arxiki selida

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, κ.Χ.Κόκκινος ζήτησε με έγγραφό του στον Υφυπουργό Μεταφορών και Δικτύων, κ.Μ.Παπαδόπουλο, την άμεση εξεύρεση λύσης ώστε η ακινητοποιημένη μέχρι σήμερα «Κινητή Μονάδα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» λόγω έλλειψης της επιβεβλημένης από τη νομοθεσία πιστοποίησης, να τεθεί σε λειτουργία.    

Ο κ. Κόκκινος, επισήμανε με την επιστολή αυτή το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα νησιά στα οποία δεν υπάρχει ΚΤΕΟ, όπως στην Κάσο, Κάρπαθο, την Αστυπάλαια, την Πάτμο, κλπ σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και ιδιαιτέρως επαγγελματικών αυτοκινήτων, όπου λόγω των ιδιαιτεροτήτων του νησιωτικού συμπλέγματος, των δυσκολιών της θαλάσσιας μεταφοράς αλλά και του υψηλού κόστους μεταφοράς σε νησιά με λειτουργούντα ΚΤΕΟ (Ρόδος, Κως, Κάλυμνος) γίνεται αδύνατη η μεταφορά των οχημάτων αυτών για τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο.
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη του έντονου φαινομένου του μη τεχνικού ελέγχου σημαντικού αριθμού οχημάτων με τις όποιες συνέπειες συνεπάγεται αυτό σχετικά με την ασφάλεια των οχημάτων, την παράβαση νομοθεσίας για μη έκδοση βεβαίωσης ελέγχου ΚΤΕΟ, κλπ.

Ο κ.Χ.Κόκκινος, προτείνει ως λύση στο πρόβλημα τη διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου της δυνατότητας νομοθετικής ρύθμισης για εξαίρεση των κινητών μονάδων από την υποχρέωση εφαρμογής κάποιων προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν και να λειτουργούν νόμιμα.       
Τέλος, ο κ.Χ. Κόκκινος ζήτησε άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για επίλυση του θέματος.
 
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει στην κατοχή της κινητή μονάδα ΚΤΕΟ η οποία παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών στην (παλιά) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων στα διάφορα νησιά.

Αυτή πράγματι  χρησιμοποιήθηκε κατά τα έτη 2011 και 2012 και είχε σημαντικά αποτελέσματα.

Οι έλεγχοι που έγιναν από την κινητή μονάδα  μόνον κατά το έτος 2011 (έτος που λειτούργησε η κινητή μονάδα πλήρως)  ανήλθαν σε 7.000 περίπου οχήματα  και ανά νησί ως κατωτερω:

Κάρπαθος 2.500 οχήματα, Κάσος 250 οχήματα, Πάτμος 250 οχήματα, Λερος 3.500 οχήματα, Κάλυμνος –Αστυπάλαια 500 οχήματα)

Για το έτος  2012 (όπου η κινητή μονάδα λειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα -έως Σεπτέμβριο) οι έλεγχοι στα νησιά ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΠΑΤΜΟΣ και ΛΕΡΟΣ ανέρχονται σε 620 οχήματα.

Ιστορικά αναφέρουμε επί πλέον ότι:
Με το αρ.πρ.44519/6148/05-08-2008  έγγραφο της Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών ανακοινώνεται η  αποστολή της κινητής μονάδας ΚΤΕΟ έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων στα διάφορα νησιά.

Με την Υ.Α. 44546/9693/29-09-2008 διατέθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου η κινητή μονάδα ΚΤΕΟ
 
Σήμερα δεν είναι δυνατή η λειτουργία της κινητής μονάδας, καθόσον αυτή δεν μπορεί να πιστοποιηθεί όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για τον εξοπλισμό των ΚΤΕΟ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν πλήρως από την «κινητή μοναδα».

Τέτοιες προδιαγραφές (που δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε «κινητή μοναδα») είναι η ύπαρξη ανυψωτήρων για έλεγχο του οχήματος επί λάκου, φωτογράφιση των οχημάτων από τον λάκκο επιθεώρησης, εξομοιωτής φορτίου, σύνδεση με το κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα του Υ.Υ.Μ.Δ. κλπ.
(Οι όροι και προϋποθέσεις της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ αναφέρονται στις παρακάτω ΥΑ.
ΥΑ  αρ.20794/2222/3-05-2012 (ΦΕΚ ΄Β 1466/3-5-2012)
Υ.Α. αρ55332/5732 (ΦΕΚ 3469/Β 31-12-2012)
ΥΑ αρ.28792/3638/2013 ( ΦΕΚ ΄Β 1454/17-6-2013) )
 
Γίνονται συνεχή ερωτήματα φορέων και πολιτών από νησιά της Περιφέρειας μας (όπως ΚΑΣΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, ΠΑΤΜΟΣ, κλπ) σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων που κινούνται σ΄αυτα,  και ιδιαίτερα κατόχων επαγγελματικών αυτοκινήτων (ταξί, λεωφορεία κλπ), οι οποίοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων του νησιωτικού συμπλέγματος, των δυσκολιών της θαλάσσιας μεταφοράς και του υψηλού κόστους μεταφοράς σε νησιά με λειτουργούντα ΚΤΕΟ (Ρόδου, ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ), αδυνατούν να μεταφέρουν  τα οχήματα τους για τον απαραίτητο τεχνικό Έλεγχο και έτσι έχουμε το έντονο φαινόμενο του μη τεχνικού ελέγχου σημαντικού αριθμού οχημάτων της Περιφέρειας μας με τις όποιες συνέπειες συνεπάγεται σε μια περιοχή κατεξοχήν τουριστική (ασφάλεια οχημάτων, παράβαση νομοθεσίας για μη έκδοση βεβαίωσης ελέγχου ΚΤΕΟ κλπ).
 
Πρόταση για λύση στο ανωτέρω πρόβλημα και σε σχέση με την υφιστάμενη κινητή μονάδα ΚΤΕΟ που υπάρχει στην  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι η διερεύνηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.Υ.Μ.Δ. της νομοθετικής ρύθμισης για εξαίρεση των κινητών μονάδων από την υποχρέωση εφαρμογής κάποιων προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν και νόμιμα να λειτουργήσουν.
(Η λειτουργία αυτής θα γίνεται μόνον στα νησιά που δεν εξυπηρετούνται από ΚΤΕΟ).
 
Άλλες εναλλακτικές λύσεις ίσως είναι δυνατές αλλά πάντα με νομοθετική ρύθμιση πχ: ή έκδοση πιστοποιητικού ασφαλούς λειτουργίας οχήματος από εξουσιοδοτημένα συνεργεία (για τα νησιά που δεν εξυπηρετούνται από ΚΤΕΟ κλπ).
Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνδράμετε στην προσπάθεια μας για ανεύρεση λύσης στο παραπάνω έντονο πρόβλημα της περιοχής μας και είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.
                             
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Με ενότητα, αγώνα και πίστη στα εθνικά μας ιδανικά περιφρουρούμε την ελευθερία μας και την εθνική ανεξαρτησία μας
 
Η ελληνική ιστορία περιέχει χιλιάδες σελίδες ένδοξων αγώνων του ελληνισμού. Τα διδάγματα και τα μηνύματα όπως του έπος του 1940, θα παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα. Εβδομήντα τέσσερα (74) χρόνια μετά οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία, δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία εμπνέουν και καθοδηγούν. Το ιστορικό «ΟΧΙ» και η νίκη των Ελλήνων απέναντι στις πανίσχυρες φασιστικές Ιταλικές μεραρχίες στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, έστειλε το μήνυμα σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς κατά του ολοκληρωτισμού ότι ο «άξονας» (Γερμανία – Ιταλία – και αργότερα Ιαπωνία) δεν είναι ανίκητος.

Στέλνει και μήνυμα ιδιαίτερα επίκαιρο στην εποχή μας: ότι οφείλουμε με ενότητα, αγώνα και πίστη στα εθνικά μας ιδανικά να περιφρουρήσουμε την ελευθερία και την εθνική μας ανεξαρτησία ενάντια σε όποιον την επιβουλεύεται .
Καθήκοντα συνεργάτη στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπου Κόκκινου, αναλαμβάνει οσονούπω η πρώην πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης ΡΟΔΩΝ ΑΕ, προϊσταμένη του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας της Διευθύνσεως Αστικής Καταστάσεως, Μεταναστεύσεως και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, κ. Ρένα Μαντικού.

Η κ. Μαντικού, ΠΕ Οικονομικών έχει ήδη υποβάλει αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου αίτηση για την μετάταξή της, σε ανάλογη θέση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει ήδη έλθει σε συμφωνία με τον κ. Κόκκινο για να αναλάβει θέση συνεργάτη στο γραφείο του.

Ο κ. Κόκκινος, ως διορισμένος περιφερειάρχης, είχε εξάλλου άψογη συνεργασία με την κ. Μαντικού, η οποία έχει εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, έχοντας διατελέσει επί σειράν ετών προϊσταμένη του τμήματος αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη.

Η κ. Μαντικού, ως γνωστόν, είχε προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, κατά της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αιγαίου, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 53.361/6715/22-11-2012 διαπιστωτικής πράξεως της Γενικής Γραμματέως της παραπάνω Υπηρεσίας περί θέσεώς της σε αυτοδίκαιη αργία.

Είχε παραπεμφθεί στο Υπηρεσιακό – Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αιγαίου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ΕΜΠ198/10-7-2012 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως για πειθαρχικά παραπτώματα και σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον πειθαρχικό έλεγχο δεν έχει προκύψει κάτι επιλήψιμο εις βάρος της.
Την 15-6-2012 συνάδελφός της υπέβαλε αναφορά εις βάρος της για δήθεν ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπό της με την διάρρηξη και την προς αυτήν επίρριψη ενός απευθυνομένου στην ίδια υπηρεσιακού εγγράφου, την ίδια ημέρα.

Στο μεταξύ ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα ολίγων ημερών για να ανακοινωθεί και η πρόσληψη του κ. Σάκη Στάγκα, επίλεκτου μέλους της μείζονος μειοψηφίας και αντιπροέδρου στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, ως ειδικού συμβούλου του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου.
Μένει να διαπιστωθεί, αν ο κ. Στάγκας θα παραιτηθεί από δημοτικός σύμβουλος, όπως του έχει ζητηθεί. Ο κ. Στάγκας θα αναλάβει έναν από τους τομείς της οικονομίας, τεχνικών υπηρεσιών και πολιτισμού.

Σημειώνεται μάλιστα ότι οι δύο στενοί συνεργάτες του κ. Χατζημάρκου κ.κ. Φαίδρα Σπανού και Ολυμπία Δημοπούλου, εργάζονται αμισθί στο γραφείο του, ενώ μόλις πρόσφατα καθήκοντα στο άτυπο γραφείο τύπου της περιφέρειας ανέλαβε η κ. Ρένα Διακίδη. Ο κ. Αργύρης Μαντικός, έχει αποχωρήσει.
Παραμένει ακόμη άγνωστο αν θα ανατεθούν καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στην ΑΝΔΩ στην κ. Διακίδη, όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί.

dimokratiki.gr
Ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος ενέκρινε το χρηματικό ποσό των χιλίων (1000 ) ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό το σχολείο της Χάλκης, για να καλύψει μέρος εξόδων που απαιτούνται για το πρόγραμμα ρομποτικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι μαθητές της Χάλκης, με τη βοήθεια των καθηγητών τους , συμμετέχουν στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος και για τον λόγο αυτό, θα αγοράσουν τρία ειδικά σετ MINDSTORM E V3, έτσι ώστε να ξεκινήσουν άμεσα το πρόγραμμα Ρομποτικής στο οποίο έχουν ενταχθεί.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι αρωγός κάθε προσπάθειας προώθησης της γνώσης  και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των παιδιών που στοχεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον .  Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τα παιδιά των ακριτικών νησιών, ώστε να νιώθουν και να είναι ισότιμα  με τα παιδιά της υπόλοιπης Ελλάδας

Ο κ. Χαράλαμπος Κόκκινος επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου με τον Περιφερειακό Συνδυασμό του κ. Γιώργου Χατζημάρκου «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» περιόδευσε στα νησιά των Κυκλάδων Τήνο και Άνδρο.
•    Κατά την παραμονή του στην Τήνο μαζί με τα στελέχη του συνδυασμού και τους υποψηφίους κ. Γιαγιά Ιωάννη και κ. Φωσκόλου Σοφία  είχε συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς παράγοντες και πολίτες του νησιού. Είχε συνάντηση με τον καθολικό επίσκοπο Τήνου Σεβασμιότατο π. Νικόλαο Πρίντεζη και επισκέφθηκε και προσκύνησε την εκκλησία της Μεγαλόχαρης του νησιού όπου και συνομίλησε με τους κληρικούς. Τα προβλήματα στην Τήνο παραμένουν άλυτα,  με τη λιμνοδεξαμενή της Λιβάδας χωρίς νερό και το λιμάνι ημιτελές και εγκαταλελειμμένο από το 2009 έως σήμερα.
•    Στην Άνδρο περιόδευσε μαζί με τους υποψηφίους κ. Λοτσάρη Δημήτρη και κ. Δαλέζιο Ιωάννη  και στελέχη του συνδυασμού σε δημοτικά διαμερίσματα του νησιού και διένειμαν το πρόγραμμα του συνδυασμού «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ». Συναντήθηκαν με αυτοδιοικητικούς παράγοντες και πολίτες του νησιού. Στο νησί της Άνδρου - όπως και στις υπόλοιπες Κυκλάδες - αναμένουν και στηρίζουν την αλλαγή της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου για να λυθούν τα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο και να ξεκινήσουν και πάλι τα αναγκαία έργα υποδομής.
Ο αέρας νίκης εξαπλώνεται και μεγαλώνει στις Κυκλάδες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
•    ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
•    ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  ΤΟΥ κ. Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ»

kokkinosxar@yahoo.gr
  

Σελίδα 3 από 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot