arxiki selida

Στην αξιοποίηση ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου, το οποίο θα μετατραπεί σε… μουσείο αλλά ταυτόχρονα και σε Κτηματολογικό Γραφείο, πρόκειται να προχωρήσει η Κως. Τα περίπου 430 τ.μ. θα φιλοξενούν από τη μία κτηματολογικές πράξεις και από την άλλη, κάθε λογής επισκέπτες που επιθυμούν να δουν πως λειτουργούσε το Κτηματολόγιο τον προηγούμενο αιώνα. Το εκθετήριο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μηχανήματα εμβαδομέτρησης που χρησιμοποιούσαν οι Ιταλοί για να κτηματογραφήσουν την περιοχή.
Τα τελευταία χρόνια, το Κτηματολόγιο Κω – Λέρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, δεδομένου ότι είχαν συσσωρεύσει πολλές εκκρεμότητες καθώς όχι μόνο ήταν υποστελεχωμένο αλλά και ο μοναδικός μηχανικός του συνταξιοδοτήθηκε. Μάλιστα, εδώ και 30 χρόνια εκκρεμεί η μεταγραφή πράξεων εφαρμογής στην πόλη της Κώ, δημιουργώντας σημαντικές δυσχέρειες στις εμπράγματες συναλλαγές, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν πήγες στο economix.gr.
Το Κτηματολόγιο Κω – Λέρου και το Υποθηκοφυλακείο Νισύρου στεγάζονται σήμερα στο Δημαρχείο Κω και σε ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο που τους έχει παραχωρήσει το Δικαστικό Μέγαρο.
Η πρόταση του Διευθυντή του Κτηματολογίου Κω – Λέρου Αναστάσιου Στεφάνου είναι να στεγαστεί το Κτηματολόγιο στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο και το δώμα να στεγαστεί το αρχείο. Το ενδιαφέρον είναι πως ο κ. Στεφάνου, προτείνει ο Α΄ όροφος να αποτελέσει εκθετήριο των μηχανημάτων εμβαδομέτρησης και πολλών ακόμα μέσων που χρησιμοποιήθηκαν από τους Ιταλούς στις αρχές του 20ου αιώνα για να κτηματογραφήσουν την περιοχή και να αποτελέσει έναν χώρο ερευνητικού και μουσειακού ενδιαφέροντος. Η ιδέα είναι να φιλοξενεί μαθητές, φοιτητές και άλλες ομάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες της μοναδικής κτηματογράφησης στη χώρα μας που έγινε στα Δωδεκάνησα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
Το άλλοτε εγκαταλελειμμένο κτίριο που εντόπισαν το Κτηματολογίου Κω – Λέρου σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Κω, ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.
Σύμφωνα με πηγές από τον Φορέα, με αυτή την ενέργεια, αφενός αξιοποιείται ένα δημόσιο κτίριο, αφετέρου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία η μετάβαση στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» να σηματοδοτηθεί με την εγκατάσταση του Κτηματολογίου Κω και του Υποθηκοφυλακείου Νισύρου, σε ένα νέο απόλυτα λειτουργικό χώρο.
Το χρονικό
Το Κτηματολόγιο και ειδικότερα η επικείμενη μετάβαση από τα 292 υποθηκοφυλακεία στα 17 κεντρικά κτηματολογικά γραφεία (και τα 75 υποκαταστήματα) για τη νέα δομή του κτηματολογίου, αποτέλεσε το έναυσμα για την αγαστή συνεργασία διάφορων κρατικών και ιδιωτικών φορέων.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης διέθεσε τον περσινό Ιούλιο μια μηχανικό με οκτάμηνη σύμβαση, η οποία έχει συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων για καταχώριση πράξεων με χωρική μεταβολή.
Ο Δήμος Κω από το Σεπτέμβριο του 2019 διέθεσε δύο διοικητικούς υπαλλήλους με οκτάμηνη σύμβαση, οι οποίοι βοήθησαν στην καταχώριση στα βιβλία μερίδων των εκκρεμουσών πράξεων.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κω διέθεσε 5 νέους δικηγόρους οι οποίοι κάθε μέρα προσφέρουν εναλλάξ εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.
Ο Δήμος Κω και συγκεκριμένα η τεχνική υπηρεσία του, προετοίμασε και διόρθωσε 429 διαγράμματα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Κω, τα οποία κατατέθηκαν και σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τις συντεταγμένες των ακινήτων, ενώ παράλληλα βοήθησε το Κτηματολογικό Γραφείο στην απόκτηση σύγχρονου ηλεκτρονικού υπολογιστή απαιτήσεων με autoCAD και εκτυπωτή.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι μελλοντικές πράξεις με χωρικές μεταβολές θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά για το κομμάτι της επέκτασης του σχεδίου πόλης διευκολύνοντας την όλη διαδικασία καθώς αποτελεί στόχο, εντός του 2020 να ολοκληρωθεί η καταχώριση των πράξεων εφαρμογής και των επιγενόμενων πράξεων.
Πρόκειται για ένα παράδειγμα, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, εποικοδομητικής συνέργειας πολλών φορέων (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δήμος Κω, Κτηματολόγιο Κω – Ρόδου, Υποθηκοφυλακείου Νισύρου, Δικηγορικός Σύλλογος Κω και ΕΤΑΔ) και αφορά τη λειτουργία του Κτηματολογίου Κω – Λέρου και του Υποθηκοφυλακείου Νισύρου.

https://www.economix.gr/

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 24η Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται η προθεσμία κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.
Για την έκδοση της πράξεως ελήφθη υπόψιν, όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να παραταθεί η προθεσμία κατάργησης όλων των Υποθηκοφυλακείων (άμισθων και έμμισθων) της χώρας, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, που λήγει στις 17.01.2020.
Ουσιαστικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνεται παράταση ζωής στο Κτηματολόγιο της Ρόδου μέχρι την 17η Ιανουαρίου του 2022.
Αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
Παράταση ισχύος της προθεσμίας κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των
Κτηματολογικών Γραφείων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α” 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από τις 17.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή».
Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 η φράση «Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών από τις 17.1.2018».
Στις παρ. 3 και 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 η φράση «με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «με την πάροδο σαράντα οκτώ μηνών από τις 17.1.2018». Άρθρο τέταρτο Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019»
Θυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», με τον οποίο καταργείται, μεταξύ άλλων και το Κτηματολόγιο Ρόδου, γράφηκε στο «πόδι» αφού παρά τις καθησυχαστικές ανακοινώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, περί αποφυγής του ενδεχομένου κτηματογράφησης διαπιστώνεται ότι για την εφαρμογή του απαιτούνται νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την θεραπεία αστοχιών που καθιστούν τον κτηματολογικό κανονισμό Δωδεκανήσου ανεφάρμοστο.
Οι εκπρόσωποι συγκεκριμένα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ» διαβεβαίωσαν από την Ρόδο ότι σε ποσοστό 90% (περίπου 6 εκατ. πράξεις) έχει ψηφιοποιηθεί το αρχείο του Κτηματολογίου Ρόδου, Κω και Λέρου, χωρίς να αξιοποιείται αυτό το υλικό.
Πηγές του Κτηματολογίου Ρόδου δήλωσαν ωστόσο σε συντάκτη της «δημοκρατικής» ότι όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο στο ποσοστό που ανακοινώθηκε αλλά πιθανολογούν σφόδρα ότι το υλικό που σαρώθηκε και βρίσκεται σε κεντρικό server δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα των κτηματολογικών βιβλίων!
Οι εκπρόσωποι της «Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ» δεσμεύθηκαν ότι θα υπάρξει μία ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο στο νέο καθεστώς και οπωσδήποτε δεν θα αποτελέσει ένα νέο φορέα που θα λειτουργήσει από μηδενική βάση. Αντίθετα, αυτός ο νέος φορέας θα αποτελέσει την συνέχεια-εξέλιξη του Κτηματολογίου της Ρόδου που συστάθηκε και λειτουργεί από την εποχή της Ιταλοκρατίας.
Για να συμβεί όμως αυτό απαιτείται, να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από την ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί προκειμένου να υπάρξει ένα νέο νομοθέτημα για να διορθώσει αστοχίες αυτού που ψηφίστηκε με διαδικασίες express χωρίς να ληφθούν υπόψιν σοβαρές επισημάνσεις του πρώην Κτηματολογικού Δικαστή κ. Αναστάσιου Κατσαφυλλούδη.
Πιο συγεκριμένα από τον συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 2, 5, 7, 8 του άρθρου 1 και του άρθρου 41, ο Ν. 4512/2018 αγνοεί παντελώς και αδικαιολογήτως την ύπαρξη του ιδιαιτέρου και διακριτού νομοθετικού καθεστώτος δημοσιότητος των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, με ό,τι τούτο συνεπάγεται για την ασφάλεια των εμπραγμάτων συναλλαγών. Ειδικότερα, ενώ καταργούνται μαζί με τα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας και τα (εντασσόμενα με τον τρόπο αυτό στο νέο ν.π.δ.δ.) Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την δημοσίευση του οικείου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το υπό ίδρυση ν.π.δ.δ. του «Ελληνικού Κτηματολογίου» θα είναι αρμόδιος (μόνο, κατά την διατύπωση του Ν. 4512/2018) για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος του κτηματολογίου, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του υπάρχοντος Εθνικού Κτηματολογίου, και για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών σύμφωνα με το Κ.Δ. 19/1941 (όπως ισχύει) στις περιοχές που δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και έως την ολοκλήρωση της κτηματογραφήσεως του συνόλου της Χώρας, όχι δε (ρητώς, τουλάχιστον) και για την τήρηση του προπαρατεθέντος συστήματος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, καταλείποντας εν προκειμένω κενό δικαίου ως προς την εφαρμοστέα νομοθεσία και δημιουργώντας απροσδιόριστους κινδύνους στον μελλοντικό ερμηνευτή και εφαρμοστή του εμπραγμάτου δικαίου στις εν λόγω νήσους.
Ακόμη, ο Ν. 4512/2018, στο ίδιο πλαίσιο της αγνοήσεως του ιδιαιτέρου νομοθετικού καθεστώτος, δεν αναφέρεται στην διατήρηση ή μη της (αρχικής) θεμελιώδους και ακαταμάχητης καταγραφής (από την εποχή της Ιταλικής Διοικήσεως) των εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο ή στο ενδεχόμενο νέας κτηματογραφήσεως με την αρχήθεν δήλωση αυτών και την οριστικοποίηση τους κατά την έννοια της νομοθεσίας περί Εθνικού Κτηματολογίου, εφόσον ήθελε υποτεθεί ότι αυτή είναι η πρόθεση του νομοθέτη κατ’ άρθρο 8 περ. β’ του Ν. 4512/2018 (αναλόγως, αλλά αμφιβόλως, νοούμενο (;) ως εφαρμοζόμενο).
Επίσης, δεν προβλέπεται η ενημέρωση και ο συσχετισμός του νέου συστήματος επί τη βάσει των ήδη γενομένων μεταγραφών στους Κτηματικούς Τόμους, παράλειψη η οποία επιτείνει το εν λόγω πρόβλημα για τα εμπράγματα δικαιώματα και την δημοσιότητά τους.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Επιχείρηση πειθούς ξεκινάει εκ νέου η Εφορία προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο. Στο πλαίσιο αυτό τις επόμενες ημέρες πάνω από 1,3 εκατ. ιδιοκτήτες θα λάβουν ένα e-mail που θα τους ενημερώνει ότι τελειώνει η προθεσμία υποβολή της δήλωσης.
Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα έχει ως αποστολέα το Ελληνικό Κτηματολόγιο και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων της ιδιοκτησίας τους στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.

Να σημειωθεί ότι το πείραμα έχει επαναληφθεί στο πρόσφατο παρελθόν και έφερε αποτέλεσμα και μάλιστα σημαντικό.

Συγκεκριμένα, πάνω από 1,3 εκατομμύρια παραλήπτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) πρόκειται να λάβουν e-mail από την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ιδιοκτησίας ή διαμένουν/έχουν την έδρα τους σε μια ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, η προθεσμία των οποίων λήγει τέλος Νοεμβρίου (υπενθυμίζεται ωστόσο πως υποχρέωση δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο έχουν μόνο οι κάτοχοι ιδιοκτησίας).

Οι Περιφερειακές ενότητες στις οποίες λήγει η προθεσμία είναι οι εξής:

Καστοριάς/Φλώρινας
Ευβοίας
Αχαΐας
Λακωνίας
Αργολίδας/Κορινθίας
Σάμου/Χίου/Ικαρίας
Αιγίου
Μεσσηνίας
Στο υπόλοιπο Μαγνησίας και Σποράδων
Για όλες τις παραπάνω περιοχές η προθεσμία έγκαιρης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο λήγει στις 29 Νοεμβρίου 2019. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα ξεκαθαρίζεται πως δεν πρόκειται να δοθεί καμία περαιτέρω παράταση.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη αποστολή μαζικών μηνυμάτων μέσω της ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου και αφορούσε τις περιοχές που οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων έληξαν στις 31 Οκτωβρίου 2019.

Να σημειωθεί ότι οι πολίτες μπορούν να:

Υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους μέσα από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, ktimatologio.gr
Αποφύγουν την πολύωρη αναμονή, εφαρμόζοντας την διαδικασία διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης», προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσής τους σε μεταγενέστερο χρόνο με ραντεβού.
Λάβουν δωρεάν υπηρεσίες στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης από εξειδικευμένους δικηγόρους και τοπογράφους σχετικά με την διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα έντυπα, εντοπισμό, κλπ.
Χρησιμοποιήσουν δωρεάν την υπηρεσία εντοπισμού και οριοθέτησης ακινήτου με χρήση εφαρμογής μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου.
Πληρώσουν το πάγιο τέλος σε δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας.

https://www.newsit.gr/

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα για το Κτηματολόγιο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης.

Τα πρόστιμα θα είναι κλιμακωτά, σύμφωνα με την αξία της ακίνητης περιουσίας και το χρόνο της καθυστέρησης. Όπως διευκρίνισε, η αξία του ακινήτου θα γίνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες και όχι τις εμπορικές.

Δεσμεύτηκε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός των πολιτών καθώς θα προσδιοριστεί το διάστημα στο οποίο θα προλάβουν να κάνουν δηλώσεις.

Μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηδάκης είπε:

Σήμερα θα σας καλέσαμε για το Κτηματολόγιο, για να σας παρουσιάσουμε την πρόοδο, η οποία υπάρχει μέχρι στιγμής για το Κτηματολόγιο, αλλά και τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης και της διοίκησης του Κτηματολογίου

Εγώ θέλω να αναγνωρίσω, όπως έκανα και κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ότι για το Κτηματολόγιο οι προκάτοχοί μου έχουν κάνει σοβαρή δουλειά. Το επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά γιατί δεν θέλω να είμαι πολιτικός παλαιάς κοπής. Θέλω να αισθάνομαι τουλάχιστον ότι έχω δίκιο και στην κριτική που κάνω, αλλά να μην είμαι και την ίδια στιγμή μικρόψυχος αν βλέπω κάτι θετικό.

Το Κτηματολόγιο έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό ωρίμανσης και σήμερα βρίσκεται λίγο πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της κτηματογράφησης. Εξίσου ειλικρινές είναι ότι τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα εάν δεν είχε υπάρξει αυτή η παρέμβαση στο νομικό τύπο, με τον οποίο λειτουργεί το Κτηματολόγιο, αν ήταν ακόμα Ανώνυμη Εταιρεία και δεν υπήρχε ο τελευταίος νόμος του κτηματολογίου δεν θα χανόντουσαν περίπου 8 μήνες στην αλλαγή της νομικής μορφής και η κτηματογράφηση θα είχε προχωρήσει καλύτερα. Το ίδιο δε το Κτηματολόγιο δεν θα έχω την εντύπωση ότι δεν πήγε μπρος με αυτή τη διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι αυτό που είπα στην αρχή ότι έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος.

Στόχος τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου όσο και της νέας διοίκησης του Κτηματολογίου, από την πρώτη στιγμή, ήταν να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως υπάρχουν αποτελέσματα και μάλιστα πολύ θετικά σε σχέση την ολοκλήρωση του έργου. Οι πολίτες πλέον έχουν αρχίσει να παίρνουν την υπόθεση «Κτηματολόγιο» στα χέρια τους.

Επιστρέφοντας λοιπόν στο παρόν, τα στοιχεία που διαθέτουμε δείχνουν μια ισχυρή ανταπόκριση των πολιτών στην πρόσκληση του Ελληνικού Κτηματολογίου να δηλώσουν την ακίνητη ιδιοκτησία τους. Προφανώς έχουν πειστεί πως το Κτηματολόγιο μπορεί και πρέπει να ολοκληρωθεί προς όφελος όλων. Και έχουν επίσης πειστεί ότι θα μπει ένα τέλος στις παρατάσεις και τα πράγματα θα αρχίσουν να σχηματοποιούνται.

Τους τελευταίους δυο μήνες, το Ελληνικό Κτηματολόγιο κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το κλείσιμο 21 Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έληξε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων.

Σημαντικό στοιχείο είναι πως οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος υπήρξαν οι καλύτεροι μήνες για το Ελληνικό Κτηματολόγιο αναφορικά με τη συλλογή δηλώσεων για ολόκληρο το 2019.

Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο, ο αριθμός των δηλώσεων που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε τις 700.000. Το ποσοστό συλλογής δηλώσεων έχει φτάσει πλέον στο 70% των κατ’ εκτίμηση δηλώσεων για τις περιοχές που η προθεσμία έληξε τέλος Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας κατά πολύ τον συμβατικό στόχο του 55%, που ήταν ο στόχος που είχε τεθεί και παλαιότερα από τη διοίκηση του Κτηματολογίου και που έχει να κάνει και με τις συμβάσεις με τους αναδόχους.

Τον μήνα Οκτώβριο, τα πράγματα πήγαν επίσης πολύ θετικά, καθώς ο συνολικός αριθμός δηλώσεων που συλλέχθηκε ξεπέρασε τις 950.000. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος δηλώσεων που συλλέχτηκαν από όλους τους μήνες του 2019.

Το ποσοστό συλλογής ξεπέρασε έχει ξεπεράσει τον Οκτώβριο το 65% των κατ’ εκτίμηση δικαιωμάτων στις περιοχές που έληξαν οι προθεσμίες 31 Οκτωβρίου, ξεπερνώντας και εδώ τον συμβατικό στόχο του 55%. Και φυσικά οι πολίτες συνεχίζουν να υποβάλουν δηλώσεις.

Πρέπει να τονιστεί, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, πως στο συνολικό ποσοστό συλλογής δηλώσεων, συμπεριλαμβάνονται και οι δηλώσεις «εμπρόθεσμης υποβολής», εκείνες οι δηλώσεις δηλαδή που πήραν αριθμό πρωτοκόλλου και για τις οποίες οι πολίτες θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μεταγενέστερο χρόνο. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει ειδικά εκείνους που σπεύδουν να δηλώσουν την ακίνητη ιδιοκτησία τους λίγες μόνο μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Με την διαδικασία «εμπρόθεσμης προσέλευσης» ο πολίτης αποφεύγει την ταλαιπωρία της αυξημένης κίνησης των τελευταίων ημερών και επιστρέφει μετά από κάποιες ημέρες στα κτηματολογικά γραφεία για να ολοκληρώσει την δήλωση του προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συνολικά για τη χώρα, μέχρι σήμερα από τα εκτιμώμενα από τους ειδικούς 39,1 εκατομμύρια συνολικά δικαιώματα:

– Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 13 εκατομμύρια (33%). Πρόκειται για περιοχές στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, κυρίως σε αστικές περιοχές, και στις οποίες λειτουργεί κανονικά το κτηματολόγιο.

– Είναι σε προχωρημένη επεξεργασία 7,5 εκατομμύρια (19%). Αφορούν περιοχές υπό κτηματογράφηση, που όμως έχει ολοκληρωθεί η περίοδος συλλογής δηλώσεων και έχουμε πάει σε επόμενα στάδια.

– Είναι σε εξέλιξη συλλογή δηλώσεων για 15 εκατομμύρια δικαιώματα (39%). Πρόκειται για τις 34 συμβάσεις που τρέχουν σήμερα και στις οποίες συλλέγονται δηλώσεις.

– Εκκρεμούν 2,7 εκατομμύρια δικαιώματα (7%) σε μελέτες που δεν έχουν ανατεθεί ως σήμερα, είναι για τις συγκεκριμένες 5 περιφερειακές ενότητες.

– 800.000 δικαιώματα (2%) αφορούν την μετάβαση από το παλαιού τύπου Κτηματολόγιο, το οποίο είναι από τον καιρό της Ιταλοκρατίας, στα νησιά Ρόδος, Κως και Λέρος στο νέο Κτηματολόγιο.

Πλέον το παζλ του Κτηματολογίου αρχίζει να συμπληρώνεται. Και μαζί με αυτό αρχίζει και σχηματοποιείται σιγά-σιγά το λεγόμενο γεωχωρικό υπόβαθρο της χώρας, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε σε δεύτερη φάση τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη.

Τον Νοέμβριο να υπενθυμίσω ότι λήγουν οι προθεσμίες σε 10 Περιφερειακές ενότητες και συγκεκριμένα στις:

– Καστοριάς/Φλώρινας

– Στο υπόλοιπο Μαγνησίας και Σποράδων

– Ευβοίας

– Αχαΐας

– Μεσσηνίας

– Λακωνίας

– Αργολίδας/Κορινθίας

– Δυτικής Αττικής/ Νησιών Αττικής

– Σάμου/Χίου/Ικαρίας

– Αιγίου

Τον Δεκέμβριο λήγουν οι προθεσμίες στα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Η ανταπόκριση των πολιτών και σε αυτές τις περιοχές είναι επίσης θετική και η εκτίμηση είναι πως και τον Νοέμβριο η κτηματογράφηση θα κλείσει πιάνοντας τους συμβατικούς στόχους.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως σε περίπτωση που δεν δηλώσουν εγκαίρως την ιδιοκτησία τους δεν σημαίνει πως θα την χάσουν. Κανένας πολίτης δεν πρόκειται να χάσει την περιουσία του επειδή καθυστέρησε να δηλώσει το ακίνητο του στο Κτηματολόγιο. Εκείνο όμως που θα συμβεί είναι πως δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει εκ των πραγμάτων όσο εύκολα νομίζει την ιδιοκτησία του. Θα ταλαιπωρείται κάθε φορά που θα θέλει να μεταβιβάσει ή να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου του.

Με την δήλωση της ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο οι πολίτες θωρακίζουν και αναβαθμίζουν την περιουσία τους, προστατεύοντας στην πραγματικότητα τους εαυτούς τους. Την καθιστούν εύκολα εκμεταλλεύσιμη και απαλλαγμένη από περιττή γραφειοκρατία και αυξημένο κόστος στο μέλλον.

Και εδώ επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια για τα πρόστιμα. Κανένας υπουργός δεν θέλει να προειδοποιεί τους πολίτες για τον κίνδυνο προστίμων. Θα ήμασταν όμως ηθικά αφερέγγυοι απέναντι στους συνεπείς πολίτες που έσπευσαν να δηλώσουν εγκαίρως την ιδιοκτησία τους αν σήμερα σας ανακοίνωνα πως όποιος δεν έχει υποβάλλει την αίτησή του δεν θα έχει καμία απολύτως συνέπεια, διότι είμαστε η χώρα του «δε βαριέσαι». Η χώρα που αδιαφορεί για τους συνεπείς και το ότι εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και παράλληλα δείχνει απόλυτη ανοχή για τους ασυνεπείς.

Τα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν ως υποχρέωση που απορρέει από την εφαρμογή του νόμου. Οι νόμοι του κράτους πρέπει να εφαρμόζονται. Υπάρχει ο νόμος 2308/1995 που προβλέπει την επιβολή προστίμων. Έχουμε δεσμευθεί πως δεν θα προβούμε ακαριαία στην εφαρμογή του νόμου και στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε για κάποιο διάστημα τη δυνατότητα στους πολίτες να σπεύσουν να κάνουν ό,τι έκανε η συντριπτική πλειονότητα και να σπεύσουν να δηλώσουν την ακίνητη ιδιοκτησία τους.

Προς το παρόν οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν τα ακίνητα τους ακόμη και εκπρόθεσμα χωρίς την επιβολή κανενός προστίμου. Ωστόσο από τώρα ενημερώνουμε, και προκειμένου να υπάρξει άνεση χρόνου, ότι τα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους. Και το ύψος των προστίμων θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και στους συνεπείς πολίτες αλλά και σε εκείνους που καθυστέρησαν λίγες εβδομάδες ή και μήνες σε σχέση με εκείνους που θα καθυστερήσουν χρόνια για να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι όποιος καθυστερήσει και έχει μεγαλύτερη περιουσία θα πληρώσει περισσότερο από αυτόν που έχει μικρότερη περιουσία. Και όποιος καθυστερήσει 3 χρόνια θα πληρώσει περισσότερα από αυτόν που καθυστέρησε 3 μήνες. Αυτό θέλω να πω, για να είμαστε συνεννοημένοι μεταξύ μας.

Προς αυτή τη κατεύθυνση θα προετοιμαστούν οι σχετικές διατάξεις και πιστεύουμε ότι καθώς υπάρχει η άνεση χρόνου και η έγκαιρη ενημέρωση από μέρους μας, κανένας πολίτης τελικά δεν θα χρειαστεί να πληρώσει κανένα πρόστιμο. Δίνουμε πολλούς μήνες στους πολίτες, ακόμα και αν έχουν κάποιες υποχρεώσεις τώρα, ακόμα και αν έχουν κάποια αδυναμία τώρα, ακόμα και αν λείπουν στο εξωτερικό, να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους. Δεν πάμε σε ακρότητες. Αλλά δεν μπορούμε να δείξουμε και μια απόλυτη ανοχή η οποία στρέφεται εναντίον των συνεπών πολιτών, αλλά στρέφεται και εναντίον των συμφερόντων τελικά της εθνικής οικονομίας, γιατί το Κτηματολόγιο εκτός των άλλων είναι και ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο.

Στόχος μας είναι το Ελληνικό Κτηματολόγιο να αποβάλλει τα βαρίδια του παρελθόντος και να μπορέσει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και πιο ευέλικτα στο εγγύς μέλλον. Να μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη.

Και για να γίνει αυτό απαιτούνται παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα.

Πρώτον, άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία του Κτηματολογίου, στην άμεση στελέχωση του με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό. Για τον σκοπό αυτό δρομολογείται άμεση η επιστροφή των δικηγόρων που απομακρύνθηκαν εξαιτίας της αχρείαστης αλλαγής του νομικού καθεστώτος του Κτηματολογίου καθώς και η πρόσληψη όσων υπαλλήλων χρειαστούν, μέσω ΑΣΕΠ φυσικά και σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, για την στελέχωση των κατά τόπους κτηματολογικών γραφείων του Φορέα.

Δεύτερον, πάμε σε εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τον πολίτη στις υποθέσεις του με το Κτηματολόγιο. Κάνουμε πράξη, με άλλα λόγια, το Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο.

Τρίτον, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που αξιοποιούν επαγγελματίες, όπως μηχανικούς και δικηγόρους για την ταχύτερη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Δρομολογείται για παράδειγμα, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η υλοποίηση του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού, που ισχύει άλλωστε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Εμείς να ξέρετε έχουμε θέσει το Κτηματολόγιο- πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά- στις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χαιρόμαστε για τις εξελίξεις. Προσπαθούμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανοχή απέναντι στις καθυστερήσεις και σε μια δρακόντεια αντίληψη για την προώθηση του Κτηματολογίου. Θεωρούμε ότι έχουμε βρει το σωστό σημείο ισορροπίας. Αποδεικνύεται αυτό από την εξέλιξη των πραγμάτων τους τελευταίους μήνες και τη σημαντική άνοδο των ποσοστών Κτηματογράφησης. Είμαστε εδώ και εμείς και η διοίκηση του Κτηματολογίου για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις κάθε μέρα και θα προχωρήσουμε μαζί με τους για κάτι το οποίο αφορά και ωφελεί πρωτίστως τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες».

Τα νέα μέτρα για το Κτηματολόγιο
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης Οικονόμου, ανέλυσε τα νέα μέτρα:

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται σε μια σημαντική καμπή στην πορεία υλοποίησης του. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι σημαντική και η ανταπόκριση των πολιτών ισχυρά αυξητική μέρα με την ημέρα. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σοβαρά προβλήματα ως προς την αποτελεσματική λειτουργία του Κτηματολογίου. Προβλήματα που σχετίζονται και με ορισμένες λανθασμένες αποφάσεις της προηγούμενης ηγεσίας. Προβλήματα που είχαν ως τελικό αποδέκτη τον ίδιο τον πολίτη, καθώς και τους επαγγελματίες που σχετίζονται με την λειτουργία του Κτηματολογίου.

Στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και της νέας ηγεσίας του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι αυτά τα προβλήματα λειτουργίας να επιλυθούν. Και παράλληλα να προχωρήσουμε σε ορισμένες διορθωτικές κινήσεις και σε κάποιες νομοθετικές βελτιώσεις για να μπορέσει το Κτηματολόγιο να ανταποκριθεί στις επόμενες κρίσιμες φάσεις ολοκλήρωσης του μειώνοντας δραστικά τους χρόνους και την ταλαιπωρία των πολιτών.

Οι δέσμες μέτρων στις οποίες θα προχωρήσουμε είναι τρεις.

Η πρώτη δέσμη μέτρων αφορά στις νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κτηματολογίου.

Η σημαντικότερη νομοθετική παρέμβαση αφορά στην παράταση της μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία.

Η μετεξέλιξη των 292 υποθηκοφυλακείων σε 17 κεντρικά κτηματολογικά γραφεία και 75 υποκαταστήματα, υπό τη διαχείριση του Κτηματολογίου, προβλέπεται ήδη από σχετικό νόμο που ψηφίστηκε το 2018 και προβλέπει ολοκλήρωση του μετασχηματισμού μέχρι τον Ιανουάριο του 2020.

Ο στόχος όμως αυτός υπήρξε εξ αρχής μαξιμαλιστικός και πρακτικά ανέφικτος. Όχι μόνο λόγω των ασφυκτικών χρονικών πλαισίων που προέβλεπε αλλά και λόγω αρχικών κακών σχεδιασμών καθώς και των τεράστιων καθυστερήσεων που προέκυψαν από την αλλαγή του νομικού καθεστώτος του Ελληνικού Κτηματολογίου. Για να μπορέσει η μετεξέλιξη των υποθηκοφυλακίων να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία θα προχωρήσουμε σε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι το 2022. Δίνουμε δυο χρόνια ως προθεσμία ολοκλήρωσης, όπως έδινε και ο νόμος αρχικά.

Παράλληλα, δρομολογούνται ενέργειες για την άμεση στελέχωση του Κτηματολογίου. Όπως ειπώθηκε και από τον Υπουργό, υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση στο νομικό τμήμα του Οργανισμού, ως απόρροια της περιττής αλλαγής του νομικού καθεστώτος του Κτηματολογίου από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει στην απομάκρυνση από το Κτηματολόγιο δεκάδων καταρτισμένων νομικών επιστημόνων που η συμβολή τους στην ομαλή λειτουργία του Οργανισμού είναι καταλυτική. Στόχος μας είναι σύντομα να στελεχωθεί το εν λόγω τμήμα με τους 40 νομικούς επιστήμονες που απομακρύνθηκαν μέσω της αναβίωσης της έμμισθης εντολής που είχαν.

Παράλληλα, μέσω ΑΣΕΠ και σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, δρομολογείται η πρόσληψη υπαλλήλων για την στελέχωση των κατά τόπους κτηματολογικών γραφείων του Φορέα, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τον νόμο του 2018 που αφορά τη λειτουργία του Κτηματολογίου.

Τέλος, στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθυκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, δρομολογείται η πρόσληψη 50 ατόμων που θα υλοποιήσουν το σημαντικό αυτό έργο. Και η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος του φορέα, μας υπέδειξε την ανάγκη για τις προσλήψεις αυτές. Οι 50 αυτές προσλήψεις θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Κτηματολογίου χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η δεύτερη δέσμη μέτρων αφορά στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που πρόκειται να εισαχθούν στη καθημερινότητα του Κτηματολογίου. Θέλουμε το Κτηματολόγιο για εξυπηρετεί πρωτίστως τον πολίτη, χωρίς ταλαιπωρία και περιττά έξοδα. Παράλληλα στόχος μας είναι χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες για τον πολίτη σήμερα να αντικατασταθούν από το πάτημα ενός κουμπιού αύριο. Ενισχύοντας την διαφάνεια μεταξύ των συναλλαγών και μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη για το ίδιο το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Ενδεικτικά, οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που εισάγονται είναι:

Πρώτον, η παραγγελία, πληρωμή και χορήγηση πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος και χρήματα για τους πολίτες. Σήμερα τα παραπάνω γίνονται μόνο στα κατά τόπους Γραφεία και ο πολίτης πρέπει να πάει και να στηθεί στην ουρά. Ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας προβλέπεται για το πρώτο δίμηνο του 2020.

Δεύτερον, η υποβολή συμβολαίων στα Γραφεία του Φορέα από τον συμβολαιογράφο, θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και χωρίς εμπλοκή του πολίτη. Και με αυτήν την νέα ψηφιακή υπηρεσία οι πολίτες γλιτώνουν χρόνο και χρήματα καθώς σήμερα η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στα κατά τόπους Γραφεία. Ο χρόνος υλοποίησης προσδιορίζεται για το πρώτο τετράμηνο του 2020.

Τρίτον, η ηλεκτρονική υποβολή λοιπών πράξεων (δικαστικών αποφάσεων, κα) στα Γραφεία του Φορέα από τον δικηγόρο ή δικαστικό επιμελητή, χωρίς εμπλοκή του πολίτη. Σήμερα η εν λόγω διαδικασία γίνεται μόνο στα Γραφεία και με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, κάτι που πλέον δεν θα χρειάζεται. Ο χρόνος υλοποίησης προσδιορίζεται για το πρώτο τετράμηνο 2020.

Τέταρτον, η ηλεκτρονική- εξ αποστάσεως έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία για όλες τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση. Σήμερα αυτό συμβαίνει μόνο στα Κτηματολογικά Γραφεία και με φυσική παρουσία. Ως χρόνος υλοποίησης ορίζεται το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Πέμπτον, ο προδικαστικός έλεγχος που θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, καθώς θα δίνει πλέον τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης της εργασίας του μηχανικού με τη λειτουργούσα βάση του Κτηματολογίου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται άμεση πληροφόρηση, κάτι που στο παρελθόν ήθελε μήνες, καθυστερώντας την υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις αγωγών που αφορούσαν χωρικές μεταβολές. Αποτελεί ουσιαστικά ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο προς την υλοποίηση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη.

Για όλες τις παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες πρόκειται να εκδοθούν άμεσα Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Η τρίτη δέσμη μέτρων αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας του Ελληνικού Κτηματολογίου με επαγγελματίες που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή ολοκλήρωση του.

Για αυτό, δημιουργείται Μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών για τη στήριξη του μετασχηματισμού του Κτηματολογίου. Σχεδιάζεται σε συνεργασία με το ΤΕΕ η υλοποίηση του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο, που ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και έχει ήδη προβλεφθεί νομοθετικά, χωρίς όμως να έχει υλοποιηθεί ως σήμερα. Το Μητρώο θα βελτιώσει αισθητά την εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς θα επιταχυνθούν σημαντικά οι διαδικασίες. Η υλοποίηση του δρομολογείται για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Παράλληλα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα προχωρήσει σε Προγραμματικές συμβάσεις με τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους για τη στήριξη του μετασχηματισμού του Κτηματολογίου, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων. Σήμερα, στα Γραφεία υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω υποστελέχωσης από δικηγόρους και δεν υπάρχει μηχανισμός υποστήριξης από την κεντρική υπηρεσία. Η υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων δρομολογείται για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Με την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων το Ελληνικό Κτηματολόγιο κλείνει με παθογένειες και δυσλειτουργίες του παρελθόντος, ενισχύει τις δομές του με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και παράλληλα οπλίζεται με νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη και της επιτάχυνσης των διαδικασιών.

https://www.eleftherostypos.gr/

Σελίδα 1 από 17

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot