Νέα αυστηρότερα μέτρα για την απαγόρευση του καπνίσματος, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο σκούπα του υπουργείου Υγείας που ετέθη την Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευση στο opengov με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας».

 

Μεταξύ των νέων αυτών μέτρων συγκαταλέγονται η καθιέρωση του ένστολου προσωπικού της ΕΛΑΣ μεταξύ των αρχών επιβολής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, καθώς και η επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους δραστηριότητας, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων καθώς και η συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία για σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά προϊόντων καπνού μάσησης.

Με τις νέες διατάξεις οι οποίες θα ισχύσουν αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:

(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,

(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης, εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,

(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές,

(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,

(στ) στα παντός είδους κυλικεία,

(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων.

(η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών. Αυτή η παράβαση όπως και οι διοικητικές ποινές υπενθυμίζεται ότι φέρνει την υπογραφή του πρώην υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθού από τον Ιανουάριο του 2018, αλλά είχε παραμείνει στα χαρτιά καθώς δεν προβλεπόταν ποιος θα διενεργούσε τον έλεγχο. Τώρα ορίζεται ότι η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα.

Το πρόστιμο για την παράβαση της νομοθεσίας είναι 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

Ποιοι θα ελέγχουν εάν εφαρμόζεται ο νόμος
Ορίζεται ότι ο υπουργός Υγείας θα ασκεί την εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων περί της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας. Αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Διευκρινίζεται ότι οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών.

Ρυθμίσεις για την πώληση και τη διαφήμιση προϊόντων καπνού

Οι νέες διατάξεις απαγορεύουν επίσης τα εξής:

α) πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,

β) τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής,

γ) κατασκευή, προβολή, εμπορία και πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4419/2016,

δ) διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών,

ε) πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και

στ) κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι.

ζ) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.

η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους».

Το περασμένο Σάββατο ο Θόδωρος Αγγελόπουλος μαζί με τη Γιάννα Αγγελοπούλου έκαναν μία λαμπερή εκδήλωση στην πολυτελή τους οικία στο Παλαιό Ψυχικό για να γιορτάσουν τη βάπτιση της δεύτερης εγγονής τους, κόρη του γιου τους Παναγιώτη και της Ελλης Παπαδιαμάντη.

Προσκεκλημένοι ήταν εκατοντάδες VIP πρόσωπα αλλά και πολιτικοί. Μπορεί τα μέτρα ασφαλείας να ήταν αυστηρότατα, ωστόσο ένα drone έκανε την εμφάνισή του. Πάνω του είχε μία κάμερα προκειμένου να «κλέψει» στιγμές της εκδήλωσης αλλά φαίνεται πως υπολόγισε χωρίς τον… ξενοδόχο, τη Ζήνα, ένα γεράκι, το οποίο το κατέρριψε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το εκπαιδευμένο πτηνό είναι αστυνομικός, ονομάζεται Σταύρος Αθανασίου και μιλάει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής για την ενασχόλησή του με τα γεράκια. Ο ίδιος εκπαιδεύει 30 γεράκια για διαφορετικούς σκοπούς. Ενα από αυτά συμμετείχε ακόμη και σε ντοκιμαντέρ του National Geographic!

O αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά είναι ένας από τους ελάχιστους «γερακάρηδες» στον κόσμο που μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πουλιά και για σοβαρούς αστυνομικούς σκοπούς σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι νέες απειλές που αναδύονται εξαιτίας της τεχνολογίας. Ο λόγος για τον κίνδυνο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τα οποία σε λάθος χέρια δύναται να χρησιμοποιηθούν ακόμη και σε εγκληματικές ενέργειες.

Ο Σταύρος Αθανασίου έχει υπογράψει αρκετά «συμβόλαια σιωπής», ενώ έχει προσληφθεί σε αρκετές εκδηλώσεις της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, όπως ο γάμος του τραγουδιστή Αντώνη Ρέμου με την Υβόννη Μπόσνιακ και ο γάμος της κόρης του εφοπλιστή Χανδρή, στον οποίο ήταν προσκεκλημένα ακόμη και μέλη βασιλικών οικογενειών.
Πώς όμως… κινείται η Ζήνα, το εκπαιδευμένο γεράκι σε τέτοια γεγονότα; Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν περίπου στις 23:30 ένα drone με κάμερα εμφανίστηκε από την πλευρά του λόφου Βεΐκου που είναι από το σπίτι ούτως ώστε να φωτογραφίσει την εκδήλωση και τους VIP συμμετέχοντες στο σπίτι της Γιάννας Αγγελοπούλου.

Η οικογένεια, ωστόσο, είχε προσλάβει τον ειδικό εκπαιδευτή γερακιών σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν την εκδήλωση από τα… φλας! Οταν έγινε αντιληπτή η αδιάκριτη… ιπτάμενη παρουσία με την κάμερα οι αστυνομικοί και τα μέλη της ασφάλειας ενημέρωσαν τον Σταύρο Αθανασίου, ο οποίος… άφησε τη Ζήνα ελεύθερη για να το καταρρίψει. Οπως και έγινε τελικά, με τους αστυνομικούς να παραλαμβάνουν το drone.

«Η ενασχόλησή μου με τα αρπακτικά ξεκίνησε όταν ήμουν 14 χρόνων. Δεν ξέρω από πού προήλθε αυτή η έλξη, αλλά έγινε μόνο του. Ισως φταίει η μεγάλη παράδοση που υπάρχει στην Ελλάδα (4.000 χρόνια) με την Ιερακοθηρία (είναι η τέχνη κατά την οποία ο άνθρωπος εκπαιδεύει αρπακτικά πτηνά για κυνήγι), κάτι που μέχρι μερικά χρόνια κακώς δεν γνώριζαν οι σύγχρονοι Ελληνες», λέει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο Σταύρος Αθανασίου.
Ο ίδιος εκπαιδεύει γεράκια τα τελευταία χρόνια για διάφορους σκοπούς, όπως εκπαιδευτικούς (περιβαλλοντική εκπαίδευση), bird control (έλεγχος επιβλαβών πτηνών ή θηλαστικών) σε χώρους όπως αεροδρόμια, βιομηχανικές μονάδες, αγροτικές περιοχές, μουσειακούς χώρους, ξενοδοχεία, παραδοσιακό κυνήγι, ωστόσο η επιτομή όλων είναι οι καταρρίψεις των drones.

«Εχω εκπαιδεύσει αετό πρόσφατα για ντοκιμαντέρ του National Geographic. Κάτι τέτοιο δεν ύπαρχει στην ΕΛ.ΑΣ. Η Ζήνα και άλλα δύο πτηνά που εκπαιδεύονται για αυτόν τον σκοπό είναι ιδιοκτησίας μου. Η εκπαίδευση είναι αρκετά απαιτητική και δύσκολη και πρέπει και το πτηνό να έχει συγκεκριμένες δυνατότητες για να μπορέσει να κάνει κατάρριψη drone», μας λέει χαρακτηριστικά ο αστυνομικός και συνεχίζει: «Πρέπει βέβαια να είναι drone μεγέθους που είναι δυνατό να καταρρίψει. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να καταρρίψει ένα μεγάλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το αναφέρω γιατί έχω ερωτηθεί και για αυτό. Συνήθως για δουλείες όπως κατασκοπείες ή προσπάθεια τρομοκρατικής ενέργειας χρησιμοποιούνται μικρού μεγέθους drones ώστε να είναι όσο το δυνατόν αθέατα σε μία προσπάθεια να αιφνιδιαστούν οι παθόντες. Η Ζήνα έχει κάνει ήδη 3 επιτυχείς καταρρίψεις σε περιστατικά και έχει συμμετάσχει σε 10 events».

Σημειώνεται πάντως ότι τα γεράκια έχουν τηλεσκοπική όραση και μπορούν να φτάσουν σε ταχύτητες μέχρι 440 χιλιόμετρα την ώρα σε κάθετη εφόρμηση, κάτι το οποίο πρακτικά σημαίνει πως μπορούν να εντοπίσουν ένα drone από 10 χιλιόμετρα μακριά. Η σχέση του αστυνομικού με το γεράκι είναι, όπως μας εξηγεί, εξαιρετική. «Την έχω κοντά μου από τότε που ήταν δύο μηνών. Υπάρχει ανάμεσά μας κάποιος αμοιβαίος σεβασμός θα έλεγα. Η σχέση μας στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Γενικά η σχέση του ανθρώπου με τα αρπακτικά είναι αρκετά ιδιαίτερη. Απ’ όλα τα πλάσματα με τα οποία έχει συνεργαστεί ο άνθρωπος το γεράκι είναι αυτό το οποίο υπηρετούμε και δεν μας υπηρετεί αυτό», μας λέει και προσθέτει πως… παρουσιάζει τη Ζήνα σχεδόν κάθε μέρα σε μικρούς και μεγάλους θαυμαστές στο πλαίσιο περιβαλλοντικού μαθήματος στον Βοτανικό Κήπο.

Από την έντυπη έκδοση

Στα χέρια των λιμενικών αρχών βρίσκονται οι τρεις Αλβανοί που φέρεται να μετέφεραν ποσότητες κάναβης σε ακτή της Τουρκίας και ακινητοποιήθηκαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα μετά από καταδίωξη νότια της Μυτιλήνης.

Στελέχη αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. είχαν πληροφορία για την πιθανή ύπαρξη δυο ταχυπλόων που επρόκειτο να ξεκινήσουν από την Αλβανία με προορισμό την Τουρκία μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του Αρχηγείου του Λιμενικού και για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου 10 περιπολικά σκάφη, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο του λιμενικού καθώς επίσης ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο του Frontex.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις Αλβανοί που επέβαιναν σε ταχύπλοο πρόλαβαν και ξεφόρτωσαν τα ναρκωτικά που μετέφεραν σε ακτή της Τουρκίας.

Όταν τους αντιλήφθηκαν τα μέλη πληρωμάτων σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής τους καταδίωξαν χωρίς αποτέλεσμα καθώς οι τρεις δράστες κατάφεραν να περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα ωστόσο όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των σκαφών του ΛΣ επιχείρησαν να διαφύγουν και ακολούθησε καταδίωξη με αποτέλεσμα στελέχη των ειδικών δυνάμεων του λιμενικού να πυροβολήσουν σε «ασφαλή τομέα» όπως αναφέρουν πηγές του Λιμενικού.

Το ταχύπλοο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθησαν τα τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό.

Οι έρευνες συνεχίζονται για το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερο ταχύπλοο μεταφοράς ναρκωτικών.

https://www.eleftherostypos.gr

Ένα μακάβριο θέαμα "περίμενε" όσους πέρασαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (23.09.2019) από το κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα από την οδό Στρατηγού Δαγκλή.

Κι αυτό γιατί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο, μέσα σε αυτό βρέθηκε ένα απανθρακωμένο πτώμα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, και όταν έσβησε η πυρκαγιά αποκαλύφθηκε η τραγωδία. Μέχρι στιγμής είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για δολοφονία, αυτοκτονία ή για κάποιο ατύχημα.

newsit.gr

Σημαντική αύξηση αφίξεων και προκρατήσεων από την Ρωσία προς την Ελλάδα - Ο ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Inwetex-Cis Travel Market της Αγίας Πετρούπολης
Το έντονο ενδιαφέρον της ρωσικής αγοράς για την Ελλάδα, με τις αφίξεις των Ρώσων τουριστών για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να σημειώνουν αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2018 και τις προκρατήσεις για την επόμενη χρονιά να παρουσιάζουν ανοδική τάση, καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Inwetex-Cis Travel Market, που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο Expoforum της Αγίας Πετρούπολης.

Από το περίπτερο του ΕΟΤ σημαντική έμφαση δόθηκε στον θρησκευτικό τουρισμό με την παρουσίαση του νέου εντύπου προβολής του, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος, της Κρήτης, της Δωδεκανήσου και του Αγίου Όρους και για το λόγο αυτό στην Έκθεση συμμετείχε με ειδικό stand το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακόμα, συνεκθέτες στο ελληνικό περίπτερο ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και εκπρόσωποι τουριστικών πρακτορείων και αεροπορικών εταιρειών.

Στα εγκαίνια του περιπτέρου παραβρέθηκαν ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη Σπυρίδων Βούλγαρης, η γενική διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής του υπουργείου Τουρισμού κ.Παναγιώτα Διονυσοπούλου, ο Chief Executive της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Συνεδρίων της κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης Andrey Matsarin και άλλοι αξιωματούχοι. Εξάλλου, το απόγευμα της 12ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μεγάλη δεξίωση του ΕΟΤ και του γενικού προξενείου προς τιμήν των τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων της Αγίας Πετρούπολης, στην οποία παραβρέθηκε και ο βουλευτής της Δούμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ.Vladimir Katenev.

Στην Έκθεση έλαβαν μέρος περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι της αγοράς τουριστικών υπηρεσιών από τριάντα χώρες, που παρουσίασαν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις προσφορές τους, ενώ τις ίδιες μέρες έλαβε χώρα η 23η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού με αντιπροσωπείες από 150 χώρες.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot