Menu

ΣΥΣΚΕΨΗ για τα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα Δήμου Κω

ΣΥΣΚΕΨΗ για τα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα Δήμου Κω
jumbo-banner

Συνδημότες, Συνάδελφοι και πολίτες του νησιού! Εργαζόμενοι στα τοπικά μέσα ενημέρωσης!

Η πρώτη σκέψη όταν ακούς μια τέτοια πρωτοβουλία, σύσκεψης για τα χωροταξικά και πολεοδομικά από τον Δήμο και την Δημοτική αρχή είναι: ‘’καλά! Μας τα είπαν! Νιός ήμουν και γέρασα! Και σεις τα ίδια και τα ίδια’’. Ναι έχετε δίκιο. Η αναξιοπιστία είναι δικαιολογημένη. Όμως ποτέ δεν είναι αργά! Και ποτέ μην πεις τίποτα δεν γίνεται! Ας δούμε λοιπόν που είμαστε και ας δοκιμάσουμε ξανά μήπως και κάτι καταφέρουμε! Σας επισυνάπτουμε την εισήγηση για την αυριανή σύσκεψη (προϊόν της δημοτικής τεχνικής υπηρεσίας και της δημοτικής πολιτικής αρχής) για τα χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα του νησιού μας. Η σύσκεψη είναι ανοικτή γι’ όποιον ενδιαφέρεται. Στόχος είναι η ενημέρωση και η από κοινού διερεύνηση ενός δρόμου που να οδηγεί σε κάποιες βελτιώσεις.
Σας περιμένουμε στην αίθουσα του δημοτικού συμβούλιου αύριο Παρασκευή 13.00 μμ
Ν. Μυλωνάς
(υπεύθυνος για τα σχετικά ζητήματα εκ μέρους της δημοτικής αρχής)


ΣΧΕΔΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σκεύoυ Ζερβoύ 40, Kως
Ταχ. Κωδ. :853 00 Κως
Πληροφορίες :Δ. Αντωνοπούλου

Τηλ :22423 61500
Τηλ/τυπία :22420 26362
Ηλεκτρον.δ/νση :d.antonopoulou@kos.gr

Kως,03-12-2015
Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.


ΠΡΟΣ : ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩΚΟΙΝ:


ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΧΕΤ.:
1. Σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, τα στάδια της Πολεοδομικής Μελέτης και το περιεχόμενό τους ορίζονται ως ακολούθως:

• Στάδιο Α΄ : Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης-αξιολόγηση των πολεοδομικών δεδομένων βάσει των αρχών και σκοπών του πολεοδομικού σχεδιασμού και των ειδικών σκοπών της προς εκτέλεση μελέτης – Προμελέτη Πολεοδομικού Σχεδίου και Ρυμοτομικού Σχεδίου, όπου απαιτείται και μακροσκοπικός έλεγχος εφαρμοσιμότητας τους.

• Στάδιο Β΄ : Πρόταση πολεοδομικού και ρυμοτομικού σχεδίου. Η πρόταση συνοδεύεται από διατιθέμενο Ισοζύγιο Κοινωνικής Γης (αναλυτικός υπολογισμός ρυμοτομίας, υποχρεώσεων ιδιοκτησίας σε εισφορές γης, κοινοχρήστων και κοινωφελών στην ενότητα) και σύγκριση του ισοζυγίου με τις ανάγκες σε γη για κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς χρήσεις. Το στάδιο αυτό υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια, το Β1΄ με την παράδοση του σταδίου και το Β2΄ μετά την οριστική πρόταση της Πολεοδομικης Μελέτης, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες.

• Στάδιο Γ΄ : Συντάσσεται η Πράξη Εφαρμογής της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων του σχεδίου δηλαδή ο οριστικός πίνακας και διάγραμμα εφαρμογής. Το στάδιο αυτό χωρίζεται :

 Κεφάλαιο Α΄, που αφορά την ανασύνταξη του κτηματογραφικού υποβάθρου και την εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης
 Κεφάλαιο Β΄, που αφορά τις υψομετρικές μελέτες (χωροσταθμικό δίκτυο, εφαρμογή αξόνων στο έδαφος, υψομετρική μελέτη των δρόμων) και
 Κεφάλαιο Γ΄, που αφορά τις τελικές ιδιοκτησίες (εισφορά σε γη και χρήμα, τελικά εμβαδά, αποζημιώσεις κ.λ.π.).

2. Οι πολεοδομικές μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο Κω είναι :

• ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Η πολεοδομική μελέτη της ως άνω περιοχής διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΚΑ τον Ιανουάριο του 2014 προκειμένου να θεσμοθετηθεί. Μετά από έλεγχο του υποβαλλόμενου φακέλου από την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και διευκρινιστικών που ζητήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων (Ιανουάριος 2015), στάλθηκε έγγραφο στην υπηρεσία σύμφωνα με το οποίο ζητούνται διορθώσεις - συμπληρώσεις στην πολεοδομική μελέτη (Ιούλιος 2015). Επειδή η σύμβαση του Δήμου Κω με τον τεχνικό σύμβουλο για την προαναφερόμενη μελέτη έχει λήξει ( η υπ. αριθμ. πρωτ. 1983Γ/2000 σύμβαση υπογράφηκε στις 03.03.2000 και είχε διάρκεια 90 ημέρες ) και η υπηρεσία αδυνατεί να προβεί στις διορθώσεις-συμπληρώσεις, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για απευθείας ανάθεση αυτών σε μελετητή.
Στη συνέχεια θα ξεκινήσει το Β’ Κεφάλαιο της Πράξης Εφαρμογής (το Α΄ Κεφάλαιο που είναι η κτηματογράφηση και η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης στο έδαφος έχει ήδη ολοκληρωθεί γιατί η υπηρεσία ήθελε να ελέγξει αν προέκυπταν αλλαγές στην Πολεοδομική Μελέτη πριν αυτή θεσμοθετηθεί) και το Γ’ Κεφάλαιο αυτής.

• ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

Έχει υποβληθεί το Β1΄ υποστάδιο, προσαρμοσμένο στις υποδείξεις της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Κω, κατόπιν ολοκλήρωσης προσδιορισμού του ορίου του αιγιαλού στο σύνολο του παραλιακού μετώπου της υπό ένταξης περιοχής.
Για την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης απαιτείται η εκπόνηση των κάτωθι επιπρόσθετων μελετών :
 Μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων που υπάρχουν στην περιοχή (κτηματολογικά εμφαινόμενα και μη ρέματα),
 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και αν απαιτηθεί και γεωτεχνική μελέτη.
Μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών μελετών, απαιτείται ανασύνταξη της μελέτης -λόγω αλλαγής της εισφοράς σε γη [Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α/24.12.2014)] και των οι χρήσεων γης (Ν.4315/2014 και Ν.4269/2014)-, συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, ανάρτηση κτηματογράφησης, ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης και εκδίκαση των τυχόν υποβαλλόμενων ενστάσεων για την ολοκλήρωση του Β2΄ υποσταδίου, που αποτελεί την οριστική πρόταση της Πολεοδομικής Μελέτης και θα ακολουθήσει η διαδικασία θεσμοθέτησης αυτού.
Μετά την θεσμοθέτηση της Πολεοδομικής Μελέτης θα ξεκινήσει η Πράξη εφαρμογής.

• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποβλήθηκε στο Υ.Π.Ε.ΚΑ (Δεκέμβριο του 2010) ο φάκελος της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης οικισμού Καρδάμαινας Κω, προκειμένου να θεσμοθετηθεί.
Μετά από έλεγχο του υποβαλλόμενου φακέλου από την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Νοέμβριος 2011), ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διορθώσεις καθώς και συμπληρωματικές νέες μελέτες (μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνική μελέτη και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την μείωση της απόστασης από το κοιμητήριο Καρδάμαινας).
Κατόπιν τούτου, η Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Κω, αφενός ενημέρωσε τους μελετητές για την υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων και διορθώσεων στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και αφετέρου προέβηκε στις απαραίτητες διαδικασίες και ανατέθηκαν στο Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. οι ως άνω συμπληρωματικές νέες μελέτες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών μελετών απαιτείται εκ νέου ανασύνταξη της μελέτης -λόγω αλλαγής της εισφοράς σε γη (γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να κανουμε αυτή την προσαρμογη αφου η πολεοδομηση δημοπρτηθηκε με το προηγουμενο καθεστως των εισφορων του Ν. 1337/83; ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4315/2014 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΩΘΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Γ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ [Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α/24.12.2014)]) και των οι χρήσεων γης (Ν.4315/2014 και Ν.4269/2014)-, συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, ανάρτηση κτηματογράφησης, ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης και εκδίκαση των τυχόν υποβαλλόμενων ενστάσεων για την ολοκλήρωση του Β2΄ Υποσταδίου, που αποτελεί και την οριστική πρόταση της Πολεοδομικής μελέτης και θα ακολουθήσει η διαδικασία θεσμοθέτησης αυτού. Στην συνέχεια θα ξεκινήσει η Πράξη εφαρμογής. Επίσης με την υπ’ αριθμ.412/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω αποφασίστηκε η λήξη και η εξόφληση της σύμβασης με την οποία ανατέθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης και Πράξης Εφαρμογής του Οικισμού Κεφάλου, η οποία βρισκόταν στην Α΄Φάση.

3. Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Π.) αποτελούν τις βασικές μελέτες - εργαλεία χωρικού σχεδιασμού σε επίπεδο Ο.Τ.Α. Αποσκοπούν στην διαμόρφωση του ενδεδειγμένου πλαισίου και προγράμματος για την οργανωμένη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης με χωροταξικούς -πολεοδομικούς όρους.
Τα Γ.Π.Σ. και τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σε γενικές γραμμές ορίζουν: το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης, τις περιοχές ειδικής προστασίας-δεν προορίζονται για πολεοδόμηση και περιλαμβάνουν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασικές περιοχές, γεωργική γη προτεραιότητας, κ.α., τις περιοχές ελέγχου και περιορισμού της δόμησης – εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών περιοχές όπου κρίνεται αναγκαία η επιβολή όρων και περιορισμών της δόμησης, τις περιοχές θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων ( σχέδια πόλης, οριοθετημένοι οικισμοί) και τις προς πολεοδόμηση περιοχές, τις περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, τις απαραίτητες ενέργειες – έργα στον τομέα των δικτύων υποδομής (μεταφορικό, τηλεπικοινωνιακό, ύδρευσης-αποχέτευσης, κ.λ.π), τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης στο σύνολο της περιοχής μελέτης, τα προγραμματικά μεγέθη και τις ανάγκες σε γη για κοινωνικές υποδομές (μονάδες εκπαίδευσης, πρόνοιας, αθλητισμού, αστικό πράσινο, κοιμητήρια, διοίκηση κλπ).
Οι μελέτες των Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εκπονούνται σε δύο στάδια:
• Στάδιο Α : Περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του νέου Δήμου και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής.
• Στάδιο Β : γίνεται λεπτομερής επεξεργασία του Γ.Π.Σ. ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., με βάση της πρόταση η οποία θα προκριθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει δύο υποστάδια (Β1 & Β2). Το πρώτο καταγράφει την πρόταση και το δεύτερο την οριστικοποιεί.
Επισημαίνουμε ότι με τον Ν.4269/2014 ‘’Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση-Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142Α/28-06-2014) καταργούνται τα άρθρα 1 έως 7 του Ν.2508/1997 εντός των οποίων αναφέρονται οι έννοιες του Γ.Π.Σ. (άρθρο 4) και του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (άρθρο 5). Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάση του άρθρου 7 του Ν.4269/2014 πρέπει να γίνουν μελέτες για Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.) μέσα από τα οποία θα καθορίζονται οι γενικές χρήσεις γης, οι όροι δόμησης , καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. (Συνεπως πρεπει να παμε σε προκηρυξη τοπικού χωρικου σχεδίου και όχι ΓΠΣ; ΝΑΙ, ΟΤΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΤΩΡΑ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ))

4. Τα Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο Κω είναι :

• Γ.Π.Σ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Με την υπ’ αριθμ. 1304/17-11-2011 (ΦΕΚ-345/Α.Α.Π./23-12-2011) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κινήθηκε η διαδικασία σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κω, στο σύνολο των διοικητικών του ορίων. Βρίσκεται στο Α΄ στάδιο, στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης (η υπηρεσία έχει συλλέξει στοιχεία που αφορούν δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος, την πολεοδομική οργάνωση και έχει ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω για την ανάθεση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στο Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. η σύμβαση της οποίας δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί δεν έχει προχωρήσει η ανάθεση εκπόνηση της μελέτης Γ.Π.Σ ώστε ο μελετητής πολεοδόμος (ποιος;) να παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την σύνταξη των μελετών. Υπολείπεται το στάδιο Α και ολόκληρο το Β΄ στάδιο. (εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν μπορει να προχωρησει λογω της απουσίας μελετητη και αδυναμιας της τεχνικής μας υπηρεσίας; ΝΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΥΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥ)

• Γ.Π.Σ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Με την υπ' αριθμ.105/2011 Απόφαση Δ.Σ. ακυρώθηκε η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. Κατά αυτής της απόφασης οι μελετητές άσκησαν προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δωδεκανήσου η οποία απέρριψε σιωπηρά την προσφυγή. Στη συνέχεια οι μελετητές άσκησαν προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της σιωπηρής απόρριψης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης, η οποία απορρίφθηκε. Στη συνέχεια οι μελετητές άσκησαν αίτηση ενώπιον του συμβουλίου της επικρατείας η οποία εκδικάστηκε (Ιούνιος 2014) και απορρίφθηκε (Σεπτέμβριος 2015). (εδώ αναφέρουμε ότι δεν μπορει να προχωρησει λογω απόφασης του ΣΤΕ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ)

• Γ.Π.Σ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έχει ολοκληρωθεί το Α΄ στάδιο και έχει ξεκινήσει το Β1΄ υποστάδιο. Δεν πάρθηκε απόφαση μέχρι σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο για διακοπή της μελέτης. (πρεπει να πάρουμε απόφαση διακοπής τώρα; ΤΟ ΓΠΣ ΑΥΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ)

• Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Έχει ολοκληρωθεί το Α΄ στάδιο και έχει παραδοθεί στην τεχνική υπηρεσία (πρώην Δήμου Ηρακλειδών) το Β1΄ υποστάδιο.
Τέλος επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4269/2014 & ΕΓΚΥΚΛΙΟ 38525/6-8-2014) οι μελέτες Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που έχουν ανατεθεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν απαιτείται να εναρμονιστούν με την διαδικασία και τις νέες χρήσεις γης όπως περιγράφονται στο Ν.4269/2014. (εδώ πρεπει να αναφερουμε το κειμενο της μελετητικης ομαδας που αναφερει ότι τα απαιτουμενα βηματα για την ολοκληρωση του Β2. Αν πάμε στην λογική να ολοκληρώσουμε το ΓΠΣ Ηρακλειδών με το ίδιο γραφείο μελετών, προκύπτει ότι οι επί πλέον επιβαρύνσεις για τον Δήμο μας είναι 70.000 ευρώ για την ολοκλήρωση της σύμβασης με τους μελετητές, συν 90.000 για τις νέες συμπληρωματικές μελέτες που χρειάζονται, συν ΦΠΑ, συνολικά περίπου 180.000 ευρώ και χρόνος 12 μήνες. Πρέπει να δούμε υπηρεσιακά, πως θα γίνει η έγκριση του Β1΄ υποστάδιου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗ ΣΜΠΕ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β1 ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΜΠΕ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΑ ΣΥΠΟΘΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΠΟΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΦΕΚ. )

• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ

Στην Κέφαλο υπάρχει θεσμοθετημένο το Γενικό Πολεοδομικό της σχέδιο με το ΦΕΚ 141 ΑΑΠ/29-11-2006 που δεν περιλαμβάνει όλη την έκταση της κοινότητας αλλά καλύπτει τους 2 βασικούς οικιστικούς πόλους τον οικισμό Κεφάλου και το Καμάρι.
Έχει προχωρήσει και έχει παραδοθεί το Α στάδιο της πολεοδόμησης. Ζητήσαμε εγγράφως από το μελετητικό γραφειο του πολεοδομικού σχεδίου ΚΕΦΑΛΟΥ που μας ειπαν προφορικά ότι έχει ολοκληρωθεί το Β1 στάδιο και θέλουν να το παραδώσουν, χωρίς όμως να εχουμε απαντηση παρα την επιμονη μας.
Επειδη η διαδικασια θα αργησει θα προσπαθησουμε μεσα στο 2016 να γινει οριοθετηση του οικισμου με την διαδικασια των οικισμων προ του 1923. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕ ΤΟ Ν.3316/2005.

• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΛΑΜΠΗΣ ΚΩ

Η Πολεοδομική μελέτη ανατέθηκε το 2000. Στις 26-01-2010 δημοπρατήθηκε η «Κτηματογράφηση Επικαιροποίηση Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Ν. Αλικαρνασσού (ΠΕ9) Δήμου Κω». Λόγω υποβολής ένστασης κατά της τεχνικής αξιολόγησης και της πρόσφατης εκδίκασης της από το Σ.τ.Ε υπηρξε καθυστέρηση. Έχει ολοκληρωθεί η γεωτεχνική έρευνα και η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή και έχουν παραδοθεί από το ΙΓΜΕ. Δεν στάλθηκαν στο Υ.ΠΕ.ΚΑ για έγκριση γιατί πρέπει να προσαρμοστούν σε τοπογραφικό υπόβαθρο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87. Αυτό θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση της περιοχής. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΑΝ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΠΕ9) ΔΗΜΟΥ ΚΩ» ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 80% . ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΟΥΜΕ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 20%.
ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ.

•ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΩ

Το 2005 έγινε ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης και κατατέθηκαν ενστάσεις. Εκκρεμεί η εκδίκαση των ενστάσεων. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΟΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ)

•ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΩ

Η μελέτη ανατέθηκε το 2000. Το 2005 έγινε ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης και κατατέθηκαν ενστάσεις. Εκκρεμεί η εκδίκαση των ενστάσεων. Ανατέθηκε και εκπονήθηκε Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ. Για την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης πρέπει:
Να γίνει κτηματογράφηση – τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής.
Να γίνει η οριοθέτηση όλων των κατά κτηματολόγιο ρεμάτων της περιοχής γιατί είναι απαραίτητη για την Π.Μ. και την γεωλογική καταλληλότητα της περιοχής.
Να γίνουν τυχόν διορθώσεις στην Π.Μ. που θα προκύψουν από την κτηματογράφηση και την οριοθέτηση των ρεμάτων
Μετά την Έγκριση της Π.Μ. μπορεί να γίνει η έναρξη της ΠΕ.

• ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ ΚΩ

Με την υπ’ αριθμ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 259/25-6-1987 (ΦΕΚ-672/Δ/15-7-1987) Απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3937/24-7-1991 (ΦΕΚ-537/Δ/6-8-1991) και ΧΟΠ 5657/23-9-1993 (ΦΕΚ-1338/Δ/7-10-1993) Αποφάσεις Νομάρχη Δωδεκανήσου, καθορίστηκαν τα όρια, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του οικισμού Τιγκάκι, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 24-4-1985 (ΦΕΚ-181/Δ/3-5-1985), σύμφωνα με το οποίο ο οικισμός κατατάσσεται στην κατηγορία ‘’παραλιακός τουριστικός, ενδιαφέρων, δυναμικός, συνεκτικός, μικρός’’.
Με το Π.Δ.7/28-11-1997 (ΦΕΚ 1024 Δ) καθορίστηκε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου στην περιοχή της Αλυκής των Κοινοτήτων Ασφενδιού και Πυλίου νήσου Κω.

•ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Είναι σε εξέλιξη η ολοκληρωση της οριοθετησης με βαση την προταση που ειχε προετοιμασει ο πρώην Δήμος Δικαίου

•ΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΙΟΥ

Θα ανατεθει μετα από διαγωνισμο σε μελετητη αποτύπωση και η αναγνωριση των κοινοχρήστων χωρων στον οικισμο Πυλιου εντος του 2016

•ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Θα προωθηθει το ζητημα της αλλαγης των όρων δόμησης και στην συνεχεια θα ανατεθει μετα από διαγωνισμο σε μελετητη την αναγνωριση των κοινοχρήστων χωρων στον οικισμο Αντιμαχειας εντος του 2016

•ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 947/1977 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΓΚΑΡΑΖ

Θα ξεκινησουμε την διαδικασια για την ενταξη της πολης Κω στην προβλεψη του νομου για τα υποχρεωτικα γκαραζ στις νεες οικοδομες αφου από καιρό έχουμε ξεπερασει το κριτηριο των 15.000 κατοίκων που εθετε ο σχετικός νόμος.

•ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ.

Θα γίνει ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ των σχετικών κύριων δρόμων (ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ Ή ΔΡΟΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ!!!!!!!!!!!!! ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

•Διαδικασίες μεταγραφής των πράξεων εφαρμογής των σχεδίων πόλης της Κω και του Μαστιχαρίου στο Κτηματολόγιο

Η μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής εκκρεμεί ως γνωστόν πάνω από 25 χρόνια.
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΑΙΟΔΟΜΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ. ΕΦΤΙΑΞΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ( ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΑΙΟΔΟΜΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ) ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2014 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΥΝ.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οτιδήποτε σχετικό.
Η προϊσταμένη τμήματος

kos patisserie
επιστροφή στην κορυφή