Η απόφαση του Οργανισμού

Την ανάκληση όλων των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη του παραγωγού UNION QUIMICO PHARMACEUTICO (UQUIFA), αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, παρά το γεγονός ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας (CEP) του παραγωγού UQUIFA για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη βρίσκεται σε ισχύ.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά, στο πλαίσιο της παρακολούθησης των εξελίξεων σχετικά με την ανίχνευση της ουσίας NDMA σε φαρμακευτικά προϊόντα με ρανιτιδίνηκαι ενισχύει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνουν οι υπεύθυνες εταιρείες.

«Οι ΚΑΚ των προϊόντων καλούνται να υλοποιήσουν την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η απόφαση

Η λίστα με τα φαρμακευτικά προϊόντα

newsbeast.gr

Το πρώτο νοµοσχέδιο του Β. Κικίλια θα απλοποιήσει τις διαδικασίες στελέχωσης των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, ενώ η νέα τιµολόγηση στα σκευάσµατα αναµένεται να φέρει µειώσεις στις τιµές. ∆ηµιουργείται υπερ-ΕΚΑΒ που θα συντονίζει τη λειτουργία των 135 δηµόσιων νοσοκοµείων
Αλλαγές στον τρόπο συντονισµού των νοσοκοµείων, στη διαχείριση των άδειων κλινών, στις προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, στα φάρµακα και στην εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου φέρνει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που αναµένεται να ψηφιστεί εντός των επόµενων ηµερών. Το πρώτο νοµοσχέδιο διά χειρός Βασίλη Κικίλια περιλαµβάνει κυρίως ρυθµίσεις-εξπρές, αφού άλλωστε επρόκειτο να προωθηθούν ως τροπολογίες σε νοµοσχέδιο άλλου υπουργείου (Ανάπτυξης). ∆ίνουν ωστόσο το στίγµα που επιχειρεί να ακολουθήσει η νέα ηγεσία του υπουργείου στον πολύπαθο τοµέα της Υγείας.

Το πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ
Οι αλλαγές ξεκινούν µε τον φορέα που αντικατέστησε το ΚΕΕΛΠΝΟ, τον Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ). Ο φορέας µετατρέπεται από Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) σε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), κυρίως για να διευκολυνθούν οι προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία, αλλά και στις δοµές στήριξης προσφύγων και µεταναστών.

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», η διαδικασία για τις προσλήψεις-εξπρές ειδικά των γιατρών θα ξεκινήσει αµέσως µόλις ψηφιστεί το νοµοσχέδιο. Το ιατρικό προσωπικό που θα προσλαµβάνεται θα κατευθύνεται κυρίως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ώστε να ανοίξουν κρεβάτια που παραµένουν κλειστά.

Σήµερα ο διορισµός των γιατρών γίνεται µέσα από χρονοβόρες διαδικασίες και από τα συµβούλια κρίσεων των νοσοκοµείων, ενώ ο αριθµός τους καθορίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες που έχει το κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα. Σε ό,τι αφορά το µη ιατρικό προσωπικό, θα προσληφθεί µε συµβάσεις στα δηµόσια νοσοκοµεία µέσω του ΕΟ∆Υ και µέχρι να τεθεί σε εφαρµογή η ηλεκτρονική πλατφόρµα που ετοιµάζει το υπουργείο Υγείας µαζί µε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Με βάση τις επιδιώξεις του Βασίλη Κικίλια, όταν θα είναι έτοιµη η πλατφόρµα, οι προσλήψεις θα γίνονται εντός πέντε µηνών. Να σηµειωθεί ότι και στο πρόσφατο παρελθόν, όταν το ΚΕΕΛΠΝΟ ήταν Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, έκανε προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκοµεία µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.

Για τον σκοπό αυτό εξάλλου το νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας δηµιουργεί στον ΕΟ∆Υ Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ), µέσω του οποίου θα γίνονται η διαχείριση και η αξιοποίηση των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, ενώ µέσω των κονδυλίων αυτών θα γίνονται και οι συµβάσεις του προσωπικού.

Νέο επιχειρησιακό κέντρο
Παράλληλα, το νοµοσχέδιο φέρνει αλλαγές στη διαχείριση των άδειων κλινών στα δηµόσια νοσοκοµεία αλλά και των κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Με τη συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) στο ΕΚΑΒ, δηµιουργείται ένα νέο ενοποιηµένο επιχειρησιακό κέντρο που δεν θα διαχειρίζεται απλώς τα ασθενοφόρα, αλλά όλη τη λειτουργία των 135 δηµόσιων νοσοκοµείων που υπάρχουν στη χώρα. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας στοχεύει το νέο κέντρο να θυµίζει αυτά του εξωτερικού, καθώς θα υπάρχουν συγκεντρωµένες σε έναν φορέα όλες οι πληροφορίες για τα διαθέσιµα κρεβάτια στα νοσηλευτικά ιδρύµατα, για τις εντατικές, για την κίνηση των ασθενών αλλά και τη µεταφορά των πασχόντων µε τα ασθενοφόρα.

Ο συντονισµός θα γίνεται από το νέο υπερ-ΕΚΑΒ ώστε να αποσυµφορηθούν κυρίως τα µεγάλα νοσοκοµεία της πρωτεύουσας και οι ασθενείς να κατευθύνονται και σε µικρότερα, τα οποία µπορεί να διαθέτουν άδεια κρεβάτια.

Αλλωστε µε βάση τη χαρτογράφηση των δηµόσιων νοσοκοµείων που έγινε από τους διοικητές τους, η πληρότητα πολλές φορές στα µικρότερα νοσοκοµεία είναι περιορισµένη, σε αντίθεση µε τις ασφυκτικές καταστάσεις που επικρατούν στα µεγαλύτερα νοσοκοµεία όπως στον Ευαγγελισµό, στο Λαϊκό, στο «Γ. Γεννηµατάς» κ.λπ. Το νέο ενοποιηµένο ΕΚΑΒ θα αναλάβει και όλη τη διαχείριση των κρίσεων και τις φυσικές καταστροφές, εάν αυτές προκύψουν, καθώς µεταφέρονται από το ΕΚΕΠΥ όλες οι αρµοδιότητες συντονισµού του έργου των κρίσεων.

Εξορθολογισμός της δαπάνης
Αλλαγές φέρνει όµως το νοµοσχέδιο του Βασίλη Κικίλια και στα φάρµακα. Στις διατάξεις προβλέπονται µειώσεις τιµών αλλά και αλλαγή στον τρόπο τιµολόγησης, γεγονός που αναµένεται να επιφέρει και µειώσεις στις συµµετοχές των ασθενών. Στόχος βέβαια είναι ο γενικότερος εξορθολογισµός της φαρµακευτικής δαπάνης, η οποία έχει «ξεφύγει» πολύ, µε αποτέλεσµα σύµφωνα µε τον κ. Κικίλια οι φαρµακευτικές εταιρείες να πρέπει να πληρώνουν επιστροφές (clawback) ακόµη και σε ποσοστό 48%.

Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου προβλέπεται η δυνατότητα της εθελούσιας µείωσης της τιµής ενός φαρµακευτικού προϊόντος, κάτι που συνηθίζουν πολλές φαρµακευτικές εταιρείες είτε για να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τα φάρµακά τους, είτε για να… αποφύγουν µια µεγαλύτερη µείωση στο µέλλον.

Παράλληλα προβλέπονται και διευκολύνσεις και απαλλαγές από επιβαρύνσεις στις φαρµακευτικές εταιρείες που θα επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς θα συµψηφίζεται η αυτόµατη επιστροφή των χρηµάτων (clawback) µε το ποσό που αντιστοιχεί σε: «ποσοστό επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, περιλαµβανοµένων των δαπανών για κλινικές δοκιµές, και οι οποίες συνδέονται άµεσα µε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης».

Επίσης προβλέπονται µειώσεις τιµών σε φάρµακα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς θα µπορούν να εντάσσονται εκ νέου στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης από την αρµόδια επιτροπή. Κάτι βέβαια που θα ευνοήσει τους ασθενείς, καθώς αντίστοιχα θα µειώνονται και οι συµµετοχές. Τα φάρµακα, οι τιµές των οποίων θα µπαίνουν ξανά στο µικροσκόπιο της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης, είναι εκείνα που έχουν σηµαντική επίδραση στη φαρµακευτική δαπάνη. Αξιοσηµείωτο είναι -σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής»- ότι ο υπουργός Υγείας προκειµένου να συγκρατήσει τη φαρµακευτική δαπάνη και να µειωθούν οι συνταγές που εκδίδονται µηνιαία, και αγγίζουν τα 6 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει στην υιοθέτηση αυστηρών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν κατά γράµµα οι γιατροί.

Αντίστοιχοι περιορισµοί θα εφαρµοστούν και στα νοσοκοµειακά φάρµακα, αφού θα ενεργοποιηθούν ακόµη και τα ιατρικά συµβούλια στα νοσοκοµεία, ώστε να αποφασίζεται µε επιστηµονικά κριτήρια εάν θα χορηγείται ένα ακριβό σκεύασµα ή όχι.

πηγή ethnos.gr

 

 

Το «πράσινο φως» για τη διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (δυο κατηγορίες ασθενειών) χωρίς «επιστημονική αμοιβή» έδωσε τελικά μετά από μαραθώνια γενική συνέλευση ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, θέτοντας ωστόσο μια σειρά από προϋποθέσεις που θα συζητηθούν με το υπουργείο Υγείας.

Παρά το γεγονός πως τις προηγούμενες ημέρες ο κλάδος των φαρμακοποιών είχε χωριστεί σε δύο «στρατόπεδα», με τους μεν να αποδέχονται την πρόταση του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, να εφαρμοστεί η «επιστημονική αμοιβή» αφού «τρέξει» η εφαρμογή του μέτρου, και τους δε να ζητούν την αμοιβή του από την αρχή της διανομής ακριβών φαρμάκων στους ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, η απόφαση της γενικής συνέλευσης ήταν συντριπτική υπέρ του πρώτου σεναρίου.

Τέλος στην ταλαιπωρία των καρκινοπαθών ασθενών - Απαλλάσσονται από τις ουρές ντροπής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Τα βασικά σημεία της απόφασης είναι :

1) Για λόγους κοινωνικής προσφοράς και στήριξης των ασθενών που ταλαιπωρούνται για την φαρμακευτική τους αγωγή , δίνουμε την δυνατότητα ενός μεταβατικού χρονικού διαστήματος , το αργότερο μέχρι 31.8.2020 για την διάθεση τους χωρίς επιστημονική αμοιβή

2) Για τα συγκεκριμένα φάρμακα για δυο κατηγορίες ασθενειών, που θα διατεθούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα καθορισθεί άμεσα επιστημονική αμοιβή

3)Απαραίτητη προϋπόθεση διάθεσης αυτών των φαρμάκων είναι να έχει ολοκληρωθεί το μηχανογραφικό σύστημα που θα υποστηρίξει αυτή την διαδικασία

4) Από την έναρξη της διαδικασίας διακόπτεται οποιαδήποτε διάθεση φαρμάκων με courier εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που θα καθορισθούν

Επανεξέταση των φαρμάκων που σχετίζονται με προβλήματα στομάχου και περιέχουν την ουσία ρανιτιδίνη (ranitidine) ετοιμάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχετικές δοκιμασίες έδειξαν ότι ορισμένα από αυτά τα προϊόντα περιείχαν μια πρόσμιξη που ονομάζεται N-νιτροζοδιμεθυλαμίνη (NDMA).

Τα φάρμακα που περιέχουν ρανιτιδίνη χρησιμοποιούνται ευρέως για να μειώσουν την παραγωγή γαστρικού οξέος σε ασθενείς με καταστάσεις όπως αίσθημα καύσου στο στομάχι και έλκη στομάχου. Διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή αλλά και με συνταγή. Οι ασθενείς που έχουν ερωτήσεις σχετικά με την τρέχουσα θεραπεία τους μπορούν να μιλήσουν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους.

Το 2018, το NDMA και παρόμοιες ενώσεις γνωστές ως νιτροζαμίνες βρέθηκαν σε διάφορα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση γνωστά ως «σαρτάνες», οδηγώντας σε κάποιες ανακλήσεις και σε μια επανεξέταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θέτει αυστηρές νέες απαιτήσεις παρασκευής για αυτά τα φάρμακα.

Ο EMA επεξεργάζεται επί του παρόντος οδηγίες για την αποφυγή των νιτροζαμινών σε άλλες κατηγορίες φαρμάκων.

https://www.dikaiologitika.gr

Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν Λιμενικοί και Αστυνομικοί – Τι έχει συμβεί

Το πρόβλημα με την μη ανανέωση της σύμβασης που υπογράφει το ΓΕΣ με τους φαρμακοποιούς στα Δωδεκάνησα, φαίνεται ότι δεν αφορά τον Στρατό, αλλά το Λιμενικό και την Αστυνομία.

Από την έρευνα που έκανε το Armyvoice.gr αναφορικά με το θέμα, πληροφορηθήκαμε ότι οι στρατιωτικές διοικήσεις στην περιοχή, εκπροσωπούν όχι μόνο τα στελέχη του Στρατού, αλλά και του Ναυτικού και της Αεροπορίας, όπως επίσης του Λιμενικού και της Αστυνομίας.

Η σύμβαση που υπογράφεται με τους φαρμακοποιούς περιλαμβάνει όλα τα ταμεία. Ωστόσο έχουν παρατηρηθεί καυστερήσεις στην πληρωμή των φαρμακοποιών από τα ταμεία του Λιμενικού και της Αστυνομίας.

Για τον λόγο αυτό κι ενώ η σύμβαση έχει ήδη πάει για υπογραφή από τον Ιούλιο, οι φαρμακοποιοί αρνούνται να την υπογράψουν εάν δεν πληρωθούν όσα τους χρωστάνε. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα στελέχη θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους τα φάρμακα και στη συνέχεια να τα παίρνουν από το ταμείο τους.

Από την πλευρά του ΓΕΣ οι αρμόδιοι μας διαβεβαίωσαν ότι εάν αυτό συμβεί, τα στελέχη έχουν δικαίωμα να πάνε στην Μονάδα τους και να απαιτήσουν άμεσα το αντίτιμο που έχουν καταβάλλει, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο με τους Αστυνομικούς και τους Λιμενικούς, οι οποίοι τελικά είναι αυτοί που πληρώνουν τις διενέξεις με τους φαρμακοποιούς, την ώρα που το ταμείο τους κάνει κανονικά κρατήσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Το ερώτημα προς τον υπουργό προστασίας του πολίτη και τον υπουργό ναυτιλίας είναι εάν θα παρέμβουν για να σταματήσει η ταλαιπωρία των ενστόλων που πληρώνουν κανονικά και δεν έχουν τις παροχές που τους αρμόζει.

πηγή armyvoice.gr

 

Σελίδα 1 από 47

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot