ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Q-PRIME/FINANCIALSR.4) – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΚΩ.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 9. Έγκριση επέκτασης Σύμβασης Ασφάλισης Αυτοκινήτων για την ασφάλιση τριών νέων οχημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Κω.(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 10. Έγκριση ανάθεσης (κατακύρωσης) της προμήθειας “Ανταλλακτικών για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 Ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 11. Έγκριση προμήθειας εργαλείων και αναλωσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 Ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών εκδοροσφαγέων δημοτικού σφαγείου Κω, για το χρονικό διάστημα από 01/03/2018 έως και 31/03/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών εκδοροσφαγέων δημοτικού σφαγείου Κω, για το χρονικό διάστημα από 01/04/2018 έως και 30/04/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

 14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Σφαγείου Κω για το χρονικό διάστημα από 20/10/2017 έως και 19/05/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής συντήρησης ψυκτικού εξοπλισμού Δημοτικού Σφαγείου Κω για το χρονικό διάστημα από 05/12/2017 έως και 05/03/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

 16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών τοποθέτησης και ρύθμισης δύο στοιχείων ψυκτικών θαλάμων Δημοτικού Σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικού παραλαβής υπηρεσιών της τουριστικής έκθεσης “ΤΑΞΙΔΙ 2018” στη Λευκωσία από 20 έως 22/4/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).

 18. Έγκριση για διαφημιστική προβολή της Κω σε περιοδικό εφημερίδας και τρόπος εκτέλεσης αυτού.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).

 19. Έγκριση για διαφημιστική προβολή της Κω σε Ισπανόφωνο τουριστικό οδηγό και τρόπος εκτέλεσης αυτού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).

 20. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης επιχείρησης εκμίσθωσης ποδηλάτων/μοτοποδηλάτων έως 50cc, κατόπιν αιτήματος της κας Χριστίνας Αμανατίδου στη δημοτική κοινότητα Καρδάμαινας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

 21. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης επιχείρησης εκμίσθωσης ποδηλάτων/μοτοποδηλάτων έως 50cc στην πόλη Κω, κατόπιν αιτήματος του κ. Μεντέ Παναγιώτη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).

 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου μάρκας MESCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9310. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κος Μαραγκός Σεβαστιανός).

 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ηλεκτρολογικών εργασιών επισκευής του μηχανήματος έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 93659. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κος Μαραγκός Σεβαστιανός).

 24. Έγκριση των από 13-04-2018, 18-04-2018, 30-04-2018, 02-05-2018, 08-05-2018, 09-05-2018 & 14-05-2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου & πιστοποίησης ABS οχημάτων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κος Μαραγκός Σεβαστιανός).

 25. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορων συνδημοτών & ψήφιση – διάθεση πίστωσης. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κα Πη Βασιλεία).

 26. Έγκριση επιστροφής ποσού 185,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος του κ. Κούρου Διονυσίου.(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 27. Έγκριση έκτακτης μετάβασης κ. Δημάρχου για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Κρητικός Αντώνιος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot