Menu

Συνεδριάζει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ στην ΚΩ την Πέμπτη 10/09

Συνεδριάζει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ στην ΚΩ την Πέμπτη 10/09
jumbo-banner

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Κω στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της Κω, KICC,

(Αίθουσα «Αίγλη»), που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου «KIPRIOTIS VILLAGE RESORT», περιοχή Ψαλίδι, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάθεση προτάσεων για το μεταναστευτικό πρόβλημα των νησιών της ωδεκανήσου και εξέταση αιτημάτων ήμων και σωμάτων ασφαλείας για στήριξη και καθορισμού Προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση.

Εισηγητής : Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 2ο : 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου 2015
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 3ο : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για προγράμματα κατάρτισης ανέργων, επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων στον Νομό Κυκλάδων.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης κ. Ανανίας Άγγελος

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός Ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, δέκα πέντε (15) ατόμων.

Εισηγήτρια : Γενική &/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.ΝΑ. κα. Αριστείδου Ευμορφία

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Περιφερειακού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση «Μελέτη οδού Λιβάδι – Άγιος Ιωάννης και οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα».
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΠΡΟΣ: 1. Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ και παραχώρηση οχημάτων για το έργο «Περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας καθώς και δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης βόσκησης αιγοπροβάτων»
Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ κ. Φιλήμωνας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του ΤΕΕ – Τμήμα Δωδεκανήσου για το έργο «Υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων του δασικού πλούτου και οργάνωση δασικών – γεωχωρικών δεδομένων στα Δωδεκάνησα»
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ΤΕΕ- Τμήμα Δωδεκανήσου για το έργο «Εργασίες για την ολοκλήρωση μεταγραφών στο Κτηματολόγιο Ρόδου»

Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης &ιοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φανών».
Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ κ. Φιλήμωνας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο
«Συμπλήρωση δύο (2) λυόμενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 50.000,00 €
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος &ια Βίου Μάθησης κ. Ανανίας Άγγελος

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου»
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 12ο : Αλλαγή καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Γαληνός.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας κ. Καραμαρίτης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 13ο : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ για εξόφληση οφειλών στο ΝΑΤ.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας κ. Καραμαρίτης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 14ο: Σχεδιασμός μέτρων Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Δωδεκανήσου
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος

ΘΕΜΑ 15ο: Επικύρωση πρακτικών 8ης/28-7-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Α.
1. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο
2. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεονταρίτη
3. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπο Κόκκινο
Β.
1. κ. Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
2. κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3. κ. Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΝΑ
4. κ. Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Ν.Α
4. κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων & Δωδεκανήσου
5. ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
6. Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
7. Νομικό Σύμβουλο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
8. Σύλλογοι Υπαλλήλων
9. Εφημερίδες και Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

kos patisserie
επιστροφή στην κορυφή