arxiki selida

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας και ο
Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καστής είχαν προγραμματισμένη συνάντηση με το
διοικητή του νοσοκομείου Λέρου κ. Στασινόπουλο Βασίλειο, με Ιατρούς και
τον Διευθυντή του Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Ταχλιαμπούρη Νικήτα, με τον
υπεύθυνο ιατρό του ΕΟΔΥ κ. Ευάγγελο Μαρκάκη, καθώς και με στελέχη του
Νοσηλευτικού Προσωπικού, προκειμένου να ενημερωθούν για το επίπεδο
ετοιμότητας του νοσηλευτικού ιδρύματος έναντι του κορωνοϊού Covid – 19.

Αφορμή για τη συνάντηση ήταν η λήψη προληπτικών μέτρων από το Δήμο Λέρου
και το Νοσοκομείο αναφορικά με το ενδεχόμενο παρουσίασης περιστατικού
και του κινδύνου έξαρσης του Covid – 19.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο Δημάρχου με τον
υπεύθυνο Ιατρό Εργασίας του Δήμου κ. Αθηναγόρα Μαυρίδη και τη
Νοσηλεύτρια κα Κιαουρτζή Ελπίδα, παρουσία του Αντιδημάρχου κ.
Μεραμπελιώτη Βασίλειου και τον υπεύθυνο τεχνικών υπηρεσιών κ. Ελένη
Μιχάλη, προκειμένου να προγραμματιστεί ο συντονισμός της ενημέρωσης των
εργαζομένων του Δήμου μας.

Η Δημοτική Αρχή Λέρου με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ψυχραιμία και πάνω
από όλα με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων και την σωστή ενημέρωση θα
αντιμετωπίσει αυτό το έκτακτο γεγονός που δεν αφορά μόνο το νησί και τη
χώρα μας, αλλά ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας ενημερώνει τους πολίτες του νησιού
ότι εν όψει της επικείμενης Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού –
Κατοικιών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Δήμος Λέρου αποφάσισε να
ασκήσει την αρμοδιότητα (κρατικού χαρακτήρα) και να προβεί στην ονομασία
ή μετονομασία οδών, πλατειών και στην αρίθμηση κτισμάτων εντός των ορίων
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων
(ΚΔΚ, κυρωτικός ν. 3463/ 2006), όπως ισχύει.

Η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών θα πραγματοποιηθεί
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου χωρίς να απαιτείται εισήγηση
άλλου οργάνου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Η διαδικασία ονομασίας ή μετονομασίας οδών πλατειών ή συνοικιών
δύναται να αφορά και στους κατοίκους άλλων περιοχών ή και ολόκληρης της
Χώρας, διότι η εν λόγω ονομασία ή μετονομασία οδών ή πλατειών, συνδέεται
πολλάκις προς γενικότερο ζήτημα της απονομής τιμής προς πρόσωπα, κράτη,
πόλεις κλπ., ή της διατηρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων ευρύτερης
σημασίας.

2. Στις περιπτώσεις ονομασίας νέων οδών ή μετονομασίας υφισταμένων, η
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα αφορά σε όλη την οδό ώστε να
αποφεύγεται η κατάτμησή της μέσω χρήσης πλέον της μίας ονομασίας,
προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση των πολιτών.

3. Για λόγους ομοιομορφίας και κυρίως χρηστικότητας, η αρίθμηση των
οδών θα γίνεται με αύξουσα αριθμητική σειρά από ανατολή προς δύση και
από βορρά προς νότο, με τους ζυγούς αριθμούς να βρίσκονται στην δεξιά
πλευρά του δρόμου.

4. Συστατικό στοιχείο λήψης της τελικής απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου αποτελεί η δημοσίευσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
97 παρ. 6 του ΚΔΚ, καθώς και η σύμφωνη γνώμη Επιτροπής, η οποία
αποτελείται από:

4α) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Βορείου ή
Νοτίου Αιγαίου σε ό,τι αφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ως
Πρόεδρο,
4β) Δύο εκπρόσωπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ), που ορίζονται
με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.
4γ) Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι
ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

5. Δεδομένου ότι η γνώμη που παρέχεται από το γνωμοδοτικό όργανο (ως άνω
Επιτροπή) χαρακτηρίζεται εκ του νόμου σύμφωνη, το αποφασίζον όργανο,
ήτοι το δημοτικό συμβούλιο, δεσμεύεται, ως προς το περιεχόμενο αυτής, με
την έννοια ότι δεν μπορεί να ενεργήσει κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν
που του υποδεικνύεται με τη γνωμοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αντιδήμαρχο κ. Γρεκό Άκη
(τηλ. 22473-60235) ο οποίος χειρίζεται το θέμα από πλευράς Δήμου Λέρου.

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας ανακοινώνει στους δημότες και
επισκέπτες του νησιού ότι ο Δήμος μας πρόκειται να θέσει δύο
υποψηφιότητες στο πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" (παραλίες Αλίντων -
Γούρνας).

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" είναι ένα παγκόσμιο
σύμβολο ποιότητας, το οποίο απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε
οργανωμένες ακτές και μαρίνες τις οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι,
ξενοδόχοι και άλλοι φορείς ή και σε σκάφη που πληρούν τα σχετικά
κριτήρια.

Τα αυστηρά κριτήρια για την απονομή της "Γαλάζιας Σημαίας", είναι τα
εξής:

1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό
περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» στον Πίνακα
Ανακοινώσεων της ακτής.
Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή.
Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος της ακτής.

2. Ποιότητα νερών κολύμβησης
Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές
μετρήσεις
Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία

3. Περιβαλλοντική Διαχείριση
Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα
Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά
Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή

4. Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε περίπτωση πολυσύχναστης παραλίας, ή άμεση
πρόσβαση σε τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες
Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση
ενημέρωση του κοινού
Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες

Οι παραλίες της Γούρνας και των Αλίντων Λέρου από φέτος το καλοκαίρι
(Μάιος 2020) θα ενταχθούν ως υποψήφιες στο πρόγραμμα, που σημαίνει ότι
θα πρέπει να πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια.
Η διαδικασία απονομής της Γαλάζιας Σημαίας και η βράβευση θα ανακοινωθεί
από τον εθνικό χειριστή του προγράμματος το 2021.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποψηφιότητα του Δήμου Λέρου, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Αντιδήμαρχο κ. Γρεκό Άκη (τηλ. 22473-60235) ο
οποίος χειρίζεται το πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία".

Από το γραφείο Δημάρχου Λέρου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου σχετικά με δηλώσεις του δημοτικού συμβούλου κ. Γεωργίου Παυλή, που αφορούν νέο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο της Blue Star:

"Μετά την ανακοίνωση από τον κ. Μηταρακη ενός επιπλέον δρομολογίου της Blue Star,  πληροφορηθήκαμε και από τον κ. Παυλή, ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού κ. Μηταράκη, "τακτοποιήθηκε" το ζήτημα του επιπλέον ακτοπλοϊκού δρομολογίου για το οποίο Δήμος μας έχει ζητήσει εδώ και μήνες δια μέσω του Δημάρχου Λέρου, τόσο από τον υφυπουργό Τουρισμού κ. Μάνο Κόνσολα που έθεσε το θεμα απο τον Σεπτέμβριο του 2020 στον αρμόδιο υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Πλακιωτάκη καθώς και στην εταιρεία Attica Group για τη σύνδεση της Λέρου με το Βόρειο Αιγαίο..

Το αίτημα παραμένει σε εκκρεμότητα και θα συζητηθεί στο συμβουλιο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ελπίζοντας ότι θα γίνει αποδεκτό. 

Είναι προφανές ότι στα κοινά του τόπου μας κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Προσπαθώντας να εξαπατήσουν το Λεριακό λαό, την ώρα που ο κ. Μηταράκης ανακοινώνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου την πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει τη Λέρο ένα απέραντο HotSpot,  κάποιοι προσκείμενοι στον κ. Παυλή όπως και ο ίδιος πανηγυρίζουν και ζητωκραυγάζουν για την ψευδή δρομολόγηση του επιπλέον ακτοπλοϊκού δρομολογίου, τη στιγμή που κανένα νέο δρομολόγιο δεν υφίσταται, προς τον παρόν. 

Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες μια άκρατης παραπληροφόρησης, από ανθρώπους που είναι πανταχού απόντες από τις σημαντικές εξελίξεις στο νησί μας.

Αποτελεί ντροπή για τον τόπο μας, αυτοί που υποτίθεται ότι ασχολούνται με τα κοινά και θέλουν το καλό του τόπου, από την μία να μην παρουσιάζονται σε σημαντικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και από την άλλη να παραπληροφορούν και να ανταλλάσσουν το μέλλον του τόπου μας για μικροκομματικά οφέλη.

Ευτυχώς, ο Λεριακός λαός είναι ο κριτής των πάντων".

 

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο Λέρου πραγματοποίησε την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2020, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης ΛΣ. 

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας Μιχάλης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στρατονικείας κ.κ. Στέφανος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θμέλαρος Ιωάννης,οι Αντιδήμαρχοι κ. Μεραμπελιώτης Βασίλειος, κ. Καστής Δημήτριος, κ. Γρεκός Κυριάκος, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Μπίλλης Νεκτάριος o διευθυντής στο γραφείο αρχηγού - πλοίαρχος Μπότσης Δημοσθένης ΛΣ, ο διευθυντής ΥΟΘΕ- αντιπλοίαρχος Χριστιανός, ο υποπλοίαρχος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Δωδεκανήσου -Αρχιπλοισρχος Αργυράκης, ο Αντιπλοίαρχος Ρίγγας, ο πλωτάρχης Μπιλληρης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η άριστη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής Λέρου με το Λιμενικό Σώμα καθώς και ζητήθηκε από τον Δήμαρχο η επιπλέον στελέχωση του Λιμεναρχείου και των σκαφών του Λιμενικού Σώματος καθώς και η βοήθεια του Αρχηγού στην αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ
Κόλιας Μιχάλης

Σελίδα 1 από 2

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot