arxiki selida

Ηλεκτρονικά ληξιαρχική πράξη, ΑΜΚΑ & επίδομα για τα νεογνά-Ο ρόλος των δήμων (έγγραφα)

Φεβρουάριος 19, 2020 Σχολιάστε πρώτοι!
jumbo-banner
banner

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνονται απ’ όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, ή και στις μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων η ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών από τις 10 Μαΐου 2020 Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ για την εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν 4659/2020, «με χρήση του υποσυστήματος του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 13 του ν. 4659/2020, ο καθορισμός του τύπου και περιεχομένου και αφορά την κατάρτιση της δήλωσης γέννησης, την απόδοση A.M.Κ.Α., την ασφάλιση του νεογνού και την αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης, καθώς και η αποτύπωση των απαραίτητων τεχνικών λεπτομερειών για την εφαρμογή της».

Να σημειωθεί ότι όπως προβλέπει η παρ. 11 του άρθρου 13 του 4659/2020: «Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου (σ.σ. δημοσιεύθηκε στις 10/2) , όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, ή και μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων οφείλουν να έχουν διαμορφώσει τις αναγκαίες υποδομές για την υλοποίηση του παρόντος άρθρου.»

Η ΚΥΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ η διαδικασία κατάρτισης ψηφιακής δήλωσης γέννησης στο μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και στις μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων, θα γίνεται ως εξής:

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/ τμημάτων νοσοκομείων προβαίνει στην κατάρτιση της ψηφιακής δήλωσης γέννησης χρησιμοποιώντας το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και τα ταυτοποιητικά έγγραφα που του προσκομίζουν οι γονείς, αντίγραφα των οποίων τηρούνται στο αρχείο του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/τμημάτων νοσοκομείων.
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αναζητά από το Μητρώο Πολιτών τα απαραίτητα στοιχεία για την δήλωση γέννησης, συμπληρώνοντας στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης.
Στην περίπτωση που ανευρεθεί στη βάση του Μητρώου Πολιτών εγγραφή που αντιστοιχεί στα συμπληρωθέντα στοιχεία, αντλεί από το σύστημα τα ήδη σε αυτό καταχωρημένα στοιχεία. Τα πεδία που μένουν κενά συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.
Εάν δεν ανευρεθεί στη βάση του Μητρώου Πολιτών εγγραφή με βάση τα συμπληρωθέντα στοιχεία, τα πεδία συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.
Μόλις ο υπάλληλος ολοκληρώσει την καταχώριση στο σύστημα, αποθηκεύει την δήλωση γέννησης, την οποία εκτυπώνει και δίνει προς έλεγχο στους γονείς για να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων.
Στη συνέχεια, η εκτυπωμένη δήλωση γέννησης υπογράφεται ιδιοχείρως από τους υπόχρεους του άρθρου 2 της παρούσας και τον ιατρό, αποθηκεύεται στο αρχείο του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/τμημάτων νοσοκομείων και οριστικοποιείται. Οι γονείς με την δήλωση γέννησης επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης γέννησης και παρέχουν την συγκατάθεσή τους για τη λήψη από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ των φορολογικών, των ασφαλιστικών και άλλων τυχόν αναγκαίων δεδομένων που τηρούνται σε διάφορα μητρώα του Δημοσίου. Η επιβεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και τυχόν προσκομισθέντα δικαιολογητικά.
Το περιεχόμενο της οριστικοποιημένης έντυπης ενυπόγραφης δήλωσης ταυτίζεται με το περιεχόμενο της οριστικοποιημένης εντός του συστήματος δήλωσης. Η οριστικοποιημένη δήλωση αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος στο αρμόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα δήλωσης γέννησης με συνημμένη την εντός του συστήματος δήλωση.
Άρθρο 5

Διαδικασία στο Ληξιαρχείο χωρίς την παρουσία των υπόχρεων

Με την παραλαβή της εισερχόμενης εκκρεμότητας, ο Ληξίαρχος καταρτίζει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα στοιχεία της δήλωσης γέννησης που απαιτούνται για την ληξιαρχική πράξη γέννησης αντλούνται μέσω του συστήματος.
Κατά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το αρμόδιο ληξιαρχείο, πραγματοποιούνται τα εξής:
α) Αποδίδεται Α.Μ.Κ.Α. στο νεογνό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

β) Αποστέλλεται εκκρεμότητα στα αρμόδια Δημοτολόγια για την αυτεπάγγελτη εγγραφή του τέκνου στην οικογενειακή μερίδα.

Άρθρο 6

Διαδικασίες μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά Ε.Φ.Κ.Α., μητρώο Α.Μ.Κ.Α., Ο.Π.Ε.Κ.Α., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (Κ.Ε.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. ενημερώνει με γραπτό μήνυμα ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους υπόχρεους του άρθρου 2 της παρούσας για την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και τον Α.Μ.Κ.Α. του νεογνού.
Άρθρο 7

Δικαιολογητικά

Στην περίπτωση που τα στοιχεία για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης αντλούνται από το σύστημα του Μητρώου Πολιτών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παρούσας, δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών και ο έλεγχος ορθότητας των στοιχείων από το αρμόδιο Ληξιαρχείο.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης καταχωρίζονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσας, και το αρμόδιο ληξιαρχείο κρίνει απαραίτητη την προσκόμιση δικαιολογητικών για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, υποχρεούται να προβεί στην αυτεπάγγελτη
αναζήτησή τους. Στις περιπτώσεις που μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δεν ανευρεθούν και πάλι τα απαραίτητα στοιχεία, το αρμόδιο Ληξιαρχείο υποχρεούται να ζητήσει την προσκόμισή τους από τους υπόχρεους

Η εγκύκλιος

Για την ενημέρωση των δήμων και τον ληξιαρχείων το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ στην οποία τονίζεται:

2) η ηλεκτρονική δήλωση γέννησης, καταρτίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός και σε αυτήν καταχωρίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 22 του ν.344/1976 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχείο (β) ΚΥΑ,

3) στο υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών δημιουργείται ψηφιακή δήλωση, η οποία εκτυπώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και παραδίδεται στους γονείς προς επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων και την ιδιόχειρη υπογραφή τους. Η ανωτέρω δήλωση υπογράφεται και από τον ιατρό. Η οριστικοποιημένη δήλωση αποστέλλεται μέσω του συστήματος στο αρμόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα δήλωσης γέννησης με συνημμένη την εντός του συστήματος δήλωση,

4) με την παραλαβή της εισερχόμενης εκκρεμότητας ο Ληξίαρχος καταρτίζει τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή της αντλούνται μέσω του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών και ο έλεγχος ορθότητας των στοιχείων από το αρμόδιο Ληξιαρχείο.

5) Στην περίπτωση που τα στοιχεία για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης καταχωρίζονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο Ληξίαρχο, εφόσον:

 εκδίδονται από ελληνικές δημόσιες αρχές και

 θεωρούνται απαραίτητα για τη βεβαίωση της ορθότητας των

6) Στις περιπτώσεις που μέσω της αυτεπάγγελτης ως άνω αναζήτησης δεν ανευρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία/δικαιολογητικά και δεν έχουν επισυναφθεί στην ψηφιακή δήλωση γέννησης, το αρμόδιο Ληξιαρχείο υποχρεούται να ζητήσει την προσκόμισή τους από τους υπόχρεους προκειμένου να συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου τους,

7) για γεννήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε μαιευτήριο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή σε μαιευτική κλινική/τμήμα νοσοκομείου εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4659/2020, δηλαδή μόνο με τη χρήση του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών,

8) στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αναγράφεται πλέον πέραν των στοιχείων του εδαφ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.344/1976 και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του νεογνού, ο οποίος αποδίδεται αυτόματα κατά την οριστικοποίηση της πράξης.

9) Τεχνικό Εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης μέσω Ψηφιακής Δήλωσης Γέννησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή:

«Αστική & Δημοτική Κατάσταση»

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών»»

 «Εκπαιδευτικό Υλικό Μητρώου Πολιτών»

 «Υποσύστημα Ληξιαρχείου – Διαχείριση Δήλωσης Γέννησης»

Η έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Πληροφοριακού

Συστήματος Μητρώου Πολιτών τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευση της ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/10-2- 2020(404 Β΄) Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Επικρατείας, ήτοι από 10 Φεβρουαρίου 2020.

https://www.aftodioikisi.gr/

Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot