arxiki selida

Προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 19 δισ. ευρώ για το 2014-2020 εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη χώρα μας. Σε ποιους κλάδους αναμένεται να επενδυθούν
 
Προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 19 δισ. ευρώ, της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020, πήραν το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ενέργεια και το αγρο-διατροφικό σύστημα. Άλλοι τομείς με ανοδική πορεία, όπως η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, οι υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών επιδιώκεται επίσης να συμμετέχουν διακριτά στην ανάπτυξη. Ομοίως, η εκπαίδευση και η διαρκής κατάρτιση αποτελούν εργαλεία μεταφοράς και διάχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμογής στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και διαρκούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, μια αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση, βασισμένη στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, θα στηρίξει σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.
 
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανακοινώνει ότι υπεγράφησαν από τους αρμόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Οι δύο Επίτροποι ενέκριναν το σύνολο των προγραμμάτων που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.).
 
Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι μέχρι προχθές η Επιτροπή είχε εγκρίνει λιγότερο από το 1/5 των περίπου 300 προγραμμάτων που είχαν υποβληθεί. Για να προχωρήσουν οι εγκρίσεις εργάστηκαν σκληρά τις τελευταίες εβδομάδες οι ελληνικές αρχές στα συναρμόδια υπουργεία αλλά και τις περιφέρειες, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Υπογραμμίζεται ότι με την έγκαιρη έγκριση διασφαλίζεται η προώθηση υψηλής ποιότητας προγραμμάτων που δίνουν έμφαση στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 15,3 δισ. ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής και εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ) (συμπεριλαμβανομένης δηλ. της Εθνικής Συμμετοχής) 19 δισ. ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν 4,6 δισ. ευρώ του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, καθώς επίσης και 1,3 δισ. ευρώ από άλλα προγράμματα (συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους).
 
Υπολογίζεται ότι το σύνολο, δηλαδή, των ευρωπαϊκών πόρων από τους οποίους θα επωφεληθεί η χώρα την περίοδο 2014-2020 μαζί με την εθνική συμμετοχή θα ξεπεράσουν τα 26 δισ. ευρώ.
 
Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται εκτιμώμενο ποσό περίπου 2 δισ. ευρώ που αναμένεται να κατανεμηθούν στη χώρα και τις περιφέρειές της το 2016 με βάση τη διαδικασία της λεγόμενης «ρήτρας αναθεώρησης».
 
Υπογραμμίζεται ότι στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι με το νέο ΕΣΠΑ να γίνει ένα νέο ξεκίνημα, με αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
 
Βασική επιδίωξη είναι να χρηματοδοτηθούν έργα που θα προάγουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα. Τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
 
Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός του πλαισίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 επιδιώκεται να οδηγήσουν σε:
 
– αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης,
– μείωση της ανεργίας,
– επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα προ της κρίσης επίπεδα,
– αύξηση της ολικής παραγωγικότητας,
– μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από την εσωτερική κατανάλωση,
– βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών,
– προστασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής,
– μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και
– άμεσο και ορατό εκσυγχρονισμό του κράτους με την προώθηση του συνόλου των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς.
 
news247.gr
 

Και έχει δίκιο. Από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι επιβάλλει το Σύνταγμα και το συμφέρον της Χώρας, ώστε να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή. Πρέπει να μη γίνουν εκλογές. Πρέπει να τερματισθεί η πολιτική αβεβαιότητα.

Πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα στην επόμενη μέρα.
Δεν μπορούμε να τελειώσουμε μια περίοδο αβεβαιότητας και να μπούμε αμέσως σε μιαν άλλη. Τα προβλήματα της Χώρας δεν μπορούν να βαλτώνουν σε μια μόνιμη προεκλογική περίοδο.

Ούτε και μπορεί να συνεχίζεται αυτό το όργιο αστήρικτων και άθλιων κατηγοριών για δήθεν προσπάθεια εξαγοράς βουλευτών, που πάντα διαψεύδεται, αφού όμως στο μεταξύ έχει δηλητηριάσει τη Δημοκρατία μας. Κατηγοριών, στις οποίες δυστυχώς πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κορυφαία στελέχη του και ο γνωστός συνεργάτης του, αρχηγός τρίτου κόμματος.
Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ήδη από την πρόταση εμπιστοσύνης στη Βουλή, δυο μήνες πριν, είχε πει το απίστευτο, ότι δηλαδή, όποιος βουλευτής τολμήσει να ψηφίσει Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι και εξαγορασμένος! Ενώ προχθές, συνεργαζόμενοι μαζί του βουλευτές, τόλμησαν να πουν το ίδιο για εκείνους τους πέντε συναδέλφους που στην πρώτη ψηφοφορία ψήφισαν σύμφωνα με τη συνείδησή τους τον Σταύρο Δήμα!
Όμως οι βουλευτές δεν υποκύπτουν σε τέτοια εκστρατεία σπίλωσης.

Ο φόβος και η τρομοκρατία δεν πρέπει να περάσουν! Και αυτό είναι το στοίχημα της Δημοκρατίας σήμερα!
Τους καλώ λοιπόν όλους, να ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους, την ψυχή τους, τη φωνή του εθνικού συμφέροντος αλλά και της κοινής λογικής.
Τους καλώ σε συναίνεση για την εκλογή του Σταύρου Δήμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό άλλωστε προβλέπει η συνταγματική επιταγή.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πορεία της χώρας να διαπραγματευθούμε στη συνέχεια την επόμενη μέρα, μετά το τέλος του Μνημονίου, και την νέα συμφωνία θωράκισης της Ελλάδας.

Ακόμα προσδοκώ τη στήριξη όλων των βουλευτών για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη Συνταγματική αναθεώρηση, ώστε πολύ σύντομα η Ελλάδα να έχει το νέο Σύνταγμα που χρειάζεται. Να μη μπει σε περιπέτειες και να μην αναβάλει τη Συνταγματική αλλαγή για πολλά ακόμα χρόνια.
Επίσης, μετά την προεδρική εκλογή, μπορούμε να διευρύνουμε το κυβερνητικό σχήμα, με τη συμμετοχή και άλλων προσώπων που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή προοπτική της Χώρας, ώστε η επόμενη φάση να μας βρει πιο ενωμένους.
Είναι λοιπόν Εθνική υποχρέωση, αλλά το λέει και η κοινή λογική, πρώτα να τελειώσουμε τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές και να ολοκληρώσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση σε συνθήκες ηρεμίας και ασφάλειας. Και μετά, θωρακισμένοι οικονομικά και πολιτικά, μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για Εθνικές εκλογές ακόμα και στο τέλος του 2015.

Γιατί κάτω από συνθήκες προεκλογικής πόλωσης, μόνον αφελείς θα πίστευαν ότι μπορεί κανείς να διαπραγματεύεται για την οικονομία μας ή να αλλάζει το Σύνταγμά μας. Αυτό λέει η φωνή της ευθύνης απέναντι στον Ελληνικό Λαό.
Και αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο αληθινής συναίνεσης, χωρίς θεσμικές εμπλοκές και χωρίς ακυβερνησία. Ώστε η επόμενη μέρα να βρει την Πατρίδα μας ενωμένη, τη Δημοκρατία μας σταθερή και την οικονομία μας αξιόπιστη και θωρακισμένη μέσα στην Ευρώπη.

{youtube}=atlIVDOwKzk{/youtube}

Εντυπωσίασαν οι Κυριαζής, Καραμίχας, Αγγέλης στο IBU Cup

Πολύ καλές ήταν οι εμφανίσεις των ελλήνων αθλητών του Διάθλου, στο IBU Cup 3 που έγινε στο Ομπερτίλιαχ της Αυστρίας. Οι Κλεάνθης Καραμίχας, Δημήτρης Κυριαζής και Απόστολος Αγγέλης, συνέχισαν να δείχνουν τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν και με τις επιδόσεις τους σταθεροποίησαν την χώρα μας στην 28η θέση της γενικής κατάταξης και πλέον τέσσερις αθλητές μας έχουν τα όρια πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Διάθλου Ανδρών και Γυναικών.

Ο Δημήτρης Κυριαζής ήταν η μεγάλη έκπληξη του θεσμού. Ο χιονοδρόμος του ΕΟΣ Βόλου έκανε ατομικό ρεκόρ με 19,7%, αλλά πάνω απ’ όλα πέτυχε τον μεγάλο του στόχο, την πρόκριση στο Παγκόσμιο Ανδρών. Στόχος που λίγους μήνες πριν ήταν πολύ μακρινός.

Ο Κλεάνθης Καραμίχας έκανε πολύ καλή εμφάνιση, βελτίωσε τα ποσοστά του και ξεπέρασε τις ατομικές του επιδόσεις στο θεσμό του IBU. Είχε μάλιστα και στα τρία αγωνίσματα επιδόσεις κάτω από το 20%, με το 16,7% στα 10 χλμ. σπριντ (17/12/14) ν’ αποτελεί την καλύτερη του. Η σκοποβολή του ήταν σχεδόν άριστη ενώ στα 20 χλμ. κέρδισε αθλητές με πολύ καλύτερες επιδόσεις (με 17/20 βολές και παίρνοντας την 91η θέση).

Ο Απόστολος Αγγέλης δεν ήταν πολύ συγκεντρωμένος στις βολές και έχασε πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια σπουδαία επίδοση αφού βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο σκι. Το 17,3% ήταν η καλύτερη του επίδοση.

Με τις επιδόσεις αυτές η χώρα μας σταθεροποιήθηκε στην 28η θέση της γενικής κατάταξης και πλέον τέσσερις αθλητές έχουν τα όρια πρόκρισης για το επόμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών.

Το 2014 ολοκληρώνεται με τις καλύτερες λοιπόν προοπτικές για την Εθνική μας ομάδα του Διάθλου, με τις επιδόσεις των χιονοδρόμων μας να είναι οι καλύτερες που είχαμε ποτέ στο θεσμό των IBU Cups. Η ομάδα θα επιστρέψει στην Ελλάδα να ξεκουραστεί για τις γιορτές και με το νέο έτος να ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, κάνοντας αρχή με τη συμμετοχή της στα IBU Cups 4 και 5, που θα ξεκινούν στις 9 Ιανουαρίου 2015.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής των Ελλήνων Βασίλης Α. Υψηλάντης κληθείς να σχολιάσει τα περί χρηματισμού βουλευτών καθώς επίσης και τα περί βουλευτικών συμπεριφορών σχετικά με το θέμα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η Ελλάδα οφείλει, το συντομότερο, να τελειώνει με τους πάσης φύσεως μπλοφαδόρους, αναξιόπιστους και επιτήδειους σκηνοθέτες του εκτροχιασμού της χώρας από την πολιτική ομαλότητα και από τις αξίες μιας σύγχρονης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.»

Πρωταθλήτρια στις μεταρρυθμίσεις, είτε αυτές αφορούν γραφειοκρατία είτε βεβαίως την «ελαστικοποίηση» των εργασιακών σχέσεων, ουραγός σε θεμελιώδη μεγέθη ή μάλλον αγαθά, όπως είναι η εκπαίδευση και η κοινωνική ένταξη των μεταναστών.
 
Πρόκειται για τη διττή όψη της σημερινής Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση The 2014 Euro Plus Monitor που συντάσσουν η γερμανική τράπεζα Berenberg και η δεξαμενή σκέψης The Lisbon Council.
 
Επί της ουσίας πρόκειται για την αιτία και το αποτέλεσμα, καθώς οι σκληρές προσπάθειες για δημοσιονομική προσαρμογή τα τέσσερα τελευταία χρόνια οδήγησαν σε περικοπές των δαπανών και στην κοινωνική πολιτική. Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η ακόλουθη επισήμανση που γίνεται στην έκθεση «φωτογραφίζοντας» την Ελλάδα: «Αν και οι οικονομικοί κίνδυνοι έχουν μετριασθεί, οι μεγάλοι κίνδυνοι είναι τώρα πολιτικοί. Ο πόνος της προσαρμογής και –σε ορισμένες περιπτώσεις– παλιά ή νέα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν προκαλέσει μια αντιδράσεις εναντίον των πολιτικών κομμάτων που εφήρμοσαν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Εάν οι χώρες που εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις παραμείνουν προσηλωμένες χωρίς να υποκύψουν στον πειρασμό της αναίρεσης των μεταρρυθμίσεων, μπορούν να προσδοκούν σε ταχύτερη ανάπτυξη και σημαντική μείωση της ανεργίας που βρίσκεται ακόμη σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εάν όμως αποφασίσουν να αντιστρέψουν τις μεταρρυθμίσεις τώρα, είναι πιθανό να καταλήξουν σε νέα κρίση. Εχοντας υποστεί ήδη πολλά χρόνια πόνου, θα υποστούν ακόμη μεγαλύτερο, αντί να απολαύσουν την οικονομική ανάκαμψη που είναι το αποτέλεσμα των πρόσφατων προσπάθειών τους».
 
Αναφερόμενοι σε άλλο σημείο ειδικά στην Ελλάδα, οι συγγραφείς της έκθεσης υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα «μαξιλάρι ασφαλείας», κυρίως διότι οι πολιτικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν τη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη.
 
Με βάση, λοιπόν, την έκθεση, η οποία μετράει δύο γενικούς δείκτες, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 21 χωρών ως προς τον δείκτη προόδου προσαρμογής με βαθμολογία 8,9 (με άριστα το 10), αλλά τελευταία ως προς τον δείκτη θεμελιώδους υγείας, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,3, όσο και πέρυσι. Ο πρώτος γενικός δείκτης περιλαμβάνει τέσσερις υποδείκτες, με την Ελλάδα να παίρνει άριστα ως προς την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και να κατατάσσεται πρώτη.
 
Στον αντίποδα των μεταρρυθμίσεων βρίσκεται ο υποδείκτης της προοπτικής ανάπτυξης (εντάσσεται στον γενικό δείκτη θεμελιώδους υγείας), εκεί όπου η Ελλάδα συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία, μόλις 2,6 και κατατάσσεται στην τελευταία θέση. Ο εν λόγω υποδείκτης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά ανεργίας, το επίπεδο εκπαίδευσης με βάση τις επιδόσεις στον διαγωνισμό PISA, καθώς και το ύψος της κατανάλωσης. Η Ελλάδα, τέλος, κατατάσσεται μόλις 19η σε ό,τι αφορά την αντοχή σε οικονομικά σοκ.
kathimerini.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot