Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο εκδηλώσεων που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με θέμα τον καταδυτικό τουρισμό στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2019. Οι δύο φορείς αποτελούν μέλη του διακρατικού εταιρικού σχήματος της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου ‐Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Cyprus 2014-2020. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. 
Την πρώτη ημέρα, πραγματοποιήθηκε η Εκδήλωση Συμμετοχικών Διαδικασιών, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Αλιείας και της Διεύθυνσης Τουρισμού Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.), εκπρόσωποι συλλόγων και επαγγελματίες με δραστηριότητα στον καταδυτικό τουρισμό καθώς και εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος της πράξης από την Κύπρο, συγκεκριμένα από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λεμεσού.
Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία καθώς είχε μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή από όλους τους φορείς. Κατά τη διάρκεια της όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν  σε θέματα καταδυτικού τουρισμού και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, αξιοποιήθηκε η γνώση και η εμπειρία μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω διαλογικής συζήτησης και τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τυχόν μεταξύ τους συγκρούσεις.
Αρχικά παρουσιάστηκαν, συνοπτικά, το περιεχόμενο, οι δράσεις και οι στόχοι του ΑΝΔΙΚΑΤ. Στη συνέχεια αναλύθηκαν ο τρόπος με τον οποίο θα συμμετέχουν οι παρευρισκόμενοι, η μέθοδος συλλογής και αξιολόγησης των σχετικών πληροφοριών καθώς και οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού. Αναφέρθηκαν οι  δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί και οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο νησί της Κύπρου στον τομέα των καταδυτικών πάρκων και διαδρομών από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Κύπρου. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης και προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες από τους συμμετέχοντες, οι ίδιοι κατέγραψαν τις απόψεις τους σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης, τα προβλήματα, τις ευκαιρίες. Επίσης καταγράφηκαν οι απειλές, που μπορεί να παρουσιαστούν, στο πλαίσιο βελτίωσης και αξιοποίησης του καταδυτικού τουρισμού με την ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αύξηση της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μετά τη διαβούλευση, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να αποτυπώσουν τα τελικά συμπεράσματα τους σε θέματα του καταδυτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στα Δωδεκάνησα. 
Την δεύτερη ημέρα η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. διοργάνωσε ένα Εργαστήριο για τον Καταδυτικό Τουρισμό, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη στρατηγικών αξόνων για την προώθηση και δικτύωση του τουριστικού προϊόντος, με συμμετοχή και ξένων φορέων εξειδικευμένων στον καταδυτικό τουρισμό. 
Οι ομιλητές που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο εργαστήριο είναι εκπρόσωποι φορέων που υλοποιούν έργα με παρόμοια θεματική στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας, εκπρόσωποι καταδυτικών κέντρων που χαρακτηρίζονται ως επιτυχείς περιπτώσεις στον τομέα τους (π.χ. Blutopia Marine Park) άλλα και φορείς που ασχολούνται με θαλάσσια θέματα όπως το ΕΛΚΕΘΕ, η WWF και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο χωρίστηκε σε τρεις θεματικές ενότητες:
• ο καταδυτικός τουρισμός στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων,
• οι θαλάσσιες πτυχές του καταδυτικού και υποβρύχιου τουρισμού,
• οι καλές πρακτικές για την καινοτομία στον υποβρύχιο και τον καταδυτικό τουρισμό.
Το Εργαστήριο είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό, το οποίο συμμετείχε ενεργά με ερωτήσεις και παρεμβάσεις, διευκολύνοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εφαρμοσμένων πρακτικών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. 
Η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των ομιλητών και η έκβαση του εργαστηρίου ήταν απροσδόκητα παραγωγική καθώς το θέμα καλύφθηκε σε βάθος και από πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, ενώ πολύ σημαντική ήταν και η συμβολή των Κύπριων εταίρων της πράξης, οι οποίοι μετέφεραν τη δική τους τεχνική και πολύτιμη εμπειρία.
Μετά το πέρας αυτού του επιτυχημένη διήμερου, η Περιφέρεια και η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ βρίσκονται σε θέση να αξιοποιήσουν την εμπειρία των όσων ειπώθηκαν ως χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ αλλά και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των φορέων με αρμοδιότητες στη διαχείριση καταδυτικού τουρισμού και στην προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου

Με την αναβάθμιση και την βελτίωση των όρων ασφαλείας του οδικού δικτύου των νησιών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, να αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, μέσα από παρεμβάσεις κλίμακας που περιλαμβάνονται στο συνολικό πλάνο έργων που ήδη υλοποιείται, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου “Επαναδιαγράμμιση Οδοστρώματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καρπάθου”, προέβη στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεσή του, έναντι του συνολικού ποσού των 159.599,99 ευρώ.

Η τεχνική μελέτη αφορά στην επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος, ήτοι στην συντήρηση μέσω ανακατασκευής των φθαρμένων διαγραμμίσεων του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Καρπάθου, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων αλλά και της ασφάλειας των πεζών χρηστών.

Στις επαναδιαγραμμίσεις που θα εκτελεστούν στα πλαίσια υλοποιήσεως της εν λόγω τεχνικής μελέτης, περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, oι κατά μήκος οδού διαγραμμίσεις (συνεχείς ή διακεκομμένες διαμήκεις γραμμές καθώς και οριογραμμές οδοστρώματος), oι ειδικές διαγραμμίσεις κόμβων (ραβδώσεις διαβάσεων πεζών, γραμμή διακοπής πορείας, βέλη καθοδήγησης), oι ειδικές διαγραμμίσεις σε συμβολές ή διαχωρισμούς οδοστρωμάτων (λοχίες, λοξές γραμμές τύπου ‘’zebra” κλπ), oι διαγραμμίσεις κατά μήκος λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης καθώς και οι λοξές διαγραμμίσεις για τμήματα οδοστρώματος στα οποία απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η προθεσμία εκτέλεσής του είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο. Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι για ακόμα μια φορά, υποψήφια για τα βραβεία BRAVO 2019 που αφορούν στις καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της Γαστρονομίας του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας και υλοποιούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Φέτος η συμμετοχή στα βραβεία γίνεται με την δράση Aegean Mamas Know Best που υλοποιείται στο πλαίσιο του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019, μια δράση που εμπλέκει σύσσωμη τη νησιώτικη οικογένεια και βοηθά στην αναβίωση των γαστρονομικών παραδόσεων και των πολιτιστικών εθίμων της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχοντας στο πλευρό της την Πρέσβειρα της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης Νότιο Αιγαίο 2019 σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τους παραγωγούς των νησιών, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τις μαμάδες και τις γιαγιάδες του Νοτίου Αιγαίου και τον Αποκλειστικό Αερομεταφορέα την Aegean Airlines, συνέβαλε στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της αιγαιακής διατροφής στην υγεία αλλά και στην κοινωνικοποίηση των νησιωτών της, αφού το φαγητό ενώνει την οικογένεια και τους οικείους γύρω από το τραπέζι, ενισχύοντας τους οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενίσχυσε την προβολή και τη χρήση των τοπικών προϊόντων και προέβαλε μέσα από σειρά εκδηλώσεων, την παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως την 1η Δεκεμβρίου 2019 και μπορείτε να ψηφίσετε στη διεύθυνση https://bravo.sustainablegreece2020.com/…/perifereia-notioy…

 

 H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι για ακόμη μια φορά, υποψήφια για τα  βραβεία BRAVO 2019  που αφορούν στις καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της Γαστρονομίας του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας  και υλοποιούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Φέτος η συμμετοχή στα βραβεία γίνεται με την δράση Aegean Mamas Know Best που υλοποιείται στο πλαίσιο του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019, μια δράση που εμπλέκει σύσσωμη την νησιώτικη οικογένεια και βοηθά στην αναβίωση των γαστρονομικών παραδόσεων και των πολιτιστικών εθίμων της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχοντας στο πλευρό της την Πρέσβειρα της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης Νότιο Αιγαίο 2019 σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τους παραγωγούς των νησιών, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τις μαμάδες και τις γιαγιάδες του Νοτίου Αιγαίου και τον Αποκλειστικό Αερομεταφορέα την Aegean Airlines, συνέβαλε στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της αιγαιακής διατροφής στην υγεία αλλά και στην κοινωνικοποίηση των νησιωτών της, αφού το φαγητό ενώνει την οικογένεια και τους οικείους γύρω από το τραπέζι, ενισχύοντας τους οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενίσχυσε την προβολή και την χρήση των τοπικών προϊόντων και προέβαλλε μέσα από σειρά εκδηλώσεων, την παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως την 1η Δεκεμβρίου 2019 και μπορείτε να ψηφίσετε ΕΔΩ:

https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-organization/perifereia-notioy-aigaioy.397.html

 

– Η Περιφέρεια προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση της υδροδότησης Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου και Αφάντου από το Φράγμα Γαδουρά

Εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση με 580.000 ευρώ των μελετών για τα λύματα Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λάρδου
Συνεργασία για την εξασφάλιση πόρων αποκατάστασης του Βιολογικού στο Βόδι

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της Δημοτικής Αρχής Ρόδου και της διοίκησης της ΔΕΥΑΡ και με αντικείμενο την εκτίμηση της κατάστασης στην οποίαν βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές της επιχείρησης, καθώς και την ιεράρχηση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν, για τις οποίες ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης, με σκοπό την ταχύτερη δυνατή εξεύρεση χρηματοδοτικών πηγών για την υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και έργων.

 

Στη συνάντηση εργασίας έλαβαν μέρος , από την Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, ο Στέργος Στάγκας, ειδικός σύμβουλος ΠΝΑΙ και ο Χρήστος Γαμβρούδης, επιστημονικός συνεργάτης ΠΝΑΙ.

 

Από πλευράς Δήμου Ρόδου, ο Δήμαρχος Αντώνης Καμπουράκης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τηλέμαχος Καμπούρης.

 

Από την ΔΕΥΑΡ, ο Βασίλης Μανέττας, Πρόεδρος του ΔΣ της Επιχείρησης και ο Γενικός Διευθυντής, Γιώργος Υψηλάντης.

 

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ περιέγραψε με μελανά χρώματα της κατάσταση των υποδομών που παρέλαβε η νέα διοίκηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πολλές εξ αυτών λειτουργούν στα όρια της νομιμότητας, με ορατό τον κίνδυνο της κατάρρευσής τους.

 

Σε σχέση με το μέγεθος των ζητημάτων που είναι ανοιχτά, συμφωνήθηκε μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, να δοθεί άμεση προτεραιότητα στη δημοπράτηση του έργου της υδροδότησης από το Φράγμα Γαδουρά των Δημοτικών Ενοτήτων Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου και Αφάντου και στην κατασκευή του νότιου υδραγωγείου για την κάλυψη όλης της Νότιας Ρόδου, με τον Περιφερειάρχη να δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει ταχύτατα τις διαδικασίες δημοπράτησής του.

 

Πλέον αυτών και μετά την ενημέρωση από πλευράς του Πρόεδρο της ΔΕΥΑΡ για το κρίσιμο ζήτημα της επεξεργασίας και ασφαλούς διάθεση των λυμάτων των τριών οικισμών Γ΄ κατηγορίας, δηλαδή Αφάντου, Αρχαγγέλου και Λάρδου, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία πληρότητα και ωριμότητα από πλευράς μελετών, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και καμία εξασφάλιση ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των έργων αυτών, γεγονός που σε αντίθεση με όσα φημολογούνται μέχρι σήμερα, φέρνει τη ΔΕΥΑΡ στην αφετηρία του αγώνα δρόμου που πρέπει να δώσει για τη λύση του προβλήματος.

 

Με αυτά ως δεδομένα και σε συνάρτηση με την ειλημμένη απόφαση χρηματοδότησης των μελετών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το ποσό των 580.000 ευρώ, η ΔΕΥΑΡ δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη των μελετών αυτών, ώστε το συντομότερο δυνατόν τα έργα να αποκτήσουν μελέτες και αδειοδοτήσεις, για να υποβληθούν σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη για τον Αρχάγγελο έχει ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

 

Πηγή ανησυχίας και αγωνίας για τον Δήμο Ρόδου και τη ΔΕΥΑΡ, αποτελεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Βιολογικός της Ρόδου στο Βόδι. Η λειτουργία του έργου είναι οριακή και τυχόν επιδείνωση συνιστά άμεσο κίνδυνο για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία του νησιού. Απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις σημαντικού οικονομικού κόστους. Στην κατεύθυνση αυτή, ΔΕΥΑΡ, Δήμος και Περιφέρεια θα κινηθούν σε απόλυτο συντονισμό και με εντατικούς ρυθμούς, για την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων και τη διενέργεια του απαιτούμενου διεθνούς διαγωνισμού.

 

 

Το Γραφείο Τύπου

 

 

Σελίδα 1 από 509

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot