arxiki selida

Νέα προγράμματα κατάρτισης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με πιστοποίηση ΕΦΕΤ» θα υλοποιήσουν το Νοέμβριο 2018 το Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και η Δ.ΕΤ.Α.Π. , η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Το σεμινάριο σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσουν επιχειρηματίες και υπάλληλοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται, διακινούν, παράγουν ή μεταποιούν τρόφιμα. Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να έχουν καταρτισμένο όλο το προσωπικό τους που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα (συσκευασμένα ή μη) διαφορετικά υπόκεινται σε διοικητικά πρόστιμα κατόπιν ελέγχου.
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που έχουν αναπτύξει πλήρως σύστημα HACCP καθώς και το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό προγράμματος εκπαίδευσης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι για να πάρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό κατάρτισης είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη Ρόδο κατόπιν προγραμματισμού από τον ΕΦΕΤ.
Η εκπαίδευση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) κι έχει συνολικό κόστος 90€ (συμπεριλαμβανομένου του παράβολου εξέτασης ΕΦΕΤ που είναι 30 €).
Ημερομηνίες για παρακολούθηση του σεμιναρίου στη Ρόδο είναι:
• Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 9:00 – 14:00
• Δευτέρα 12 &Τρίτη 13 Νοεμβρίου, 16:00-21:00
Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά θα έχουν όσοι καταθέσουν, την αίτηση και την προκαταβολή 60€ έως και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.
Σε περίπτωση συμπλήρωσης των τμημάτων θα δημιουργηθούν νέα σε μεταγενέστερες ημερομηνίες.
Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων & προκαταβολής :
• Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου – ΔΕΤΑΠ, Γρηγορίου Λαμπράκη 8 (κτήριο Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Α’ όροφος), Ρόδος, τηλ: 2241044280, 2241044288 (ώρες: 9:00-3:00)
• ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς, Πάρκο Ροδίνι, τηλ: 2241070615 (ώρες: 9:00-3:00)
Με νέες συμβάσεις συνεργασίας, χρηματοδοτεί και υλοποιεί έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε Ρόδο, Κω, Αγαθονήσι και Αστυπάλαια, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια στους αντίστοιχους Δήμους
Στην υπογραφή νέων συμβάσεων συνεργασίας με Δήμους του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και στην ανανέωση υφισταμένων, προχώρησε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, με σκοπό την διάθεση πόρων για την εκτέλεση έργων συντήρησης και επισκευής σχολικών μονάδων σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς η σχολική στέγη αποτελεί μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Αρχής, η οποία, για το σκοπό αυτό, έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα 10 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.
Ειδικότερα:
1. Παρατείνεται ως τις 23/12/2019, η Προγραμματική Σύμβαση η οποία είχε αρχικά υπογραφεί στις 23/03/2017, ύψους 1.145.000 €, ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στον Δήμο Ρόδου.
Με βάση τα προβλεπόμενα από την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τον Δήμο Ρόδου με το παραπάνω ποσό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», το οποίο αφορά στην αποκατάσταση των φθορών και στην βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την σύνταξη των μελετών και την υλοποίηση του έργου.
Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς την παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων, συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και τον Δήμαρχος Ρόδου, Φώτης Χατζηδιάκος.
2. Κατά ένα ακόμη έτος παρατείνεται η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης, ύψους 308.000 €, μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω, για την υλοποίηση των έργων επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Με βάση την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τον Δήμο Κω, με το παραπάνω ποσό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου ο Δήμος Κω, ως φορέας υλοποίησης, να εκτελέσει το έργο επισκευών-συντηρήσεων σχολικών κτιρίων.
Πρόκειται για την δεύτερη τροποποίηση της από 6/6/2016 αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, την οποία συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Κω, Γιώργος Κυρίτσης.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των φθορών και την βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων και των υπαίθριων χώρων τους.
3. Παρατείνεται κατά ένα έτος η Διαβαθμιδική Σύμβαση η οποία είχε αρχικά υπογραφεί στις 27/04/2016, ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στον Δήμο Αγαθονησίου, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του νησιού. Παράλληλα, αυξάνεται σε 20.136,76 € η χρηματοδότηση των έργων.
Το αντικείμενο της Διαβαθμιδικής Σύμβασης που έχει συνυπογραφεί από τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, Ευάγγελο Κόττορο, αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αρμοδιότητας για χρηματοδότηση και υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης των φθορών και βελτίωσης των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων του Δήμου.
4. Υπεγράφη Διαβαθμιδική Σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Αστυπάλαιας, για την χρηματοδότηση και εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων».
Την σύμβαση, ύψους 70.000 €, με την οποία ο Δήμος Αστυπάλαιας εκχωρεί στην Περιφέρεια την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου, συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, Πανορμίτης Κονταράτος. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αφορά στην αποκατάσταση των φθορών και την βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων και των υπαίθριων χώρων τους.
Η Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας έχει διάρκεια 16 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της.
 Σημειώνεται ότι  όλες τις σχολικές μονάδες των νησιών της Περιφέρειας έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να υλοποιηθούν, έργα συντήρησης και επισκευής, τα οποία είτε εκτελούν οι Δήμοι, που έχουν και την σχετική αρμοδιότητα, είτε εκτελεί η Περιφέρεια,  στις περιπτώσεις που οι Δήμου αδυνατούν, λόγω έλλειψης στελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών.
Με στόχο εξάλλου την βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες παράγεται το εκπαιδευτικό έργο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων. Με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής παρέχεται στους Δήμους μια επιπλέον, σημαντική πηγή χρηματοδότησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων. Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρηση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.
Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», και της αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφει μια από τις καλύτερες επιδόσεις , μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, έξι ακόμη μεγάλα και σημαντικά έργα ύδρευσης στα νησιά της Ρόδου, της Σαντορίνης, της Τήνου και της Μυκόνου, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 7.923.000 € και συνολικού προϋπολογισμού 8.503.800 €, εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με σκοπό να διασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό.
Ειδικότερα, πρόκειται για τα έργα:
1. «Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.481.000 €.
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο, που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία, με αγωγούς από πολυαιθυλένιο μήκους 5.200 μέτρων καθώς και στην κατασκευή απαιτούμενων συνδέσεων των νέων αγωγών με το υπόλοιπο δίκτυο το οποίο θα διατηρηθεί. Οι οδοί του σχεδίου πόλεως που θα εκτελεστούν τα έργα είναι οι Καβάφη, Σεφέρη, Βενέζη και Ισιόδου. Οι συνοικίες που υδροδοτούνται από τους εν λόγω αγωγούς είναι οι Άγιοι Απόστολοι, ,μέρος της Ανάληψης, Άγιος Στέφανος και Άγιος Ιωάννης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.481.000 €. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30/06/2019 και λήξης η 31/12/2020.
2. «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.590.000 €.
Το έργο αφορά στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων έργων για την εξασφάλιση της υδροδότησης στην περιοχή της Ιαλυσού από το Φράγμα Γαδουρά, μέσω του δικτύου ύδρευσης της πόλεως Ρόδου. Περιλαμβάνει δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 5.200 μέτρων και αναβαθμισμένο αντλιοστάσιο για την αποδοτικότερη και ορθολογικότερη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.590.000 €.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 01/06/2019 και λήξης η 30/06/2021.
3. «Επέκταση – Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.370.000 €.
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, δυναμικότητας παραγωγής 2.000m3 ημερησίως, για τις ανάγκες υδροδότησης των οικισμών Θήρας (Φηρά), Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου και Βουρβούλου. Περιλαμβάνεται επίσης υποθαλάσσιος αγωγός υδροληψίας, αντλιοστάσιο και καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς θαλασσινού νερού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.754.000 €. Το επιπλέον ποσό της δημόσιας δαπάνης, ύψους 384.000 €, θα χρηματοδοτηθεί από συμμετοχή φορέα.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30/06/2019 και λήξης η 30/06/2021.
4. «Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 927.000 €.
Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 8.400 μέτρων, μιας νέας δεξαμενής και τριών νέων αντλιοστασίων, με στόχο την υδροδότηση και των οικισμών Πύργου Καλλίστης και Μεγαλοχωρίου. Επίσης προβλέπεται και επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΘ για τον έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 927.000 €.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/05/2019 και λήξης η 31/12/2020.
5. «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.355.000 €.
Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού (εξωτερικό δίκτυο) από τις πηγές Ζωδεμένης και Λιμοκού έως και τις κεντρικές δεξαμενές των Τ.Κ. Υστερνίων, Καλλονής και Πανόρμου για σύνδεση των οικισμών με τις παραπάνω πηγές ύδατος. Το συνολικό μήκος των αγωγών θα είναι περίπου 17.345 μέτρα. Το έργο περιλαμβάνει επίσης διθάλαμη δεξαμενή συλλογής/αποθήκευσης νερού 100 κυβικών μέτρων και αντλιοστάσιο με χωρητικότητα υγρού θαλάμου 28.175 κ.μ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.355.000 €.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 01/06/2019 και λήξης η 30/06/2021.
6. «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων Διύλισης Άνω Μεράς Μυκόνου» επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 200.000 €.
Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης της Άνω Μεράς Μυκόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυξημένων υδρευτικών αναγκών της περιοχής, ιδιαίτερα κατά την θερινή τουριστική περίοδο. Η νέα μονάδα διύλισης νερού θα είναι δυναμικότηατς 1.840 m3 ημερησίως.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 396.800 €. Το επιπλέον ποσό της δημόσιας δαπάνης, ύψους 196.800 €, θα χρηματοδοτηθεί από συμμετοχή φορέα.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 15/05/2019 και λήξης η 31/12/2020.
Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Δεν έχει τέλος η τραγωδία με τα τροχαία στην Ρόδο. Θρηνούμε ασταμάτητα θύματα είτε με σοβαρούς τραυματισμούς, είτε θανατηφόρα. Ένα ακόμη ραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, αργά το βράδυ στην Ιξιά της Ρόδου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα μια 24χρονη Γερμανίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Ροδιακή”, στις 10:30 το βράδυ της Τρίτης, 29χρονος κάτοικος Ρόδου, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα, στο 5ο χιλιόμετρο Ρόδου – Καμείρου (Ιξιά), κάτω απο αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε την 24χρονη Γερμανίδα, η οποία κινούνταν πεζή στο οδόστρωμα.
WP_20180628_16_20_41_Pro.jpg
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της αλλοδαπής. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 24χρονη κοπέλα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, η 24χρονη κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ρόδου.
ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ
Ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με έναν τραυματία, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.
36362523_1937051022995854_3058286391453548544_n.jpg
Κάτω από συνθήκες που εξετάζουν οι αρμόδιοι της Τροχαίας Ρόδου, ι.χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου.
Στο σημείο βρέθηκε σε ελάχιστο χρόνο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ (καθώς το ατύχημα ήταν σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο της Ρόδου) οι διασώστες του οποίου μετέφεραν στο νοσοκομείο τον τραυματία. Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετή ώρα καθώς έπρεπε να καθαριστεί ο δρόμος από τα λάδια και τα σπασμένα γυαλιά. (ροδιακή / φωτο: Τάκης Χατζηγεωργίου)
Την άμεση σύσταση αυτοτελούς τμήματος Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου με έδρα την Κω, όπως προβλέπεται και από το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών, ζητά ο Δήμαρχος Κω κ.Γιώργος Κυρίτσης με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, την οποία κοινοποιεί και στους Βουλευτές Δωδεκανήσου.
Ο Δήμαρχος τονίζει ότι 7 μήνες μετά την έγκριση του οργανογράμματος δεν έχει προχωρήσει η σύσταση και η λειτουργία του τμήματος της ΚΕΔ με έδρα την Κω, αναφέροντας ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στα νησιά Κως, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Αστυπάλαια, Αγαθονήσι, Λειψοί, Αρκοί, Ψέριμος και Τέλενδος, που είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να καλυφθούν από το αυτοτελές τμήμα της Κτηματικής Υπηρεσίας, που έχει ως έδρα τη Ρόδο.
Η λειτουργία αυτοτελούς τμήματος της ΚΕΔ με έδρα την Κω είναι ζήτημα μείζονος σημασίας αφού υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Κτηματικής Υπηρεσίας όπως η παραχώρηση παραλιών, η καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων, η εισήγηση στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης δημόσιων κτημάτων, η έκδοση τίτλων κυριότητας (παραχωρητήρια), οι απαλλοτριώσεις κ.α .
Ακολουθεί η παρέμβαση και το αίτημα του Δημάρχου προς τον Υπουργό Οικονομικών:
Προς
Κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο
Υπουργό Οικονομικών
Κοινοποίηση:
Βουλευτές Δωδεκανήσου
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Οι ιδιαιτερότητες της Δωδεκανήσου επέβαλλαν τον ανασχεδιασμό των δομών της Κτηματικής Υπηρεσίας.
Η τροποποίηση του οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αρ. 142 (ΦΕΚ Α 181/23.11.2017), συνδέθηκε και με τις αλλαγές στις δομές της Κτηματικής Υπηρεσίας.
Αναγνωρίστηκε ότι στα Δωδεκάνησα θα πρέπει να υπάρχουν δύο αυτοτελείς δομές, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες εξυπηρέτησης όλων των νησιών .
Συγκεκριμένα:
-Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α΄, με έδρα τη Ρόδο και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καρπάθου.
-Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Β’, με έδρα την Κω και με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Καλύμνου.
Εδώ και 7 μήνες εκκρεμεί η σύσταση και η λειτουργία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου με έδρα την Κω, χωρίς να έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.
Σας επισημαίνω ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στα νησιά Κως, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Αστυπάλαια, Αγαθονήσι, Λειψοί, Αρκοί, Ψέριμος και Τέλενδος, που είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να καλυφθούν από το αυτοτελές τμήμα της Κτηματικής Υπηρεσίας, που έχει ως έδρα τη Ρόδο.
Κύριε Υπουργέ,
Ζητώ την προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα η σύσταση και η λειτουργία αυτοτελούς τμήματος της Κτηματικής Υπηρεσίας με έδρα την Κω , όπως προβλέπεται από το νέο Οργανόγραμμα.
Γιώργος Κυρίτσης
Δήμαρχος Κω.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot