Έως την Παρασκευή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι για να καταθέσουν τις αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι τα παιδιά (βρέφη- νήπια) των δικαιούχων του ΟΑΕΔ, 8 οκτώ μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2019) έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η λειτουργία των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας των Σταθμών ξεκινά την 6:45 και τελειώνει στις 16:00. Η φιλοξενία των βρεφών - νηπίων είναι δωρεάν. Οι γονείς – κηδεμόνες των βρεφών-νηπίων για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από την 9.00 μέχρι 14.00.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 8 μηνών έως και 17 μηνών, από 18 μηνών έως και 30 μηνών και από 31 μηνών έως την προσχολική ηλικία. Μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι, δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς. Οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΑΕΔ. Από σήμερα 20/05/2019 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθεί η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών - νηπίων. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.


ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΑΕΔ. Από σήμερα Δευτέρα 20/05/2019 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών – νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τη σχολική χρονιά 2019-202«Ωφελούμενοι» του προγράμματος είναι τα παιδιά (βρέφη-νήπια) των δικαιούχων του ΟΑΕΔ από οκτώ μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2019) έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018), για τους 298 δήμους απ τους 325 της χώρας.

Η λειτουργία των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλ,αδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας των σταθμών ξεκινά στις 06:45 και τελειώνει στις 16:00.Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους για τις θερινές διακοπές τον Αύγουστο και
α) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου
β) από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και κατά τις επίσημες αργίες των δημόσιων υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές.

Στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο στην επίσημη απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών . Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι γονείς – κηδεμόνες των βρεφών – νηπίων, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 μέχρι τις 14:00. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα 4-6-2018 αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2018-2019, όπως έχει καθοριστεί με βάση τη Δημόσια Πρόσκληση, ως εξής:
Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών -1,5 ετών)
Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών -2,5 ετών)
Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 –την προσχολική ηλικία)
Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από τις τριμελείς πρωτοβάθμιες επιτροπές μοριοδότησης και επιλογής των υποψηφίων βρεφών και νηπίων, που συγκροτήθηκαν με την αρ. πρωτ. 31272/15-05-2018 Απόφαση Διοικήτριας του ΟΑΕΔ. Οι εργασίες των επιτροπών έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της υπ’ αρ. 1325/33/08-05-2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ian.oaed.gr/apprenet/bns ή στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς όπου υπέβαλαν την αίτησή τους.
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από 5/6/2018 έως και 11/6/2018 τις ώρες 8.00 με 14.00, αποκλειστικά στις έδρες των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών όπου κατατέθηκαν οι αιτήσεις εγγραφών – επανεγγραφών.
Σε ετοιμότητα πρέπει να βρίσκονται όσες οικογένειες έχουν παιδιά που πρέπει να πάνε σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς το έτος 2018-2019.
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Και Αυτοδιοίκησης(ΕΕΤΑΑ ΑΕ.) αναμένεται, ενδεχομένως εντός του μήνα, να εκδώσει τις οδηγίες και την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το έτος 2018-2019.
Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης, Οικονομολόγος
Ουσιαστικά μιλάμε για την χρηματοδότηση συμμετοχής παιδιών και ατόμων ΑμεΑ σε νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες παρόμοιες δομές, ιδιωτικές ή δημόσιες.
Η Δράση αυτή θα απευθύνεται, σε γενικές γραμμές, σε Μητέρες (βρεφών, νηπίων και παιδιών, ή ατόμων με αναπηρίες ) ή ατόμων που έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών καθώς και άλλες κατηγορίες δικαιούχων.
Οι μητέρες πρέπει να είναι άνεργες ή εργαζόμενες. Μετά από την αίτησή τους λαμβάνουν ένα κουπόνι (VOUCHER) ,σύμφωνα με κατάταξη που γίνεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα και το κατά πόσο αυτό βρίσκεται πάνω ή κάτω από το όριο της φτώχειας.
Αυτό το Κουπόνι το χρησιμοποιούν για να μην πληρώσουν στους σταθμούς που θα πάνε τα παιδιά και η αξία του πέρυσι κυμαινόταν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στα 2375 ευρώ και 2945 ευρώ.
Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος (σύμφωνα με το εκκαθαριστικό της εφορίας) για την συμμετοχή στη δράση για το (περσινό πλέον) έτος (2017-2018) ήταν:
- οικογένεια με έως δύο παιδιά 27.000 ευρώ
- οικογένεια με τρία παιδιά 30.000 ευρώ
- με τέσσερα παιδιά 33.000 ευρώ
- με πέντε και πάνω παιδιά 36.000 ευρώ.
Προσοχή: Ενδέχεται για το έτος 2018-2019 να αναπροσαρμοστούν τα εισοδηματικά κριτήρια ή να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού τους, παρόλαυτά αναμένεται να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα που δεν θα μειώσουν τον αριθμό των ωφελούμενων οικογενειών. Η διάρκεια του κουπονιού καλύπτει όλη την σχολική χρονιά από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο.
Για την επόμενη περίοδο αναμένεται να γίνουν δεκτά πάνα από 100.000 παιδιά,των οποίων η φοίτηση θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και υποβολή Δικαιολογητικών.
Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που αναμένεται να ανακοινωθούν, για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι στην
παρούσα αναμενόμενη δράση, η διαδικασία είναι η εξής:
1. Υποβάλλουμε αίτηση στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr
2. Στέλνουμε τα δικαιολογητικά(οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης, μαζί με την αίτηση) στην
ανάλογη διεύθυνση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ
Προσοχή: Οι ημερομηνίες αιτήσεων και αποστολών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.
3. Αναμένουμε τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου που μας κατατάσσουν σύμφωνα με την μοριοδότησή
μας και την ορθότητα/πληρότητα των φακέλων.
Προσοχή: Είμαστε σε ετοιμότητα, για να ελέγξουμε όταν αναρτηθούν τα αποτελέσματα και να δούμε
την κατάταξή μας, γιατί δεν θα μας ειδοποιήσει κανείς.
4. Υποβάλλουμε ένσταση εάν δεν συμφωνούμε με την κατάταξή μας
Προσοχή:H ένσταση υποβάλλεται εντός τριών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.
5. Αναμένουμε τα Οριστικά αποτελέσματα
6. Αφού εγκριθούμε μεταβαίνουμε στην Δομή που μας ενδιαφέρει(παιδικό σταθμό κλπ) και γράφουμε το
παιδί.
Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με δελτίο τύπου της Αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρίας Φωτίου ξεκίνησε πρόγραμμα ενίσχυσης δήμων για την δημιουργία νέων τμημάτων σταθμών νηπίων και βρεφών. Οι δήμοι μπορούν να συμμετάσχουν και να λάβουν χρηματοδότηση έως 75.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις.
Υπενθύμιση: Έχουν ήδη αρχίσει οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς. Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές είναι η 31 Μαΐου(οι επανεγγραφές ενδεχομένως λήγουν
νωρίτερα) και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.
"ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ baby" σε ιδιόκτητο κτίριο 700 τμ μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο 1300 τμ.

Ένας χώρος σχεδιασμένος για να παραμείνει πιστός, τόσο λειτουργικά όσο και κτιριακά, στις υψηλές προδιαγραφές της "ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑΣ".
Θα μπορεί να φιλοξενεί 95 βρέφη και νήπια ηλικίας από 6 μηνών εώς 5 ετών και θα βρίσκεται δίπλα στο 2ο Γενικό Λύκειο ΚΩ ,επάνω από την Εθνικής Αντίστασης.
Η "ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ baby" θα είναι έτοιμη μέσα στο καλοκαίρι, λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε
στα τηλ. 2242301516 και 6947047936.
CamView01HiRes
Σελίδα 1 από 8

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot