Οι ομάδες προσανατολισμού που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:


Α/Α    ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ    ΤΑΞΗ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ         ΟΜΑΔΑ
                                                        ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΑΣ        ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1    1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ        3        ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
2    1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ        3        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3    2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Β        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4    2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Β        2        ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
5    2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6    2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ        2        ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
7    2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ        2        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8     2ο ΓΕΛ ΚΩ        Γ         4        ΥΓΕΙΑΣ
9    2ο ΓΕΛ ΚΩ        Γ         4        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

10    ΓΕΛ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ    Γ        3        ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
11    ΓΕΛ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ    Γ        3         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
12    ΓΕΛ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ    Γ        3         ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13    ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ    Β        2     Α    ΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14    ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ    Γ        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15    ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ    Γ        2        ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
16    ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ    Γ        3        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17    ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ    Γ         3         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
18    ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ    Β'        4        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19     ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ    Γ'         4         ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

20    ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ    Γ'         4         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
21     ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ    Γ         4         ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22    ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ    Γ         4         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
23    ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24    ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25    ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Β        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26    ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Β        2        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27     ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Γ         1         ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    
28    ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Γ         1         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
29    ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

30    ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ    Β        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31    ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
32    ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
33    ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
34     ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ    Γ         2         ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
35     ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ    Γ         2         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
36    ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ    Β        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
37    ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ    Β        2        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
38    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Β        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
39    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

40    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
41    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Γ        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
42    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
43    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Γ        1         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
44    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ    Β΄        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
45    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ     Γ΄        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
46    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ        Β ΛΥΚ.    1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
47    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
48    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
49    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ    Γ        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

50    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
51    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΝΙΣΥΡΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
52 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ    Γ        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
53    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΣΟΥ    Β ΛΥΚ    1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
54 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΙΨΩΝ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
55    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΙΨΩΝ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ
56    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΤΗΛΟΥ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
57    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΤΗΛΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
58    ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
59    ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟΛ.Τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ+Δ    1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

60    ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΡΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
61    ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΡΟΥ     Γ+Δ    1        ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

62  ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΡΟΥ  Δ 1 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
63    ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ    Δ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
64    ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
65    ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
66    ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ    Γ        2        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
67    ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ    Γ        2        ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
68    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
69    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Β        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

70    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
71    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Γ        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
72    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
73    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
                            & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ