arxiki selida

Μετά τις αλλαγές στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει τα νέου τύπου Πανεπιστήμια.

Στόχος του υπουργού Παιδείας είναι τα κοινά μαθήματα στο πρώτο έτος, η προκήρυξη θέσεων για νέους πανεπιστημιακούς και πτυχία με δύο κατευθύνσεις στους αποφοίτους.

Εθνικό Απολυτήριο, κατάργηση Πανελλαδικών Εξετάσεων και αναμόρφωση των πρώτων ετών των Πανεπιστημίων με παράλληλο «άνοιγμα» σε νέους πανεπιστημιακούς είναι το τρίπτυχο στο οποίο θα κινηθεί ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.
Ο κ. Γαβρόγλου ετοιμάζει ένα νέο σύστημα Πανελλαδικών που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση των δύο τάξεων του Λυκείου, ενώ λαμβάνοντας το απολυτήριο Λυκείου, το οποίο θα ονομάζεται Εθνικό Απολυτήριο, θα μπαίνει ο μαθητής στο πανεπιστήμιο.

Ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου στα πρότυπα του International Baccalaureate, θα διαμορφώνεται από τη βαθμολογία των Πανελλαδικών Εξετάσεων και από τη συνολικότερη παρουσία του μαθητή στο Λύκειο, με σειρά κριτηρίων. Στόχος του νέου συστήματος που επεξεργάζεται ο κ. Γαβρόγλου είναι να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οι απόφοιτοι των οποίων θα πρέπει να αποκτούν ένα πτυχίο που θα έχει αξία.
Οι δύο σημαντικότερες αλλαγές στα Πανεπιστήμια, αφορούν στην εισαγωγή των φοιτητών σε σχολές και όχι σε τμήματα, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα σε περισσότερες από μία σχολές ώστε να παίρνουν πτυχίο, με δύο κατευθύνσεις, όπως Αρχαιολογίας και Κοινωνιολογίας.

Στόχος του νέου συστήματος είναι να ενοποιήσει τα μαθήματα στο α΄ εξάμηνο των Πανεπιστημίων, δηλαδή ο φοιτητής στο Χημικό και το Φυσικό τμήμα να παρακολουθεί κοινά μαθήματα και μετά να αποφασίζει ποιον επιστημονικό κλάδο θα ακολουθήσει. Οι φοιτητές δεν θα εισάγονται σε σχολή αλλά σε Πανεπιστήμιο, επιλέγοντας από μία λίστα μαθημάτων και κερδίζοντας πόντους, προκειμένου να λαμβάνουν την τελική απόφαση σε μεγαλύτερη ηλικία.
Στην περίπτωση που στα τέσσερα χρόνια έχουν επιλέξει έναν (μικρό) αριθμό ομοειδών μαθημάτων το πτυχίο τους αποκτά «κύρια κατεύθυνση» ή «δευτερεύουσα κατεύθυνση» (major/minor) στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει, με στόχο να έχουν μία μεγαλύτερη γκάμα γνωστικών αντικειμένων.

Στις προτάσεις που θα συζητηθούν τους επόμενους δύο μήνες είναι η θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που να αποδεσμεύει το Λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής. Παράλληλα προτείνεται αναδιαμόρφωση της ύλης σε σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών, συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών και τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις.
Ο κ. Γαβρόγλου εισηγείται τη διαμόρφωση νέου τρόπου εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με διαδικασίες που δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την απομνημόνευση και θα εγγυώνται ότι οι μαθητές θα σπουδάζουν τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβρόγλου άμεσα η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, μέσα από ένα διάλογο που θα μεταδίδεται και από το Κανάλι της Βουλής, καλείται να καταλήξει σε ένα πλαίσιο προτάσεων, για την «Αναβάθμιση τελευταίων τάξεων του Λυκείου, αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο, κατάργηση Πανελληνίων, και αναμόρφωση των πρώτων ετών των ΑΕΙ».

Το νέο «τοπίο» όπως το ανέπτυξε ο κ. Γαβρόγλου στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή διαμορφώνεται ως εξής:

Προσχολική Αγωγή

Στην προσχολική αγωγή, την οποία έχουμε πρόθεση όχι μόνο να γενικεύσουμε, αλλά και να εκσυγχρονίσουμε, ανανεώνουμε τα αναλυτικά προγράμματα και εισάγουμε νέες παιδαγωγικές μεθόδους όπως είναι η διαφοροποιημένη παιδαγωγική.
Δημοτικά Σχολεία
Στα δημοτικά σχολεία, θα επεκτείνουμε τη λειτουργία του ενιαίου τύπου ολοήμερου, ώστε να συμπεριλάβει και τα μονοθέσια, τα διθέσια και τα τριθέσια δημοτικά σχολεία. Ταυτόχρονα, θα βελτιωθεί η υλοποίηση του προγράμματος κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε η φοίτηση των μαθητών σε αυτά να αποκτήσει ουσιαστικό παιδαγωγικό χαρακτήρα, και να λειτουργήσει θετικά, ιδιαίτερα για τους μαθητές που προέρχονται από τα πιο στερημένα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Θεματική εβδομάδα
στα Γυμνάσια
Στα Γυμνάσια, σχεδιάζεται η καθιέρωση του θεσμού της Θεματικής Εβδομάδας που φέτος θα είναι αφιερωμένη στην Αγωγή Υγείας με έμφαση στις εξαρτήσεις, τη διατροφή και τις έμφυλες σχέσεις.

Περιγραφική
αξιολόγηση μαθητών
Παράλληλα, σε ολόκληρη την υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα περιγραφικής αξιολόγησης που σταδιακά θα επεκταθεί σε όλα τα σχολεία το 2018-9.

Αυτοαξιολόγηση
Οι διαδικασίες του σχεδιασμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που σταδιακά θα εισαχθούν θα αποτελούν εσωτερική υπόθεση των σχολικών μονάδων και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε βέβαια θα συνδέονται με μισθούς ή απολύσεις. Αντίθετα, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συνεργατικού σχεδιασμού με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παιδαγωγικής πράξης, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Τέτοιου τύπου αυτοαξιολογήσεις θα αναδείξουν τις πρωτοποριακές δράσεις που γίνονται ήδη με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών σε πολλά από τα σχολεία μας. Στις αυτοαξιολογήσεις, όμως, των σχολικών μονάδων θα καταγραφούν και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας που σε πολλούς τομείς υπολείπονται.

Το Λύκειο
Χρειάζεται να αποκατασταθεί η αυτονομία του ως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, την ουσιαστική λειτουργία των οποίων όλη η κοινωνία έχει εκχωρήσει στα φροντιστήρια.

Εθνικό Απολυτήριο
Είναι απαραίτητο το Λύκειο να απονέμει ένα αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο που θα αποτελέσει και τη βάση για το νέο σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. Άμεσα η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, αξιοποιώντας τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν στη διάρκεια του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου, τις επεξεργασίες του ΙΕΠ, τις απόψεις εμπειρογνωμόνων, των εκπαιδευτικών φορέων, αλλά και προτάσεων που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία 20 χρόνια, μέσα από ένα διάλογο που θα μεταδίδεται και από το Κανάλι της Βουλής, καλείται να καταλήξει σε ένα πλαίσιο προτάσεων, για το τετράπτυχο «Αναβάθμιση τελευταίων τάξεων του Λυκείου, αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο, κατάργηση Πανελληνίων, και αναμόρφωση των πρώτων ετών των ΑΕΙ».

Μέχρι τον Μάρτιο οι αποφάσεις για τις πανελλαδικές
Μέχρι τον Μάρτιο θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις και να γνωρίζουν όσοι θα είναι στην πρώτη Λυκείου ποιο θα είναι το νέο σύστημα. Θα προγραμματίσουμε σε βάθος τριετίας. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι Πανελλήνιες με τη σημερινή τους μορφή.

Ενιαίος Χώρος της
Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ο Ενιαίος Χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι το άλλο μεγάλο πεδίο που αφορά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ώσμωση ανάμεσα στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα, έτσι ώστε να προωθηθεί πιο αποτελεσματικά η παραγωγή γνώσης.

Αυτονομία
των Πανεπιστημίων
Ο μεγάλος στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της αυτονομίας των Πανεπιστημίων και η απρόσκοπτη στήριξη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής τους δράσης. Καθοριστικής σημασίας είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου ΕΛΚΕ, που, απαλλαγμένο από την υπέρμετρη γραφειοκρατία, θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα ερευνητικά κονδύλια και θα υποστηρίζει μέλη ΔΕΠ και νέους ερευνητές στην απορρόφηση των ερευνητικών κονδυλίων. Μόνο μέσα από ένα τέτοιο υποστηρικτικό πλέγμα θα θωρακιστούν οι προπτυχιακές και οι μεταπτυχιακές σπουδές από τον κίνδυνο υποβάθμισής τους, κυρίως λόγω υποχρηματοδότησης και μη ανανέωσης του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.

Στήριξη
των εκπαιδευτικών
Ανάμεσα στις προτεραιότητες του υπουργείου είναι η δημιουργία Κεντρικής Υποστηρικτικής Δομής της Εκπαιδευτικής Κοινότητας η οποία, ανάμεσα σε άλλα, θα έχει την ευθύνη των προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Την δυσαρέσκεια των πολιτών για τις κυβερνητικές πολιτικές, τις αρνητικές προσδοκίες για την οικονομία αλλά και τις σημαντικές μετατοπίσεις στην δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, κατέγραψε η τελευταία δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 85% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ενώ το κλίμα παραμένει αρνητικό και στην δεξαμενή των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ με μόλις το 16,5% συμφωνεί με τις κυβερνητικές πολιτικές.
Πρώτος σε δημοτικότητα έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον οποίο το 35% των ερωτηθέντων διατηρεί θετική γνώμη. Στην δεύτερη θέση περνάει ο Βασίλης Λεβέντης με το 28% του δείγματος να τον αντιμετωπίζει θετικά, ενώ σημαντικές είναι οι απώλειες για τον Αλέξη Τσίπρα που έρχεται τέταρτος, πίσω από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές μόνο από το 23% των ερωτηθέντων.

Αρνητική γνώμη για τον πρωθυπουργό διατηρεί το 54,5%.Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό βρίσκουν αντίθετο το 73,5% των πολιτών ενώ εφτά στους δέκα φοβούνται πως τα οικονομικά του νοικοκυριού τους θα χειροτερεύσουν μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες 
ΟΛΗ Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΩ
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Τρεις ποσοστιαίες μονάδες η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ

Στις 3 μονάδες η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τον ΣΚΑΪ.   Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ με 25% στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου και ακολουθεί η ΝΔ με 22%, βλέποντας τα ποσοστά της να ενισχύονται σημαντικά σε σχέση με τον Ιούνιο, οπότε και συγκέντρωνε 16,5%. Αντίθετα παρατηρείται σημαντική μείωση του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το 34,5% που συγκέντρωνε το ίδιο διάστημα.

Στην τρίτη θέση ισοδυναμούν το Ποτάμι και το ΚΚΕ με 6%. Ακολουθεί με μικρή διαφορά η Χρυσή Αυγή που συγκεντρώνει το 5,5% και αμέσως μετά η Λαϊκή Ενότητα με 5%. ΠΑΣΟΚ και Ένωση Κεντρώων συγκεντρώνουν από 4,5%. Εκτός Βουλής μένουν οι Ανεξάρτητοί Έλληνες, με ποσοστό 2%.

 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πληροφορίες από τις δημοσκοπήσεις Alco, Metron Analysis, Rass και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Μικρό προβάδισμα του αποσυσπειρωμένου ΣΥΡΙΖΑ - Την τρίτη θέση διεκδικούν «Ποτάμι», ΧΑ, και Λαφαζάνης - Μάλλον μπαίνουν στη Βουλή ΠΑΣΟΚ και Λεβέντης, εκτός οι ΑΝΕΛ. του Καμμένου

Αδιαμόρφωτο σκηνικό με τρία πιθανά ντέρμπι -στην κορυφή για την πρωτιά, στη μέση για την τρίτη θέση και στην.. “ουρά” για τον αριθμό των κομμάτων που θα λάβουν το εισιτήριο εισόδου στην επόμενη Βουλή- αποτυπώνει το πρώτο δημοσκοπικό κύμα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας και συνεχίζεται πυρετωδώς με στόχο να δουν το φως της δημοσιότητας τις αμέσως προσεχείς ημέρες οι πρώτες μετρήσεις για τη διάθεση της κοινής γνώμης στην εκκίνηση της τυπικής προεκλογικής περιόδου.

Συγκλίνουσες πληροφορίες για τα ευρήματα του τελευταίου τριημέρου από τις εξελισσόμενες έρευνες που διενεργούνται από μια πλειάδα εταιριών, όπως η Alco, η Metron Analysis, η Rass, αλλά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αναφέρουν ως κοινή συνισταμένη τον διαπιστούμενο μεγάλο κατακερματισμό της ψήφου που στο μόνο ασφαλές συμπέρασμα που οδηγεί είναι ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πιθανότατα η πλέον πολυκομματική της μεταπολεμικής περιόδου και, σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση συνεργασίας απολύτως αναπόφευκτη.

Η χαμηλή βεβαιότητα ψήφου, η έντονη τάση για αποχή, το διψήφιο ποσοστό των αναποφασίστων που κυμαίνεται μεταξύ 12 και 14%, είναι τρεις παράγοντες που κάνουν τους εκλογικούς αναλυτές να είναι δειδωλοί στις εκτιμήσεις τους και να παρομοιάζουν την κατάσταση που διαμορφώνεται στο εκλογικό σώμα με “κινούμενη άμμο”.

Οι δύο βασικές πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν την πρώτη θέση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, καταγράφουν επιδόσεις που κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η μεταξύ τους διαφορά περιορίζεται σε εύρος που δεν ξεπερνά τις δύο μονάδες, γεγονός που οδηγεί αρκετούς αναλυτές να προδικάζουν ότι στις τρεις ουσιαστικά προεκλογικά εβδομάδες που ακολουθούν η αναμέτρηση στην κορυφή μπορεί να μετατραπεί σε ένα θρίλερ με συνεχείς εναλλαγές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί μεν ελαφρύ προβάδισμα, πλην, όμως, η προϊούσα αποσυσπείρωση των οπαδών του, δημιουργεί συνθήκες ανατροπής, καθώς συμπίπτει με την ραγδαία υποχώρησης της θετικής προαίρεσης που είχε, μέχρι πρότινος, προς το πρόσωπο του απερχόμενου πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ένα συντριπτικά μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και ανάμεσά τους αρκετοί που δεν ψήφισαν τα συγκυβερνώντα κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ.) τον περασμένο Ιανουάριο.

Εκτός από τη σκληρή μάχη που όλα δείχνουν ότι θα δοθεί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, ντέρμπι θα αποτελέσει, όπως και στις αμέσως προηγούμενες κάλπες, ο αγώνας που θα δώσουν τρία κόμματα για την “προνομιούχο” -λόγω της πιθανότητας να χρειαστεί να δοθούν διερευνητικές εντολές- τρίτη θέση που διεκδικείται κατά σειρά από το Ποτάμι, που εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο, την Χρυσή Αυγή, που μάλλον μένει στα ίδια, καθώς και τη νεοσύστατη Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη και των υπολοίπων που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η επίδοση της Λαϊκής Ενότητας παρουσιάζει μεταπτώσεις, αν και στην εξέλιξη των μετρήσεων τα ποσοστά της μάλλον ενισχύονταν σε βαθμό που ορισμένοι αναλυτές να υποστηρίζουν ότι αν διατηρήσει την ανοδική δυναμική να βρεθεί, εν τέλει, στην τρίτη θέση από την πέμπτη που φαίνεται σε αυτή τη φάση να μοιράζεται με το ΚΚΕ που κρατά τις δυνάμεις του.

Σκληρή μάχη αναμένεται και στην “ουρά” του πίνακα κατάταξης των κομμάτων, καθώς το “κατώφλι” του 3% για να βρεθούν στην επόμενη Βουλή φαίνεται σε αυτή τη φάση να περνούν η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη, που αποτελεί την δημοσκοπική έκπληξη της τρέχουσας περιόδου, καθώς και το ΠΑΣΟΚ που αποκτά δυναμική από τις συζητήσεις περί της επικείμενης διεύρυνσης του. Αντιθέτως, ισχυρές πιέσεις, εξαιτίας διαρροών και προς τον ΣΥΡΙΖΑ και προς τη ΝΔ, δέχονται οι ΑΝ.ΕΛ. του Πάνου Καμμένου που, επί του παρόντος, απέχει από τον στόχο να είναι και στην προσεχή κοινοβουλευτική σύνθεση.

protothema.gr

Χαμηλή βαθμολογία συγκεντρώνουν οι επιδόσεις της κυβέρνησης σε αρκετά πολιτικά μέτωπα, ενώ η στήριξη των ψηφοφόρων στη διαπραγματευτική στρατηγική της έναντι των εταίρων έχει αρχίσει να μειώνεται, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τον Σκάι.

Ειδικότερα, στα ζητήματα Μετανάστευσης και Εγκληματικότητας και Ασφάλειας, οι πολίτες βαθμολογούν την κυβέρνηση με 3 και 3,7, αντίστοιχα, με «άριστα» το 10.

Επίσης, στους τομείς Οικονομία, Δημόσια Διοίκηση, Υγεία, και Παιδεία οι επιδόσεις της κυβέρνησης κυμαίνονται μεταξύ του 4,2 και του 4,6. Ο τομέας όπου η κυβέρνηση βαθμολογείται πάνω από τη «βάση» είναι η Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα, με 5,5 στα 10.

Πτωτική είναι η πορεία της θετικής εικόνας που έχουν οι πολίτες για τη διαπραγματευτική στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία για πρώτη φορά μετά τις εκλογές δεν απολαμβάνει την υποστήριξη της καθαρής πλειοψηφίας. Συγκεκριμένα, η διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης κρίνεται ως «σωστή» από το 45,5% των ψηφοφόρων -ποσοστό που τον Φεβρουάριο έφτανε το 72%.

Το 39,5% κρίνει πως η ελληνική στρατηγική είναι λάθος, με την «ψαλίδα» να έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς ανερχόταν σε 28% στα τέλη Μαρτίου.

Σταθερά ανοδική πορεία καταγράφει το ποσοστό των πολιτών που αισθάνονται φόβο με την προοπτική εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Το ποσοστό που απαντά πως αισθάνεται φόβο από το ενδεχόμενο Grexit ανέρχεται σε 56%, από 35,5% που ήταν στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Σχεδόν το 60% κρίνει θετική ή πολύ θετική την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα, ο οποίος παραμένει και ο μακράν δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός (55% θετική γνώμη).

Ωστόσο, η δημοφιλία του πρωθυπουργού έχει κάνει «βουτιά» συγκριτικά με τον Μάρτιο, οπότε και βρισκόταν στο 70%.

Όσον αφορά στις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, το 52,5 θεωρεί πως η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να τις εφαρμόσει, ενώ το αντίθετο πιστεύει το 44% των ερωτηθέντων.

Τέλος, ως προς τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ΝΔ, το 60% τάσσεται κατά της παραμονής του Αντώνη Σαμαρά στην ηγεσία του κόμματος.

Το ΒΗΜΑ

Σελίδα 1 από 2

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot