arxiki selida

Σε 467.765 ανέρχονται οι Ελληνες που έφυγαν από τη χώρα μας τα χρόνια της κρίσης (2008-2017) προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, με το 51,4% (σχεδόν ένας στους δύο) να προέρχεται από την, πλέον, παραγωγική ηλικιακή ομάδα των 25-44 ετών.

Αξιοσημείωτο είναι πως το 5,9%-8% των πτυχιούχων (25-64 ετών) που αποχώρησε τη συγκεκριμένη δεκαετία παραμένει στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι μετανάστες κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ από τις υπερπόντιες χώρες προτιμήθηκε η Αυστραλία.

Σε ειδική μελέτη, με τίτλο: «Πώς θα πάμε από το brain drain στο brain gain», ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) υποστηρίζει πως η ανάσχεση αυτής της τάσης, πόσο μάλλον η αντιστροφή της, πρέπει να γίνει εθνικός στόχος, εν όψει των μεγάλων προκλήσεων της εποχής, καθώς οι γνώσεις και δεξιότητες αποτελούν σημαντικό εφόδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

«Καθρέφτης»
Ο Σύνδεσμος τονίζει πως το brain drain δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, αντανακλά τις ευρύτερες παραγωγικές και διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, που δυσκολεύουν τη δημιουργία ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Σε αυτές, προστίθενται παράγοντες όπως η έλλειψη αξιοκρατίας, η διαφθορά, οι χαμηλής ποιότητας κοινωνικές παροχές και το κακό εργασιακό περιβάλλον σε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου συνιστά ολιστική προσέγγιση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των επιχειρήσεων, της Πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Παράλληλα, σημειώνει πως τρεις αλληλένδετοι στόχοι μπορούν να δημιουργήσουν έναν ενάρετο κύκλο για το ανθρώπινο δυναμικό υψηλών δεξιοτήτων: Η επιστροφή ανθρώπινου δυναμικού (brain regain), η ανάσχεση των μαζικών εκροών (brain retain) και η διασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα (brain circulation).

H επίτευξη αυτών των στόχων περνάει από την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών του προβλήματος, δηλαδή την ανάγκη επέκτασης του παραγωγικού και ανταγωνιστικού τομέα των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών αυξανόμενης προστιθέμενης αξίας, για την αντιμετώπιση της αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας να δημιουργεί και να διατηρεί πολλές και ποιοτικές παραγωγικές θέσεις εργασίας οι οποίες δεν θα αντιμετωπίζουν την υπερφορολόγηση που ήδη υφίστανται, αλλά και την επιβάρυνση με υψηλό μη μισθολογικό κόστος της παραγωγικής εργασίας. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως πρέπει να δρομολογηθούν στοχευμένες παρεμβάσεις για τον επαναπατρισμό, τη διακράτηση όσων ήδη σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη χώρα, και την ενεργοποίηση αυτών που παραμένουν έξω προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Σχέδιο δράσης
Με αυτά τα δεδομένα, ο ΣΕΒ προτείνει ανάληψη πρωτοβουλιών σε δύο επίπεδα: Το πρώτο αφορά στον παραγωγικό μετασχηματισμό με αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, παραγωγική μεγέθυνση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ψηφιακό μετασχηματισμό και σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Μαζί με τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την άρση στρεβλώσεων (όπως το υψηλό μη μισθολογικό κόστος), είναι απαραίτητα βήματα για τη συνολική αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας.

Το δεύτερο σχετίζεται με ένα εξειδικευμένο σχέδιο που πατάει στους εξής πέντε πυλώνες:

* Δράσεις για την παρακίνηση επιστροφής Ελλήνων υψηλών προσόντων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

* Δράσεις για την ανάσχεση των μαζικών εκροών του ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό.

* Οριζόντιες δράσεις για τη διακράτηση όσο και την παρακίνηση επιστροφής με προτεραιότητα την άρση της υπερφορολόγησης της παραγωγικής εργασίας και τη μείωση του υψηλού μη μισθολογικού κόστους αυτής.

* Δράσεις διασύνδεσης των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα.

* Δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και σχεδιασμού πολιτικών για την αντιμετώπιση του brain drain.

Από την έντυπη έκδοση

Η πλατφόρμα καταπολέμησης του Brain Drain στοχεύει στον επαναπατρισμό 500 Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού υψηλού επιπέδου κατάρτισης, με εκκίνηση τον Φεβρουάριο το 2020.

Ο θόρυβος γύρω από την νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το momentum που έχει αυτή τη στιγμή έκανε την Ελλάδα μια από τις σημαντικότερες οικονομικές ιστορίες για το 2019, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του brain drain.
Μήνες μετά την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, η δεξιά κυβέρνηση της χώρας φαίνεται ότι δημιουργεί το πεδίο για την επαναυποδοχή του κύματος brain drain πίσω στη χώρα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από ρεπορτάζ της DW σχετικά με Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό και σκέφτονται να γυρίσουν ή έχουν γυρίσει ήδη στην Ελλάδα, με σκοπό να βρουν δουλειά ή να ανοίξουν δικές τους επιχειρήσεις. Άλλοι, βέβαια, κρατούν στάση αναμονής περιμένοντας τις νέες ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Η προσοχή πέφτει στο πρόγραμμα που παρουσίασε στις αρχές Δεκεμβρίου ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα με όνομα «Rebrain Greece». Σε πρώτο χρόνο, η πλατφόρμα στοχεύει στον επαναπατρισμό 500 Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού υψηλού επιπέδου κατάρτισης, με εκκίνηση τον Φεβρουάριο το 2020.

Στο ψηφιακό μητρώο θα καταγράφονται οι Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι θα «κουμπώσουν» με ανάγκες στην αγορά εργασίας πάνω στις νέες τεχνολογίες.
Συγκεκριμένα, η πρώτη πιλοτική δράση «Ελλάδα Ξανά» θα απευθύνεται σε επιστήμονες για τουλάχιστον ένα έτος, μεταπτυχιακού επιπέδου, ηλικίας 25-40 ετών προκειμένου να εργαστούν ως πρόσθετο προσωπικό σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα, με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες με έμφαση στους τομείς των νέων επαυξημένων τεχνολογιών, όπου παρατηρείται σχετική έλλειψη. Η ελάχιστη αμοιβή τους καθορίζεται στις 3.000 €, με χρηματοδότηση της επιχείρησης στο 70% περίπου της ελάχιστης αμοιβής για ένα χρόνο, με υποχρέωση διατήρησης του εργαζόμενου με την ίδια αμοιβή για άλλους 12 τουλάχιστον μήνες.

Έλληνες του εξωτερικού σχολίασαν ότι πρόκειται για μια καλή κίνηση τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τη χώρα. Ωστόσο εμφανίζονται κάπως διστακτικοί καθώς θέλουν να δουν περισσότερα πεπραγμένα από την νέα κυβέρνηση για να πάρουν την απόφαση να γυρίσουν.

Οι κινήσεις της κυβέρνησης με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τα σχέδια για επενδύσεις στοχεύουν στην δημιουργία τέτοιου είδους θέσεων εργασίας, σε μια προσπάθεια η οικονομία να κινηθεί με γρηγορότερους ρυθμούς έπειτα από οχτώ χρόνια λιτότητας.
Ένα σημάδι είναι και ότι για το ελληνικό χρηματιστήριο, η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε 33% κατά 14 δισ. ευρώ το 2019.

Μέχρι τώρα 10 εταιρείες έχουν καταθέσει προτάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο με προσοδοφόρες προσφορές εργασίες για Έλληνες του εξωτερικού.

«Περιμένουμε ότι οι προτάσεις θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα» δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εργασίας, και πρόσθεσε πώς πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που δεν έχει ξαναγίνει και ότι το υπουργείο είναι αισιόδοξο για την πορεία του.
Επιπλέον, Έλληνες αξιωματούχοι άφησαν παράθυρο σχετικά με πιθανές αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο πρόγραμμα για περαιτέρω προνόμια και για κάλυψη περισσότερων εργαζομένων.

«Ο στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων» πρόσθεσε ο αξιωματούχος του υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 470.000 άτομα έφυγαν από τη χώρα έπειτα από την κρίση του 2008, με τους μισούς να υπολογίζεται ότι πρόκειται για εργαζόμενους με επαγγελματικές δεξιότητες που έχουν βρει δουλειά σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γερμανία, και τα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μέχρι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός περιστοιχίζεται από συνεργάτες που προέρχονται από τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ωστόσο, έρευνες που επικαλείται η DW υποστηρίζουν ότι τέσσερις στους 10 Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα λόγω κρίσης, δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω, ενώ οι μισοί από αυτούς θα δέχονταν να γυρίσουν μόνο αν υπάρξουν σταθεροί μισθοί και καλές συνθήκες εργασίας.

Πηγή: DW

 

 

Tη στήριξη της Ελλάδας με νέα μέτρα αντιμετώπισης της δημογραφικής απειλής και του φαινομένου της φυγής των νέων στο εξωτερικό (brain drain) ζητά από την Κομισιόν η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά.

Σε ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Κουντουρά, αναδεικνύει τα κρίσιμα αυτά ζητήματα που συνδέονται άμεσα, έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια- λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα, της φτώχειας, της ανεργίας, και της εργασιακής αβεβαιότητας- και προβλέπεται να επιδεινωθούν.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Eurostat, που επικαλείται η κυρία Κουντουρά στην ερώτησή της, για όγδοη συνεχή χρονιά ο αριθμός των θανάτων έχει ξεπεράσει τον αριθμό των γεννήσεων, ο ρυθμός της γήρανσης προβλέπεται ότι θα επιταχυνθεί, ο ενεργός πληθυσμός φθίνει, ενώ έως το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί έως και κατά 2,4 εκατομμύρια.

Η κυρία Κουντουρά τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη στήριξης των νέων ώστε να παραμείνουν στην χώρα τους, δεδομένου ότι συμβάλλον καθοριστικά στην οικονομία, στην αύξηση της παραγωγικότητας, και στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγείας. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει:

Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει για να βοηθήσει κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, να αντιμετωπίσουν το έντονο δημογραφικό πρόβλημα και το φαινόμενο του brain drain
Εάν σχεδιάζει επιπλέον πρωτοβουλίες δημιουργίας κινήτρων για τους νέους, για την καλύτερη εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής, τη στήριξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και τη στήριξη της οικογένειας
Εάν προτίθεται να προτείνει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα κράτη που βιώνουν έντονα την οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα, που και λόγω των συνεπειών της δημοσιονομικής προσαρμογής παρουσιάζουν περαιτέρω επιδείνωση του δημογραφικού.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης στο http://elenakountoura.gr/erotisi-kountoura-stin-komision-gia-dimografiko/

Σε μια περίοδο κατά την οποία η εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας και η επέκτασή της σε τομείς και πέραν του τουρισμού είναι απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δέχθηκε εχθές Τρίτη 21 Αυγούστου, την επίσκεψη του μέλους της Γαλλικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Γερουσιαστή, υπευθύνου για τους Γάλλους Πολίτες του Εξωτερικού κ. Olivier Cadic, τον οποίον συνόδευε η Επίτιμη Πρόξενος της Γαλλίας στη Ρόδο κ. Αλίκη Μοσχή Gauguet.
photo1.jpg
Τον Γάλλο Γερουσιαστή υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Πάππου, ο Α Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Παπασταματίου και η Γραμματέας του Επιμελητηρίου κα Φαίδρα Σπανού, ενώ στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης,
Είναι γνωστό ότι οι δύο χώρες συνδέονται με μακρόχρονους δεσμούς φιλίας, μοιράζονται κοινά ιστορικά βιώματα, αξίες και αρχές.  Η Γαλλία είναι μια χώρα των 67 εκατομμυρίων κατοίκων, με δυναμικό τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά έτη, την οποίαν επισκέπτονται ετησίως περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Γάλλοι τουρίστες. Η ίδια, αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο με 83 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες. Παραμένει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ ο τομέας του τουρισμού, πλεονάζων και δυναμικός, εξελίσσεται ταχέως υπό τα συνδυασμένα αποτελέσματα της προσέλκυσης νέων εναλλακτικών ποιοτικών πελατών και μιας διευρυμένης διεθνούς τουριστικής προσφοράς.
Με δεδομένες τις καλές σχέσεις των δύο χωρών, στην συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης του ποιοτικού τουριστικού ρεύματος από τη Γαλλία προς την Ρόδο και τα νησιά της Δωδεκανήσου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυτή που καταβάλλεται έντονη προσπάθεια για την αναπλήρωση των απωλειών, λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών.
Παράλληλα έγινε συζήτηση για την ανάγκη ανάπτυξης σχέσεων και πέραν της τουριστικής βιομηχανίας, με την ενίσχυση επιχειρηματικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο κ. Cadic, όντας ο ίδιος επιτυχημένος επιχειρηματίας, είχε πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας και της τοπικής αγοράς, τα εμπόδια και τις δυσκολίες, εξέφρασε ωστόσο την άποψη ότι οι Γαλλικές επιχειρήσεις διατηρούν το ενδιαφέρον τους για την Ελληνική αγορά και θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια για επικερδείς επιχειρηματικές κινήσεις.
Κοινός τόπος για τους συμμετέχοντες στην συνάντηση ήταν η επιδίωξη της ενίσχυσης κάθε είδους δράσεων που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας φέρνοντας κοντά τις δύο επιχειρηματικές κοινότητες.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δήλωσε … βρισκόμαστε εδώ για να «ανοίξουμε» δρόμους σε δωδεκανησιακές εταιρίες για να δραστηριοποιηθούν στη μεγάλη και απαιτητική γαλλική αγορά. Είμαστε εδώ, με πραγματικό ενδιαφέρον για να βοηθήσουμε να στηθούν μακροχρόνιες στρατηγικές συνεργασίες και να γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις. Πιστεύουμε ότι αυτές οι επαφές μπορούν και πρέπει να μετουσιωθούν σε επιχειρηματικές σχέσεις.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot