Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας με το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, με στόχο να προαχθεί ο τομέας των μεταφορών σε σχέση και σε αλληλεπίδραση με τον τουρισμό.


Συνάντηση με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ευάγγελο Μπεκιάρη, είχε την Πέμπτη στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.
Αντικείμενο της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και η μηχανικός Μαίρη Παπανδρέου, τοπικό στέλεχος του ΙΜΕΤ, ήταν η συζήτηση επί των συμπερασμάτων της ημερίδας με τίτλο «Μεταφορές και Τουρισμός» που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Οδοιπορικού του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) «Ασφαλείς και Έξυπνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία 2020 -2030» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Περιφέρειας και Ινστιτούτου, με κοινές δράσεις και μέσα από ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, για την ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως επιχειρηματικού, τουριστικού, πολιτιστικού, ναυτιλιακού και εμπορικού προορισμού, διεθνούς αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας.
Στόχος της Ημερίδας ήταν μέσω του διάλογου μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις μεταφορές και τον τουρισμό, να παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση, να αναδειχτούν τα προβλήματα αλλά και οι καλές πρακτικές και να διερευνηθεί το πώς μπορεί να προαχθεί ο τομέας των μεταφορών σε σχέση και σε αλληλεπίδραση με τον τουρισμό, ώστε οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί να παρέχουν σύγχρονες, ασφαλείς και υψηλών προδιαγραφών μεταφορικές υπηρεσίες και υποδομές, εκμεταλλευόμενοι και τη συνδρομή των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο.
Υπενθυμίζεται ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, ο Περιφερειάρχης και ο κ. Μπεκιάρης, προέβησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως επιχειρηματικού, τουριστικού, πολιτιστικού, ναυτιλιακού και εμπορικού προορισμού, διεθνούς αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού.
Ακολούθησαν τον περασμένο Νοέμβριο τα εγκαίνια του παραρτήματος του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στη Ρόδο , με εμβέλεια ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο και με έμφαση σε θέματα μεταφορών και τουρισμού.
Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, ως ερευνητικός φορέας στον τομέα των μεταφορών, έχει ως στόχο τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης συστημάτων μεταφορών, παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα αντίστοιχα αντικείμενα και διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας. Επίσης έχει ενδιαφέρον στην καθιέρωση ισχυρών συνεργασιών και τους φορείς του εμπορίου και της βιομηχανίας και την προώθηση σχετικών δράσεων σε θέματα μεταφορών, τουρισμού, επιχειρηματικότητας και περιφερειακής

Στη Σύρο σήμερα η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Σε χειροπιαστό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία και τη ζωή των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, μέσα από έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, μετουσιώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, την πρόοδο υλοποίησης του οποίου εξετάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης, η 5η Συνεδρίαση της οποίας πραγματοποιείται σήμερα στη Σύρο.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Χατζημάρκος, στην εισηγητική του ομιλία στην έναρξη της συνεδρίασης, ανέφερε ότι, στο μέσον σχεδόν της Προγραμματικής Περιόδου, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται ομαλά και πετυχαίνει τους στόχους του. Παρά τα προβλήματα κινείται με ρυθμούς υλοποίησης και απορρόφησης αρκετά πάνω από τον μέσο όρο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Ο ρυθμός υλοποίησης δείχνει ότι στο τέλος της προγραμματικής αυτής περιόδου -δηλαδή στο τέλος του 2023- θα έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι πόροι του, οι οποίοι πάντως δεν είναι επαρκείς για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες των νησιών.

Ειδικότερα, στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης ανέφερε:
«Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε αυτό το τραπέζι και να συνεδριάζει αυτό το ευρύ, συλλογικό όργανο, που είναι το κατ’ εξοχήν αρμόδιο για τον έλεγχο της σωστής και αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος. Και νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς η πρόοδος του Προγράμματος δείχνει ότι
• το Πρόγραμμα αφενός διατηρεί στο ακέραιο τους πόρους του, περνώντας «αλώβητο» από τη διαδικασία της επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, διατηρεί δηλαδή το 6% των πόρων του (περίπου 10,5 εκ. €), αφού πέτυχε τα ορόσημα που είχαν τεθεί στο πλαίσιο επίδοσης και ότι
• στο τέλος της προγραμματικής αυτής περιόδου -δηλαδή στο τέλος του 2023- θα έχουμε αξιοποιήσει πλήρως τους πόρους του. Πόρους που φυσικά θεωρούμε ότι δεν είναι επαρκείς για να καλύψουμε τις τεράστιες ανάγκες των νησιών μας.
Με τη δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και ενώ βρισκόμαστε σχεδόν στο μέσο της Προγραμματικής Περιόδου, το Πρόγραμμα κυλά πάνω σε σταθερή και σίγουρη διαδρομή και παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει πετυχαίνει τους στόχους του. Το Πρόγραμμά μας κινείται με ρυθμούς υλοποίησης και απορρόφησης αρκετά πάνω από τον μέσο όρο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Όπως ξέρετε όλοι, εξακολουθούμε να διανύουμε μια περίοδο στην οποία οι δυσχερείς οικονομικές εξελίξεις μετέτρεψαν τους ευρωπαϊκούς πόρους –που διατίθενται μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτίστως του ΕΣΠΑ- στο κυρίαρχο χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα.
Στην Περιφέρειά μας όπου εκτός από τις δυσκολίες της πολυετούς οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουμε επιπρόσθετα και τις δυσκολίες που δημιουργεί η νησιωτική ιδιαιτερότητά της, έχουμε θέσει εξαρχής ως πρωταρχικό στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε αυτοί να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία των νησιών μας.
Θα ήθελα λοιπόν να κάνω σαφές και να σας διαβεβαιώσω ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι που διατίθενται στα νησιά μας, αξιοποιούνται με σκληρή δουλειά και διαρκή προσπάθεια μέσα από έναν σχεδιασμό που ακολουθεί την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας, βάζει τις βάσεις για μια ανάπτυξη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη, αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, βασίζεται στα στρατηγικά πλεονεκτήματα των νησιών και παράγει χειροπιαστό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία και τη ζωή των νησιωτών μας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, οι δράσεις που έχουν εξειδικευτεί και εγκριθεί μέχρι τώρα, φτάνουν συνολικά τα 255,2 εκ. €, που αντιστοιχούν στο 148% των πόρων του Προγράμματος.
Οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη που έχουν δημοσιοποιηθεί, έφτασαν τις 94 και ο προϋπολογισμός τους τα 229,4 εκ. €.
Στο πλαίσιο αυτών των προσκλήσεων έχουν ενταχθεί 183 έργα και δράσεις, προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 177,6 εκ. €, αγγίζοντας σε ποσοστό το 103% του Προγράμματος.
Αντίστοιχα οι νομικές δεσμεύσεις, οι συμβάσεις δηλαδή που έχουν υπογραφεί γι αυτά τα έργα έφτασαν τα 97,3 εκ. €, ξεπερνώντας το 56%, οι δε δαπάνες ξεπέρασαν τα 45 εκ. €, με το ποσοστό απορρόφησης να φτάνει το 26%.

Ανάμεσα στα έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται:

29 έργα κατασκευής δικτύων ύδρευσης ή μονάδων αφαλατώσεων
21 έργα κατασκευής, επέκτασης και εξοπλισμού σχολικών μονάδων
20 έργα κατασκευής και αναβάθμισης υποδομών υγείας και πρόνοιας

6 έργα για τη βελτίωση ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων
18 δράσεις ψηφιακών εφαρμογών
6 έργα προστασίας, ανάδειξης και προβολής φυσικού περιβάλλοντος και τουρισμού
3 έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και 3 έργα κατασκευής αρχαιολογικών μουσείων
4 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
13 Κέντρα Κοινότητας
13 Κέντρα Υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών ομάδων
8 έργα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
2 κοινωνικά φαρμακεία
5 δράσεις για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις
3 έργα ερευνητικών υποδομών
73 επενδυτικά σχέδια νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές του Προγράμματος, ο Περιφερειάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή- για τη στήριξή τους και για τη νέα έγκριση υπερδέσμευσης, που δίνει τη δυνατότητα ένταξης, το επόμενο διάστημα, των ώριμων έργων που είναι έτοιμα προς υποβολή στο Πρόγραμμα.

Τόνισε επίσης ως ιδιαιτέρως σημαντικό το γεγονός ότι με τα σημερινά δεδομένα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν κατατάσσεται πια στις περισσότερο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές Περιφέρειες στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

«Είναι σημαντικό όχι γιατί μειώθηκε το ΑΕΠ της Περιφέρειας ως αποτέλεσμα της κρίσης, αλλά γιατί μοχθήσαμε το προηγούμενο διάστημα να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο τρόπος αξιολόγησης των Περιφερειών οδηγούσε σε στατιστικό λάθος για τη δικής μας Περιφέρεια. Νιώθουμε δικαιωμένοι, γιατί αυτή τη φορά εισακουστήκαμε από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Με τη νέα αυτή κατηγοριοποίηση αναμένουμε και σημαντική αύξηση των πόρων που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη νέα Προγραμματική Περίοδο», ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος.

Ο προγραμματισμός για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με την 1η εγκύκλιο που εκδόθηκε αυτές τις ημέρες:

μέσα στον Ιούνιο θα γίνει η συγκρότηση των Ομάδων Σχεδιασμού από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες και θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών Γραμματειών
έως τις 9 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής και θα ακολουθήσει η άτυπη υποβολή του ΕΣΠΑ στην ΕΕ ώστε να γίνει διαβούλευση μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο
Τον Μάρτιο του 2020 προβλέπεται η επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ στην ΕΕ, η διαβούλευση με τις Υπηρεσίες της και η έγκρισή του εντός 2 μηνών

Έως τις 30/6/2020 θα έχει γίνει η επίσημη υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην ΕΕ, τα οποία θα εγκριθούν εντός προθεσμίας 6 μηνών από την υποβολή τους

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξήγγειλε τη δημιουργία Συμβουλίου Περιφερειαρχών, που θα συνεδριάζει κάθε δύο μήνες, υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετείχε σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους 13 εκλεγμένους Περιφερειάρχες της χώρας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.
Στην διάρκεια της σύσκεψης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συζήτησε μαζί τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες σε περιφερειακό επίπεδο και ανακοίνωσε την πρόθεσή του για τη δημιουργία Συμβουλίου Περιφερειαρχών που θα συνεδριάζει κάθε δύο μήνες, υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε, ότι εφόσον τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα θεσμοθετήσει το συγκεκριμένο όργανο ώστε να συνεδριάζει με συγκεκριμένη ατζέντα, που θα αφορά είτε θεσμικά ζητήματα είτε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και απαιτούνται άμεσες λύσεις. Τόνισε δε πως οι περιφέρειες αποτελούν πυλώνες για ένα αναπτυξιακό σχέδιο στη χώρα, τις λεωφόρους για να απλωθεί σε όλη την επικράτεια ένα τολμηρό σχέδιο αναγέννησης.
Ζήτησε ακόμη από τους περιφερειάρχες να του καταθέσουν γραπτώς τις σκέψεις και τις προτεραιότητες τους για την επόμενη πενταετία, για έργα και δράσεις που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος και την στήριξη των πιο αδύναμων.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ώρα μεγάλης ευθύνης για όλους, επισημαίνοντας πως το γαλάζιο χρώμα το εννοεί ως γαλάζιο της Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι τα ειδικότερα θέματα του Νοτίου Αιγαίου θα συζητηθούν το Σάββατο το πρωί, στην επίσκεψη που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης στο γραφείο του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, στη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδείας του σε νησιά της Δωδεκανήσου.

«Συνεχίζουμε, στη μάχη για το Αιγαίο μας. Μαζί.»

Συγχαρητήρια επιστολή σε κάθε έναν από τους 34 Δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, νεοεκλεγέντες και επανεκλεγέντες στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.
Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης, ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων και τονίζει πως εκ προσωπικής πείρας πλέον γνωρίζει πως η συνεργασία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα στην κοινωνία, με την υπόσχεση της συνέχισης της μάχης για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος αναφέρει:

«Παρακαλώ δεχθείτε τα θερμά συγχαρητήρια μου για την εκλογή σας.
Η επόμενη θητεία μας χαρακτηρίζεται από μεγάλες προκλήσεις, ιδιαίτερες δυσκολίες και, φυσικά, υψηλές απαιτήσεις της κοινωνίας που δικαίως ζητά απαντήσεις στις αγωνίες της.
Σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον λειτουργήσαμε τα τελευταία χρόνια, έχοντας θέσει ως υψηλή προτεραιότητά μας, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, την στήριξη όλων των νησιών μας. Τα προβλήματα και οι αντιξοότητες, δεν ακύρωσαν ούτε το σχέδιο μας, ούτε την ισχυρή βούληση μας να εργαστούμε για τα νησιά μας με καθαρότητα, επιμονή και αποφασιστικότητα. 
Γνωρίζοντας, και εκ προσωπικής πείρας πλέον, πως η συνεργασία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα στην κοινωνία, μαζί με τις ευχές μου για Υγεία, Δύναμη και Κάθε Επιτυχία στο έργο σας, σας δηλώνω πως θα εργαστούμε στο πλευρό σας για την επίτευξη κάθε στόχου και την υλοποίηση κάθε έργου, δράσης ή πρωτοβουλίας που θα βελτιώσει την ζωή των νησιωτών μας.
Συνεχίζουμε, στη μάχη για το Αιγαίο μας.
Μαζί.»

Το Γραφείο Τύπου

Κύριε Περιφερειάρχη ,

Φίλε Γιώργο,

Σου εκφράζω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια για την επανεκλογή σου στην θέση του Περιφερειάρχη και σου εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σου.

Πριν από 5 χρόνια, ανέλαβες τα ηνία μιας από τις δυσκολότερες περιφέρειες της Χώρας, στην πιο κρίσιμη περίοδο για τη Χώρα. Το όραμά σου όμως να την κατατάξεις στην πρώτη θέση, στάθηκε μεγαλύτερο από όλες τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, τους πολέμους που δέχθηκες. Και για αυτόν τον λόγο είμαστε περήφανοι για σένα και σε ευχαριστούμε.

Είμαι βέβαιος ότι ξεκινάς εκ νέου μια περίοδο αναγέννησης των νησιών μας.

Ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου αλλά και ως φίλος σου, ξέρω καλά ότι γνωρίζεις και αναγνωρίζεις τον ρόλο και την σημασία της επιχειρηματικότητας για τον Τόπο μας. Ευελπιστώ σε όλες εκείνες τις τομές, τις μεταρρυθμίσεις και τις συνεργασίες που θα δώσουν οξυγόνο στις επιχειρήσεις μας, που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα τονώσουν την παραγωγικότητα και θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα νησιά μας.

Πιστεύουμε στον Στόχο σου, στο Όραμά σου, στην Ανιδιοτέλειά σου και φυσικά στο Θάρρος και την Επιμονή σου.

Σε αυτήν σου την προσπάθεια, στον αγώνα για πρόοδο και δημιουργία, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε Αρωγοί και Συνεργάτες σου, Φίλοι σου, με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη των νησιών μας.

Καλή Δύναμη, Καλή Συνέχεια, Μόνο Μπροστά!

Με εκτίμηση

Γιάννης Πάππου
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Σελίδα 1 από 11

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot