arxiki selida

Επανεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020, οι γραμματείες των δικαστηρίων της χώρας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη σήμερα, ενώ μια μέρα μετά, την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαΐου 2020, επαναλειτουργεί και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Ακόμη, αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα προβλέπεται ότι η επανεισαγωγή προς συζήτηση των υποθέσεων που ματαιώθηκαν την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, θα γίνεται οίκοθεν, δηλαδή από τις ίδιες τις διοικήσεις των δικαστηρίων.

Επίσης, προβλέπονται τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται έναντι του Covid-19.

Συγκεκριμένα, την κοινή υπουργική απόφαση την υπογράφουν, εκτός από τον υπουργό Δικαιοσύνης, οι συναρμόδιοι υπουργοί Υγείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας.

Ειδικότερα, από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 επανεκκινεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με φυσική παρουσία τόσο των σπουδαστών, όσο και των διδασκόντων, ενώ διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας της Σχολής. Όμως, τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης τους.

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, το καθεστώς της μερικής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας καθώς και της αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών, όπως ίσχυε με την προηγούμενη ΚΥΑ, παρατείνεται έως και 31 Μαΐου 2020.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/epanekinoyntai-oi-grammateies-ton-dikastirion

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης κατατέθηκε στη Βουλή με διατάξεις που αφορούν μεταξύ των άλλων την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι κατηγορούμενοι, την τρομοκρατία, την περιουσία του Δημοσίου, τα αναδρομικά των δικαστών.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αφορούν τόσο το Ευρωπαϊκό όσο και Ελληνικό νομικό πλαίσιο και ειδικότερα, ενσωματώνεται ευρωπαϊκή Οδηγία και θεσπίζεται η καταπολέμηση, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Δηλαδή, εξομοιώνεται η ποινική προστασία της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την προστασία της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Ακόμη, με την ενσωμάτωση άλλης ευρωπαϊκής Οδηγίας θεσπίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι κατηγορούμενοι ή ύποπτοι σε ποινικές δίκες ή υπόκεινται σε διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ενώ την ίδια στιγμή με επικύρωση άλλης Οδηγίας τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα η οργάνωση ή με οποιοδήποτε τρόπο διευκόλυνση ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία και λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τα θύματα της τρομοκρατίας.

Παράλληλα, οι δικαστές και εισαγγελείς καθώς και το προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν λαμβάνειν αναδρομικά με ανεξάρτητες διατάξεις του νομοσχεδίου, ενώ προστίθεται άρθρο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προβλέπει και ρυθμίζει την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα.

Τι προβλέπουν τα άρθρα του νομοσχεδίου
Με τα άρθρα 1 έως 20 ενσωματώνεται η Οδηγία 2016/800. Ειδικότερα, θεσπίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι κατηγορούμενοι ή ύποπτοι σε ποινικές δίκες, ή υπόκεινται σε διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις εξασφαλίζονται πρόσθετες και αυξημένες δικονομικές εγγυήσεις για τους ανηλίκους, όπως τα αναφαίρετα δικαιώματα της ενημέρωσης τόσο του ίδιου του ανηλίκου όσο του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού (άρθρα 4 και 5) και της συνδρομής από δικηγόρο (άρθρο 6) ενώ το άρθρο 7 θεσπίζει την ατομική αξιολόγηση των ανηλίκων από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και η σύνταξη έκθεσης αναφορικά με την προσωπικότητα, το οικονομικό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον καθώς και τη σωματική και διανοητική κατάσταση του ανηλίκου. Επιπροσθέτως με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου εξασφαλίζεται για τον ανήλικο το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση ιατρική εξέταση της σωματικής και πνευματικής του κατάστασης ενώ με το άρθρο 9 για την προστασία των δικαιωμάτων του ανηλίκου θεσπίζεται ηοπτικοακουστική καταγραφή της εξέτασης από τις διωκτικές αρχές του ύποπτου ή κατηγορούμενου ανηλίκου.

Με τα άρθρα 21 έως 28 ενσωματώνεται η Οδηγία 2017/1371. Με την ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας θεσπίζεται η καταπολέμηση, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Με τις σχετικές ρυθμίσεις εξομοιώνεται η ποινική προστασία της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την προστασία της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα τυποποιείται ως ποινικό αδίκημα η διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α. (άρθρο 23) η οποία τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών. Με το άρθρο 24 προβλέπονται επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες ποινικοποιούνται πράξεις υποβολής ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή παρασιώπησης πληροφοριών, παράνομης λήψης και παρακράτησης επιχορηγήσεων και παροχών, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση εσόδων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διατάξεις που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Με τα άρθρα 29 έως 40 ενσωματώνεται η Οδηγία 2017/541. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου αλλά και στην τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Με την ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας και ειδικότερα με το άρθρο 32 του νομοσχεδίου τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα η οργάνωση ή με οποιοδήποτε τρόπο διευκόλυνση ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία. Με τα άρθρα 33 και 34 και 35 τυποποιούνται αντίστοιχα η κλοπή, η εκβίαση και η πλαστογραφία που σχετίζονται με τρομοκρατική δραστηριότητα, που τιμωρούνται με κάθειρξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή. Θεσπίζονται, επίσης, ειδικές προβλέψεις με τα άρθρα 37, 38 και 39 για τη διεθνή συνεργασία και την πρόσβαση, συγκέντρωση και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία. Με το άρθρο 40 του νομοσχεδίου λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τα θύματα της τρομοκρατίας, καθώς προβλέπεται η δωρεάν παροχή κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης σε αυτά αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.Στη προαναφερθείσα πρόνοια περιλαμβάνεται τόσο η ψυχολογική στήριξη όσο και συνδρομή κατά την άσκηση αγωγών αναφορικά με την αποζημίωση θυμάτων αδικημάτων τρομοκρατίας .

Με τα άρθρα 41 έως 47 ενσωματώνεται η Οδηγία 2016/1919. Θεμελιώνεται ειδικότερα η δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται με σαφήνεια οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας στο άρθρο 41 (πολίτες χαμηλού εισοδήματος, θύματα με ποινικές και αστικές αξιώσεις, όπως τα θύματα από τρομοκρατική δραστηριότητα κοκ), ενώ στα ακόλουθα άρθρα ορίζονται οι προϋποθέσεις διορισμού δικηγόρου ή συνηγόρου νομικής βοήθειας.

Με το άρθρο 48 συμπληρώνεται η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 173/12.6.2014). Ειδικότερα, επιβάλλονται κυρώσεις και στα νομικά πρόσωπα επ’ ωφελεία των οποίων διαπράχθηκαν πράξεις κατάχρησης αγοράς σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

Βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών πράξεων
Με το άρθρο 54 βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών πράξεων, η οποία λειτουργεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από αξιολόγηση του έργου της στα δέκα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της. Σκοπός είναι η πρόσβαση στην Αρχή να καθίσταται πιο εύκολη για τους αιτούντες – θύματα εγκληματικών πράξεων που τελούνται από πρόθεση.

Με το άρθρο 55 τα δικαστικά έξοδα που επιδικάζονται υπέρ δικαιούχου νομικής βοήθειας θα αποδίδονται από το Δημόσιο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και θα αποτελούν πλέον πόρο του, καθώς εκ του ιδρυτικού του νόμου το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. είναι το νομικό πρόσωπο που υποχρεούται να καλύψει την αποζημίωση των δικηγόρων που προσφέρουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας.

Με το άρθρο 56 τίθεται περιορισμός των ομοδίκων (μέχρι 50) στην ακυρωτική δίκη. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο αριθμός διαδίκων που μπορούν με κοινή αίτηση ακύρωσης (και επομένως με περιορισμένα έξοδα) να προσβάλλουν την ίδια διοικητική πράξη, καθυστερώντας έτσι την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Περαιτέρω, με την εν λόγω διάταξη εναρμονίζεται ο αριθμός των ομοδίκων στις ακυρωτικές δίκες σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για τις διοικητικές διαφορές ουσίας.

Την ισχύει για την κτήση και απώλεια ελληνικής ιθαγένειας
Με το άρθρο 57 ακυρωτικές διαφορές που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, σε πρώτο βαθμό,υπάγονται, πλέον, στην αρμοδιότητα των κατά τόπο αρμόδιων Τριμελών Διοικητικών Εφετείων. Οι διαφορές αυτές υπάγονταν στα διοικητικά εφετεία έως τις 31.12.2019. Με την εν λόγω τροποποίηση διευκολύνονται οι διάδικοι και οι δικηγόροι να εξεύρουν την διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σε ένα άρθρο και ευνοεί την αποτελεσματικότητα της δικαστικής έννομης προστασίας.

Με το άρθρο 58 καθορίζονται ζητήματα για τα τριμελή συμβούλια για τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις. Με την εν λόγω διάταξη επιτυγχάνεται η δίκαιη κατανομή των υποθέσεων μεταξύ των δικαστών, χωρίς να επιβαρύνονται οι συγκεκριμένοι δικαστές που μέχρι σήμερα μετέχουν στα συμβούλια συμμόρφωσης της διοίκησης, οι οποίοι πέραν των λοιπών υποθέσεών τους επιβαρύνονται και με τις υποθέσεις που εισάγονται στα συμβούλια συμμόρφωσης. Ο δικαστής που εκδίδει την απόφαση έχει και την υποχρέωση να γνωρίζει τον τρόπο υλοποίησης της. Το ίδιο, άλλωστε, γίνεται σήμερα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με το άρθρο 59 εξορθολογίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων σχετικά με τις μετατάξεις.

Με το άρθρο 60 για λόγους νομοθετικής συνέπειας, όλες οι δημόσιες συμβάσεις υπάγονται πλέον στα Διοικητικά Δικαστήρια, ενόψει της διεύρυνσης της δικαιοδοσίας τους κατόπιν των νόμων 4491/2017 και 4605/2019.

Με το άρθρο 61 επιτυγχάνεται η συμμόρφωση προς την 209/2018 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος (Μισθοδικείο). Με την προτεινόμενη διάταξη αναγνωρίζεται από το Δημόσιο η ως άνω απαίτηση όσων δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018. Ορίζεται δε ότι τα προκύπτοντα ποσά θα καταβληθούν εφάπαξ εντός του έτους 2021.

Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών
Με το άρθρο 62 αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών. Από 1ης Απριλίου 2020 γίνεται αύξηση των οργανικών θέσεων των εισαγγελέων εφετών κατά είκοσι τρεις με αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων των αντεισαγγελέων εφετών, ώστε να στελεχωθούν οι εισαγγελίες κυρίως των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (οι αντεισαγγελείς εφετών θα καλύπτουν κατά βάση τις έδρες των τριμελών και μονομελών εφετείων). Η ανακατανομή των θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών του δεύτερου βαθμού αποτέλεσε επανειλημμένο αίτημα της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (υπ’ αρ. πρωτ. 70/6-12-2019 και 115/26-2-2020 έγγραφα της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης).

Με το άρθρο 63 για την αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης, θεσπίζεται η υπό όρους παύση ποινικής δίωξης για πλημμελήματα με προβλεπόμενη ποινή μέχρι 1 έτος.

Με το άρθρο 64 θεσπίζεται η υπό όρους παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών για πλημμελήματα με φυλάκιση έως 6 μηνών. Από τις ως άνω διατάξεις, εξαιρούνται πλημμελήματα που ανεξαρτήτως της επαπειλούμενης ποινής έχουν ιδιαίτερη σημασία (όπως το άρθρο 285 ΠΚ για την παραβίαση των μέτρων που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας, όπως ο κορονοϊός).

Με το άρθρο 65 προς την διευκόλυνση της ομαλής περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας ισχύει η ήδη προβλεπόμενη μακρότερη προθεσμία της 15ετίας, εφόσον η διαδικασία παραμένει ενεργή και αναμένονται καρποί. Με την εν λόγω διάταξη εναρμονίζεται το το ισχύον πλαίσιο με το πνεύμα σχετικής αποφάσεως του Αρείου Πάγου.

Με το άρθρο 66 καθορίζονται οι αναγκαίες χρονικές προσαρμογές και διαδικασίες, προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Με το άρθρο 67 προστίθεται άρθρο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προβλέπει και ρυθμίζει τα σχετικά με την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα. Εναρμονίζεται, έτσι το θεσμικό πλαίσιο με τη στρατηγική ηλεκτρονικοποίησης της Δικαιοσύνης, ενώ δυνητικά επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους των επιδόσεων.

Με το άρθρο 68 επιδιώκεται η επαναφορά της εξαίρεσης από την υποχρέωση για την υποβολή δήλωσης πόθεν και για τις διοικήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η μη οικονομική τους εξάρτηση από το Δημόσιο και η μη άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Δημοσίου σε αυτά. Με την προκείμενη ρύθμιση διασαφηνίζεται η προκληθείσα σύγχυση στη διάταξη όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 4571/2018 (με αυτή την τροποποίηση δημιουργήθηκε σύγχυση για το αν τα κριτήρια της ρύθμισης αφορούν και τα ΝΠΔΔ).

Με το άρθρο 69 επιτρέπεται η γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου (θρησκευτικού και πολιτικού) σε οποιαδήποτε τοπική εφημερίδα και όχι αποκλειστικά ημερήσια. Έτσι, διασφαλίζεται η προϋπόθεση δημοσιότητας και εναρμονίζεται το ισχύον πλαίσιο με τις επικρατούσες συνθήκες στην κοινωνία και τον Τύπο.

Ενοποιείται το πλαίσιο για την απόσπαση δικαστικών λειτουργών στο υπουργείο Δικαιοσύνης
Με το άρθρο 70 μειώνεται η προθεσμία που μεσολαβεί από την κοινοποίηση του διορισμού δικαστικού υπαλλήλου μέχρι την ορκωμοσία του διοριζομένου.

Με το άρθρο 71 ενοποιείται σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο το πλαίσιο για την απόσπαση δικαστικών λειτουργών στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με το άρθρο 73 δύναται να παραταθεί για 6 ακόμα μήνες η απόσπαση υπαλλήλων στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων – «Σπίτι του Παιδιού» η θητεία των οποίων έληξε ή λήγει το επόμενο διάστημα, προκειμένου να μην διακοπεί η παροχή υπηρεσιών προς ανήλικα παιδιά που χρήζουν της συνδρομής των εν λόγω δομών.

Με το άρθρο 72 παρατείνεται η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσληψης νέων Ειρηνοδικών, σε αναπλήρωση όσων συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται, μέχρι το τέλος του 2021.

Με τα άρθρα 74-76 θεσπίζονται διατάξεις για την ΑΔΑΕ, οι οποίες αφορούν κυρίως οργανωτικές αλλαγές. Σκοπό των εν λόγω διατάξεων είναι η ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Αρχής. Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη θητεία προϊσταμένων, η οποία θα έληγε εν μέσω πανδημίας και θα ήταν αδύνατη η ομαλή επιλογή και συνέχιση της λειτουργίας της Αρχής.

Με τα άρθρα 77-96 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, το υπουργείο Δικαιοσύνης προβαίνει στην ίδρυση νέας κατεύθυνσης Ειρηνοδικών (με τις οποίες επέρχεται αναβάθμιση του λειτουργήματος των Ειρηνοδικών), ενώ ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης στους νεοεισερχόμενους υποψήφιους Ειρηνοδίκες. Παράλληλα, ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ

Τα σχέδια για την επόμενη μέρα στον χώρο της Δικαιοσύνης, που είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα, αποκαλύπτει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις, που τέθηκαν μάλιστα σε εφαρμογή εν μέσω πανδημίας, με στόχο την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, καθώς και το νομοσχέδιο για τη σύσταση ειδικών τμημάτων, με στόχο την ταχύτερη επίλυση διαφορών που αφορούν υποθέσεις με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, αποτελούν τα δύο βασικά εργαλεία στο δικαστικό πεδίο. «Με τον τρόπο αυτόν στέλνουμε ένα ισχυρό σήμα στους επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι μια φιλική και ελκυστική για νέες επενδύσεις χώρα» τονίζει ο Τσιάρας.

Η διαμόρφωση της νέας πραγματικότητας λόγω της πανδημίας φαίνεται να επιταχύνει την ψηφιοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Στον τομέα της Δικαιοσύνης ποια μέτρα θα ληφθούν στην κατεύθυνση αυτή; Μπορούμε να ελπίζουμε σε «άυλα» δικόγραφα και γραμματείες δικαστηρίων χωρίς ουρές;

Η πρωτοφανής πανδημία έφερε πιο κοντά μεγάλες μεταρρυθμίσεις που είχαμε ήδη σχεδιάσει στον χώρο της Δικαιοσύνης και έκανε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ταχύτερης ψηφιοποίησης των δικαστικών διαδικασιών. Ηδη έχουμε θεσπίσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής πολλών πιστοποιητικών που εκδίδουν οι δικαστικές Αρχές μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών ή των δικηγόρων τους. Από τα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης καταβάλλεται, παράλληλα, μια εργώδης προσπάθεια προκειμένου να ψηφιοποιηθούν ακόμα περισσότερα πιστοποιητικά για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και των δικηγόρων στα δικαστήρια. Στην κατεύθυνση της «αποϋλοποίησης», τρέχει με γρήγορους ρυθμούς το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, ενώ δρομολογείται η ταχύτερη απόδοση ψηφιακών υπογραφών στους δικαστές και στους δικηγόρους.

Το μεγάλο διακύβευμα της επόμενης μέρας θα είναι η οικονομική ανάπτυξη και οι επενδύσεις και η Δικαιοσύνη είναι αναμφισβήτητα σημαντικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδύσεων. Υπάρχει σχεδιασμός για την καλύτερη και ταχύτερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας σε ό,τι αφορά το πεδίο της Δικαιοσύνης;

Τις προηγούμενες μέρες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ένα νέο σχέδιο νόμου στο οποίο ορίζονται οι διαδικασίες για τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια. Δίνεται έτσι η δυνατότητα ταχύτερης επίλυσης δικαστικών διαφορών που αφορούν υποθέσεις με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, όπως ενδεικτικά οι υποθέσεις που αφορούν παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού ή τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτόν στέλνουμε ένα ισχυρό σήμα στους επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι μια φιλική και ελκυστική για νέες επενδύσεις χώρα. Παράλληλα, βελτιώνουμε με τον τρόπο αυτόν τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη για την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης που καταρτίζει τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς οι δείκτες αυτοί αποτελούν βαρόμετρο για τις επιλογές των διεθνών επενδυτών.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ανακοινώθηκε απόφαση για παράταση του δικαστικού έτους; Εχετε αποφασίσει τη χρονική της διάρκεια; Μιλάμε για ένα έκτακτο μέτρο ή υπάρχουν σκέψεις και για μονιμότερη εφαρμογή;

Η παράταση του δικαστικού έτους είναι μια έκτακτη ρύθμιση που απαντά στη μεγάλη ανάγκη που δημιουργείται από τη συσσώρευση τεράστιου όγκου υποθέσεων την περίοδο της αναστολής των δικαστικών εργασιών. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι οι έκτακτες ρυθμίσεις που εισάγονται εν μέσω πανδημίας θα αρθούν με τη λήξη της υγειονομικής κρίσης.

Υπάρχουν σκέψεις για παρεμβάσεις στα δικαστικά μέγαρα, ώστε αυτά, όταν σε λίγες μέρες επαναλειτουργήσουν, να ανταποκρίνονται καλύτερα στην ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας;

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προχωρήσει σε μια μεγάλη προμήθεια υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και στους δικαστικούς υπαλλήλους. Παράλληλα, έχουμε ζητήσει από τις διοικήσεις των δικαστηρίων να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που έχει υποδείξει ο ΕΟΔΥ για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διενέργεια των αναγκαίων απολυμάνσεων. Παράλληλα, σε συνεργασία με το συναρμόδιο υπουργείο Οικονομικών εξασφαλίζουμε τους πόρους για τις ανάγκες που θα προκύψουν την επομένη της επαναφοράς της Δικαιοσύνης στην κανονικότητα και διατηρούμε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με όλους τους θεσμικούς φορείς της Δικαιοσύνης για να προβούμε σε όσες παρεμβάσεις κριθούν αναγκαίες στους χώρους των δικαστηρίων.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα από την πορεία της επιδημίας, υπάρχει στο υπουργείο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων, που αφορούν άμεσα τη λειτουργία της οικονομίας, και των δικαστηρίων;

Προφανώς, το υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται εναλλακτικά σενάρια για την επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία έχει ήδη γίνει εκτενής συζήτηση για τα υποθηκοφυλακεία, τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την προσπάθεια για την ανάκαμψη της οικονομίας. Το χρονοδιάγραμμα της επαναφοράς στην κανονικότητα όμως θα το υπαγορεύσουν η εξέλιξη της πανδημίας και η αρμόδια ομάδα του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Αισιοδοξώ πως στο τέλος του μήνα θα μπορούμε να μιλάμε για τα πρώτα αισιόδοξα βήματα για τη σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας στα δικαστήρια υπήρξε μαζική δημοσίευση αποφάσεων. Πιστεύετε ότι η κρίση της πανδημίας μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία για τη Δικαιοσύνη;

Σε αυτή την πρωτοφανούς έκτασης υγειονομική κρίση οι έλληνες δικαστές απέδειξαν πως είναι αντάξιοι του ρόλου που τους έχει αναθέσει η ελληνική πολιτεία. Με τη δημοσίευση χιλιάδων υποθέσεων την περίοδο της αναστολής στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και συνέχισαν να επιτελούν το καθήκον τους, βελτιώνοντας παράλληλα τους δείκτες αποδοτικότητας της Δικαιοσύνης. Αυτό το κεκτημένο πρέπει να το διατηρήσουμε. Είμαι βέβαιος πως και στο επόμενο διάστημα οι έλληνες δικαστές θα συνεχίσουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην κοινή μας προσπάθεια για την αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των ελλήνων πολιτών.

Πηγή tanea.gr

Μίνα Μουστάκα
Αναβλήθηκε σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω η πολύκροτη δίκη του ομαδικού βιασμού στην Ρόδο με θύμα μια 19χρονη κοπέλα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
Μάλιστα ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που εμπλέκονται στον βιασμό της 19χρονης είναι ο 21χρονος Αλβανός, ο οποίος κατηγορείται επίσης για τον βιασμό και τον θάνατο της άτυχης φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη.

Η δικηγόρος Μαρία Κρικοπούλου, η οποία εκπροσωπεί την 19χρονη, μιλώντας στο newsit.gr εκφράζει τις υποψίες της πως πίσω από την δεύτερη αναβολή του δικαστηρίου κρύβεται “οργανωμένο” σχέδιο από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

“Αναβλήθηκε σήμερα για δεύτερη φορά η δίκη. Πληροφορηθήκαμε από το Σάββατο ότι δεν θα παρευρεθεί η υπεράσπιση. Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων ζήτησε αναβολή διότι δίκαζε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κακουργημάτων στην Αθήνα. Ξέρετε, ο σκοπός τους είναι να πάνε με λευκό ποινικό μητρώο, αλλά ευτυχώς ο δικαστής δεν τους έκανε την χάρη. Στις 14 Φλεβάρη δικάζεται η υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη στην Αθήνα και η δικιά μας υπόθεση 17 Φλεβάρη στην Κω».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δυο κατηγορούμενοι δικάζονται, καθώς με πρόθεση και κατόπιν μεταξύ τους συναπόφασης, με σωματική βία και με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξανάγκασαν την 19χρονη σε συνουσία και σε άλλη ασελγή πράξη, τέλεσαν δε την πράξη τους αυτή όντες δύο στον αριθμό και ενεργώντας από κοινού.

Στην περίπτωση τους, καταπέλτης είναι το βούλευμα, καθώς αναφέρει ότι ο 21χρονος και ο 24χρονος ανάγκασαν την παθούσα σε ασελγείς πράξεις ασκώντας πάνω της σωματική βία. Φέρονται να την χτυπούσαν στο πρόσωπο και της έλεγαν «θα δεις τι θα πάθεις». Όταν κατάφερε να ξεφύγει, της φώναξαν «αυτό θα ξαναγίνει».

Η 19χρονη, όπως είχε εξηγήσει σε προηγούμενες δηλώσεις της στο newsit.gr η δικηγόρος Μαρία Κρικοπούλου, εξακολουθεί να βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, 14 μήνες μετά την φρικτή περιπέτεια που βίωσε στα χέρια του 21χρονου Αλβανού και του 24χρονου αθίγγανου.
“Θυμάται όλα αυτά που συνέβησαν με αποτέλεσμα να είναι κάτι τρομακτικό για την ίδια. Βρίσκεται συνεχώς υπό ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου να διαχειριστεί αυτό που της έχει συμβεί. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό της για να την στηρίξουμε”.

Ρεπορτάζ: Στέργιος Σαμαρτζής

https://www.newsit.gr/

Ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία 2017/554 για την τρομοκρατία -  Καίριες αλλαγές που αφορούν ευρύ φάσμα άρθρων και διατάξεων από πλειστηριασμούς, τον «Ρουβίκωνα», επιθέσεις σε εφοριακούς, κλοπές, δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων μέχρι αποφυλακίσεις πολυϊσοβιτών ή οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, επέρχονται στον Ποινικό Κώδικα

 
Το «ΘEΜΑ» αποκαλύπτει αποκλειστικά το τελικό κείμενο με τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα μετά τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Το σχέδιο με τις οριστικές αλλαγές της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συνέστησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας κατατίθεται εντός της επόμενης εβδομάδας προς ψήφιση στη Βουλή. Με τις νέες τελικές διατάξεις επέρχονται συνολικά 57 τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα, πλήρως εναρμονισμένες με τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Πλέον, με καινοτόμες διατάξεις σφίγγει ο νομικός κλοιός γύρω από τα μέλη της αναρχικής ομάδας «Ρουβίκωνας», αλλά και γύρω από πρόσωπα που διαπράττουν αδικήματα εις βάρος συμβολαιογράφων που διενεργούν πλειστηριασμούς. Αυστηροποιείται το νομικό πλαίσιο και για όσους επιτίθενται σε δημοσίους υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως αυτές που δέχτηκαν το περασμένο καλοκαίρι εφοριακοί που διενεργούσαν ελέγχους.

 
Ακόμη, ενισχύεται το ποινικό οπλοστάσιο της χώρας σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα τρομοκρατίας καθώς η εσωτερική νομοθεσία εναρμονίζεται με Κοινοτική Οδηγία και για πρώτη φορά θεσπίζονται ποινές ακόμη και για ταξίδια στο εξωτερικό υπόπτων για τρομοκρατία.

Οσον αφορά το αδίκημα της δωροδοκίας-δωροληψίας υπαλλήλων, αυτό μετατρέπεται σε κακούργημα μετά την κόκκινη κάρτα από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Για τους πολυϊσοβίτες, όπως οι καταδικασθέντες για την υπόθεση της 17Ν, προβλέπεται ότι θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποφυλάκιση μόνο αφού εκτίσουν 22 έτη από την ποινή που τους έχει επιβληθεί και όχι 17, όπως προβλέπεται σήμερα με τον αναμορφωμένο Ποινικό Κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ.

 
Σχετικά με το μείζον ζήτημα για το αδίκημα της απιστίας, το οποίο με τις αλλαγές της προηγούμενης κυβέρνησης διωκόταν μόνο κατ’ έγκληση (δηλαδή μετά από μήνυση του παθόντος), αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα. Πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος» αναφέρουν ότι έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις που είχαν εκφραστεί ως προς το θέμα αυτό στη διαβούλευση. Οι πρώτες νομικές σκέψεις είναι η απιστία για σειρά οικονομικών εγκλημάτων να διώκεται αυτεπάγγελτα, δηλαδή με παρέμβαση εισαγγελέα και όχι κατόπιν έγκλησης όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει νομικός και ουσιαστικός προβληματισμός ως προς το ποια μορφή θα πρέπει να πάρει το αδίκημα της απιστίας σε ό,τι αφορά στελέχη τραπεζών που εγκρίνουν δάνεια. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές ως προς το ζήτημα της απιστίας θα κλειδώσουν τα επόμενα 24ωρα ώστε το σχετικό σχέδιο νόμου να κατατεθεί πλήρες τις επόμενες ημέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

poi3

Μέχρι ισόβια σε οδηγούς για πρόκληση θανάτων υπό την επήρεια αλκοόλ

Σημαντικές διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια στους δρόμους εμπεριέχονται στο τελικό κείμενο του Ποινικού Κώδικα. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις προβλέπεται μέχρι και ισόβια κάθειρξη για όποιον οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και προκαλέσει απώλεια ανθρώπινων ζωών.

 
Συγκεκριμένα, όποιος οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ ή έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ή οδηγεί αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας ή πραγματοποιεί επικινδύνους ελιγμούς ή παίρνει μέρος σε αυτοσχέδιους αγώνες (οι γνωστές κόντρες της Παραλιακής) ή κάνει σούζες, τιμωρείται: Α) Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή εάν προκάλεσε κίνδυνο σε υλικά αγαθά. Β) Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους εάν προκάλεσε κίνδυνο σε άνθρωπο. Γ) Με κάθειρξη έως δέκα έτη εάν προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις. Δ) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν επήλθε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Ε) Με ισόβια κάθειρξη εάν προκλήθηκε ο θάνατος πολλών ανθρώπινων ζωών.


Τι αλλάζει σε υποθέσεις τρομοκρατίας

Με τις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα η Ελλάδα ενσωματώνει στο εσωτερικό της δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/541 και πλέον προβλέπονται ποινές και κυρώσεις «για όλα τα εγκλήματα που δημιουργούν κίνδυνο για αόριστο αριθμό προσώπων».

Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά συνιστά επιβαρυντική περίσταση «η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τρομοκρατικής οργάνωσης». Εδώ ο νομοθέτης κάνει ένα βήμα μπροστά, καθώς ορίζει το πλαίσιο για τρομοκρατικές επιθέσεις με χημικά αέρια που μέχρι σήμερα έχουμε δει να γίνονται στο εξωτερικό αλλά ευτυχώς όχι ακόμη στην Ελλάδα!

Φυλάκιση όμως έως δύο έτη προβλέπεται και για όσους στρατολογούν νέα μέλη σε τρομοκρατική οργάνωση ή «παρέχουν σε αυτούς οδηγίες, πληροφορίες ή κατευθύνσεις». Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και όποιοι εκπαιδεύουν άλλα πρόσωπα στην κατασκευή ή στη χρήση εκρηκτικών (μολότοφ κ.λπ.), πυροβόλων ή άλλων όπλων, επιβλαβών ή επικινδύνων ουσιών ή άλλων ειδικών μεθόδων ή τεχνικών για διάπραξη εγκλημάτων τρομοκρατίας.


Οι απειλές από το Διαδίκτυο

Μία από τις καινοτομίες του νέου Ποινικού Κώδικα είναι ότι εμπεριέχει διατάξεις που ποινικοποιούν τις απειλές που εκτοξεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στελέχη και μέλη του «Ρουβίκωνα», υποστηρικτές του και άλλα πρόσωπα-ομοϊδεάτες του. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις απειλές μέσω Διαδικτύου, αυτές είχαν γίνει πρόσφατα κοινός τόπος όχι μόνο με το ζήτημα της άδειας του πολυισοβίτη της 17Ν Δημήτρη Κουφοντίνα, αλλά και με αφορμή πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση σε ζητήματα ασφάλειας των πολιτών, π.χ. στα Εξάρχεια.

Πλέον, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως τρία έτη «σε όποιον δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του Διαδικτύου απειλεί με τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο δημόσια τάξη».

Με την ίδια ποινή φυλάκισης (έως τρία έτη) τιμωρείται όποιος πραγματοποιεί ταξίδια «με σκοπό να τελέσει ή να συμβάλει στην τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, να συμμετάσχει στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, με επίγνωση του γεγονότος ότι η εν λόγω συμμετοχή θα συμβάλλει στις εγκληματικές δραστηριότητες αυτής της ομάδας ή με σκοπό να προσφέρει ή να παρακολουθήσει εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων».

poi1

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας θα καταθέσει εντός της επόμενης εβδομάδας το σχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή. Με τις νέες τελικές διατάξεις επέρχονται συνολικά 57 τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα πλήρως εναρμονισμένες με τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης


Αδειες κρατουμένων

Δικαίωμα να αιτηθούν την αποφυλάκισή τους υπό όρους θα έχουν με τις νέες διατάξεις στο άρθρο 110Α του Ποινικού Κώδικα οι πολυϊσοβίτες -ανάμεσά τους και οι καταδικασθέντες για την υπόθεση της 17Ν- εφόσον παραμείνουν στη φυλακή 22 έτη. Πριν από τις αλλαγές το όριο ώστε η συγκεκριμένη κατηγορία κρατουμένων να αιτηθεί την αποφυλάκισή της με όρους ήταν τα 17 έτη.

Παράλληλα, για το αδίκημα της απόδρασης κρατουμένου προβλέπεται ποινή φυλάκισης τριών ετών για σωφρονιστικούς ή άλλους υπαλλήλους (αστυνομικούς) που διαπιστωθεί ότι βοήθησαν τον κρατούμενο να αποδράσει.


Πλειστηριασμοί και «Ρουβίκωνας»

Φυλάκιση έως τρία έτη προβλέπεται για όποιον παράνομα εισέρχεται και παραμένει σε δημόσια κτίρια (νοσοκομεία, πρεσβείες, δικαστήρια, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας - ΔΕΗ κ.λπ.) «και προκαλεί έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας».

Πρόκειται για ρύθμιση που φωτογραφίζει τη δράση μελών του «Ρουβίκωνα», τα οποία κατ’ επανάληψη στο παρελθόν έχουν πραγματοποιήσει εισβολές και επιθέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως πρεσβείες, νοσοκομεία, ακόμη και στη Βουλή, μέχρι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι τελικές ρυθμίσεις προβλέπουν επίσης ποινή φυλάκισης από ένα έως τρία έτη για τους δράστες επιθέσεων που έχουν γίνει σε συμβολαιογραφικά γραφεία και διακόπτουν τη διεξαγωγή πλειστηριασμών. Παράλληλα, ορίζουν πως όσοι παράνομα εισέρχονται και απλά παραμένουν σε συμβολαιογραφικά γραφεία όπου διεξάγονται πλειστηριασμοί τιμωρούνται με εξάμηνη φυλάκιση.

Πρόκειται για ρύθμιση που πιάνει τις δράσεις του «Ρουβίκωνα», καθώς και άλλων προσώπων (πολιτικών και μη), τα οποία κατά καιρούς έχουν προκαλέσει σοβαρά επεισόδια σε διαδικασίες πλειστηριασμών, με αποτέλεσμα τη ματαίωσή τους. Προβλέπεται μάλιστα ότι το δικαστήριο εκτός από ποινή φυλάκισης μπορεί να επιβάλει σε κατηγορούμενους για τέτοιες υποθέσεις και χρηματική ποινή. Ακόμη, με φυλάκιση έως τρία έτη «τιμωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις συλλογικού οργάνου, συγκροτούμενου σύμφωνα με τον νόμο για τη διεξαγωγή δημόσιων υποθέσεων».

poi2

Κάθειρξη 10 χρόνων για τη ρίψη μολότοφ

Ενα από τα πολυσυζητημένα ζητήματα σχετικά με τις βελτιώσεις στον Ποινικό Κώδικα αφορούσε το αδίκημα της κατασκευής και χρήσης βόμβας μολότοφ. Με τις τελικές αλλαγές αναβαθμίζεται σε κακούργημα η χρήση μολότοφ σε δημόσιους χώρους και όταν παραβιάζονται οι διατάξεις για τη διατάραξη της κοινής ειρήνης.

Πριν από τις τελικές αλλαγές, η κατασκευή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών ή βόμβας διωκόταν σε βαθμό πλημμελήματος. Ομως τώρα, με τις νέες τροποποιήσεις, η ποινική μεταχείριση όσων κατέχουν τέτοιες εκρηκτικές ύλες αλλάζει όταν η χρήση τους γίνεται σε δημόσιους χώρους με αποτέλεσμα την καταστροφή δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, ακόμη και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, όπως είχε γίνει, για παράδειγμα, στην υπόθεση της Marfin.

«Οποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τριών ετών», αναφέρεται στο άρθρο 272. Αν η ρίψη βόμβας μολότοφ γίνεται σε δημόσιους χώρους με συνέπεια να παραβιάζονται οι διατάξεις για τη διατάραξη της κοινής ειρήνης, ο δράστης θα τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη (κακούργημα). Προβλέπεται πάντως ότι ο δράστης δεν τιμωρείται αν παραδώσει με τη θέλησή του στις Αρχές τις εκρηκτικές ύλες που κατέχει ή εμπόδισε άλλους να κάνουν χρήση αυτών.


Παρέμβαση Εισαγγελέα για επιθέσεις σε δημοσίους υπαλλήλους

Καίριας όμως σημασίας θεωρείται η επαναφορά της δυνατότητας του εισαγγελέα να παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα, δηλαδή να ερευνά και να ασκεί ποινική δίωξη σε πρόσωπα που επιτίθενται σε δημοσίους υπαλλήλους προξενώντας τους σωματικές βλάβες. Πλέον προβλέπεται ότι δεν απαιτείται μήνυση από τα θύματα για να κινηθεί η διαδικασία ποινικής δίωξης σε βάρος των προσώπων που τους επιτέθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά αυτό θα γίνεται με εισαγγελική παρέμβαση. Η νέα ρύθμιση δεν αφορά μόνο δημοσίους υπαλλήλους που δέχονται επιθέσεις ενώ διεξάγουν ελέγχους -είναι πρόσφατα τα περιστατικά βίας σε βάρος τους στην Κρήτη κ.α.-, αλλά και υπαλλήλους συμβολαιογραφείων που διεξάγουν πλειστηριασμούς.


Δωροδοκία πολιτικών προσώπων

Διευρύνεται ο κύκλος των πολιτικών προσώπων που θα διώκονται σε βαθμό κακουργήματος για τα αδικήματα της δωροληψίας. Συγκεκριμένα, για δωροληψία πολιτικών προβλέπονται κάθειρξη και χρηματική ποινή. Πολιτικά πρόσωπα θεωρούνται: ο πρωθυπουργός, τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων. Με τις αλλαγές που επήλθαν στο άρθρο 159 στη λίστα των πολιτικών προσώπων για τη δωροληψία περιλαμβάνονται πλέον και οι υφυπουργοί. Οπως αναφέρεται, αν τα παραπάνω πρόσωπα «ζητούν ή λαμβάνουν άμεσα ή μέσω τρίτου για τους εαυτούς τους ή άλλους οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα», θα τιμωρούνται με κάθειρξη (κακούργημα) και χρηματική ποινή.

Για το αδίκημα της δωροδοκίας πολιτικών προσώπων προβλέπεται ότι «όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον πρωθυπουργό ή σε μέλος της κυβέρνησης ή στον περιφερειάρχη ή στον δήμαρχο άμεσα ή μέσω άλλου οποιαδήποτε ωφελήματα που δεν δικαιούται για τον εαυτό του ή για άλλον» τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Στα πολιτικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά τη δωροδοκία προστίθενται με το άρθρο 159Α και υφυπουργοί και βουλευτές.


Δωροδοκία-δωροληψία υπαλλήλου

Σε κακούργημα μετατρέπεται και τιμωρείται με κάθειρξη 10 ετών η δωροδοκία-δωροληψία υπαλλήλου απασχολούμενου σε κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως πρώην ΔΕΚΟ κ.λπ.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 237 προστίθεται το άρθρο 237Β, το οποίο περιλαμβάνει εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμη ή πρόσκαιρη) και με οποιαδήποτε ιδιότητα «σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή κατά την πλειοψηφία των μετοχών τους στο κράτος, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ ή σε όποιες ή των οποίων τη διοίκηση διορίζει εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία το κράτος ή οι ΟΤΑ ή τα ΝΠΔΔ».

Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, «με το άρθρο 237Β σκοπείται η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, την οποία η χώρα μας έχει κυρώσει με τον ν. 2656/1998».

Επιπλέον, στο κεφάλαιο για τη δωροδοκία υπαλλήλου (άρθρο 236) προβλέπεται ότι τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ έτη (από τρία που ήταν με τις ισχύουσες διατάξεις) και χρηματική ποινική όποιος δωροδοκεί δημόσιο υπάλληλο. Οι ίδιες ποινές προβλέπονται και για υπαλλήλους που απασχολούνται σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα. Για τη δίωξη δε του αδικήματος της δωροδοκίας υπαλλήλων δεν απαιτείται έγκληση (μήνυση) από τον θιγόμενο.

Μεταξύ άλλων, οι νέες διατάξεις για τη δωροδοκία (άρθρο 236) προβλέπουν τα εξής: «1. Οποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. 2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηματική ποινή. 3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, αν με παραβίαση συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας δεν απέτρεψε από αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων παραγράφων».


Τι προβλέπεται για τα ανώτερα στελέχη του Δημοσίου

Ακόμη, αντικαθίσταται παράγραφος του άρθρου 235 και προβλέπεται πλέον φυλάκιση για τους προϊσταμένους δημόσιων υπηρεσιών που δεν απέτρεψαν υφισταμένους τους από το να δωροδοκηθούν.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν με παράβαση συγκεκριμένου υπηρεσιακού καθήκοντος από αμέλεια δεν απέτρεψαν πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον έλεγχό τους από την τέλεση πράξης των προηγούμενων παραγράφων», δηλαδή της δωροδοκίας.


Κακούργημα η διακεκριμένη κλοπή

Κακούργημα με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη αλλά και χρηματική ποινή αποτελεί η διακεκριμένη κλοπή, δηλαδή όταν η αξία των κλοπιμαίων είναι άνω των 120.000 ευρώ. Επίσης, κακούργημα αποτελεί η κλοπή ή διάρρηξη που έγινε από δύο ή περισσότερα άτομα που είχαν συγκροτήσει συμμορία για τον σκοπό αυτό, ανεξάρτητα από την αξία των κλοπιμαίων. Στην έννοια της διακεκριμένης κλοπής περιλαμβάνεται και η αφαίρεση κειμηλίων και άλλων αντικειμένων από εκκλησίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπου εκτίθενται ως ιστορικά και αρχαιολογικής σημασίας κειμήλια σε κοινή θέα.

https://www.protothema.gr

 
Σελίδα 1 από 29

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot