arxiki selida

Οι χρηματοδοτικές και θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των Δήμων και την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών βρέθηκαν στον επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, με τους Δημάρχους της Π.Ε. Τρικάλω
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου οι Δήμοι ενισχύονται μέσω στοχευμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως οι δράσεις «Έξυπνα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε εμπορικές περιοχές, «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» για την αποκατάσταση και ανάδειξη δημοτικών κτιρίων ώστε να λειτουργήσουν ως εστίες πολιτιστικής, τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» και «Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις».
Σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το νέο Ταμείο Υποδομών, με πόρους 1 δισ. ευρώ (μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή), μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί για την κάλυψη αναγκών των δήμων. Θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το επόμενο διάστημα, υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ και θα προσφέρει χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, αστικής ανάπτυξης και τουρισμού.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΕΤΕπ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει δημιουργήσει και υλοποιεί τα ειδικά προγράμματα για την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης «Φιλόδημος 1» και «Φιλόδημος 2», εξασφαλίζοντας πόρους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίοι θα φτάσουν στα 2 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας.
Μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος 1» χρηματοδοτούνται κρίσιμα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αγροτικής οδοποιίας, αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι Δήμοι δεν επιβαρύνονται από την αποπληρωμή του δανείου, καθώς αυτό καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το Πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης των Δήμων, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τεχνικά έργα, προμήθειες εξοπλισμού και μελέτες.
Πέρα από τη χρηματοδότηση, το Υπουργείο Οικονομίας υποστηρίζει τους Δήμους σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο. Με νομοθετική ρύθμιση, οι Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης – Αποχέτευσης έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν χρηματοδότηση έως και 100% από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Επιπλέον, παρέχεται τεχνική υποστήριξη στους Δήμους για την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και εκπαίδευση στελεχών.
πηγή reporter.gr
Νέα διευκρίνιση για λάθη στο φάκελο των δικαιολογητικών, δίνει με ανακοίνωση της η ΕΕΤΑΑ, σχετικά με την κάρτα ανεργίας των άνεργων μητέρων που αιτούνται την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2018 - 2019

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ επειδή κατά την παραλαβή των πρώτων αιτήσεων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019», διαπιστώθηκε ότι πολλές ωφελούμενες, που δηλώνουν άνεργες, έχουν υποβάλει κάρτα ανεργίας στην οποία δεν εμφανίζονται οι ανανεώσεις ή έχουν υποβάλει διαφορετικές βεβαιώσεις περί ανεργίας, κάνει γνωστο ότι για τις αιτούσες που είναι άνεργες, ζητείται το Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή αποδεικτικό ανανεώσεων του δελτίου ανεργίας, όπως αυτό εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι αποδεκτό

Επίσης πριν από δύο μέρες είχαν δοθεί και νέες διευκρινίσει,.

Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν από αιτούσες/ντες αναφορικά με τα δικαιολογητικά αναπηρίας η ΕΕΤΑΑ εξέδωσε ανακοίνωση όπου διευκρινίζει:

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα τόσο στην ανωτέρω Πρόσκληση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ όσο και στο Παράρτημα -Αίτηση αυτής ορίζονται τα ακόλουθα:

«Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα ΑμεΑ ή/και ένα από τέκνα της ή/και ο σύζυγος

* υε ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και ένα από τα τέκνα της: απαιτείται αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας,

* με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της: απαιτείται αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας».

ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί 2018 - 2019: Σε απόγνωση χιλιάδες γονείς με ευθύνη του υπ. Εργασίας

2. Προς διευκόλυνση των δυνητικά ωφελούμενων του Προγράμματος γίνονται δεκτές και οι αποφάσεις προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας σε αντίγραφο, που εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και οι οποίες εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ, δηλαδή οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α βαθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους.

3. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε όλες τις αιτούσες ότι κατά την υποβολή της αίτησής τους, θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αναπηρία και εάν την αίτηση την υποβάλει τρίτο άτομο πλην της μητέρας θα πρέπει να έχει και το έγγραφο δικαστικής συμπαράστασης εφόσον υπάρχει και απαιτείται.

Αναστάτωση σε χιλιάδες γονείς έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός από τους παιδικούς σταθμούς των παιδιών 4 ως 5 ετών μέσω του προγράμματος με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ αλλά αποφασίζει το υπουργείο Εργασίας
 
Προβλήματα σε χιλιάδες εργαζόμενους γονείς σε 184 δήμους της χώρας προκαλεί η απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Θεανώ Φωτίου να συνταχθεί με την βούληση του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου που αποκλείει από την δωρεάν φιλοξενία των παιδικών σταθμών όλα τα παιδιά ηλικία 4 ως 5 ετών, υποχρεώνοντας με αυτή την απόφαση τους γονείς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα στείλουν στο προνήπιο σχολείο. Όσοι γονείς έχουν οικονομική δυνατότητα μπορούν τα παιδιά τους να τα στείλουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς πληρώνοντας βέβαια το αντίτιμο καθώς το μέτρο σε αυτή τη φάση είναι πραιρετικό.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
Ως αποτέλεσμα της απόφαση αυτής του υπουργείου Εργασίας είναι περισσότεροι από 20.000 γονείς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την εργασία τους καθώς τα ωράρια των παιδικών σταθμών καθώς και ο χρόνος λειτουργίας τους είναι διαφορετικός από αυτά των παιδικών σταθμών. Ειδικότερα οι παιδικοί σταθμοί κλείνουν στις 4 το μεσημέρι – υπάρχουν και κάποιοι δήμοι που τους κλείνουν στις 6 – ενώ τα προνήπια σχολεία αυστηρά στη 1, με κάποιες μέρες να ολοκληρώνουν το πρόγραμμα τους πιο νωρίς.
Επίσης οι παιδικοί σταθμοί ολοκληρώνουν την χρονιά τους τον Ιούλιο ενώ τα σχολεία τον Μάιο. Τα δεδομένα αυτά έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους γονείς οι οποίοι ζητούν από τους δημάρχους των πόλεων τους να βρεθεί λύση προκειμένου να μπορούν να φιλοξενήσουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος δωρεάν φιλοξενίας που κάνει το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για το όλο θέμα η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι θα αντιδράσει από την στιγμή που προκληθούν προβλήματα στον κόσμο.
Στην φετινή πρόσκληση φιλοξενίας παιδιά υπάρχουν δύο καινοτομίες.
Η πρώτη καινοτομία όπως είχαν αποκαλύψει τα dikaiologitika news, έχει να κάνει με την αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων. Ειδικότερα, εφεξής στα εισοδήματα που δηλώνει ο κάθε γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού θα προστίθενται και τα επιδόματα που λαμβάνει από το κράτος. Η αλλαγή αυτή γίνεται με την προτροπή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που ζητά την πρόσθεση των επιδομάτων στο γενικό εισόδημα των οικογενειών.
Η αλλαγή αυτή δεν πρόκειται να επηρεάσει την υφιστάμενη κατάσταση καθώς οι οικογένειες που δηλώνουν εισόδημα στο όριο της φτώχειας, άσχετα αν αυξηθεί το δηλωθέν εισόδημα τους με την πρόσθεση των επιδομάτων, θα εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλά σε ότι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια. Η κατηγορία αυτή των οικογενειών εκτιμάτε ότι έχει να κάνει με περίπου 4.000 παιδιά τα οποία βέβαια και φέτος θα εξασφαλίσουν την φιλοξενία τους στους παιδικούς σταθμούς αφού τα εισοδήματα τους είναι χαμηλά.
Η δεύτερη καινοτομία έχει να κάνει με την φιλοξενία των παιδιών ηλικίας 4 ως 5 ετών, αφού σύμφωνα με τον νόμο του υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτική εκπαίδευση τα παιδιά αυτά αντί να πάνε σε παιδικούς σταθμούς θα πρέπει να πάνε προνήπιο.
Το μέτρο θα εφαρμοστεί στους 184 δήμους της χώρας που έχουν την δυνατότητα για την εφαρμογή του μέτρου και για τους οποίους έχει εκδοθεί και σχετικό ΦΕΚ. Για τους δήμους αυτούς δεν πρόκειται να εκδοθούν τα περίφημα «Βάουτσερ» (δελτία φιλοξενίας). Να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη συνάντηση για το θέμα που είχαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το προεδρείο της ΚΕΔΕ, το υπουργείο Παιδείας παρουσίασε έγγραφο βάσει του οποίου 150 δήμαρχοι συμφωνούν με το μέτρο, ενώ σε ότι αφορά τους υπόλοιπους γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες των υποδομών στις πόλεις τους προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα. Να τονιστεί ότι αν οι γονείς των παραπάνω δήμων επιθυμούν τα παιδιά τους να εγγραφούν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς αντί να πάνε προνήπιο έχουν την δυνατότητα να το κάνουν, αλλά όχι με κρατική επιδότηση.
Από την Αττική οι δήμοι που συγκαταλέγεται στους 184 και η Μάνδρα η οποία όμως λόγω των καταστροφών που υπέστη από τις φονικές πλημμύρες το πιθανότερο είναι να εξαιρεθεί. Στους υπόλοιπους δήμους η κατάσταση θα παραμείνει ως είχε και πέρυσι, δηλαδή τα παιδιά ηλικίας 4 ως 5 ετών θα μπορούν να εγγραφούν κανονικά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ή σε ιδιωτικούς αν έχουν καλυφθεί οι θέσεις στους δημόσιους. Στην περιφέρεια ο μεγαλύτερος δήμος μεταξύ των 184 είναι τα Ιωάννινα για τον οποίο η κυβέρνηση φροντίζει να δημιουργηθούν οι υποδομές.

Ξεκίνησαν χθες οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2018 2019, οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από σήμερα 14/6/2018 στις 20:00 έως τις 3/7/2018 στις 24:00.

Το πρόγραμμα αφορά
Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια των
παιδιών
Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία
Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/τοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/νοι ή
να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να πιστοποιεί την ανεργία.
Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στη παρούσα δράση πρέπει:
Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων, η συμπλήρωση των στοιχείων αφορά αποκλειστικά και μόνον στην αιτούσα/αιτούντα.
Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής,
στην ΕΕΤΑΑ μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Πηγή newsbeast.gr

Δεν εκδόθηκε ούτε χθες η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2018 - 2019, ενώ υπήρχε η σχετική πληροφορία από πηγές της εταιρείας τοπικής αυτοδιοίκησης

Ήδη να υπενθυμίσουμε ότι έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας και όλα είναι έτοιμα για την έκδοση της πρόσκλησης από την ΕΕΤΑΑ.

Χθες στις 12:30 το μεσημέρι ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει το ΔΣ της ΕΕΤΑΑ για την έγκριση της πρόσκλησης ώστε το απόγευμα της ίδιας μέρας να έβγαινε στην δημοσιότητα. Κάτι όμως που δεν συνέβη.

Πληροφορίες ήθελαν ότι σήμερα θα άνοιγαν οι αιτήσεις και η προθεσμία θα καθοριζόταν μέχρι τις 4 Ιουλίου ώστε να μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι μητέρες για την δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς μεσω ΕΣΠΑ.

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ σύμφωνα με πληροφορίες ήθελαν να αναρτούνται στις 10 Ιουλίου και μετά να δοθεί περιθώριο 5 ημερών για ενστάσεις ώστε τα τελικά αποτελέσματα να βγουν το διάστημα μεταξύ 20 με 25 Ιουλίου.

Φέτος με το πρόγραμμα εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής θα φιλοξενηθούν δωρεάν σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς περισσότερα από 110.000 βρέφη και νήπια, περίπου 4.000 παιδιά περισσότερα από πέρυσι.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι μητέρες που είναι άνεργες ή εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Δείτε όλη την απόφαση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot